Enter search term: <input name='q' length='60' /> <input name='source' type='hidden' value='postliste-hoegskolen-i-oestfold' /> <input type="submit" value="Search" /> <input type="reset" /> </form></p> <!-- nuug-postliste-yaml --> YAML-tagger:<br> Type: høgskole<br> Status: unfinished<br> Name: Høgskolen i Østfold<br> Format: PDF<br> Datatype: ePhorte<br> Run: daily<br> <!-- nuug-postliste-endyaml -->" /> Enter search term: <input name='q' length='60' /> <input name='source' type='hidden' value='postliste-hoegskolen-i-oestfold' /> <input type="submit" value="Search" /> <input type="reset" /> </form></p> <!-- nuug-postliste-yaml --> YAML-tagger:<br> Type: høgskole<br> Status: unfinished<br> Name: Høgskolen i Østfold<br> Format: PDF<br> Datatype: ePhorte<br> Run: daily<br> <!-- nuug-postliste-endyaml -->" />

ScraperWiki Classic is now read-only.

But don’t worry! You can transfer this scraper to Morph.io if you want to continue editing it.

Transfer to Morph.io

Current status

Idle – next run ASAP

Last run

1 week, 2 days ago

Scraped 4 pages from www.hiof.no

About this scraper

Provide journalist and others with a database of all public journal entries for the Østfold University College in Norway.

Each scraped entry have a value scrapestamputc set when it was scraped.

Most recent entries.

Enter search term:

YAML-tagger:
Type: høgskole
Status: unfinished
Name: Høgskolen i Østfold
Format: PDF
Datatype: ePhorte
Run: daily

This scraper is public

Anyone can see this scraper, and any registered user can edit it.

Users who have contributed to this scraper:

exemption sender casedesc recorddate casedocseq agency doctype journalyear docdesc scrapestamputc caseseqnr scrapedurl docdate caseid accesscode journalid journalseqnr caseyear recipient
Unntatt etter offl § 25 Bente Fjeld Ludvigsen Søknad om permisjon - ***** ***** ***** ***** ***** 2012-06-18T00:00:00 3 Høgskolen i Østfold N 2012 Søknad om permisjon 2012-07-18T18:55:45.888164 930 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-05-21T00:00:00 2012/930 P1 2012/5009 5009 2012 Bente Fjeld Ludvigsen
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Hanna Marie Ihlebæk Avviksmeldinger gjennom Sei ifrå - 2012 2012-06-18T00:00:00 45 Høgskolen i Østfold N 2012 Oversendelse av avviksmelding 22/12 2012-07-18T18:55:46.099862 264 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-05-25T00:00:00 2012/264 A 2012/5089 5089 2012 Synnøve Narten
None Høgskolen i Østfold Oppnevning av sensorer - Avdeling for helse- og sosialfag - 2012 - HS 2012-06-18T00:00:00 34 Høgskolen i Østfold U 2012 Oppnevning som sensor 2012-07-18T18:55:46.100163 24 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-05-30T00:00:00 2012/24 None 2012/5196 5196 2012 Jan Andersen
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Bente Fjeld Ludvigsen Midlertidige stillinger og vikariater 2012-06-18T00:00:00 10 Høgskolen i Østfold X 2012 Brev til hovedtillitsvalgte - Omgjøring av tilsettinger fra midlertidig til fast i hht tjml § 3. 2012-07-18T18:55:46.520613 768 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-08T00:00:00 2012/768 P2 2012/5629 5629 2012 Bente Fjeld Ludvigsen
Unntatt etter offl § 25 Inger Lise Røsnæs Fast stilling - bedriftsøkonomi - førsteamanuensis / førstelektor / høgskolektor - Avdeling for økonomi, språk ogsamfunnsfag ( ØSS ) 2012-06-18T00:00:00 22 Høgskolen i Østfold X 2012 Referanse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012-07-18T18:55:46.520976 1751 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-12T00:00:00 2011/1751 P1 2012/5751 5751 2011 None
Unntatt etter offl § 25 Inger Lise Røsnæs Fast stilling - bedriftsøkonomi - førsteamanuensis / førstelektor / høgskolektor - Avdeling for økonomi, språk ogsamfunnsfag ( ØSS ) 2012-06-18T00:00:00 21 Høgskolen i Østfold X 2012 Referanse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012-07-18T18:55:46.521227 1751 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-12T00:00:00 2011/1751 P1 2012/5752 5752 2011 None
Unntatt etter offl § 25 Inger Lise Røsnæs Fast stilling - bedriftsøkonomi - førsteamanuensis / førstelektor / høgskolektor - Avdeling for økonomi, språk ogsamfunnsfag ( ØSS ) 2012-06-18T00:00:00 20 Høgskolen i Østfold X 2012 Referanse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012-07-18T18:55:46.521472 1751 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-12T00:00:00 2011/1751 P1 2012/5753 5753 2011 None
None Brit Ørum Østmo RENATE - ENTER - et nasjonalt mentor- / matematikktreningsprogram 2012-06-18T00:00:00 9 Høgskolen i Østfold N 2012 Søknad om midler til prosjekt ENTER - Avdeling for ingeniørfag 2012-07-18T18:55:46.737726 1253 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-13T00:00:00 2009/1253 None 2012/5787 5787 2009 Synnøve Narten
Unntatt etter offl § 25 Stein Haugom Olsen Vikariat - statsvitenskap - høgskolelektor - 2012 - Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag ( ØSS ) 2012-06-18T00:00:00 13 Høgskolen i Østfold N 2012 Innstilling - Høgskolelektor i statsvitenskap 2012-07-18T18:55:47.068518 589 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-14T00:00:00 2012/589 P1 2012/5827 5827 2012 Inger Lise Røsnæs
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Ann-Therese Øgrim Personalmappe - ***** ***** ***** 2012-06-18T00:00:00 16 Høgskolen i Østfold X 2012 Oppdatert oppfølgingsplan 2012-07-18T18:55:47.277145 1036 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-14T00:00:00 2006/1036 P2 2012/5833 5833 2006 None
None Gro Telhaug Studiekvalitetsutvalg - 2012 2012-06-18T00:00:00 14 Høgskolen i Østfold X 2012 Referat fra møte i utvalg for utdanningskvalitet 12. juni 2012 2012-07-18T18:55:47.277508 30 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-14T00:00:00 2012/30 None 2012/5834 5834 2012 None
None Høgskolen i Østfold Avtale om sensur - Avdeling for ingeniørfag - IR - Avtaler inngått 2012 - Oppnevning av sensor - Godkjent 2012 2012-06-18T00:00:00 123 Høgskolen i Østfold U 2012 Tidsbegrenset arbeidsavtale - sensur 2012-07-18T18:55:47.277757 10 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-14T00:00:00 2012/10 None 2012/5849 5849 2012 Lars A Tokheim
None Høgskolen i Østfold Avtale om sensur - Avdeling for ingeniørfag - IR - Avtaler inngått 2012 - Oppnevning av sensor - Godkjent 2012 2012-06-18T00:00:00 124 Høgskolen i Østfold U 2012 Tidsbegrenset arbeidsavtale - sensur 2012-07-18T18:55:47.278011 10 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-14T00:00:00 2012/10 None 2012/5851 5851 2012 Lillemor Gundersen
None Høgskolen i Østfold Avtale om sensur - Avdeling for ingeniørfag - IR - Avtaler inngått 2012 - Oppnevning av sensor - Godkjent 2012 2012-06-18T00:00:00 126 Høgskolen i Østfold U 2012 Tidsbegrenset arbeidsavtale - sensur 2012-07-18T18:55:47.448899 10 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-14T00:00:00 2012/10 None 2012/5854 5854 2012 Knut Ole Lysø
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Høgskolen i Østfold Studentmappe - ***** ***** ***** 2012-06-18T00:00:00 2 Høgskolen i Østfold U 2012 Foreløpig svar på klage - Hovedprosjekt ITF3200 - våren 2012 2012-07-18T18:55:47.449278 1039 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-14T00:00:00 2012/1039 S1 2012/5858 5858 2012 *****
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Hanna Marie Ihlebæk Avviksmeldinger gjennom Sei ifrå - 2012 2012-06-18T00:00:00 44 Høgskolen i Østfold N 2012 Oversendelse av avviksmelding 23/2012 2012-07-18T18:55:47.449537 264 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-14T00:00:00 2012/264 A 2012/5861 5861 2012 Synnøve Narten
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Høgskolen i Østfold Studentmappe - ***** ***** 2012-06-18T00:00:00 2 Høgskolen i Østfold U 2012 Foreløpig svar på klage - Servere og nettverksdrift - våren 2012 2012-07-18T18:55:47.449797 1035 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-14T00:00:00 2012/1035 S1 2012/5862 5862 2012 *****
None Leif Nyland Dekanmøter - Halden - Innkallinger og referater - 2010 2012-06-18T00:00:00 13 Høgskolen i Østfold N 2012 Referat fra dekanmøte 13. juni 2012 2012-07-18T18:55:47.660533 635 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-14T00:00:00 2010/635 None 2012/5870 5870 2010 Eystein Arntzen, Stein Haugom Olsen
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Høgskolen i Østfold Studentmappe - ***** ***** 2012-06-18T00:00:00 3 Høgskolen i Østfold U 2012 Søknad om innpassing innvilget - AU 2012-07-18T18:55:47.660813 710 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-14T00:00:00 2009/710 S1 2012/5871 5871 2009 *****
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Høgskolen i Østfold Studentmappe - ***** ***** ***** 2012-06-18T00:00:00 3 Høgskolen i Østfold U 2012 Resultat av klage på sensurvedtak 2012-07-18T18:55:47.895462 1492 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-14T00:00:00 2009/1492 S1 2012/5882 5882 2009 *****
Unntatt etter offl § 25 Øystein Bye Fast stilling - studieadministrasjonen Fredrikstad ( SSAF )- konsulent - 2012 2012-06-18T00:00:00 18 Høgskolen i Østfold N 2012 Forslag på kandidater til intervju 2012-07-18T18:55:47.895823 707 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-15T00:00:00 2012/707 P1 2012/5902 5902 2012 Bente Fjeld Ludvigsen
None Margrethe Karijord Johnsen Eksamensoppgaver - Avdeling for lærerutdanning - LU - Våren 2012 2012-06-18T00:00:00 32 Høgskolen i Østfold X 2012 LFHNOR07 - LFDNOR07 - Norsk - førskolelærerutdanning - heltid - deltid - ny / utsatt eksamen - 12.06.12 - 6timer 2012-07-18T18:55:48.105801 16 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-12T00:00:00 2012/16 None 2012/5918 5918 2012 None
None Ann-Therese Øgrim Fast stilling - studieadministrasjonen Fredrikstad ( SSAF )- konsulent - 2012 2012-06-18T00:00:00 37 Høgskolen i Østfold X 2012 Offentlig søkerliste 2012-07-18T18:55:48.106156 707 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-15T00:00:00 2012/707 None 2012/5929 5929 2012 None
Unntatt etter offl § 25 Ann-Therese Øgrim Fast stilling - studieadministrasjonen Fredrikstad ( SSAF )- konsulent - 2012 2012-06-18T00:00:00 38 Høgskolen i Østfold X 2012 Utvidet søkerliste 2012-07-18T18:55:48.106427 707 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-15T00:00:00 2012/707 P1 2012/5930 5930 2012 None
None Ann-Therese Øgrim Fast stilling - sosialt arbeid - professor - Avdeling for helse- og sosialfag ( HS ) 2012 2012-06-18T00:00:00 12 Høgskolen i Østfold X 2012 Offentlig søkerliste 2012-07-18T18:55:48.106671 458 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-15T00:00:00 2012/458 None 2012/5935 5935 2012 None
Unntatt etter offl § 25 Ann-Therese Øgrim Fast stilling - sosialt arbeid - professor - Avdeling for helse- og sosialfag ( HS ) 2012 2012-06-18T00:00:00 13 Høgskolen i Østfold X 2012 Utvidet søkerliste 2012-07-18T18:55:48.295882 458 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-15T00:00:00 2012/458 P1 2012/5936 5936 2012 None
Unntatt etter offl § 25 Høgskolen i Østfold Fast stilling - matematikk / matematikkdidaktikk - førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor - 2012/2013 -Avdeling for lærerutdanning ( LU ) 2012-06-18T00:00:00 42 Høgskolen i Østfold U 2012 Tilbud om fast stilling 2012-07-18T18:55:48.296525 224 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-15T00:00:00 2012/224 P1 2012/5945 5945 2012 Ingrid Fausk
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Høgskolen i Østfold Utveksling av studenter - Lånekassen - 2012/2013 2012-06-18T00:00:00 17 Høgskolen i Østfold U 2012 Bekreftelse delstudier i utlandet 2012-07-18T18:55:48.503825 750 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-15T00:00:00 2012/750 S1 2012/5952 5952 2012 Tatjana Lehner
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Høgskolen i Østfold Utveksling av studenter - Lånekassen - 2012/2013 2012-06-18T00:00:00 18 Høgskolen i Østfold U 2012 Bekreftelse delstudier i utlandet 2012-07-18T18:55:48.504205 750 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-15T00:00:00 2012/750 S1 2012/5953 5953 2012 Lilli-Elise Akdemir
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Høgskolen i Østfold Utveksling av studenter - Lånekassen - 2012/2013 2012-06-18T00:00:00 19 Høgskolen i Østfold U 2012 Bekreftelse delstudier i utlandet 2012-07-18T18:55:48.504463 750 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-15T00:00:00 2012/750 S1 2012/5954 5954 2012 Pia Lilleberg Kildahl
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Høgskolen i Østfold Utveksling av studenter - Lånekassen - 2012/2013 2012-06-18T00:00:00 20 Høgskolen i Østfold U 2012 Bekreftelse delstudier i utlandet 2012-07-18T18:55:48.504762 750 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-15T00:00:00 2012/750 S1 2012/5955 5955 2012 Camilla Damholen-Hæger
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Høgskolen i Østfold Studentmappe - ***** ***** 2012-06-18T00:00:00 5 Høgskolen i Østfold U 2012 Svar på søknad om fritak fra hovedprosjekt 2012-07-18T18:55:48.717665 1129 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-05-22T00:00:00 2010/1129 S1 2012/5959 5959 2010 *****
None Postmottak HIØ Utbetalingsbrev - Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid for førskolelærere i barnehagen 2012-06-18T00:00:00 1 Høgskolen i Østfold I 2012 Utbetalingsbrev - Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid for førskolelærere i barnehagen, Høgskolen iØstfold 2012-07-18T18:55:48.908245 1045 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-15T00:00:00 2012/1045 None 2012/5961 5961 2012 Høgskolen i Østfold
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Terese Engedahl Studentmappe - ***** ***** ***** 2012-06-18T00:00:00 1 Høgskolen i Østfold X 2012 Karakterutskrift fra UMB 2012-07-18T18:55:48.908899 924 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2007-08-29T00:00:00 2012/924 S1 2012/5962 5962 2012 None
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Irene Felde Olaussen Studentmappe - ***** ***** ***** 2012-06-18T00:00:00 26 Høgskolen i Østfold X 2012 Karakterutskrifter - Høgskulen i Volda 2012-07-18T18:55:48.909148 666 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-05-25T00:00:00 2006/666 S1 2012/5963 5963 2006 None
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 ***** Studentmappe - ***** ***** 2012-06-18T00:00:00 8 Høgskolen i Østfold I 2012 Klage på sensur 2012-07-18T18:55:49.110212 176 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-18T00:00:00 2012/176 S1 2012/5966 5966 2012 Høgskolen i Østfold
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Høgskolen i Østfold Studentmappe - ***** ***** 2012-06-18T00:00:00 6 Høgskolen i Østfold U 2012 Varsel om inndratt studentstatus 2012-07-18T18:55:49.326041 1100 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-05-07T00:00:00 2007/1100 S1 2012/5968 5968 2007 *****
None Eystein Arntzen Strategiske midler til internasjonalisering - 2012 2012-06-18T00:00:00 5 Høgskolen i Østfold N 2012 Søknad om strategiske midler til internasjonalisering - LU 2012-07-18T18:55:49.326702 904 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-07T00:00:00 2012/904 None 2012/5970 5970 2012 Ellen Høy-Petersen
None Universitets- og høgskolerådet Mal for vitnemål og vitnemålstillegg - innføring 2012-06-18T00:00:00 1 Høgskolen i Østfold I 2012 Mal for vitnemål og vitnemålstillegg - Innføring 2012-07-18T18:55:49.326959 1046 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-15T00:00:00 2012/1046 None 2012/5971 5971 2012 Høgskolen i Østfold
None Kunnskapsdepartementet Etatsstyringsmøter med Kunnskapsdepartementet 2012 2012-06-18T00:00:00 4 Høgskolen i Østfold I 2012 Tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet 2012 2012-07-18T18:55:49.544565 629 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-18T00:00:00 2012/629 None 2012/5972 5972 2012 Høgskolen i Østfold
None Tine Skibsted Eliassen Eksamensoppgaver - Avdeling for informasjonsteknologi - IT - Våren 2012 2012-06-18T00:00:00 24 Høgskolen i Østfold X 2012 ITFKMAT11 - Forkurs i matematikk - 14.06.2012 - 4 timer 2012-07-18T18:55:49.544924 12 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-14T00:00:00 2012/12 None 2012/5973 5973 2012 None
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 ***** Studentmappe - ***** ***** ***** 2012-06-18T00:00:00 1 Høgskolen i Østfold I 2012 Klage på sensurvedtak - LSNOR10211 2012-07-18T18:55:49.545422 1047 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-13T00:00:00 2012/1047 S1 2012/5975 5975 2012 Høgskolen i Østfold
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 universitet Utestenging fra undervisning og eksamen - 2012 2012-06-18T00:00:00 20 Høgskolen i Østfold I 2012 Melding om utestengt student - ***** 2012-07-18T18:55:49.707848 76 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-11T00:00:00 2012/76 T1 2012/5976 5976 2012 Høgskolen i Østfold
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Universitetet i Tromsø Utestenging fra undervisning og eksamen - 2012 2012-06-18T00:00:00 21 Høgskolen i Østfold I 2012 Orientering om vedtak om utestenging - ***** 2012-07-18T18:55:49.708212 76 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-11T00:00:00 2012/76 T1 2012/5977 5977 2012 Høgskolen i Østfold
None Stortinget, Utredningsseksjonen Stortingets utredningsseksjon - spørsmål om grunnskolelærerutdanningen 2012-06-18T00:00:00 1 Høgskolen i Østfold I 2012 Spørsmål fra Stortingets utredningsseksjon - om grunnskolelærerutdanningen 2012-07-18T18:55:49.708466 1048 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-15T00:00:00 2012/1048 None 2012/5978 5978 2012 Høgskolen i Østfold
None utdanning Erasmus intensivprogram 2010 2012-06-18T00:00:00 23 Høgskolen i Østfold I 2012 Erasmus Intensive Program - IP-2010-NO1-ERA10-01988 - Endelig rapport godkjent 2012-07-18T18:55:49.708715 342 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-13T00:00:00 2010/342 None 2012/5979 5979 2010 Høgskolen i Østfold
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 ***** Studentmappe - ***** ***** 2012-06-18T00:00:00 5 Høgskolen i Østfold I 2012 Klage på sensurvedtak - SFB10106 2012-07-18T18:55:49.927265 228 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-14T00:00:00 2012/228 S1 2012/5980 5980 2012 Høgskolen i Østfold
None Barne - ungdoms og familieetaten Barne - ungdoms og familieetaten - Region øst - Fosterhjemprosjekt 2012-06-18T00:00:00 1 Høgskolen i Østfold I 2012 Spørsmål om samarbeid vedrørende Fosterhjemprosjekt 2012-07-18T18:55:49.927653 1049 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-15T00:00:00 2012/1049 None 2012/5981 5981 2012 Høgskolen i Østfold
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 ***** Studentmappe - ***** ***** 2012-06-18T00:00:00 6 Høgskolen i Østfold I 2012 Klage på sensurvedtak - SFB10711 2012-07-18T18:55:49.927911 228 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-14T00:00:00 2012/228 S1 2012/5982 5982 2012 Høgskolen i Østfold
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 ***** Personalmappe - ***** ***** 2012-06-18T00:00:00 8 Høgskolen i Østfold I 2012 Arbeidsavtale - ***** ***** 2012-07-18T18:55:49.928173 1026 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-14T00:00:00 2009/1026 P2 2012/5983 5983 2009 Høgskolen i Østfold
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Joar Aasen Kontrakt om bedømmelse - avtaler inngått 2012 2012-06-18T00:00:00 37 Høgskolen i Østfold I 2012 Kontrakt om bedømmelse 2012-07-18T18:55:50.138621 39 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-12T00:00:00 2012/39 P2 2012/5984 5984 2012 Høgskolen i Østfold
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Aslaug Andreassen Becher Kontrakt om bedømmelse - avtaler inngått 2012 2012-06-18T00:00:00 38 Høgskolen i Østfold I 2012 Kontrakt om bedømmelse 2012-07-18T18:55:50.139004 39 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-11T00:00:00 2012/39 P2 2012/5985 5985 2012 Høgskolen i Østfold
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Per Nortvedt Avtale om sensur - Avdeling for helse- og sosialfag - HS - Avtaler inngått 2012 - Oppnevning av sensor - Godkjent2012 2012-06-18T00:00:00 99 Høgskolen i Østfold I 2012 Tidsbegrenset arbeidsavtale - Sensur 2012-07-18T18:55:50.467070 9 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-01T00:00:00 2012/9 P2 2012/5988 5988 2012 Høgskolen i Østfold
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Ringsby Undervisning Midlertidige stillinger - SKUT - 2012 2012-06-18T00:00:00 29 Høgskolen i Østfold I 2012 Tidsbegrenset avtale 2012-07-18T18:55:50.467443 32 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-11T00:00:00 2012/32 P2 2012/5989 5989 2012 Høgskolen i Østfold
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 NAV Østfold Personalmappe - ***** ***** ***** 2012-06-18T00:00:00 2 Høgskolen i Østfold I 2012 Tilsagn om tilskudd til Tidsubestemt lønnstilskudd 2012-07-18T18:55:50.467699 1953 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-11T00:00:00 2011/1953 P2 2012/5990 5990 2011 Høgskolen i Østfold
None Norges forskningsråd Forskningsrådet - utlysning av programmidler for VAM - velferd, arbeidsliv og migrasjon 2012-06-18T00:00:00 2 Høgskolen i Østfold I 2012 Forskningsrådets VAM program - forslag til programstyremedlemmer 2012-07-18T18:55:50.467950 1396 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-06T00:00:00 2009/1396 None 2012/5991 5991 2009 Høgskolen i Østfold
None NEAK - Norges eiendomsakademi AS Samarbeidsavtaler - avtaler inngått 2012 - SKUT 2012-06-18T00:00:00 26 Høgskolen i Østfold I 2012 Samarbeidsavtale - Tilstandsanalyse av boliger - 25 stp. 2012-07-18T18:55:50.666017 99 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-05-21T00:00:00 2012/99 None 2012/5993 5993 2012 Høgskolen i Østfold
None NEAK - Norges eiendomsakademi AS Samarbeidsavtaler - avtaler inngått 2012 - SKUT 2012-06-18T00:00:00 27 Høgskolen i Østfold I 2012 Samarbeidsavtale - Verditakstering av boliger 1 - 15 stp. 2012-07-18T18:55:50.666271 99 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-05-21T00:00:00 2012/99 None 2012/5994 5994 2012 Høgskolen i Østfold
None NEAK - Norges eiendomsakademi AS Samarbeidsavtaler - avtaler inngått 2012 - SKUT 2012-06-18T00:00:00 28 Høgskolen i Østfold I 2012 Samarbeidsavtale - Grunnleggende takstering - 10 stp. 2012-07-18T18:55:50.666572 99 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-05-21T00:00:00 2012/99 None 2012/5995 5995 2012 Høgskolen i Østfold
None NEAK - Norges eiendomsakademi AS Samarbeidsavtaler - avtaler inngått 2012 - SKUT 2012-06-18T00:00:00 29 Høgskolen i Østfold I 2012 Samarbeidsavtale - Verditakstering av næringseiendommer - 25 stp. 2012-07-18T18:55:50.866490 99 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-05-21T00:00:00 2012/99 None 2012/5996 5996 2012 Høgskolen i Østfold
None NEAK - Norges eiendomsakademi AS Samarbeidsavtaler - avtaler inngått 2012 - SKUT 2012-06-18T00:00:00 30 Høgskolen i Østfold I 2012 Samarbeidsavtale - Byggeledelse - 30 stp. 2012-07-18T18:55:50.866871 99 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-05-21T00:00:00 2012/99 None 2012/5997 5997 2012 Høgskolen i Østfold
None NEAK - Norges eiendomsakademi AS Samarbeidsavtaler - avtaler inngått 2012 - SKUT 2012-06-18T00:00:00 31 Høgskolen i Østfold I 2012 Samarbeidsavtale - Verditakstering av landbrukseiendommer - 15 stp. 2012-07-18T18:55:50.867126 99 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-05-21T00:00:00 2012/99 None 2012/5998 5998 2012 Høgskolen i Østfold
None NEAK - Norges eiendomsakademi AS Samarbeidsavtaler - avtaler inngått 2012 - SKUT 2012-06-18T00:00:00 32 Høgskolen i Østfold I 2012 Samarbeidsavtale - Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn - 30 stp. 2012-07-18T18:55:50.867375 99 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-05-21T00:00:00 2012/99 None 2012/5999 5999 2012 Høgskolen i Østfold
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 ***** Videreutdanning - Engelsk for lærere 1 - ønske om endring av studieplass 2012-06-18T00:00:00 1 Høgskolen i Østfold I 2012 Videreutdanning - engelsk for lærere - Ønske om endring av studiested 2012-07-18T18:55:51.087843 1050 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-18T00:00:00 2012/1050 S1 2012/6003 6003 2012 Høgskolen i Østfold
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 ***** Videreutdanning - Engelsk for lærere 1 - ønske om endring av studieplass 2012-06-18T00:00:00 2 Høgskolen i Østfold I 2012 Vedrørende ønske om endring av studiested 2012-07-18T18:55:51.294142 1050 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-18T00:00:00 2012/1050 S1 2012/6004 6004 2012 Høgskolen i Østfold
None utdanning Kvoteordningen 2011-2012 2012-06-18T00:00:00 3 Høgskolen i Østfold I 2012 SIU - Kvoteordningen - behov for flere sør-plasser? 2012-07-18T18:55:51.294815 372 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-18T00:00:00 2012/372 None 2012/6007 6007 2012 Høgskolen i Østfold
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 ***** Studentmappe - ***** ***** ***** ***** 2012-06-18T00:00:00 5 Høgskolen i Østfold I 2012 Klage vedrørende ekstern sensor ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012-07-18T18:55:51.295074 370 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-12T00:00:00 2010/370 S1 2012/6008 6008 2010 Høgskolen i Østfold
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 ***** Studentmappe - ***** ***** ***** 2012-06-18T00:00:00 3 Høgskolen i Østfold I 2012 Klage på sensurvedtak 2012-07-18T18:55:51.517321 195 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-18T00:00:00 2011/195 S1 2012/6011 6011 2011 Høgskolen i Østfold
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 ***** Studentmappe - ***** ***** 2012-06-18T00:00:00 1 Høgskolen i Østfold I 2012 Klage på sensurvedtak - ITF10306 2012-07-18T18:55:51.518276 1053 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-15T00:00:00 2012/1053 S1 2012/6013 6013 2012 Høgskolen i Østfold
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 ***** Studentmappe - ***** ***** 2012-06-18T00:00:00 4 Høgskolen i Østfold I 2012 Klage på sensurvedtak - SFB10309 2012-07-18T18:55:51.725588 243 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-15T00:00:00 2012/243 S1 2012/6014 6014 2012 Høgskolen i Østfold
None Tine Skibsted Eliassen Eksamensoppgaver - Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag - ØSS - Våren 2012 2012-06-18T00:00:00 51 Høgskolen i Østfold X 2012 SFS10109 - Politisk teori , grunnlagsproblemer og demokratiteori - Ny / utsatt eksamen - 18.06.2012 - 3 timer 2012-07-18T18:55:51.725961 15 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-18T00:00:00 2012/15 None 2012/6016 6016 2012 None
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Øystein Bye Personalmappe - ***** ***** 2012-06-18T00:00:00 7 Høgskolen i Østfold X 2012 Oppfølgingsplan ved sykemelding 2012-07-18T18:55:51.944501 215 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-11T00:00:00 2011/215 P2 2012/6019 6019 2011 None
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Øystein Bye Personalmappe ***** ***** ***** 2012-06-18T00:00:00 1 Høgskolen i Østfold X 2012 Oppfølgingsplan ved sykemelding 2012-07-18T18:55:51.944876 970 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-11T00:00:00 2006/970 P2 2012/6020 6020 2006 None
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 ***** Studentmappe - ***** ***** 2012-06-18T00:00:00 1 Høgskolen i Østfold I 2012 Klage på sensurvedtak 2012-07-18T18:55:51.945130 1054 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-18T00:00:00 2012/1054 S1 2012/6021 6021 2012 Høgskolen i Østfold
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 ***** Overflytting til Høgskolen i Østfold - 2012 2012-06-18T00:00:00 6 Høgskolen i Østfold I 2012 Søknad om overflytting til Høgskolen i Østfold 2012-07-18T18:55:51.945389 44 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-14T00:00:00 2012/44 T1 2012/6022 6022 2012 Høgskolen i Østfold
None Oslofjordfondet Oslofjordfondet 2012-06-18T00:00:00 11 Høgskolen i Østfold I 2012 Årsrapport Oslofjodfondet 2012-07-18T18:55:52.164668 211 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-18T00:00:00 2011/211 None 2012/6023 6023 2011 Høgskolen i Østfold
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Olav Kolstad Avviksmeldinger gjennom Sei ifrå - 2012 2012-06-18T00:00:00 48 Høgskolen i Østfold N 2012 Tilbakemelding på avviksmelding 21/2012 2012-07-18T18:55:52.165306 264 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-05-15T00:00:00 2012/264 A 2012/6026 6026 2012 Hanna Marie Ihlebæk
None Direktoratet for økonomistyring Bedre stat-prisen 2013 2012-06-18T00:00:00 1 Høgskolen i Østfold I 2012 Bedre stat-prisen 2013 -Tid for å dele gode erfaringer om virksomhetsstyring 2012-07-18T18:55:52.165570 1055 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-15T00:00:00 2012/1055 None 2012/6027 6027 2012 Høgskolen i Østfold
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 ***** Personalmappe - ***** ***** 2012-06-18T00:00:00 6 Høgskolen i Østfold I 2012 Arbeidsavtale 2012-07-18T18:55:52.402583 1090 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-13T00:00:00 2007/1090 P2 2012/6029 6029 2007 Høgskolen i Østfold
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 ***** Studentmappe - ***** ***** 2012-06-18T00:00:00 5 Høgskolen i Østfold I 2012 Klage på sensurvedtak - IRK21211 2012-07-18T18:55:52.403162 1271 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-15T00:00:00 2011/1271 S1 2012/6030 6030 2011 Høgskolen i Østfold
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 ***** Studentmappe - ***** ***** 2012-06-18T00:00:00 3 Høgskolen i Østfold I 2012 Klage på sensurvedtak - IRK21211 2012-07-18T18:55:52.403576 336 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1iNDYxMS00YzUxYWM4YTYzNTQwIg== 2012-06-15T00:00:00 2012/336 S1 2012/6031 6031 2012 Høgskolen i Østfold
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Eli Anne Skaug Personalmappe ***** ***** ***** 2012-06-25T00:00:00 2 Høgskolen i Østfold X 2012 Rapport om oppfølgingsplan av sykemeldt arbeidstaker 2012-07-19T21:11:35.583367 920 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1hYmE0Mi00YzUyZWZhZDBkNDgwIg== 2012-03-29T00:00:00 2006/920 P2 2012/3660 3660 2006 Øystein Bye
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Eli Anne Skaug Personalmappe ***** ***** ***** 2012-06-25T00:00:00 3 Høgskolen i Østfold X 2012 Oppfølgingsplan ved sykemelding 2012-07-19T21:11:35.583631 920 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1hYmE0Mi00YzUyZWZhZDBkNDgwIg== 2012-03-29T00:00:00 2006/920 P2 2012/3661 3661 2006 Øystein Bye
Unntatt etter offl § 25 Høgskolen i Østfold Utlysning av vikariat ved Avdeling for helse- og sosialfag (HS) - ABSV - 5 - 2012 -Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor 2012-06-27T00:00:00 15 Høgskolen i Østfold U 2012 Ansettelse i vikariat ABSV - utdanningene 2012-07-19T21:11:35.790352 202 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1hYmE0Mi00YzUyZWZhZDBkNDgwIg== 2012-06-04T00:00:00 2012/202 P1 2012/4693 4693 2012 Anne Margerethe Glømmen
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Inger Lise Røsnæs Fast stilling og vikariat - RLE - førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i RLE - 2012/2013 - Avdeling forlærerutdanning ( LU ) 2012-06-25T00:00:00 30 Høgskolen i Østfold X 2012 Intervju - forslag fra avdelingen 2012-07-19T21:11:36.001109 251 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1hYmE0Mi00YzUyZWZhZDBkNDgwIg== 2012-05-22T00:00:00 2012/251 P2 2012/4962 4962 2012 None
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Karin Margrete Stokke Studentmappe - ***** ***** 2012-06-19T00:00:00 1 Høgskolen i Østfold X 2012 Godkjenning av IKT-krav 2012-07-19T21:11:36.212577 1182 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1hYmE0Mi00YzUyZWZhZDBkNDgwIg== 2012-06-04T00:00:00 2011/1182 S1 2012/5484 5484 2011 None
Unntatt etter offl § 25 Høgskolen i Østfold Utlysning av toårig vikariat ved Avdeling for helse- og sosialfag (HS) - sykepleierutdanningen - 2011 2012-06-26T00:00:00 16 Høgskolen i Østfold U 2012 Tilbud om stilling 2012-07-19T21:11:36.212830 2036 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1hYmE0Mi00YzUyZWZhZDBkNDgwIg== 2012-06-05T00:00:00 2011/2036 P1 2012/5510 5510 2011 Øysten Jensen
Unntatt etter offl § 25 Bente Fjeld Ludvigsen Midlertidige stillinger og vikariater 2012-06-21T00:00:00 13 Høgskolen i Østfold X 2012 Vedr. endringer i tilsettingsforhold etter tjml. § 3 2012-07-19T21:11:36.412950 768 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1hYmE0Mi00YzUyZWZhZDBkNDgwIg== 2012-06-11T00:00:00 2012/768 P1 2012/5815 5815 2012 None
Unntatt etter offl § 25 Bente Fjeld Ludvigsen Midlertidige stillinger og vikariater 2012-06-21T00:00:00 14 Høgskolen i Østfold X 2012 Vedr. endringer i tilsettingsforhold etter tjml. § 3 - YS 2012-07-19T21:11:36.413192 768 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1hYmE0Mi00YzUyZWZhZDBkNDgwIg== 2012-06-12T00:00:00 2012/768 P1 2012/5816 5816 2012 None
Unntatt etter offl § 25 Bente Fjeld Ludvigsen Midlertidige stillinger og vikariater 2012-06-21T00:00:00 16 Høgskolen i Østfold X 2012 Vedr. endringer i tilsettingsforhold etter tjml. § 3 2012-07-19T21:11:36.623231 768 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1hYmE0Mi00YzUyZWZhZDBkNDgwIg== 2012-06-12T00:00:00 2012/768 P1 2012/5817 5817 2012 None
Unntatt etter offl § 25 Bente Fjeld Ludvigsen Midlertidige stillinger og vikariater 2012-06-21T00:00:00 15 Høgskolen i Østfold X 2012 Vedr. endringer i tilsettingsforhold etter tjml. § 3 2012-07-19T21:11:36.623626 768 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1hYmE0Mi00YzUyZWZhZDBkNDgwIg== 2012-06-12T00:00:00 2012/768 P1 2012/5818 5818 2012 None
Unntatt etter offl § 25 Bente Fjeld Ludvigsen Midlertidige stillinger og vikariater 2012-06-21T00:00:00 17 Høgskolen i Østfold X 2012 Vedr. endringer i tilsettingsforhold etter tjml. § 3 2012-07-19T21:11:36.623884 768 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1hYmE0Mi00YzUyZWZhZDBkNDgwIg== 2012-06-12T00:00:00 2012/768 P1 2012/5819 5819 2012 None
Unntatt etter offl § 25 Bente Fjeld Ludvigsen Midlertidige stillinger og vikariater 2012-06-21T00:00:00 19 Høgskolen i Østfold X 2012 Vedr. endringer i tilsettingsforhold etter tjml. § 3 2012-07-19T21:11:36.624143 768 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1hYmE0Mi00YzUyZWZhZDBkNDgwIg== 2012-06-12T00:00:00 2012/768 P1 2012/5820 5820 2012 None
Unntatt etter offl § 25 Bente Fjeld Ludvigsen Midlertidige stillinger og vikariater 2012-06-21T00:00:00 18 Høgskolen i Østfold X 2012 Vedr. endringer i tilsettingsforhold etter tjml. § 3 2012-07-19T21:11:36.795102 768 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1hYmE0Mi00YzUyZWZhZDBkNDgwIg== 2012-06-13T00:00:00 2012/768 P1 2012/5821 5821 2012 None
Unntatt etter offl § 25 Bente Fjeld Ludvigsen Midlertidige stillinger og vikariater 2012-06-21T00:00:00 11 Høgskolen i Østfold X 2012 Vedr. endringer i tilsettingsforhold etter tjml. § 3 - NTL 2012-07-19T21:11:36.795499 768 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1hYmE0Mi00YzUyZWZhZDBkNDgwIg== 2012-06-13T00:00:00 2012/768 P1 2012/5822 5822 2012 None
Unntatt etter offl § 25 Bente Fjeld Ludvigsen Midlertidige stillinger og vikariater 2012-06-21T00:00:00 12 Høgskolen i Østfold X 2012 Vedr. endringer i tilsettingsforhold etter tjml. § 3 2012-07-19T21:11:36.795752 768 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1hYmE0Mi00YzUyZWZhZDBkNDgwIg== 2012-06-13T00:00:00 2012/768 P1 2012/5823 5823 2012 None
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Høgskolen i Østfold Studentmappe - ***** ***** ***** 2012-06-25T00:00:00 2 Høgskolen i Østfold U 2012 Svar på søknad om permisjon/utsettelse av praksis 2012-07-19T21:11:36.796004 944 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1hYmE0Mi00YzUyZWZhZDBkNDgwIg== 2012-06-14T00:00:00 2012/944 S1 2012/5863 5863 2012 *****
Unntatt etter offl § 13 jf fvl § 13 Høgskolen i Østfold Studentmappe - ***** ***** ***** 2012-06-21T00:00:00 2 Høgskolen i Østfold U 2012 Svar på klage på sensurvedtak 2012-07-19T21:11:37.003178 963 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1hYmE0Mi00YzUyZWZhZDBkNDgwIg== 2012-06-14T00:00:00 2012/963 S1 2012/5873 5873 2012 *****
None Høgskolen i Østfold Avtale om sensur - Avdeling for helse- og sosialfag - HS - Avtaler inngått 2012 - Oppnevning av sensor - Godkjent2012 2012-06-21T00:00:00 100 Høgskolen i Østfold U 2012 Tidsbegrenset arbeidsavtale - sensur 2012-07-19T21:11:37.003551 9 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1hYmE0Mi00YzUyZWZhZDBkNDgwIg== 2012-06-15T00:00:00 2012/9 None 2012/5903 5903 2012 Gro Hovland, Gro Næss v/Høgskolen i Vestfol, Olav Garsjø, Jonn Syse, Jan Andersen
Unntatt etter offl § 25 Bente Fjeld Ludvigsen Vikariat - IT-drift - Studiested Halden 2012-06-27T00:00:00 34 Høgskolen i Østfold N 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012-07-19T21:11:37.003835 1549 http://www.hiof.no/arkiv/mnd.pdf#ImEwMGUwNy1hYmE0Mi00YzUyZWZhZDBkNDgwIg== 2012-06-15T00:00:00 2011/1549 P1 2012/5942 5942 2011 Bente Fjeld Ludvigsen
pagenum scrapedurl pagecontent
March 2014
Permalink Hide details Show details 1395006840.701514_c9f8061c-f0b9-4f8a-8395-820b2919a205 21:54, 16 March 2014 1394920402.332420_074d1a64-9a90-42ca-9a2b-1d5610015ae2 21:53, 15 March 2014 1394830913.051815_848fc2e4-9313-4b80-a212-dadbdf9786c9 21:01, 14 March 2014 1394742236.749695_6b725721-ce09-46dc-aaed-2dc98e2baeba 20:24, 13 March 2014 1394647764.319299_c68d3af6-a499-4a74-9514-71bf879b2e9f 18:09, 12 March 2014 1394549529.378120_109f5b42-258b-4098-bcc9-18c364949807 14:52, 11 March 2014 1394459782.622861_095fd832-25fa-478a-ba42-2c59f1ef7c0b 13:57, 10 March 2014 1394459782.131529_e5090705-29a7-4195-90e8-3f89842d65c1 13:56, 10 March 2014 1394355714.256345_fbac0846-67f9-4951-aaf4-5c9c1910b2c9 09:02, 9 March 2014 1394269011.039308_4a335121-28a1-4b77-872e-f3e92de1843e 08:57, 8 March 2014
Run succeeded: - ran 10 times, most recently for 0 seconds (4 scraped pages, 0 records) 21:54, 16 March 2014

Loading...


     
July 2012
Hide changes Show changes 9 14:57, 17 July 2012 8 8 14:57, 17 July 2012 7 7 14:57, 17 July 2012 6 6 14:52, 17 July 2012 5 5 14:52, 17 July 2012 4 4 14:52, 17 July 2012 3 3 14:51, 17 July 2012 2 2 14:51, 17 July 2012 1 1 14:51, 17 July 2012 0
Edited by Anders Einar Hilden 9 times 14:57, 17 July 2012

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide first version Show first version 0 14:49, 17 July 2012
Edited by Anders Einar Hilden 14:49, 17 July 2012

Loading...

Difference between, revision and previous revision