ScraperWiki Classic is now read-only.

But don’t worry! You can transfer this scraper to Morph.io if you want to continue editing it.

Transfer to Morph.io

Current status

Idle – next run ASAP

Last run

1 week, 3 days ago

Scraped 85 pages from www.matportalen.no

About this scraper

A scraper to scrape data on mussels (blåskjell) i Norway.

http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/

This scraper is public

Anyone can see this scraper, and any registered user can edit it.

Users who have contributed to this scraper:

data_lng Malested data_lat
10.0369173 Børrestadbukta 59.0124444
10.1229501 Malmøya i Viksfjord 59.0498947
9.4149387 Saltneven 58.8693029
9.2231677 Finnøysundet 58.719377
8.7724499 Flødevigen (Blåskjell) 58.4617568
8.7724499 Flødevigen (ØSTERS) 58.4617568
7.7861175 Kalholmen 58.0925028
5.9998032 Nordasund 58.4514216
5.4101353 Buøyflæet (Blåskjell) 59.0662695
5.4101353 Buøyflæet (Østers) 59.0662695
5.4101353 Fluarholmen (Kamskjell) 59.0662695
5.7331073 Kalvøysundet 58.9699756
5.4898147 Torskvika 59.3320356
5.3518015 Trettøy (Blåskjell) 59.5419053
5.3518015 Trettøy (østers) 59.5419053
5.7220194 Klubbeosen I 60.2733674
10.872568 Høkeliholmen 59.0624708
10.872568 Nordre Sandøy 59.0624708
10.6583833 Gullholmen 59.4340914
10.4391802 Vollen 59.8295087
10.4954878 Vallø 59.2615291
5.7405669 Mellesdalsundet 60.4769369
5.0232313 Tennøysundet 61.856407
5.0232313 Busta 61.856407
6.5010588 Hegreholmen 62.5060566
7.1607306 Cap Clara 62.7372352
8.2052628 Fjørnestangen / Røttingsnes 62.9131753
8.7696736 Sistranda 63.6862444
10.2188477 Askerholmen 63.9673744
11.005812 Skalnestangen 63.817688
11.3004934 Levangersundet 63.7463571
11.4955928 Bekkavika 64.4662906
11.4955928 Håkilen 64.4662906
12.47405 Kjærringskjæret 65.943916
12.47405 Blåbærvika 65.943916
14.404916 Gildeskål 67.2803556
14.6943423 Møkland 68.7702227
23.2715496 Rognsund 69.9687376
29.6859465 Bøkfjorden 69.7578532
5.094376 Hellersgrova 60.997511
9.9163352 Ofaret 63.5768785
Eltoftstrand / Bjørnsand
18.9553238 Havbruksstasjonen Skulgambukt 69.6492047
Finstadpollen
23.2715496 Hammarbukta 69.9687376
13.9211432 Nordfjord 67.0594623
13.75 Haug i Nappstraumen 68.16667
Åkersholm på Varaldsøy
Langskjæret Ø
Vikelandsbukta
8.7724499 Flødevigen 58.4617568
5.4101353 Buøyflæet 59.0662695
5.4101353 Fluarholmen 59.0662695
5.23619 Trettøy 59.505763
5.7220194 Rogøysund 60.2733674
9.9163352 Kvithyll 63.5768785
11.2334981 Rundhaugen 63.8779478
11.5101629 Huken/Hoddøy 64.5040511
13.75 Skokkelvika 68.16667
21.3899912 Kjempebakken 69.5572309
8.468946 60.472024
4.8920911 Rogøysund-blåskjell 59.6576453
4.8920911 Rogøysund-østers 59.6576453
4.8920911 Rogøysund (Blåskjell) 59.6576453
4.8920911 Rogøysund (Østers) 59.6576453
8.6456606 Fillan 63.6036576
EKSTRA
8.6456606 EKSTRA KAMSKJELL Kvenvær 63.6036576
EKSTRA KAMSKJELL Kvenvær, Grogna, Dyrøy
10.6583833 Larkollen 59.4340914
EKSTRA KAMSKJELL Kvenvær, Dyrøy, Bogøya, Sula Mausund
EKSTRA KAMSKJELL Kvenvær, Dyrøy, Inntian, Uttian, Flatval, Hamarvik, Bogøya, Sula Mausund
Langskjæret EKSTRA
Området Hitra og Frøya.
i området Hitra og Frøya.
Tømmervik
Kålåstranda
Gorrvika
5.6212206 Torskavika 59.3741884
8.6456606 Fjellvær????? 63.6036576
9.9598874 Hasselvik 63.5836803
11.5101629 Borgsvika 64.5040511
11.5101629 Lennavika 64.5040511
3.057256 Lille Sandholm 50.62925
14.404916 Salten 67.2803556
13.75 Valbergene 68.16667
Fjellvær
XY
10.872568 Utgårdskilen (sør øst på Vesterøy) 59.0624708
10.9347012 Engelsvik 59.2205369
8.6456606 Valen / Leirvågan 63.6036576
9.9598874 Sivertsvik 63.5836803
7.9961926 Flekkerøya 58.150937
8.2411484 Fjørnestangen 62.9157293
4.9774488 Endal 61.8445899
Aarsand / Hagasandvika / Jupvik
7.9939876 Flekkerøy 58.0692274
4.8302305 Stigevika 60.5873382
5.3396677 Bortheim 61.2920048
5.4190047 Gjelet 61.3741488
Sted Melding URL Malested Dato scraped_date Kommentar
Lofoten (Lofoten) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/nordland/eltoftstrand__bjoernsand/ Eltoftstrand / Bjørnsand 20.jun 26-06-2011 04:01:15 Gjelder t.o.m fredag 1. juli 2011
Salten (Bodø) IKKE spis skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/nordland/gildeskaal/ Gildeskål 27.jun 03-07-2011 16:16:14 Gjelder t.o.m fredag 8. juli 2011
Lofoten (Lofoten) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/nordland/finstadpollen/ Finstadpollen 04.jul 14-07-2011 11:57:08 Gjelder t.o.m fredag 15. juli 2011
Vest- Finnmark (Alta) IKKE spis skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troms_og_finnmark/rognsund/ Rognsund 3. juli 14-07-2011 11:57:43 Gjelder t.o.m fredag 15. juli 2011
Vestfold (Larvik) Ikke startet opp http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/vestfold_og_telemark/malmoeya_i_viksfjord/ Malmøya i Viksfjord 12-08-2011 02:38:11 Gjelder t.o.m fredag 5. august 2011
Aust Agder (Arendal) IKKE spis skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/rogaland_og_agder/floedevigen_blaaskjell/ Flødevigen (Blåskjell) 12.des 09-02-2012 22:23:08 Gjelder t.o.m fredag 23. desember 2011
Aust Agder (Arendal) Østers kan spises http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/rogaland_og_agder/floedevigen_oesters/ Flødevigen (ØSTERS) 12.des 09-02-2012 22:23:10 Gjelder t.o.m fredag 23. desember 2011
Haugalandet (Tysvær) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/rogaland_og_agder/torskvika/ Torskvika 12.des 09-02-2012 22:23:23 Gjelder t.o.m fredag 23. desember 2011
Sunnhordland (Bømlo) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/hordaland_sogn_og_fjordane/klubbeosen_i/ Klubbeosen I 12. des. 09-02-2012 22:23:30 Gjelder t.o.m fredag 23. desember 2011
Sunnhordland (Kvinnherad) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/hordaland_sogn_og_fjordane/aakersholm_paa_varaldsoey/ Åkersholm på Varaldsøy 12. des. 09-02-2012 22:23:31 Gjelder t.o.m fredag 23. desember 2011
Hardanger og Voss (Vaksdal) Avsluttet for sesongen http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/hordaland_sogn_og_fjordane/mellesdalsundet/ Mellesdalsundet 09-02-2012 22:23:33 Gjelder t.o.m fredag 23. desember 2011
Bergen og omland (Gulen) Avsluttet for sesongen http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/hordaland_sogn_og_fjordane/hellersgrova/ Hellersgrova 09-02-2012 22:23:38 Gjelder t.o.m fredag 23. desember 2011
Nordfjord (Bremanger) Spis med måte http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/hordaland_sogn_og_fjordane/tennoeysundet/ Tennøysundet 12. des. 09-02-2012 22:23:44 Gjelder t.o.m fredag 23. desember 2011
Fosen (Rissa) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/ofaret/ Ofaret 12.des 09-02-2012 22:23:56 Gjelder t.o.m fredag 23. desember 2011
Fosen (Mosvik) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/skalnestangen/ Skalnestangen 11.des 09-02-2012 22:23:59 Gjelder t.o.m fredag 23. desember 2011
Namdal (Namsos) IKKE spis skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/haakilen/ Håkilen 13.des 09-02-2012 22:24:05 Gjelder t.o.m fredag 23. desember 2011
DK Sør Helgeland (Brønnøy) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/nordland/langskjaeret_oe/ Langskjæret Ø 12.des 09-02-2012 22:24:07 Gjelder t.o.m fredag 23. desember 2011
Ytre Helgeland (Alstahaug) Avsluttet for sesongen http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/nordland/blaabaervika/ Blåbærvika 09-02-2012 22:24:11 Gjelder t.o.m fredag 23. desember 2011
Lofoten (Lofoten) IKKE spis skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/nordland/haug_i_nappstraumen/ Haug i Nappstraumen 12.des 09-02-2012 22:24:15 Gjelder t.o.m fredag 23. desember 2011
Sør Troms (Harstad) (Kvedfjord) Avsluttet for sesongen http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troms_og_finnmark/vikelandsbukta/ Vikelandsbukta 09-02-2012 22:24:18 Gjelder t.o.m fredag 23. desember 2011
Vest- Finnmark (Alta) Avsluttet for sesongen http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troms_og_finnmark/hammarbukta/ Hammarbukta 09-02-2012 22:24:23 Gjelder t.o.m fredag 23. desember 2011
Øst-Finnmark (Sør- Varanger) Avsluttet for sesongen http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troms_og_finnmark/boekfjorden/ Bøkfjorden 09-02-2012 22:24:24 Gjelder t.o.m fredag 23. desember 2011
Sunnhordland (Bømlo) IKKE spis skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/hordaland_sogn_og_fjordane/rogoeysundblaaskjell/ Rogøysund-blåskjell 12. mars 22-03-2012 20:03:37 Gjelder t.o.m fredag 23. mars 2012
Sunnhordland (Bømlo) Kan spise østers http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/hordaland_sogn_og_fjordane/rogoeysundoesters/ Rogøysund-østers 12. mars 22-03-2012 20:03:38 Gjelder t.o.m fredag 23. mars 2012
Frøya og Hitra (Frøya) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/sistranda/ Sistranda 16.4 25-04-2012 16:27:03 Gjelder t.o.m fredag 27. april 2012
DK Sør Helgeland (Brønnøy) IKKE spis skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/nordland/ekstra/ EKSTRA 23-05-2012 18:09:56 Gjelder t.o.m fredag 25. mai 2012
Frøya og Hitra (Hitra) IKKE spis KAMSKJELL http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/ekstra_kamskjell_kvenvaer/ EKSTRA KAMSKJELL Kvenvær 10.jun 20-06-2012 02:06:35 Gjelder t.o.m fredag 22. juni 2012
Frøya og Hitra (Hitra og Frøya) IKKE spis KAMSKJELL http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/ekstra_kamskjell_kvenvaer_grogna_dyroey/ EKSTRA KAMSKJELL Kvenvær, Grogna, Dyrøy 26-06-2012 11:31:48 Gjelder t.o.m fredag 29. juni 2012
Frøya og Hitra (Hitra og Frøya) IKKE spis kamskjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/ekstra_kamskjell_kvenvaer__dyroey_bogoeya_sula_mausund/ EKSTRA KAMSKJELL Kvenvær, Dyrøy, Bogøya, Sula Mausund 14-07-2012 12:36:24 Gjelder t.o.m fredag 13. juli 2012
Frøya og Hitra (Hitra og Frøya) IKKE spis kamskjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/ekstra_kamskjell_kvenvaer__dyroey_inntian_uttian_flatval_hamarvik_bogoeya_sula_mausund/ EKSTRA KAMSKJELL Kvenvær, Dyrøy, Inntian, Uttian, Flatval, Hamarvik, Bogøya, Sula Mausund 14-07-2012 12:36:26 Gjelder t.o.m fredag 20. juli 2012
DK Sør Helgeland (Brønnøy) IKKE spis skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/nordland/langskjaeret_ekstra/ Langskjæret EKSTRA 14-07-2012 12:36:43 Gjelder t.o.m fredag 20. juli 2012
Frøya og Hitra (Hitra og Frøya) IKKE spis kamskjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/omraadet_hitra_og_froeya_/ Området Hitra og Frøya. 23.jul 29-07-2012 12:45:01 Gjelder t.o.m fredag 3. august 2012
Frøya og Hitra (Hitra og Frøya) intet råd http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/i_omraadet_hitra_og_froeya_/ i området Hitra og Frøya. 30.jul 07-08-2012 12:49:57 Gjelder t.o.m fredag 10. august 2012
Midt Rogaland (Kvitsøy) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/rogaland_og_agder/buoeyflaeet_blaaskjell/ Buøyflæet (Blåskjell) 10.des 26-01-2013 17:46:15 Gjelder t.o.m fredag 21. desember 2012
Midt Rogaland (Kvitsøy) Kan spise østers http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/rogaland_og_agder/buoeyflaeet_oesters/ Buøyflæet (Østers) 10.des 26-01-2013 17:46:17 Gjelder t.o.m fredag 21. desember 2012
Midt Rogaland (Kvitsøy) IKKE spis kamskjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/rogaland_og_agder/fluarholmen_kamskjell/ Fluarholmen (Kamskjell) 10.des 26-01-2013 17:46:19 Gjelder t.o.m fredag 21. desember 2012
Haugalandet (Vindafjord) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/rogaland_og_agder/toemmervik/ Tømmervik 10.des 26-01-2013 17:46:23 Gjelder t.o.m fredag 21. desember 2012
Haugalandet (Sveio) IKKE spis skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/rogaland_og_agder/trettoey_blaaskjell/ Trettøy (Blåskjell) 10.des 26-01-2013 17:46:25 Gjelder t.o.m fredag 21. desember 2012
Sunnhordland (Bømlo) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/hordaland_sogn_og_fjordane/rogoeysund_blaaskjell/ Rogøysund (Blåskjell) 10. des. 26-01-2013 17:46:29 Gjelder t.o.m fredag 21. desember 2012
Frøya og Hitra (Hitra) Avsluttet for sesongen http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/fillan/ Fillan 26-01-2013 17:46:52 Gjelder t.o.m fredag 21. desember 2012
Fosen (Rissa) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/kvithyll/ Kvithyll 10. des. 26-01-2013 17:46:54 Gjelder t.o.m fredag 21. desember 2012
Namdal (Namsos) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/hukenhoddoey/ Huken/Hoddøy 10. des. 26-01-2013 17:47:04 Gjelder t.o.m fredag 21. desember 2012
Namdal (Nærøy) Intet råd http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/kaalaastranda/ Kålåstranda 26-01-2013 17:47:07 Gjelder t.o.m fredag 21. desember 2012
DK Sør Helgeland (Bindal) Intet råd http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/nordland/gorrvika/ Gorrvika 26-01-2013 17:47:09 Gjelder t.o.m fredag 21. desember 2012
Salten (Gildeskål) Avsluttet for sesongen http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/nordland/nordfjord/ Nordfjord 26-01-2013 17:47:14 Gjelder t.o.m fredag 21. desember 2012
Lofoten (Innersiden av Vestvågøy) Avsluttet for sesongen http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/nordland/skokkelvika/ Skokkelvika 26-01-2013 17:47:16 Gjelder t.o.m fredag 21. desember 2012
Ytre Østfold (Hvaler) Avsluttet for sesongen http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/oslo_akershus_og_oestfold/hoekeliholmen/ Høkeliholmen 30-01-2013 22:22:50 Gjelder t.o.m fredag 21. desember 2012
Ytre Østfold (Hvaler) Avsluttet for sesongen http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/oslo_akershus_og_oestfold/nordre_sandoey/ Nordre Sandøy 30-01-2013 22:22:55 Gjelder t.o.m fredag 21. desember 2012
Ytre Østfold (Moss) Avsluttet for sesongen http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/oslo_akershus_og_oestfold/larkollen/ Larkollen 30-01-2013 22:22:57 Gjelder t.o.m fredag 21. desember 2012
Frøya og Hitra (Hitra) Starter opp uke 12 http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/fjellvaer/ Fjellvær????? 12-03-2013 04:37:00 Gjelder t.o.m fredag 15. mars 2013
Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troms_og_finnmark/kjempebakken/ 4. mars 12-03-2013 04:37:40 Gjelder t.o.m fredag 15. mars 2013
Haugalandet (Sveio) Kan spise østers http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/rogaland_og_agder/trettoey/ Trettøy 04.mar 15-03-2013 12:03:16 Gjelder t.o.m lørdag 16. mars 2013
Frøya og Hitra (Hitra) Starter opp uke 12 http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/fjellvaer/ Fjellvær 15-03-2013 12:03:43 Gjelder t.o.m fredag 22. mars 2013
Fosen (Rissa) INTET råd http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/hasselvik/ Hasselvik 15-03-2013 12:03:46 Gjelder t.o.m fredag 22. mars 2013
Ytre Østfold (Hvaler/Hankø/Holmlungen) Starter opp når nytt sted er operativt http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/oslo_akershus_og_oestfold/xy/ XY 21-03-2013 12:50:28 Gjelder t.o.m fredag 22. mars 2013
Ytre Østfold (Moss) INTET råd http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/oslo_akershus_og_oestfold/gullholmen/ Gullholmen 21-03-2013 12:50:33 Gjelder t.o.m fredag 22. mars 2013
Agder (Søgne) INTET råd http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/rogaland_og_agder/kalholmen/ Kalholmen 18-05-2013 03:39:21 Gjelder t.o.m fredag 24. mai 2013
Nordmøre (Tingvoll) Starter opp når skjell blir representativ http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/fjoernestangen__roettingsnes/ Fjørnestangen / Røttingsnes 18-05-2013 03:40:04 Gjelder t.o.m fredag 24. mai 2013
Nordfjord (Bremanger) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/hordaland_sogn_og_fjordane/busta/ Busta 10. juni 19-06-2013 19:17:27 Gjelder t.o.m fredag 21. juni 2013
Haugalandet (Sveio) AVSLUTTET http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/rogaland_og_agder/trettoey_oesters/ Trettøy (østers) 30-01-2014 18:12:35 Gjelder t.o.m fredag 6. desember 2013
Sunnhordland (Bømlo) Kan spise flatøsters http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/hordaland_sogn_og_fjordane/rogoeysund_oesters/ Rogøysund (Østers) 24. november 30-01-2014 18:12:37 Gjelder t.o.m fredag 6. desember 2013
Nordfjord (Bremanger) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/hordaland_sogn_og_fjordane/endal/ Endal 25. november 30-01-2014 18:12:49 Gjelder t.o.m fredag 6. desember 2013
Frøya og Hitra (Hitra) AVSLUTTET http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/valen__leirvaagan/ Valen / Leirvågan 30-01-2014 18:12:59 Gjelder t.o.m fredag 6. desember 2013
Sør-Innherred (Levanger) AVSLUTTET http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/levangersundet/ Levangersundet 30-01-2014 18:13:08 Gjelder t.o.m fredag 6. desember 2013
Namdal (Namsos) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/borgsvika/ Borgsvika 26.nov 30-01-2014 18:13:10 Gjelder t.o.m fredag 6. desember 2013
Namdal (Namsos) IKKE SPIS SKJELL http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/lennavika/ Lennavika 26.nov 30-01-2014 18:13:12 Gjelder t.o.m fredag 6. desember 2013
Namdal (Vikna) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/lille_sandholm/ Lille Sandholm 25.nov 30-01-2014 18:13:14 Gjelder t.o.m fredag 6. desember 2013
DK Sør Helgeland (Bindal) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/nordland/aarsand__hagasandvika__jupvik/ Aarsand / Hagasandvika / Jupvik 25.nov 30-01-2014 18:13:16 Gjelder t.o.m fredag 6. desember 2013
Ytre Helgeland (Alstahaug) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/nordland/kjaerringskjaeret/ Kjærringskjæret 25. november 30-01-2014 18:13:20 Gjelder t.o.m fredag 6. desember 2013
Agder (Kristiansand) AVSLUTTET http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/rogaland_og_agder/flekkeroeya/ Flekkerøya 04-02-2014 22:14:28 Gjelder t.o.m fredag 6. desember 2013
Møre og Romsdal (Skodje) Første prøveuttak i uke 12 http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/hegreholmen/ Hegreholmen 15-02-2014 20:45:46 Gjelder t.o.m fredag 21. februar 2014
Østfold (Hvaler) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/oslo_akershus_og_oestfold/utgaardskilen_soer_oest_paa_vesteroey/ Utgårdskilen (sør øst på Vesterøy) 10.mar 15-03-2014 08:19:28 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Østfold (Fredrikstad) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/oslo_akershus_og_oestfold/engelsvik/ Engelsvik 10.mar 15-03-2014 08:19:31 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Akershus (Asker) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/oslo_akershus_og_oestfold/vollen/ Vollen 10.mar 15-03-2014 08:19:32 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Vestfold (Tønsberg) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/vestfold_og_telemark/valloe/ Vallø 10.mar 15-03-2014 08:19:35 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Vestfold (Larvik) Intet råd http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/vestfold_og_telemark/boerrestadbukta/ Børrestadbukta 10.mar 15-03-2014 08:19:40 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Telemark (Kragerø ) Første prøveuttak i før påske http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/vestfold_og_telemark/saltneven/ Saltneven 15-03-2014 08:19:41 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Aust-Agder (Risør) Intet råd http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/rogaland_og_agder/finnoeysundet/ Finnøysundet 15-03-2014 08:19:43 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Aust-Agder (Arendal) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/rogaland_og_agder/floedevigen/ Flødevigen 10.mar 15-03-2014 08:19:45 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Vest-Agder (Kristiandsand) Intet råd http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/rogaland_og_agder/flekkeroey/ Flekkerøy 15-03-2014 08:19:47 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Rogaland (Egersund) Første prøveuttak i uke 12 http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/rogaland_og_agder/nordasund/ Nordasund 15-03-2014 08:19:49 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Rogaland (Kvitsøy) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/rogaland_og_agder/buoeyflaeet/ Buøyflæet 11.mar 15-03-2014 08:19:51 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Rogaland (Kvitsøy) Spis med måte http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/rogaland_og_agder/fluarholmen/ Fluarholmen 11.mar 15-03-2014 08:19:54 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Rogaland (Stavanger) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/rogaland_og_agder/kalvoeysundet/ Kalvøysundet 11.mar 15-03-2014 08:19:57 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Haugalandet (Tysvær) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/rogaland_og_agder/torskavika/ Torskavika 10.mar 15-03-2014 08:19:59 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Hordaland (Bømlo) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/hordaland_sogn_og_fjordane/rogoeysund/ Rogøysund 10. mars 15-03-2014 08:20:01 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Hordaland (Kvinnherrad) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/hordaland_sogn_og_fjordane/sydnessund/ Sydnessund 9. mars 15-03-2014 08:20:03 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Hordaland (Øygarden) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/hordaland_sogn_og_fjordane/stigevika/ Stigevika 10. mars 15-03-2014 08:20:06 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Sogn og Fjordane (Fjaler) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/hordaland_sogn_og_fjordane/bortheim/ Bortheim 10. mars 15-03-2014 08:20:07 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Sogn og Fjordane (Fjaler) Intet råd http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/hordaland_sogn_og_fjordane/gjelet/ Gjelet 15-03-2014 08:20:09 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Sogn og Fjordane (Bremanger) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/hordaland_sogn_og_fjordane/busta__endal/ Busta Endal 10. mars 15-03-2014 08:20:11 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Møre og Romsdal (Skodje) Første prøveuttak i uke 12 http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/moerkesetsundet/ Mørkesetsundet 15-03-2014 08:20:13 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Møre og Romsdal (Molde) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/cap_clara/ Cap Clara 10.mar 15-03-2014 08:20:14 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Møre og Romsdal (Tingvoll) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/fjoernestangen/ Fjørnestangen 10.mar 15-03-2014 08:20:16 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Sør-Trøndelag (Hitra) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/fillan_valen/ Fillan (Valen) 10.mar 15-03-2014 08:20:18 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Sør-Trøndelag (Rissa) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/sivertsvik/ Sivertsvik 10.mar 15-03-2014 08:20:20 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Sør-Trøndelag (Åfjord) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/askerholmen_/ Askerholmen 10.mar 15-03-2014 08:20:24 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Nord-Trøndelag (Inderøy) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/rundhaugen/ Rundhaugen 10.mar 15-03-2014 08:20:26 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Nord-Trøndelag (Levanger) Kan spise skjell http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/skaanestangen/ Skånestangen 10.mar 15-03-2014 08:20:27 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
Nord-Trøndelag (Namsos) Spis med måte http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/troendelag_moere_og_romsdal/blikengfjorden/ Blikengfjorden 10.mar 15-03-2014 08:20:29 Gjelder t.o.m fredag 21. mars 2014
March 2014
Permalink Hide details Show details 1394871561.818492_1ca84402-dfb3-4188-b7e8-15690cc7a8ab 08:20, 15 March 2014 1394609568.141096_50be2d99-f82a-4601-a078-242f43a43a87 07:33, 12 March 2014 1394350313.175447_9975c4ea-4364-4767-816e-05081fe3ab8c 07:32, 9 March 2014 1394350249.548031_aaf46c39-27d7-4528-a1df-5d1a9b9ec771 07:32, 9 March 2014 1394350246.350632_8b0c6f6a-fcf9-4fa3-960b-4d03aa5df14c 07:31, 9 March 2014 1394090047.809606_4000150a-7b0e-4027-a8c1-a04865c13329 07:14, 6 March 2014 1393830703.088076_e2d47f85-b6a9-461b-aa17-4bcf66578447 07:12, 3 March 2014 1393830583.604729_32af5f9e-ab7e-4453-8eb8-32717249e5de 07:11, 3 March 2014
Run succeeded: - ran 8 times, most recently for 0 seconds (85 scraped pages, 43 records) 08:20, 15 March 2014

Loading...


     
February 2014
Permalink Hide details Show details 1393088595.556660_ce361e61-adb1-4398-abfb-9f2b06416f88 17:03, 22 February 2014 1392497097.640783_fbff3032-a94e-447a-a3d4-6c289231aa31 20:45, 15 February 2014
Run succeeded: - ran 2 times, most recently for 0 seconds (0 scraped pages, 0 records) 17:03, 22 February 2014

Loading...


     
June 2011
Hide changes Show changes 9 16:23, 21 June 2011 8 8 16:22, 21 June 2011 7 7 16:21, 21 June 2011 6 6 16:20, 21 June 2011 5 5 16:19, 21 June 2011 4 4 16:19, 21 June 2011 3 3 16:18, 21 June 2011 2 2 16:14, 21 June 2011 1 1 16:05, 21 June 2011 0
Edited by Eirik 9 times 16:23, 21 June 2011

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide first version Show first version 0 15:19, 21 June 2011
Edited by Eirik 15:19, 21 June 2011

Loading...

Difference between, revision and previous revision