ScraperWiki Classic is now read-only.

But don’t worry! You can transfer this scraper to Morph.io if you want to continue editing it.

Transfer to Morph.io

Current status

Idle – next run ASAP

Last run

1 week, 1 day ago

No pages scraped

About this scraper

This scraper has no description.

This scraper is public

Anyone can see this scraper, and any registered user can edit it.

Users who have contributed to this scraper:

name document_number decision_number passed date id
11. zasedání Ano 24.11.2011 24948
11. zasedání Ano 24.11.2011 24949
11. zasedání Ano 24.11.2011 24950
11. zasedání Ano 24.11.2011 24951
11. zasedání Ano 24.11.2011 24952
11. zasedání Ne 24.11.2011 24953
11. zasedání Ano 24.11.2011 24954
11. zasedání Ne 24.11.2011 24955
11. zasedání Ano 24.11.2011 24956
11. zasedání Ano 24.11.2011 24957
k návrhu personálních změn v Radě hl. m. Prahy Z-696 1 Ano 24.11.2011 24958
k návrhu personálních změn v Radě hl. m. Prahy Z-696 1 Ano 24.11.2011 24959
k návrhu personálních změn v Radě hl. m. Prahy Z-696 1 Ano 24.11.2011 24960
k návrhu personálních změn v Radě hl. m. Prahy Z-696 1 Ano 24.11.2011 24961
k návrhu personálních změn v Radě hl. m. Prahy Z-696 1 Ano 24.11.2011 24962
k návrhu personálních změn v Radě hl. m. Prahy Z-696 1 Ano 24.11.2011 24963
k návrhu personálních změn v Radě hl. m. Prahy Z-696 1 Ano 24.11.2011 24964
k návrhu personálních změn v Radě hl. m. Prahy Z-696 1 Ano 24.11.2011 24965
k návrhu personálních změn v Radě hl. m. Prahy Z-696 1 Ano 24.11.2011 24966
k návrhu personálních změn v Radě hl. m. Prahy Z-696 1 Ano 24.11.2011 24967
k návrhu personálních změn v Radě hl. m. Prahy Z-696 1 Ano 24.11.2011 24968
k návrhu personálních změn v Radě hl. m. Prahy Z-696 1 Ano 24.11.2011 24969
k návrhu personálních změn v Radě hl. m. Prahy Z-696 1 Ano 24.11.2011 24970
k petici "Za omezení vjezdu kamiónů do Prahy a snížení dopravní zátěže Spořilova" (za občanské sdružení SOS Spořilov - Ing. Semotán) Z-681 2 Ano 24.11.2011 24971
k petici "Za omezení vjezdu kamiónů do Prahy a snížení dopravní zátěže Spořilova" (za občanské sdružení SOS Spořilov - Ing. Semotán) Z-681 2 Ne 24.11.2011 24972
k petici "Za omezení vjezdu kamiónů do Prahy a snížení dopravní zátěže Spořilova" (za občanské sdružení SOS Spořilov - Ing. Semotán) Z-681 2 Ano 24.11.2011 24973
11. zasedání Ano 24.11.2011 24974
11. zasedání Ano 24.11.2011 24975
11. zasedání Ano 24.11.2011 24976
11. zasedání Ano 24.11.2011 24977
ke zprávě o aktuální situaci na úseku provozování loterií a jiných podobných her na území hl. m. Prahy Z-647 3 Ano 24.11.2011 24978
k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP Z-697 4 Ne 24.11.2011 24979
k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP Z-697 4 Ano 24.11.2011 24980
k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP Z-697 4 Ano 24.11.2011 24981
k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP Z-697 4 Ano 24.11.2011 24982
ke zrušení výborů Zastupitelstva hl. m. Prahy Z-698 5 Ano 24.11.2011 24983
k zastupování hl. m. Prahy na valných hromadách akciových společností v majetkovém portfoliu hl. m. Prahy Z-699 6 Ano 24.11.2011 24984
k úplatnému převodu pozemků z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 kat. území Vršovice Z-465 21 Ano 15.12.2011 25056
Usnesení k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 676/47, 676/48 a 676/64 v k.ú. Dolní Měcholupy z vlastnictví firmy ESTATE, spol. s r.o., do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení) 912 23/13 Ano 16.12.2004 19428
k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k.ú. Řeporyje ve vlastnictví fyzických osob, zastavěných (F) 606 41/23 Ano 25.4.2002 16622
Usnesení k návrhu na vyřízení petice občanů hl.m. Prahy ve věci bezúplatného převodu pozemku parc.č. 2167 v k.ú. Nové Město z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví České provincie Kongregace Školských sester de Notre Dame (udělení slova) 619 Ne 26.5.2005 20462
Návrh úpravy rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem realizace projektů financovaných z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (usnesení k Z-350) 350 27 Ano 26.3.2009 23022
Zpráva o vyúčtování výsledků hospodaření SOŠ pro administrativu, Praha 9, Lipí 1911 za rok 2003 v návaznosti na provedené opravy po kontrole SKIA (usnesení) Ano 24.2.2005 19695
k návrhu schválení nemovité věci - pozemku, který je nabýván do vlastnictví hl.m. Prahy za účelem př (F) 142 05/27 Ano 27.2.2003 18419
Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-742) 742 18 Ano 24.4.2008 22516
Usnesení k návrhu na úplatný převod domů č.p. 2142 a 2143 včetně pozemků parc.č. 2105/16, 2105/17 a 2105/18 v k.ú. Chodov (usnesení) 878 20/20 Ano 16.9.2004 19196
Změny Jednacího řádu Zastupitelstva hlavního města Prahy Z-239 8 Ne 26.5.2011 24573
k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č.1280/18 v k.ú. Čakovice, obec Praha, o souhrnné výměře 59 (F) 859 45/29 Ano 12.9.2002 18174
k návrhu na výkup nemovitostí (38 garáží), nezbytných pro realizaci stavby č. 0065 Strahovský tunel (F) 459 10/24 Ano 11.9.2003 18686
Usnesení k návrhu na úplatný převod objektu č.p.856, Dělnická 46, Praha 7, včetně pozemku parc.č.1015 o výměře 2463 m2, vše k.ú. Holešovice (usnesení k Z-483) 483 38/22 Ano 25.5.2006 21246
Návrh na schválení individuálního komplexního projektu odboru sociální péče a zdravotnictví MHMP předloženého v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu na trh práce Operačního programu Praha - Adaptabilita (usnesení k Z-378) 378 30 Ano 28.5.2009 23295
Usnesení k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 390 v k.ú. Újezd nad Lesy ( o celkové výměře 133 m2 ) do vlastnictví hl.m.Prahy za celkovou cenu 163.590,- Kč. (usnesení) 871 20/21 Ano 16.9.2004 19200
K individuálním komplexním projektům odboru sociální péče a zdravotnictví MHMP předloženým v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu na trh práce Operačního programu Praha - Adaptabilita (usnesení k Z-449) 449 31 Ano 28.5.2009 23296
k úplatnému nabytí pozemků parc.č. 1718/6 a parc.č. 1719/1 v k.ú. Hloubětín z vlastnictví společnosti TESLA Properties a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy Ano 4.11.2011 24833
k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška (F) 357 37/25 Ano 20.12.2001 17666
k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 4137/262 v kat. území Modřany z vlastnictví (usnesení) 902 16/25 Ano 25.3.2004 18947
Usnesení k návrhu na schválení nabytí pozemků do vlastnictví hlavního města Prahy dle zákona č. 92/1991 Sb. (usnesení) 706 29/25 Ano 23.6.2005 20484
k tarifní politice Pražské integrované dopravy (F) 039 13/21 Ne 25.11.1999 16395
Usnesení k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc. č. 58/1 a 80/14 v k.ú. Radlice z vlastnictví HMP do vlastnictví spol. Centrum Radlická a.s. (usnesení) 832 18/32 Ano 27.5.2004 18956
Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Košíře ze spoluvlastnictví, Z.Baumrukové-Noëlové, J.Hnátka, Ing.Jar.Hnátka, Mgr.H.Hnátkové, T.Hnátkové, PhDr.Václava Procházky, Ing.arch.Vratisl.Procházky, MUDr.H.Olehlové, Doc.Ing.I.Procházky DrSc., Ing.arch.P.Stiborka (usnesení k Z-963) 963 30 Ano 22.3.2007 21774
k návrhu na darování pozemků, zastavěných komunikacemi silničního okruhu, ve vlastnictví HMP České (F) 590 41/24 Ano 25.4.2002 16911
revokace usnesení 40/19 ze dne 4.4.2002 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc. (F) 535 12/30 Ano 27.11.2003 16147
(F) Ano 20.1.2000 16917
k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, (F) 237 06/24 Ano 27.3.2003 18455
(F) Ano 23.11.2000 15898
k návrhu na úpravu rozpočtu městské části Praha - Petrovice (F) 278 35/14 Ano 29.11.2001 17691
(F) Ano 20.9.2001 16412
k návrhu na revokaci usnesení ZHMP č. 31/32 ze dne 28.6.2001 ve věci schválení úplatného převodu (F) 532 40/33 Ano 4.4.2002 16669
k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy na odejmutí oprávnění hospodařit se svěřenými věcmi hlavního (F) 292 18/25 Ano 27.4.2000 17437
Návrh na úplatný převod pozemku parc. č. 85/3 v k.ú. Vyšehrad o výměře 32 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví spol. PREdistribuce, a.s. (usnesení k Z-919) 919 28 Ano 30.10.2008 20259
k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace městské části Praha 7 z grantů "Prevence kriminality 2010" (usnesení k Z-584) Z-584 18 Ano 17.6.2010 20005
Usnesení k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti sociálních služeb v roce 2006 (usnesení) 238 35/23 Ano 23.2.2006 21032
Usnesení k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 580/32 v kat. území Kamýk z vlastnictví hl. m. Prahy do společného jmění manželů Jiřiny a Jiřího Hankových (usnesení) 384 26/26 Ano 31.3.2005 19755
k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy na odejmutí oprávnění hospodařit se svěřenými věcmi z (F) 318 19/27 Ano 25.5.2000 16684
Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 767/10 v k.ú. Karlín z vlastnictví PUDIS, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-061) 061 22 Ano 26.4.2007 21807
volba místopředsedů a tajemníka - výbor finanční ZHMP Ano 20.1.2011 24367
Návrh na úplatné nabytí částí pozemků parc.č. 1785/2 a parc.č.1785/17 v k.ú. Hlubočepy z vlastnictví PaedDr. Jiřího Cikána a PaedDr. Renaty Cikánové do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č.0050 "TV Slivenec, etapa 0007-Komunikace U Náhonu" (usnesení k Z-049) Z-049 26 Ano 25.2.2010 23600
Usnesení k návrhu na schválení úplatného převodu spoluvlastnického podílu na stavbě technické infrastruktury pro "58 b.j. a 3 RD Strahov" v k.ú. Břevnov do vlastnictví hl.m.Prahy (usnesení) 043 19/18 Ano 24.6.2004 19505
Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2009 (udělení slova) 252 29 Ano 29.1.2009 18994
Usnesení ke změně účelovosti a uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m.Prahy v kapitole 02 na městské části Nedvězí a Praha 11 (usnesení) 266 21/33 Ano 21.10.2004 19250
Návrh na úplatné nabytí středotlakého plynovodu, vybudovaného hlavním městem Prahou, do vlastnictví Pražské plynárenské Distribuce, a.s., člena koncernu Pražská plynárenská, a.s., v rámci stavby č. 0243 "Byty Šeberov" (usnesení k Z-626) 626 30 Ano 29.5.2008 22578
Usnesení k návrhu na schválení nabytí pozemků do vlastnictví hlavního města Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů (usnesení) 066 32/27 Ano 24.11.2005 20788
k návrhu na poskytnutí finančního daru Kongresovému centru Praha a.s. ve výši 5,7 mil. Kč (F) 078 14/12 Ano 16.12.1999 17207
Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 2447/1,2,3,4,5,6,7,8,9,13 v k.ú. Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví VLAMICH, s.r.o. (usnesení k Z-199) 199 24 Ano 21.6.2007 22071
Usnesení k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti OKP MHMP (Městská divadla pražská, Hudební divadlo v Karlíně, Švandovo divadlo na Smíchově) (usnesení k Z-536) 536 39/20 Ano 29.6.2006 21305
Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřené věci z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha 6 (pozemek v k.ú. Břevnov) (usnesení k Z-546) 546 25 Ano 18.6.2009 23353
k návrhu na schválení převodu movitého majetku ve vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví ČR - (F) 836 09/16 Ano 24.6.1999 16443
Návrh na úplatný převod částí pozemku parc.č. 230/7 v k.ú. Chodov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Er prof, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Starochodovská 1359 (usnesení k Z-568) 568 29 Ano 17.9.2009 22844
Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 105 o výměře 910 m2 v k.ú. Troja z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví paní Evy Giese (usnesení k Z-605) 605 15 Ano 22.10.2009 19779
(F) Ano 19.10.2000 16708
k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Praha 4, Voborského (F) 543 11/24 Ano 30.10.2003 18766
k záměru nabytí hlavním městem Prahou provozně nevyužitelného majetku DP hl. m. Prahy, a.s. získanéh (F) 904 47/15 Ano 17.10.2002 18256
Usnesení k návrhu na schválení vzdání se práva převodu pozemků do vlastnictví hlavního města Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. (usnesení) 852 17/16 Ano 29.4.2004 19537
k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2003 - navýšení o 300 mil.CZK určených na dostavbu pro (F) 287 07/19 Ano 24.4.2003 18514
k zastupování hl.m. Prahy na valných hromadách akciových společností, ve kterých má (F) 750A 28/13 Ano 5.4.2001 18006
(F) Ano 16.5.2002 16987
k návrhu na zrušení společnosti PRaK, a.s. a její vstup do likvidace Z-312 29 Ano 23.6.2011 24667
Návrh na úplatný převod pozemků parc. č. 2503/7 o výměře 459 m2 a parc. č. 2503/8 o výměře 60 m2, oba v k. ú. Braník z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví V. Košábka; části pozemku parc. č. 3245/1 v k. ú. Michle o výměře 203 m2 do SJM MUDr. K. Švarcové a Ing. J. Švarce; části pozemku parc. č. 32 (zmatečné hlasování) 400 23 Ne 24.1.2008 22365
k volbě přísedících Městského soudu v Praze (F) 721 13/16 Ano 18.12.2003 16226
k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 23/1994 Sb. (F) 247 17/31 Ano 30.3.2000 16740
March 2014
Permalink Hide details Show details 1395038405.062286_67fe2b68-b751-4c48-9d11-777b0d6e9c85 06:40, 17 March 2014 1394934485.083687_4a0bd096-0bde-4395-8af3-4c1d8616cdc0 01:48, 16 March 2014 1394742775.945150_2f27e371-2d6c-4396-9706-ec69567274eb 20:33, 13 March 2014 1394649892.286884_a4fdd434-4195-46bb-bb1a-d389fd0b3c4e 18:44, 12 March 2014 1394269905.633543_1fa0c55f-a7a8-4e8b-8c5c-e0375eb5d8c6 09:11, 8 March 2014 1394062599.929327_e6a2791f-fd39-49bf-9e33-8c7c3683cccf 23:36, 5 March 2014 1393969205.471129_c2db6bac-ef45-49f0-ad9c-08a0685c83b0 21:41, 4 March 2014 1393969203.088760_9190971b-32ce-43ca-9daa-130f4b21866e 21:40, 4 March 2014 1393875907.471934_33976283-c722-4217-b88b-e9c0f69a73ab 19:45, 3 March 2014
Run succeeded: - ran 9 times, most recently for 0 seconds (0 scraped pages, 0 records) 06:40, 17 March 2014

Loading...


     
Permalink Hide details Show details 1393789480.832003_f6e35da5-2204-46f4-985d-e348a25487e9 19:45, 2 March 2014
Run failed: sqliteexecute: sqlite3.Error: database disk image is malformed - ran for 1 seconds (0 scraped pages, 0 records) 19:45, 2 March 2014

Loading...


     
August 2011
Hide changes Show changes 9 03:48, 18 August 2011 8 8 03:47, 18 August 2011 7 7 03:46, 18 August 2011 6 6 03:45, 18 August 2011 5 5 03:44, 18 August 2011 4 4 03:42, 18 August 2011 3 3 03:41, 18 August 2011 2 2 03:40, 18 August 2011 1 1 03:39, 18 August 2011 0
Edited by Michal Skop 9 times 03:48, 18 August 2011

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide first version Show first version 0 03:31, 18 August 2011
Edited by Michal Skop 03:31, 18 August 2011

Loading...

Difference between, revision and previous revision