Enter search term: <input name='q' length='60' /> <input name='source' type='hidden' value='postliste-hoegskolen-i-gjoevik' /> <input type="submit" value="Search" /> <input type="reset" /> </form></p> <!-- nuug-postliste-yaml --> YAML-tagger:<br> Type: høgskole<br> Status: finished<br> Name: Høgskolen i Gjøvik<br> Format: PDF<br> Datatype: ePhorte<br> Run: daily<br> <!-- nuug-postliste-endyaml -->" /> Enter search term: <input name='q' length='60' /> <input name='source' type='hidden' value='postliste-hoegskolen-i-gjoevik' /> <input type="submit" value="Search" /> <input type="reset" /> </form></p> <!-- nuug-postliste-yaml --> YAML-tagger:<br> Type: høgskole<br> Status: finished<br> Name: Høgskolen i Gjøvik<br> Format: PDF<br> Datatype: ePhorte<br> Run: daily<br> <!-- nuug-postliste-endyaml -->" />

ScraperWiki Classic is now read-only.

But don’t worry! You can transfer this scraper to Morph.io if you want to continue editing it.

Transfer to Morph.io

Current status

Idle – next run ASAP

Last run

1 week, 1 day ago

No pages scraped

About this scraper

Provide journalist and others with a database of all public journal entries for the Gjøvik University College in Norway.

Each scraped entry have a value scrapestamputc set when it was scraped.

Most recent entries.

Enter search term:

YAML-tagger:
Type: høgskole
Status: finished
Name: Høgskolen i Gjøvik
Format: PDF
Datatype: ePhorte
Run: daily

This scraper is public

Anyone can see this scraper, and any registered user can edit it.

Users who have contributed to this scraper:

sender scrapestamputc journalid recorddate casedocseq agency doctype journalyear docdesc casedesc caseseqnr scrapedurl docdate caseid recipient journalseqnr caseyear exemption accesscode
Lillehammer 2012-07-10T11:33:50.571698 2010/8809 2010-12-21T00:00:00 7 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Supplering av medlemmer til Skikkethetsnemnda ved Høgskolen i Gjøvik Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning F-14-06 1638 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-12-15T00:00:00 2006/1638 Solveig Granseth, Lise Grindvoll Jensen, Sigfrid Roness, Astri Brown, Randi Stokke, Anne Berit Myhren, Ann Mari Gransjøen, Anna Pettersen, Elise Korsvik 8809 2006 None None
Lillehammer 2012-07-10T11:33:50.572188 2010/8810 2010-12-21T00:00:00 2 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Søknad om utsettelse av fordypningsoppgave Utsettelse av fordypningsoppgave 2405 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-12-15T00:00:00 2010/2405 ***** 8810 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
Riksrevisjon 2012-07-10T11:33:50.782882 2010/8941 2010-12-21T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Regnskaps- og årsavslutning ved nettobudsjetterte virksomheter i universitets- og høgskolesektoren i 2010 Regnskaps- og årsavslutning ved nettobudsjetterte virksomheter i universitets- og høgskolesektoren i 2010 2450 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-12-14T00:00:00 2010/2450 Lillehammer 8941 2010 Offhl §13,1.ledd, fvl §13 taushetsplikt U
Universiteteet i Tromsø 2012-07-10T11:33:50.783268 2010/8943 2010-12-21T00:00:00 46 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Vedtak om utestenging og fratakelse av retten til å gå opp til eksamen Fusk/Utestenging ved andre høgskoler 449 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-12-14T00:00:00 2010/449 Lillehammer 8943 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T11:33:50.783532 2010/8944 2010-12-21T00:00:00 2 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Oppsigelse av samarbeidsavtale MMCH Avtale som regulerer samarbeidet om Mastergradsstudium i psykisk helsearbeid ( MMHC ) 120 sp mellomhøgskolene i Hedmark, Vestfold og Gjøvik ( revidert april 2010 ) 1282 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-12-08T00:00:00 2010/1282 Lillehammer 8944 2010 None None
Helse- og omsorgsdepartementet 2012-07-10T11:33:50.987297 2010/8945 2010-12-21T00:00:00 8 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Utbetalingsbrev - Omsorgsregimer for yngre versus eldre brukere Prosjekt : Omsorgsregimer for yngre og eldre brukere - Prosjekt : Samhandlingsmodeller for tjenesteytring tilpersoner med nevrologisk lidelser 2404 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-12-17T00:00:00 2010/2404 Lillehammer 8945 2010 None None
Helse- og omsorgsdepartementet 2012-07-10T11:33:50.987669 2010/8946 2010-12-21T00:00:00 9 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Utbetalingsbrev - Samhandlingsmodeller for tjenester til personer med nevrologiske lidelser Prosjekt : Omsorgsregimer for yngre og eldre brukere - Prosjekt : Samhandlingsmodeller for tjenesteytring tilpersoner med nevrologisk lidelser 2404 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-12-17T00:00:00 2010/2404 Lillehammer 8946 2010 None None
Norgesuniversitetet 2012-07-10T11:33:50.987928 2010/8947 2010-12-21T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Åpen høring - Veiledningstjeneste om opphavsrett for utdanningssektoren Veiledningstjeneste om opphavsrett for utdanningssektoren 2451 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-12-16T00:00:00 2010/2451 Lillehammer 8947 2010 None None
***** 2012-07-10T11:33:54.345473 2010/8948 2010-12-21T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Søknad om fritak i emner Fritak i emner 2453 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-12-18T00:00:00 2010/2453 Lillehammer 8948 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
***** 2012-07-10T11:33:54.345866 2010/8949 2010-12-21T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Søknad om intern overflytting ved HiG Intern overflytting ved HiG 2452 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-12-16T00:00:00 2010/2452 Lillehammer 8949 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
Lillehammer 2012-07-10T11:33:54.346143 2010/8950 2010-12-21T00:00:00 6 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Forlengelse av engasjement som høgskolelektor Midlertidig stilling på bygg 1860 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-11-04T00:00:00 2010/1860 Eskild Narum Bakken 8950 2010 Off.h.l§13,fv.l.§13 P
Jan Porthun 2012-07-10T11:33:54.550732 2010/8952 2010-12-21T00:00:00 9 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Retur av arbeidsavtale i underskrevet stand Forlengelse av engasjement 2407 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-12-14T00:00:00 2010/2407 Lillehammer 8952 2010 Off.h.l§13,fv.l.§13 P
Jayson David Mackie 2012-07-10T11:33:54.551010 2010/8953 2010-12-21T00:00:00 6 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Retur av arbeidsavtale i underskrevet stand Engasjement som høgskolelektor ved IMT 1990 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-12-13T00:00:00 2009/1990 Lillehammer 8953 2009 Off.h.l§13,fv.l.§13 P
Tove Karin Vassbø 2012-07-10T11:33:54.775208 2010/8954 2010-12-21T00:00:00 8 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Retur av arbeidsavtale i underskrevet stand Tilsetting i engasjement - Tove Karin Vassbø 1116 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-12-14T00:00:00 2009/1116 Lillehammer 8954 2009 Off.h.l§13,fv.l.§13 P
Lillehammer 2012-07-10T11:33:54.775612 2010/8956 2010-12-21T00:00:00 28 Høgskolen i Gjøvik U 2010 eGis+ Sluttrapport eGis+ 631 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-12-17T00:00:00 2007/631 høyere utdanning 8956 2007 None None
høyere utdanning 2012-07-10T11:33:54.775871 2010/8957 2010-12-21T00:00:00 29 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Leonardo da Vinci vidreutviklingsprosjekt LLP-LdV/TOI/2007 eGis+ 631 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-12-20T00:00:00 2007/631 Lillehammer 8957 2007 None None
Universitetet i Oslo 2012-07-10T11:33:54.980601 2010/8959 2010-12-21T00:00:00 47 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Vedtak om utestenging og fratakelse av retten til å gå opp til eksamen Fusk/Utestenging ved andre høgskoler 449 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-12-17T00:00:00 2010/449 Lillehammer 8959 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
Ole Andre Våtsveen 2012-07-10T11:33:54.980967 2010/8961 2010-12-21T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Klage på sensurvedtak Klage på sensurvedtak 2454 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-12-17T00:00:00 2010/2454 Lillehammer 8961 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
Riksrevisjonen 2012-07-10T11:33:54.981230 2010/8963 2010-12-21T00:00:00 2 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Årsregnskapet 2010 - Lønn Regnskaps- og årsavslutning ved nettobudsjetterte virksomheter i universitets- og høgskolesektoren i 2010 2450 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-12-17T00:00:00 2010/2450 Lillehammer 8963 2010 Offhl §13,1.ledd, fvl §13 taushetsplikt U
Søndre Land kommune 2012-07-10T11:33:55.207174 2010/8965 2010-12-21T00:00:00 33 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Særavtale vedrørende praksis i kommunehelsetjenesten for sykepleierstudenter fra HiG Særavtale vedrørende praksis i kommunehelsetjenesten for sykepleierstudenter fra HiG 1224 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-12-15T00:00:00 2010/1224 Lillehammer 8965 2010 None None
NAV forvaltning Oppland 2012-07-10T11:33:55.207552 2010/8967 2010-12-21T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet - ***** ***** ***** Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 2455 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-12-13T00:00:00 2010/2455 Lillehammer 8967 2010 Off.h.l§13,fv.l.§13 P
NAV forvaltning Oppland 2012-07-10T11:33:55.207813 2010/8968 2010-12-21T00:00:00 2 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 2455 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-12-13T00:00:00 2010/2455 Lillehammer 8968 2010 Off.h.l§13,fv.l.§13 P
Sakkyndig komite 2012-07-10T11:33:55.407756 2010/8970 2010-12-21T00:00:00 12 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Sakkyndig vurdering - ***** ***** Professor/Førsteamanuensis i sykepleie - 1-2 faste stillinger 2201 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-11-30T00:00:00 2009/2201 Lillehammer 8970 2009 Off.h.l§13,fv.l.§13 P
Sakkyndig komite 2012-07-10T11:33:55.408214 2010/8971 2010-12-21T00:00:00 13 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Sakkyndig vurdering ***** ***** ***** Professor/Førsteamanuensis i sykepleie - 1-2 faste stillinger 2201 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-11-30T00:00:00 2009/2201 Lillehammer 8971 2009 Off.h.l§13,fv.l.§13 P
Sakkyndig komite 2012-07-10T11:33:55.408539 2010/8972 2010-12-21T00:00:00 14 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Sakkyndig vurdering ***** ***** ***** Professor/Førsteamanuensis i sykepleie - 1-2 faste stillinger 2201 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-11-30T00:00:00 2009/2201 Lillehammer 8972 2009 Off.h.l§13,fv.l.§13 P
Sakkyndig komite 2012-07-10T11:33:55.624471 2010/8973 2010-12-21T00:00:00 15 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Sakkyndig vurdering - Avsluttende kommentarer Professor/Førsteamanuensis i sykepleie - 1-2 faste stillinger 2201 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-11-30T00:00:00 2009/2201 Lillehammer 8973 2009 Off.h.l§13,fv.l.§13 P
***** 2012-07-10T11:33:55.624837 2010/8989 2010-12-21T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Søknad om fjerde forsøk til eksamen Fjerde forsøk til eksamen 2462 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-12-20T00:00:00 2010/2462 Lillehammer 8989 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
***** 2012-07-10T11:33:55.625100 2010/8991 2010-12-21T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Søknad om studiepermisjon Studiepermisjon 2461 http://www.hig.no/content/download/30431/363058/file/Offentlig+journal+21.12.2010.pdf 2010-12-20T00:00:00 2010/2461 Lillehammer 8991 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
Ringsaker kommune 2012-07-10T11:33:55.815463 2010/8901 2010-12-20T00:00:00 45 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Svar på forespørsel Forespørsel om studieplasser i sykehjem våren 2011 2108 http://www.hig.no/content/download/30425/362964/file/Offentlig+journal+20.12.2010.pdf 2010-12-20T00:00:00 2010/2108 Lillehammer 8901 2010 None None
Ringsaker kommune 2012-07-10T11:33:55.815831 2010/8903 2010-12-20T00:00:00 46 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Svar på forespørsel Forespørsel om studieplasser i sykehjem våren 2011 2108 http://www.hig.no/content/download/30425/362964/file/Offentlig+journal+20.12.2010.pdf 2010-12-20T00:00:00 2010/2108 Lillehammer 8903 2010 None None
***** 2012-07-10T11:33:55.816090 2010/8931 2010-12-20T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Søknad om permisjon fra studiet Permisjon fra studie 2447 http://www.hig.no/content/download/30425/362964/file/Offentlig+journal+20.12.2010.pdf 2010-12-17T00:00:00 2010/2447 Lillehammer 8931 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
***** 2012-07-10T11:33:56.031208 2010/8938 2010-12-20T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Klage på sensurvedtak ved HiG Klage på sensur 2448 http://www.hig.no/content/download/30425/362964/file/Offentlig+journal+20.12.2010.pdf 2010-12-17T00:00:00 2010/2448 Lillehammer 8938 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
Lillehammer 2012-07-10T11:34:03.422312 2010/8819 2010-12-17T00:00:00 2 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Søknad om studiepermisjon Studiepermisjon 2336 http://www.hig.no/content/download/30421/362943/file/Offentlig+journal+17.12.2010.pdf 2010-12-15T00:00:00 2010/2336 ***** 8819 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
Lillehammer 2012-07-10T11:34:03.422687 2010/8821 2010-12-17T00:00:00 2 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Søknad om studiepermisjon Studiepermisjon 2362 http://www.hig.no/content/download/30421/362943/file/Offentlig+journal+17.12.2010.pdf 2010-12-15T00:00:00 2010/2362 ***** 8821 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
Lillehammer 2012-07-10T11:34:03.422948 2010/8822 2010-12-17T00:00:00 2 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Søknad om permisjon fra sykepleiestudiet Permisjon fra studie 2394 http://www.hig.no/content/download/30421/362943/file/Offentlig+journal+17.12.2010.pdf 2010-12-15T00:00:00 2010/2394 ***** 8822 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
Lillehammer 2012-07-10T11:34:03.690440 2010/8823 2010-12-17T00:00:00 2 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Søknad om å hospitere i REA 1051 Hospitering 2364 http://www.hig.no/content/download/30421/362943/file/Offentlig+journal+17.12.2010.pdf 2010-12-15T00:00:00 2010/2364 ***** 8823 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
Lillehammer 2012-07-10T11:34:03.690802 2010/8826 2010-12-17T00:00:00 2 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Søknad om å få lov til å skrive masteroppgave våren 2011 Masteroppgave våren 2011 2399 http://www.hig.no/content/download/30421/362943/file/Offentlig+journal+17.12.2010.pdf 2010-12-15T00:00:00 2010/2399 ***** 8826 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2012-07-10T11:34:03.691062 2010/8869 2010-12-17T00:00:00 17 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Innvilget støtte til gjennomføring av nasjonal workshop Gjennomføring av nasjonal workshop 2302 http://www.hig.no/content/download/30421/362943/file/Offentlig+journal+17.12.2010.pdf 2010-12-13T00:00:00 2010/2302 Lillehammer 8869 2010 None None
Fylkesmann i Sogn og Fjordane 2012-07-10T11:34:07.075987 2010/8870 2010-12-17T00:00:00 18 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Søknad om støtte til gjennomføring av nasjonal workshop - Avslag Gjennomføring av nasjonal workshop 2302 http://www.hig.no/content/download/30421/362943/file/Offentlig+journal+17.12.2010.pdf 2010-12-14T00:00:00 2010/2302 Lillehammer 8870 2010 None None
Bjørn Hofmann 2012-07-10T11:34:07.281292 2010/8832 2010-12-16T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Søknad om 80 % permisjon Permisjon 2424 http://www.hig.no/content/download/30415/362869/file/Offentlig+journal+16.12.2010.pdf 2010-12-01T00:00:00 2010/2424 Lillehammer 8832 2010 Off.h.l§13,fv.l.§13 P
Studentsamskipnaden i Oppland 2012-07-10T11:34:07.281661 2010/8833 2010-12-16T00:00:00 2 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Vedr. tilbud om drift og support av IT-tjenester til Studentsamskipnaden i Oppland Tilbud om drift og support av IT-tjenester til Studentsamskipnaden i Oppland 2332 http://www.hig.no/content/download/30415/362869/file/Offentlig+journal+16.12.2010.pdf 2010-12-13T00:00:00 2010/2332 Lillehammer 8833 2010 None None
***** 2012-07-10T11:34:07.282294 2010/8834 2010-12-16T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Søknad om konteeksamen i matematikk 20 Konteeksamen i matematikk 20 2423 http://www.hig.no/content/download/30415/362869/file/Offentlig+journal+16.12.2010.pdf 2010-12-16T00:00:00 2010/2423 Lillehammer 8834 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
Fylkesmannen i Hordaland 2012-07-10T11:34:07.451760 2010/8850 2010-12-16T00:00:00 16 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Søknad om støtte til gjennomføring av nasjonal workshop - avslag Gjennomføring av nasjonal workshop 2302 http://www.hig.no/content/download/30415/362869/file/Offentlig+journal+16.12.2010.pdf 2010-12-13T00:00:00 2010/2302 Lillehammer 8850 2010 None None
***** 2012-07-10T11:34:07.452133 2010/8853 2010-12-16T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Søknad om fjerde eksamensforsøk Fjerde eksamensforsøk 2428 http://www.hig.no/content/download/30415/362869/file/Offentlig+journal+16.12.2010.pdf 2010-12-13T00:00:00 2010/2428 Lillehammer 8853 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
***** 2012-07-10T11:34:07.452397 2010/8854 2010-12-16T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Søknad om fjerde eksamensforsøk Fjerde eksamensforsøk 2429 http://www.hig.no/content/download/30415/362869/file/Offentlig+journal+16.12.2010.pdf 2010-12-10T00:00:00 2010/2429 Lillehammer 8854 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
Østre Toten kommune 2012-07-10T11:34:07.645357 2010/8855 2010-12-16T00:00:00 44 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Svar på forspørsel Forespørsel om studieplasser i sykehjem våren 2011 2108 http://www.hig.no/content/download/30415/362869/file/Offentlig+journal+16.12.2010.pdf 2010-12-16T00:00:00 2010/2108 Lillehammer 8855 2010 None None
Lillehammer 2012-07-10T11:34:07.869655 2010/8407 2010-12-15T00:00:00 14 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Søknad om støtte til Erasmus utveksling-tek/adm personale 2010 - 2011 Erasmus utveksling-tek/adm personale 2010 - 2011 2152 http://www.hig.no/content/download/30402/362677/file/Offentlig+journal+15.12.2010.pdf 2010-12-03T00:00:00 2010/2152 ***** 8407 2010 Offhl §13,1.ledd, fvl §13 taushetsplikt U
Lillehammer 2012-07-10T11:34:07.870198 2010/8768 2010-12-15T00:00:00 65 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Søknad om delstudium i utlandet vår 2011 Delstudium i utlandet vår 2011 1797 http://www.hig.no/content/download/30402/362677/file/Offentlig+journal+15.12.2010.pdf 2010-12-14T00:00:00 2010/1797 ***** 8768 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
Lillehammer 2012-07-10T11:34:07.870478 2010/8770 2010-12-15T00:00:00 66 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Søknad om delstudium i utlandet vår 2011 Delstudium i utlandet vår 2011 1797 http://www.hig.no/content/download/30402/362677/file/Offentlig+journal+15.12.2010.pdf 2010-12-14T00:00:00 2010/1797 ***** 8770 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
Lillehammer 2012-07-10T11:34:08.062411 2010/8772 2010-12-15T00:00:00 67 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Søknad om delstudium i utlandet vår 2011 Delstudium i utlandet vår 2011 1797 http://www.hig.no/content/download/30402/362677/file/Offentlig+journal+15.12.2010.pdf 2010-12-14T00:00:00 2010/1797 ***** 8772 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
Lillehammer 2012-07-10T11:34:08.062792 2010/8779 2010-12-15T00:00:00 2 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Søknad om å få delta på kontinuasjonseksamen i august 2011 Kontinuasjonseksamen i august 2011 2397 http://www.hig.no/content/download/30402/362677/file/Offentlig+journal+15.12.2010.pdf 2010-12-14T00:00:00 2010/2397 ***** 8779 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
Lillehammer 2012-07-10T11:34:08.063059 2010/8786 2010-12-15T00:00:00 8 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Forlengelse av engasjement Forlengelse av engasjement 907 http://www.hig.no/content/download/30402/362677/file/Offentlig+journal+15.12.2010.pdf 2010-12-14T00:00:00 2009/907 Kari Bjørge Lied 8786 2009 Off.h.l§13,fv.l.§13 P
Statsbygg Region Øst 2012-07-10T11:34:08.470264 2010/8788 2010-12-15T00:00:00 20 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Regulering av leie 01.01.2011 - Leieavtalenr. 7949 Leie av eksterne lokaler 1631 http://www.hig.no/content/download/30402/362677/file/Offentlig+journal+15.12.2010.pdf 2010-12-11T00:00:00 2008/1631 Lillehammer 8788 2008 None None
Statsbygg, Region Øst 2012-07-10T11:34:08.470711 2010/8789 2010-12-15T00:00:00 21 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Regulering av leie 01.01.2011 - Leieavtalenr. 8673 Leie av eksterne lokaler 1631 http://www.hig.no/content/download/30402/362677/file/Offentlig+journal+15.12.2010.pdf 2010-12-11T00:00:00 2008/1631 Lillehammer 8789 2008 None None
Statsbygg, Region Øst 2012-07-10T11:34:08.470979 2010/8790 2010-12-15T00:00:00 22 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Regulering av leie 01.01.2011 - Leieavtalenr. 5154 Leie av eksterne lokaler 1631 http://www.hig.no/content/download/30402/362677/file/Offentlig+journal+15.12.2010.pdf 2010-12-11T00:00:00 2008/1631 Lillehammer 8790 2008 None None
Industribygg AS 2012-07-10T11:34:08.675908 2010/8791 2010-12-15T00:00:00 7 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Husleie 2011 - Lokaler i Kallerudbygg IV, rom 005 Husleieregulering 2010 - Industribygg AS 2213 http://www.hig.no/content/download/30402/362677/file/Offentlig+journal+15.12.2010.pdf 2010-12-13T00:00:00 2009/2213 Lillehammer 8791 2009 None None
Fylkesmannen i Buskerud 2012-07-10T11:34:08.676273 2010/8792 2010-12-15T00:00:00 15 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Søknad til støtte til gjennomføring av nasjonal workshop - Avslag Gjennomføring av nasjonal workshop 2302 http://www.hig.no/content/download/30402/362677/file/Offentlig+journal+15.12.2010.pdf 2010-12-13T00:00:00 2010/2302 Lillehammer 8792 2010 None None
***** 2012-07-10T11:34:13.080273 2010/8796 2010-12-15T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Klage på evaluering av innleveringsoppgaver i faget Endringsledelse Evaluering av innleveringsoppgaver i faget Endringsledelse 2417 http://www.hig.no/content/download/30402/362677/file/Offentlig+journal+15.12.2010.pdf 2010-12-14T00:00:00 2010/2417 Lillehammer 8796 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
Lillehammer 2012-07-10T11:34:13.080652 2010/8797 2010-12-15T00:00:00 8 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Forlengelse av engasjement Forlengelse av engasjement 2407 http://www.hig.no/content/download/30402/362677/file/Offentlig+journal+15.12.2010.pdf 2010-12-14T00:00:00 2010/2407 Jan Porthun 8797 2010 Off.h.l§13,fv.l.§13 P
Lillehammer 2012-07-10T11:34:13.080916 2010/8798 2010-12-15T00:00:00 7 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Forlengelse av engasjement Tilsetting i engasjement - Tove Karin Vassbø 1116 http://www.hig.no/content/download/30402/362677/file/Offentlig+journal+15.12.2010.pdf 2010-12-14T00:00:00 2009/1116 Tove Karin Vassbø 8798 2009 Ofl. § 5a, fvl. § 13. (paragraf utgår P
Lillehammer 2012-07-10T11:34:13.280547 2010/8799 2010-12-15T00:00:00 7 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Forlengelse av engasjement Midlertidig stilling som høgskolelektor 1005 http://www.hig.no/content/download/30402/362677/file/Offentlig+journal+15.12.2010.pdf 2010-12-14T00:00:00 2009/1005 Kirsten Nordang 8799 2009 Off.h.l§13,fv.l.§13 P
Lillehammer 2012-07-10T11:34:13.280922 2010/8800 2010-12-15T00:00:00 5 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Forlengelse av engasjement Engasjement som høgskolelærer 1227 http://www.hig.no/content/download/30402/362677/file/Offentlig+journal+15.12.2010.pdf 2010-12-14T00:00:00 2009/1227 Unn Beathe Sulland 8800 2009 Off.h.l§13,fv.l.§13 P
Lillehammer 2012-07-10T11:34:13.499056 2010/8804 2010-12-15T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Prosjekt: Quality Evaluation and Enhancement in Print. QEPP - Marie Curie IAPP - Søknad Prosjekt: Quality Evaluation and Enhancement in Print. QEPP - Marie Curie IAPP 2418 http://www.hig.no/content/download/30402/362677/file/Offentlig+journal+15.12.2010.pdf 2010-12-06T00:00:00 2010/2418 Research Executive Agency 8804 2010 None None
Research executive agency 2012-07-10T11:34:13.499427 2010/8806 2010-12-15T00:00:00 2 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Prosjekt: Quality Evaluation and Enhancement in Print. QEPP - Marie Curie IAPP - FP7- 285981 - 7th FrameworkProgramme - acknowledgement of receipt of proposal Prosjekt: Quality Evaluation and Enhancement in Print. QEPP - Marie Curie IAPP 2418 http://www.hig.no/content/download/30402/362677/file/Offentlig+journal+15.12.2010.pdf 2010-12-07T00:00:00 2010/2418 Lillehammer 8806 2010 None None
Lillehammer 2012-07-10T11:34:13.691714 2010/8807 2010-12-15T00:00:00 101 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Ny lønn etter lokale lønnsforhandlinger Lokale lønnsforhandlinger 2010 2063 http://www.hig.no/content/download/30402/362677/file/Offentlig+journal+15.12.2010.pdf 2010-12-15T00:00:00 2010/2063 Jørn Wroldsen 8807 2010 Off.h.l§13,fv.l.§13 P
Lillehammer 2012-07-10T11:34:13.693968 2010/8808 2010-12-15T00:00:00 102 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Ny lønn etter lokale lønnsforhandlinger Lokale lønnsforhandlinger 2010 2063 http://www.hig.no/content/download/30402/362677/file/Offentlig+journal+15.12.2010.pdf 2010-12-15T00:00:00 2010/2063 Inge Øystein Moen 8808 2010 Off.h.l§13,fv.l.§13 P
Lillehammer 2012-07-10T11:34:18.198085 2010/8743 2010-12-14T00:00:00 2 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Innvilgelse av søknad om hospitering i emne BYG1331 Universell utforming innendørs, 2011 Hospitering i kurset universell utforming, 2011 2312 http://www.hig.no/content/download/30387/362564/file/Offentlig+journal+14.12.2010.pdf 2010-12-13T00:00:00 2010/2312 *****, ***** 8743 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
***** 2012-07-10T11:34:18.200757 2010/8747 2010-12-14T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Søknad om utsettelse av fordypningsoppgave Utsettelse av fordypningsoppgave 2405 http://www.hig.no/content/download/30387/362564/file/Offentlig+journal+14.12.2010.pdf 2010-12-05T00:00:00 2010/2405 Lillehammer 8747 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
Lillehammer 2012-07-10T11:34:18.201370 2010/8748 2010-12-14T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Kvoteordning-søknad om tildeling av plasser 2011-2014 - Søknad Kvoteordning-søknad om tildeling av plasser 2011-2014 2403 http://www.hig.no/content/download/30387/362564/file/Offentlig+journal+14.12.2010.pdf 2010-09-13T00:00:00 2010/2403 høyere utdanning 8748 2010 None None
høyere utdanning 2012-07-10T11:34:18.484605 2010/8749 2010-12-14T00:00:00 2 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Tildeling av plasser i kvoteordningen 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Kvoteordning-søknad om tildeling av plasser 2011-2014 2403 http://www.hig.no/content/download/30387/362564/file/Offentlig+journal+14.12.2010.pdf 2010-12-01T00:00:00 2010/2403 Lillehammer 8749 2010 None None
Universitets- og høgskolerådet 2012-07-10T11:34:18.485043 2010/8750 2010-12-14T00:00:00 16 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Ledelse i UH-sektoren og SAK - Informasjon og tilbakemeldinger Statsbudsjettet for 2010 18 http://www.hig.no/content/download/30387/362564/file/Offentlig+journal+14.12.2010.pdf 2010-10-22T00:00:00 2010/18 Lillehammer 8750 2010 None None
Lillehammer 2012-07-10T11:34:18.485315 2010/8751 2010-12-14T00:00:00 17 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Notat om SAK-prosess og ulike opplæringstilbud Statsbudsjettet for 2010 18 http://www.hig.no/content/download/30387/362564/file/Offentlig+journal+14.12.2010.pdf 2010-10-28T00:00:00 2010/18 Universitets- og høgskolerådet 8751 2010 None None
Lillehammer 2012-07-10T11:34:18.676518 2010/8755 2010-12-14T00:00:00 5 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Forlenget engasjement Engasjement som høgskolelektor ved IMT 1990 http://www.hig.no/content/download/30387/362564/file/Offentlig+journal+14.12.2010.pdf 2010-12-13T00:00:00 2009/1990 Jayson David Mackie 8755 2009 Off.h.l§13,fv.l.§13 P
Språkrådet 2012-07-10T11:34:18.676888 2010/8756 2010-12-14T00:00:00 8 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Rapport om målbruk 2008,2009, 2010 - Minner om fristen for å levere rapport Rapport om målbruk 2008 og 2009 1183 http://www.hig.no/content/download/30387/362564/file/Offentlig+journal+14.12.2010.pdf 2010-12-14T00:00:00 2009/1183 Lillehammer 8756 2009 None None
Vestre Toten kommune 2012-07-10T11:34:18.677147 2010/8757 2010-12-14T00:00:00 43 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Svar på forespørsel Forespørsel om studieplasser i sykehjem våren 2011 2108 http://www.hig.no/content/download/30387/362564/file/Offentlig+journal+14.12.2010.pdf 2010-12-13T00:00:00 2010/2108 Lillehammer 8757 2010 None None
Universitets- og høgskolerådet 2012-07-10T11:34:23.032012 2010/8758 2010-12-14T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik I 2010 UHRs innspill til statsbudsjett 2012 - Regjeringen må i statsbudsjett for 2012 vise reell satsing for forskning UHRs innspill til statsbudsjett 2012 2406 http://www.hig.no/content/download/30387/362564/file/Offentlig+journal+14.12.2010.pdf 2010-12-13T00:00:00 2010/2406 Lillehammer 8758 2010 None None
Lillehammer 2012-07-10T11:34:23.232975 2010/8707 2010-12-13T00:00:00 2 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Tillatelse fra HiG til bruk av studentdata fra FS til forskningsformål Bruk av data til forskningsformål 2381 http://www.hig.no/content/download/30375/362502/file/Offentlig+journal+13.12.2010.pdf 2010-12-10T00:00:00 2010/2381 ( ISF ) 8707 2010 None None
***** 2012-07-10T11:34:23.233341 2010/8723 2010-12-13T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Søknad om å få delta på kontinuasjonseksamen i august 2011 Kontinuasjonseksamen i august 2011 2397 http://www.hig.no/content/download/30375/362502/file/Offentlig+journal+13.12.2010.pdf 2010-12-07T00:00:00 2010/2397 Lillehammer 8723 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
Oppland fylkeskommune 2012-07-10T11:34:23.233649 2010/8724 2010-12-13T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Årlig rapportering om opplæringen fra lærerbedrifter Årlig rapportering om opplæringen fra lærerbedrifter 2396 http://www.hig.no/content/download/30375/362502/file/Offentlig+journal+13.12.2010.pdf 2010-10-26T00:00:00 2010/2396 Lillehammer 8724 2010 None None
Oppland fylkeskommune 2012-07-10T11:34:23.435797 2010/8725 2010-12-13T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Folkehelseplan for Oppland - Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram Folkehelseplan for Oppland 2398 http://www.hig.no/content/download/30375/362502/file/Offentlig+journal+13.12.2010.pdf 2010-12-07T00:00:00 2010/2398 Lillehammer 8725 2010 None None
***** 2012-07-10T11:34:23.436167 2010/8726 2010-12-13T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Søknad om å få lov til å skrive masteroppgave våren 2011 Masteroppgave våren 2011 2399 http://www.hig.no/content/download/30375/362502/file/Offentlig+journal+13.12.2010.pdf 2010-12-13T00:00:00 2010/2399 Lillehammer 8726 2010 Offentlighetsloven §13, fvl §13 S
Land Bedriftshelsetjeneste 2012-07-10T11:34:23.436433 2010/8727 2010-12-13T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Arbeidsplassvurdering ***** ***** ***** Arbeidsplassvurdering 2400 http://www.hig.no/content/download/30375/362502/file/Offentlig+journal+13.12.2010.pdf 2010-12-10T00:00:00 2010/2400 Lillehammer 8727 2010 Off.h.l§13,fv.l.§13 P
Fylkesmannen i Finnmark 2012-07-10T11:34:23.639188 2010/8728 2010-12-13T00:00:00 14 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Søknad om støtte til gjennomføring av nasjonal workshop Gjennomføring av nasjonal workshop 2302 http://www.hig.no/content/download/30375/362502/file/Offentlig+journal+13.12.2010.pdf 2010-12-06T00:00:00 2010/2302 Lillehammer 8728 2010 None None
Lillehammer 2012-07-10T11:34:23.639545 2010/8729 2010-12-13T00:00:00 100 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Protokoll fra 2.3.3 forhandlinger 13.12.2010 Lokale lønnsforhandlinger 2010 2063 http://www.hig.no/content/download/30375/362502/file/Offentlig+journal+13.12.2010.pdf 2010-12-13T00:00:00 2010/2063 Tjenestemannsorganisasjonene 8729 2010 Off.h.l§13,fv.l.§13 P
*****, ***** 2012-07-10T11:34:23.639810 2010/8732 2010-12-13T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Lønnskrav ***** ***** ***** ***** ***** ***** : ekstra B tillegg, B110 med virkning fra 15.03.2010 Lønnskrav - B-tillegg 2401 http://www.hig.no/content/download/30375/362502/file/Offentlig+journal+13.12.2010.pdf 2010-04-12T00:00:00 2010/2401 Lillehammer 8732 2010 Off.h.l§13,fv.l.§13 P
Charles Rajesh Kumar J. 2012-07-10T11:34:27.663460 2010/8733 2010-12-13T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Søknad på stilling ( Ikke utlyst stilling ) Søknad på stilling ( Ikke utlyst stilling ) 2402 http://www.hig.no/content/download/30375/362502/file/Offentlig+journal+13.12.2010.pdf 2010-12-11T00:00:00 2010/2402 Lillehammer 8733 2010 Off.h.l§13,fv.l.§13 P
Lillehammer Uneversity College 2012-07-10T11:34:27.663840 2010/8734 2010-12-13T00:00:00 21 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Undergraduate study abroad programme agreement between Gjøvik University College and LillehammerUniversity College &amp; Newcastle university Bilateral agreements HiG 2010 544 http://www.hig.no/content/download/30375/362502/file/Offentlig+journal+13.12.2010.pdf 2010-12-02T00:00:00 2010/544 Lillehammer 8734 2010 None None
Journalisthøjskole 2012-07-10T11:34:27.664102 2010/8735 2010-12-13T00:00:00 22 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Inter-Institutional agreement for the Academic Years 2010/2011 - 2012/2013 LLP/Erasmus programme Bilateral agreements HiG 2010 544 http://www.hig.no/content/download/30375/362502/file/Offentlig+journal+13.12.2010.pdf 2010-10-29T00:00:00 2010/544 Lillehammer 8735 2010 None None
Fachhochschule Brandenbutg 2012-07-10T11:34:27.894415 2010/8736 2010-12-13T00:00:00 23 Høgskolen i Gjøvik I 2010 LLP ( Lifelong Learning Programme ) - Erasmus - Bilateral Agreement for the academic years 2011/2012 -2012/2013 Bilateral agreements HiG 2010 544 http://www.hig.no/content/download/30375/362502/file/Offentlig+journal+13.12.2010.pdf 2010-10-26T00:00:00 2010/544 Lillehammer 8736 2010 None None
Seksjon for kommunalpolitikk 2012-07-10T11:34:27.894791 2010/8737 2010-12-13T00:00:00 1 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Forespørsel - Prosjekt : Omsorgsregimer for yngre og eldre brukere - Prosjekt : Samhandlingsmodeller fortjenesteytring til personer med nevrologisk lidelser Prosjekt : Omsorgsregimer for yngre og eldre brukere - Prosjekt : Samhandlingsmodeller for tjenesteytring tilpersoner med nevrologisk lidelser 2404 http://www.hig.no/content/download/30375/362502/file/Offentlig+journal+13.12.2010.pdf 2010-11-03T00:00:00 2010/2404 Lillehammer 8737 2010 None None
Lillehammer 2012-07-10T11:34:27.895071 2010/8738 2010-12-13T00:00:00 2 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Prosjekt : Samhandlingsmodeller for tjenesteytring til personer med nevrologisk lidelser - Tilbud Prosjekt : Omsorgsregimer for yngre og eldre brukere - Prosjekt : Samhandlingsmodeller for tjenesteytring tilpersoner med nevrologisk lidelser 2404 http://www.hig.no/content/download/30375/362502/file/Offentlig+journal+13.12.2010.pdf 2010-12-03T00:00:00 2010/2404 Helse- og omsorgsdepartementet, Seksjon for kommunalpolitikk 8738 2010 None None
Lillehammer 2012-07-10T11:34:28.061888 2010/8739 2010-12-13T00:00:00 3 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Prosjekt : Omsorgsregimer for yngre og eldre brukere - Tilbud Prosjekt : Omsorgsregimer for yngre og eldre brukere - Prosjekt : Samhandlingsmodeller for tjenesteytring tilpersoner med nevrologisk lidelser 2404 http://www.hig.no/content/download/30375/362502/file/Offentlig+journal+13.12.2010.pdf 2010-12-03T00:00:00 2010/2404 Helse- og omsorgsdepartementet 8739 2010 None None
Helse- og omsorgsdepartementet 2012-07-10T11:34:28.062258 2010/8740 2010-12-13T00:00:00 4 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Tilbud på utredningsoppdrag - Omsorgsregimer for yngre versus eldre brukere Prosjekt : Omsorgsregimer for yngre og eldre brukere - Prosjekt : Samhandlingsmodeller for tjenesteytring tilpersoner med nevrologisk lidelser 2404 http://www.hig.no/content/download/30375/362502/file/Offentlig+journal+13.12.2010.pdf 2010-12-07T00:00:00 2010/2404 Lillehammer 8740 2010 None None
Lillehammer 2012-07-10T11:34:28.062530 2010/8741 2010-12-13T00:00:00 5 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Retur av kontrakt i underskrevet stand Prosjekt : Omsorgsregimer for yngre og eldre brukere - Prosjekt : Samhandlingsmodeller for tjenesteytring tilpersoner med nevrologisk lidelser 2404 http://www.hig.no/content/download/30375/362502/file/Offentlig+journal+13.12.2010.pdf 2010-12-13T00:00:00 2010/2404 Helse- og omsorgsdepartementet 8741 2010 None None
Helse- og omsorgsdepartementet 2012-07-10T11:34:28.261876 2010/8742 2010-12-13T00:00:00 6 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Tilbud om utredningsoppdrag - Samhandlingsmodeller for tjenester til personer med nevrologiske lidelser Prosjekt : Omsorgsregimer for yngre og eldre brukere - Prosjekt : Samhandlingsmodeller for tjenesteytring tilpersoner med nevrologisk lidelser 2404 http://www.hig.no/content/download/30375/362502/file/Offentlig+journal+13.12.2010.pdf 2010-12-07T00:00:00 2010/2404 Lillehammer 8742 2010 None None
Lillehammer 2012-07-10T11:34:28.262259 2010/8744 2010-12-13T00:00:00 7 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Retur av kontrakt i underskrevet stand Prosjekt : Omsorgsregimer for yngre og eldre brukere - Prosjekt : Samhandlingsmodeller for tjenesteytring tilpersoner med nevrologisk lidelser 2404 http://www.hig.no/content/download/30375/362502/file/Offentlig+journal+13.12.2010.pdf 2010-12-13T00:00:00 2010/2404 Helse- og omsorgsdepartementet 8744 2010 None None
Kunnskapsdepartementet 2012-07-10T11:34:28.468520 2010/8711 2010-12-10T00:00:00 11 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Tilbakemelding økonomirapportering for 2. tertial Regnskap for 2009 og delårsrapportering i 2010 16 http://www.hig.no/content/download/30370/362460/file/Offentlig+journal+10.12.2010.pdf 2010-12-05T00:00:00 2010/16 Lillehammer 8711 2010 None None
Fylkesmannen i Hedmark 2012-07-10T11:34:28.468884 2010/8716 2010-12-10T00:00:00 13 Høgskolen i Gjøvik I 2010 Gjennomføring av nasjonal workshop - Avslag på støtte Gjennomføring av nasjonal workshop 2302 http://www.hig.no/content/download/30370/362460/file/Offentlig+journal+10.12.2010.pdf 2010-12-08T00:00:00 2010/2302 Lillehammer 8716 2010 None None
Lillehammer 2012-07-10T11:34:28.668013 2010/8668 2010-12-09T00:00:00 2 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Høring - Ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning 1970 http://www.hig.no/content/download/30352/362237/file/Offentlig+journal+09.12.2010.pdf 2010-12-08T00:00:00 2010/1970 NOKUT 8668 2010 None None
Lillehammer 2012-07-10T11:34:28.668385 2010/8677 2010-12-09T00:00:00 2 Høgskolen i Gjøvik U 2010 Forslag til representanter i NOKUTs klagenemnder Representanter i NOKUTs klagenemnder 2371 http://www.hig.no/content/download/30352/362237/file/Offentlig+journal+09.12.2010.pdf 2010-12-08T00:00:00 2010/2371 Universitets- og høgskolerådet 8677 2010 None None
pagenum scrapedurl pagecontent
March 2014
Permalink Hide details Show details 1395056099.569722_d998d101-0859-44c2-91c8-9d760a5382d8 11:34, 17 March 2014 1394969250.200723_2d66ede8-3e22-4646-bef6-bf4f20e3ddfb 11:30, 16 March 2014 1394838842.793269_d6e6e24f-67d2-4c01-a51d-8df809061494 23:14, 14 March 2014 1394661916.494152_706727ce-4d0d-4196-866c-d2f6982ca8ee 22:05, 12 March 2014 1394575485.234197_4a5b10b2-5465-4a00-a13a-add64b3b3171 22:04, 11 March 2014 1394489055.375253_784d6851-83ee-4230-8d38-b4e3a5fe86c3 22:04, 10 March 2014 1394402625.309104_fba4fa10-4a9a-4088-afd6-13e34176e05f 22:03, 9 March 2014 1394316215.427307_1a174980-517c-4575-9160-3e108fe01d3d 22:03, 8 March 2014 1394229725.391568_7368d9ad-6395-4286-ac1d-93104b491944 22:03, 7 March 2014 1394229603.401438_4620d4ee-afe5-4966-aa03-b06579c1b2e0 22:00, 7 March 2014
Run succeeded: - ran 10 times, most recently for 0 seconds (0 scraped pages, 0 records) 11:34, 17 March 2014

Loading...


     
June 2012
Hide changes Show changes 9 21:49, 27 June 2012 8 8 21:44, 27 June 2012 7 7 21:43, 27 June 2012 6 6 21:41, 27 June 2012 5 5 21:38, 27 June 2012 4 4 21:31, 27 June 2012 3 3 21:31, 27 June 2012 2 2 21:30, 27 June 2012 1 1 21:28, 27 June 2012 0
Edited by Anders Einar Hilden 9 times 21:49, 27 June 2012

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide first version Show first version 0 21:27, 27 June 2012
Edited by Anders Einar Hilden 21:27, 27 June 2012

Loading...

Difference between, revision and previous revision