Enter search term: <input name='q' length='60' /> <input name='source' type='hidden' value='postliste-hoegskolen-i-vestfold' /> <input type="submit" value="Search" /> <input type="reset" /> </form></p> <!-- nuug-postliste-yaml --> YAML-tagger:<br> Type: høgskole<br> Status: finished<br> Name: Høgskolen i Vestfold<br> Format: PDF<br> Datatype: ePhorte<br> Run: weekly<br> <!-- nuug-postliste-endyaml -->" /> Enter search term: <input name='q' length='60' /> <input name='source' type='hidden' value='postliste-hoegskolen-i-vestfold' /> <input type="submit" value="Search" /> <input type="reset" /> </form></p> <!-- nuug-postliste-yaml --> YAML-tagger:<br> Type: høgskole<br> Status: finished<br> Name: Høgskolen i Vestfold<br> Format: PDF<br> Datatype: ePhorte<br> Run: weekly<br> <!-- nuug-postliste-endyaml -->" />

ScraperWiki Classic is now read-only.

But don’t worry! You can transfer this scraper to Morph.io if you want to continue editing it.

Transfer to Morph.io

Current status

Idle – next run ASAP

Last run

2 weeks, 1 day ago

No pages scraped

About this scraper

Provide journalist and others with a database of all public journal entries for the Vestfold University College in Norway.

Each scraped entry have a value scrapestamputc set when it was scraped.

Most recent entries.

Enter search term:

YAML-tagger:
Type: høgskole
Status: finished
Name: Høgskolen i Vestfold
Format: PDF
Datatype: ePhorte
Run: weekly

This scraper is public

Anyone can see this scraper, and any registered user can edit it.

Users who have contributed to this scraper:

exemption sender scrapestamputc journalid recorddate casedocseq agency doctype journalyear docdesc casedesc caseseqnr scrapedurl docdate caseid accesscode recipient journalseqnr caseyear
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 Mona Hyllseth Matsen 2012-07-10T18:49:55.333884 2012/2150 2012-05-31T00:00:00 62 Høgskolen i Vestfold X 2012 Innkalling til møte i tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger Tilsettingsutvalg - innkalling 41 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-04-30T00:00:00 2007/41 P Bent Kristiansen 2150 2007
None Bjørnulf Stokvik 2012-07-10T18:49:55.334382 2012/2245 2012-06-01T00:00:00 2 Høgskolen i Vestfold N 2012 Oppfølging av revisjon ITEK Revisjon av Institutt for Teknologiske fag 386 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-04T00:00:00 2012/386 None Roy Rasmussen 2245 2012
None Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:49:55.334679 2012/2283 2012-05-31T00:00:00 21 Høgskolen i Vestfold U 2012 Invitasjon til forhandlinger Rammeavtale IMO80 kurs 67 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-07T00:00:00 2011/67 None AS, Falck Nutec AS, NSSR v/Sjøredningsskolen 2283 2011
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 Wigdis Nygren Nordhus 2012-07-10T18:49:55.512599 2012/2379 2012-05-31T00:00:00 5 Høgskolen i Vestfold X 2012 Møteinnkalling - 2.3.4 lønnsforhandlinger våren 2012 2.3.4 Lønnsforhandlinger 2012 30 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-10T00:00:00 2012/30 P None 2379 2012
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 Thomas Bogen 2012-07-10T18:49:55.512952 2012/2518 2012-06-01T00:00:00 5 Høgskolen i Vestfold X 2012 ***** ***** ***** - CV og dokumentasjon på utdannelse Arbeidsavtaler - fullmakter - timelærere - diverse - fakultetet for økonomi og samfunnsvitenskap ( ØS ) 2012 -2013 170 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-16T00:00:00 2012/170 P Thomas Bogen 2518 2012
Offl. § 25 Wigdis Nygren Nordhus 2012-07-10T18:49:55.513220 2012/2562 2012-05-29T00:00:00 11 Høgskolen i Vestfold N 2012 Innstilling fra seksjon Ref 12/03 og Ref 12/04 - hhv. fast oppdragsstilling og årsvikariat innen SEUT som konsulent/førstekonsulent 101 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-21T00:00:00 2012/101 P Wigdis Nygren Nordhus 2562 2012
Offl. § 25 Wigdis Nygren Nordhus 2012-07-10T18:49:55.513489 2012/2563 2012-05-29T00:00:00 12 Høgskolen i Vestfold X 2012 Fast 100 % oppdragsstilling som konsulent / førstekonsulent innen SEUT - Ref 12/03 - Tilsetting Ref 12/03 og Ref 12/04 - hhv. fast oppdragsstilling og årsvikariat innen SEUT som konsulent/førstekonsulent 101 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-22T00:00:00 2012/101 P Wigdis Nygren Nordhus 2563 2012
None Wigdis Nygren Nordhus 2012-07-10T18:49:55.688823 2012/2612 2012-05-29T00:00:00 119 Høgskolen i Vestfold X 2012 Innkalling - Tilsettingsråd 30.05.2012 Tilsettingsråd - innkallinger 473 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-23T00:00:00 2006/473 None None 2612 2006
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:49:55.689170 2012/2644 2012-05-31T00:00:00 19 Høgskolen i Vestfold U 2012 Melding om opprykk til stilling som førstelektor ***** ***** - personalmappe 375 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-30T00:00:00 2007/375 P ***** 2644 2007
Offl. § 25 Wigdis Nygren Nordhus 2012-07-10T18:49:55.689426 2012/2662 2012-05-29T00:00:00 1 Høgskolen i Vestfold X 2012 Fast 100 % stilling som rådgiver innen seksjon for utdanning - Ref 12/24 - Kunngjøring Ref 12/24 - Fast 100 % stilling som rådgiver innen seksjon for utdanning 431 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-24T00:00:00 2012/431 P None 2662 2012
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 Mona Hyllseth Matsen 2012-07-10T18:49:55.689673 2012/2666 2012-05-31T00:00:00 10 Høgskolen i Vestfold X 2012 TU-sak 2012/42 Tilsetting i midlertidige stillinger i nautikk - ref. 12/15 Ref. 12/15 1 - 2 midlertidige stillinger i nautikk - høgskolelektor / høgskolelærer 299 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-24T00:00:00 2012/299 P Bent Kristiansen 2666 2012
Offl. § 13 jf. fvl. § 13 Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:49:55.897147 2012/2670 2012-05-29T00:00:00 2 Høgskolen i Vestfold U 2012 Studieprogresjon ***** ***** - studentmappe 482 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-25T00:00:00 2011/482 S ***** 2670 2011
Offl. § 25 Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:49:55.897517 2012/2673 2012-05-29T00:00:00 39 Høgskolen i Vestfold U 2012 Forlenget tilsetting i midlertidig oppdragsstilling som kvalitetsleder / senioringeniør ved Høgskolen i Vestfold Arbeidsavtaler - fullmakter - timelærere - diverse - Fakultet for Teknologi og Maritime fag ( TEKMAR ) 1046 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-25T00:00:00 2006/1046 P ***** 2673 2006
Offl. § 13 jf. fvl. § 13 Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:49:55.897808 2012/2687 2012-05-29T00:00:00 2 Høgskolen i Vestfold U 2012 Svar på søknad om bachelor i nautikk ***** ***** - studentmappe 407 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-25T00:00:00 2012/407 S ***** 2687 2012
Offl. § 25 Wigdis Nygren Nordhus 2012-07-10T18:49:55.898101 2012/2688 2012-05-29T00:00:00 3 Høgskolen i Vestfold X 2012 Forlenget tilsetting i oppdragsstilling som kvalitetsleder/senioringeniør Kvalitetsleder IMAR - TEKMAR 343 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-25T00:00:00 2012/343 P Wigdis Nygren Nordhus 2688 2012
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 Duy-Tho Do 2012-07-10T18:49:57.764978 2012/2689 2012-05-29T00:00:00 7 Høgskolen i Vestfold N 2012 Innstilling maskin Ref. 12/16 Ref. 12/16 Midlertidig stilling marinteknisk drift - høgskolelektor / høgskolelærer 300 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-29T00:00:00 2012/300 P Mona Hyllseth Matsen 2689 2012
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 Mona Hyllseth Matsen 2012-07-10T18:49:57.765352 2012/2690 2012-05-29T00:00:00 8 Høgskolen i Vestfold X 2012 Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste Ref. 12/16 Midlertidig stilling marinteknisk drift - høgskolelektor / høgskolelærer 300 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-29T00:00:00 2012/300 P Mona Hyllseth Matsen 2690 2012
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 Mona Hyllseth Matsen 2012-07-10T18:49:57.765617 2012/2691 2012-05-31T00:00:00 10 Høgskolen i Vestfold X 2012 TU-sak 2012/43 Tilsetting i midlertidig stilling i maskinteknisk drift - Ref. 12/16 Ref. 12/16 Midlertidig stilling marinteknisk drift - høgskolelektor / høgskolelærer 300 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-29T00:00:00 2012/300 P Bent Kristiansen 2691 2012
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 ***** 2012-07-10T18:49:57.765914 2012/2692 2012-05-29T00:00:00 17 Høgskolen i Vestfold I 2012 Permisjonssøknad ***** ***** - personalmappe 25 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-25T00:00:00 2006/25 P Høgskolen i Vestfold 2692 2006
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 Kirsten Hofgard Lycke, Yngve Nordkvelle, Per lauvås 2012-07-10T18:49:57.975614 2012/2694 2012-05-29T00:00:00 7 Høgskolen i Vestfold I 2012 Rapport sakkyndig utvalg - professor ***** ***** - personalmappe 537 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-04-26T00:00:00 2010/537 P Høgskolen i Vestfold 2694 2010
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 Mona Hyllseth Matsen 2012-07-10T18:49:57.975988 2012/2695 2012-05-29T00:00:00 8 Høgskolen i Vestfold X 2012 Publikasjonsliste ***** ***** - personalmappe 537 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-18T00:00:00 2010/537 P Mona Hyllseth Matsen 2695 2010
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 ***** 2012-07-10T18:49:57.976254 2012/2697 2012-05-29T00:00:00 6 Høgskolen i Vestfold I 2012 Arbeidsavtale ***** ***** ***** - personalmappe 46 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-29T00:00:00 2012/46 P Høgskolen i Vestfold 2697 2012
None Jade Hochschule Oldenburg 2012-07-10T18:49:57.976513 2012/2698 2012-05-29T00:00:00 233 Høgskolen i Vestfold I 2012 Bilateral avtale - Jade Hochschule Oldenburg - 2012 - 2013 Socrates - Erasmus programmet 478 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-23T00:00:00 2006/478 None Høgskolen i Vestfold 2698 2006
Offl. § 13 jf. fvl. § 13 NAV Larvik 2012-07-10T18:49:58.180465 2012/2699 2012-05-29T00:00:00 5 Høgskolen i Vestfold I 2012 Tilsagn om tilskudd til Mentor ***** ***** ***** - studentmappe 259 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-24T00:00:00 2012/259 S Høgskolen i Vestfold 2699 2012
Offl. § 13 jf. fvl. § 13 Utlendingsdirektoratet 2012-07-10T18:49:58.180847 2012/2700 2012-05-29T00:00:00 190 Høgskolen i Vestfold I 2012 ***** ***** - innvilgelse midlertidig oppholdstillatelse Oppholdstillatelser for å studere ved Høgskolen i Vestfold 855 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-22T00:00:00 2006/855 S Høgskolen i Vestfold 2700 2006
Offl. § 13 jf. fvl. § 13 Utlendingsdirektoratet 2012-07-10T18:49:58.181110 2012/2701 2012-05-29T00:00:00 191 Høgskolen i Vestfold I 2012 ***** ***** - innvilgelse midlertidig oppholdstillatelse Oppholdstillatelser for å studere ved Høgskolen i Vestfold 855 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-22T00:00:00 2006/855 S Høgskolen i Vestfold 2701 2006
Offl. § 13 jf. fvl. § 13 ***** 2012-07-10T18:49:58.181371 2012/2702 2012-05-29T00:00:00 11 Høgskolen i Vestfold I 2012 ***** ***** ***** - søknad om overflytting Overflyttingssøknader - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ( ØS ) - studieåret 2012 - 2013 169 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-04-13T00:00:00 2012/169 S Høgskolen i Vestfold 2702 2012
None Kunnskapsdepartementet 2012-07-10T18:49:58.391734 2012/2703 2012-05-29T00:00:00 1 Høgskolen i Vestfold I 2012 Fordeling av studieplasser Revidert Nasjonalbudsjett 2012 Fordeling av studieplasser 441 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-23T00:00:00 2012/441 None Høgskolen i Vestfold 2703 2012
None Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:49:58.392084 2012/2704 2012-05-29T00:00:00 17 Høgskolen i Vestfold U 2012 Svar etter oppfølgingsrevisjonen 24.04.2012 Kvalitetsrevisjon - Fakultet for Teknologi og Maritime fag 864 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-29T00:00:00 2011/864 None Sjøfartsdirektoratet 2704 2011
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 Mona Hyllseth Matsen 2012-07-10T18:49:58.392342 2012/2705 2012-05-30T00:00:00 19 Høgskolen i Vestfold X 2012 TU-sak 2012/41 Søknad om permisjon ***** ***** - personalmappe 25 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-29T00:00:00 2006/25 P Bent Kristiansen 2705 2006
Offl. § 13 jf. fvl. § 13 Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:49:58.392600 2012/2707 2012-05-30T00:00:00 3 Høgskolen i Vestfold U 2012 Endelig svar på klage på karakter i ELEA50 ***** ***** ***** ***** - studentmappe 319 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-29T00:00:00 2012/319 S ***** 2707 2012
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:49:58.605461 2012/2708 2012-05-29T00:00:00 1 Høgskolen i Vestfold U 2012 Pensjonsmelding ***** ***** - personalmappe 393 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-25T00:00:00 2006/393 P Statens Pensjonskasse 2708 2006
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:49:58.605980 2012/2709 2012-05-29T00:00:00 7 Høgskolen i Vestfold U 2012 Pensjonsmelding ***** ***** ***** - personalmappe 177 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-25T00:00:00 2006/177 P Statens Pensjonskasse 2709 2006
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 ***** 2012-07-10T18:49:58.606341 2012/2710 2012-05-29T00:00:00 1 Høgskolen i Vestfold I 2012 Arbeidsavtale ***** ***** ***** - personalmappe 442 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-29T00:00:00 2012/442 P Høgskolen i Vestfold 2710 2012
Offl. § 13 jf. fvl. § 13 Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:49:58.606782 2012/2711 2012-05-30T00:00:00 2 Høgskolen i Vestfold U 2012 Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting - MACLI - Maritime Commercial and Shipping law - 19.03.2012 ***** ***** - studentmappe 372 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-29T00:00:00 2012/372 S ***** 2711 2012
Offl. § 13 jf. fvl. § 13 Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:49:58.771009 2012/2712 2012-05-30T00:00:00 2 Høgskolen i Vestfold U 2012 Svar på søknad om bachelor i nautikk ***** ***** ***** - studentmappe 406 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-29T00:00:00 2012/406 S ***** 2712 2012
Offl. § 13 jf. fvl. § 13 Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:49:58.771374 2012/2713 2012-05-30T00:00:00 2 Høgskolen i Vestfold U 2012 Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting - MACLI - Maritime commercial and shipping law - 19.03.2012 ***** ***** - studentmappe 423 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-29T00:00:00 2012/423 S ***** 2713 2012
Offl. § 13 jf. fvl. § 13 Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:49:58.771637 2012/2714 2012-05-30T00:00:00 3 Høgskolen i Vestfold U 2012 Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting - MACLI - Maritime commersial and shipping law - 19.03.2012 ***** ***** ***** - studentmappe 363 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-29T00:00:00 2012/363 S ***** 2714 2012
Offl. § 13 jf. fvl. § 13 Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:49:58.771893 2012/2715 2012-05-30T00:00:00 2 Høgskolen i Vestfold U 2012 Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting - MEDIC - Medical Care - 22.03.2012 ***** ***** ***** - studentmappe 371 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-29T00:00:00 2012/371 S ***** 2715 2012
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 Inger Johanne Ø. Kraver 2012-07-10T18:49:58.981947 2012/2716 2012-05-30T00:00:00 18 Høgskolen i Vestfold N 2012 Innstilling permisjonssøknad ***** ***** - personalmappe 25 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-29T00:00:00 2006/25 P Mona Hyllseth Matsen 2716 2006
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 Mona Hyllseth Matsen 2012-07-10T18:49:58.982323 2012/2718 2012-05-30T00:00:00 9 Høgskolen i Vestfold X 2012 Uttalelse øk.dir. og høgskoledir. Ref. 12/15 1 - 2 midlertidige stillinger i nautikk - høgskolelektor / høgskolelærer 299 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-29T00:00:00 2012/299 P Mona Hyllseth Matsen 2718 2012
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 Mona Hyllseth Matsen 2012-07-10T18:49:58.982585 2012/2719 2012-05-30T00:00:00 9 Høgskolen i Vestfold X 2012 Uttalelse øk.dir. og høgskoledir. Ref. 12/16 Midlertidig stilling marinteknisk drift - høgskolelektor / høgskolelærer 300 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-29T00:00:00 2012/300 P Mona Hyllseth Matsen 2719 2012
Offl. § 13 jf. fvl. § 13 Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:49:59.180322 2012/2721 2012-05-31T00:00:00 2 Høgskolen i Vestfold U 2012 Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting MM-MEL4000 Klage over karakterfastsetting MM-MEL4000 422 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-29T00:00:00 2012/422 S *****, *****, *****, ***** 2721 2012
None Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:49:59.180723 2012/2723 2012-05-30T00:00:00 1 Høgskolen i Vestfold U 2012 Avtale - kjøp av undervisningstjenester Sikkerhetsledelse og ulykkesgransking 2012 - 2013 443 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-23T00:00:00 2012/443 None Railconsult AS 2723 2012
None Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:49:59.180976 2012/2724 2012-05-30T00:00:00 234 Høgskolen i Vestfold U 2012 Bilateral avtale - Jade hochschule - 2012 - 2013 Socrates - Erasmus programmet 478 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-25T00:00:00 2006/478 None Jade Hochschule Oldenburg 2724 2006
None Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:49:59.395998 2012/2725 2012-05-30T00:00:00 1 Høgskolen i Vestfold U 2012 Avtale - Majorstuen skole SEUT - prosjekt nr. 62859 - dagskurs - grunnleggende lese- og skriveopplæring 447 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-30T00:00:00 2012/447 None Majorstuen skole 2725 2012
None Kunnskapsdepartementet 2012-07-10T18:49:59.397054 2012/2726 2012-05-30T00:00:00 5 Høgskolen i Vestfold I 2012 Konsekvensvurderinger Streik - plassoppsigelse 318 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-29T00:00:00 2010/318 None Høgskolen i Vestfold 2726 2010
Offl. § 25 Mona Hyllseth Matsen 2012-07-10T18:49:59.398674 2012/2729 2012-05-31T00:00:00 4 Høgskolen i Vestfold X 2012 Vedtatt kunngjøringstekst - ref. 12/23 Ref 12/23 - vikariater i pedagogikk 415 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-30T00:00:00 2012/415 P Mona Hyllseth Matsen 2729 2012
None Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:49:59.399513 2012/2730 2012-05-30T00:00:00 2 Høgskolen i Vestfold U 2012 Avtale - Holmlia skole SEUT - prosjekt nr. 62859 - dagskurs - grunnleggende lese- og skriveopplæring 447 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-24T00:00:00 2012/447 None Holmlia skole 2730 2012
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 ***** 2012-07-10T18:49:59.631293 2012/2731 2012-05-30T00:00:00 1 Høgskolen i Vestfold I 2012 Arbeidsavtale ***** ***** ***** - personalmappe 448 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-23T00:00:00 2012/448 P Høgskolen i Vestfold 2731 2012
None Vestfold Interkommunale Brannvesen 2012-07-10T18:49:59.631673 2012/2733 2012-05-30T00:00:00 4 Høgskolen i Vestfold I 2012 Raveien 197 - 0015/0072 - Tilsynsrapport 2012 - Høgskolen i Vestfold Brannsikring - Raveien 197 734 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-30T00:00:00 2006/734 None Høgskolen i Vestfold 2733 2006
None Nasjonalforeningen for folkehelsen 2012-07-10T18:49:59.631928 2012/2734 2012-05-30T00:00:00 1 Høgskolen i Vestfold I 2012 Forskningsmidler - demens 2013 Forskningsmidler - demens 449 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-30T00:00:00 2012/449 None Høgskolen i Vestfold 2734 2012
None Fredskorpset 2012-07-10T18:49:59.632175 2012/2735 2012-05-30T00:00:00 73 Høgskolen i Vestfold I 2012 FK - prosjekt - runde 5 100305N Forberedelseskurs - Esteli - Fredskorpset 1128 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-03-21T00:00:00 2006/1128 None Høgskolen i Vestfold 2735 2006
None Universitetet i Agder 2012-07-10T18:49:59.809688 2012/2736 2012-05-30T00:00:00 1 Høgskolen i Vestfold I 2012 Utlysning av nasjonale forskerskoler - PROFRES ( Proffessional Practice in Complex Settings - Cross-DisiplinaryResearch School in the fields of Health, Welfare and Education ) Nasjonale forskerskoler - nettverk for profesjonsforskning PROFRES 450 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-14T00:00:00 2012/450 None Høgskolen i Vestfold 2736 2012
Offl. § 25 Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:49:59.810113 2012/2737 2012-05-31T00:00:00 13 Høgskolen i Vestfold U 2012 Tilsetting i fast 100 % oppdragsstilling som førstekonsulent ved Høgskolen i Vestfold - Ref 12/03 Ref 12/03 og Ref 12/04 - hhv. fast oppdragsstilling og årsvikariat innen SEUT som konsulent/førstekonsulent 101 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-30T00:00:00 2012/101 P ***** 2737 2012
Offl. § 13 jf. fvl. § 13 ***** 2012-07-10T18:49:59.810375 2012/2738 2012-05-30T00:00:00 1 Høgskolen i Vestfold I 2012 Klage over karakterfastsetting - ORG1000 - Organisasjon og ledelse - 03.05.2012 ***** ***** - studentmappe 451 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-30T00:00:00 2012/451 S Høgskolen i Vestfold 2738 2012
None Wigdis Nygren Nordhus 2012-07-10T18:49:59.810627 2012/2739 2012-05-31T00:00:00 172 Høgskolen i Vestfold X 2012 Protokoll - Tilsettingsrådet 30.05.2012 Tilsettingsråd - protokoll 479 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-30T00:00:00 2006/479 None None 2739 2006
Offl. § 13 jf. fvl. § 13 ***** 2012-07-10T18:50:00.024734 2012/2740 2012-05-30T00:00:00 4 Høgskolen i Vestfold I 2012 Klage over karakterfastsetting - ORG1000 - Organisasjon og ledelse - 30.05.2012 ***** ***** - studentmappe 335 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-30T00:00:00 2012/335 S Høgskolen i Vestfold 2740 2012
Offl. § 13 jf. fvl. § 13 ***** 2012-07-10T18:50:00.025098 2012/2741 2012-05-30T00:00:00 1 Høgskolen i Vestfold I 2012 Klage over karakterfastsetting - ORG1000 - Organisasjon og ledelse - 30.05.2012 ***** ***** - studentmappe 453 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-30T00:00:00 2012/453 S Høgskolen i Vestfold 2741 2012
Offl. § 13 jf. fvl. § 13 ***** 2012-07-10T18:50:00.025433 2012/2742 2012-05-30T00:00:00 1 Høgskolen i Vestfold I 2012 Ang sensor på eksamen ***** ***** ***** - studentmappe 452 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-30T00:00:00 2012/452 S Høgskolen i Vestfold 2742 2012
Offl. § 13 jf. fvl. § 13 ***** 2012-07-10T18:50:00.025699 2012/2743 2012-05-30T00:00:00 1 Høgskolen i Vestfold I 2012 Klage over karakterfastsetting - ORG1000 - Organisasjon og ledelse - 30.05.2012 ***** ***** ***** - studentmappe 454 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-30T00:00:00 2012/454 S Høgskolen i Vestfold 2743 2012
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 ***** 2012-07-10T18:50:00.233091 2012/2744 2012-05-30T00:00:00 4 Høgskolen i Vestfold I 2012 Ang lønn ***** ***** ***** - personalmappe 385 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-25T00:00:00 2012/385 P Høgskolen i Vestfold 2744 2012
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:50:00.233466 2012/2745 2012-05-31T00:00:00 5 Høgskolen i Vestfold U 2012 Ang lønn ***** ***** ***** - personalmappe 385 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-29T00:00:00 2012/385 P ***** 2745 2012
Offl. § 13 jf. fvl. § 13 ***** 2012-07-10T18:50:00.233725 2012/2746 2012-05-30T00:00:00 1 Høgskolen i Vestfold I 2012 Klage over karakterfastsetting - ORG1000 - Organisasjon og ledelse - 30.05.2012 ***** ***** ***** - studentmappe 455 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-30T00:00:00 2012/455 S Høgskolen i Vestfold 2746 2012
Offl. § 13 jf. fvl. § 13 ***** 2012-07-10T18:50:00.234012 2012/2747 2012-05-30T00:00:00 1 Høgskolen i Vestfold I 2012 Klage over karakterfastsetting - ORG1000 - Organisasjon og ledelse - 30.05.2012 ***** ***** - studentmappe 456 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-30T00:00:00 2012/456 S Høgskolen i Vestfold 2747 2012
None Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:50:00.455139 2012/2748 2012-05-31T00:00:00 1 Høgskolen i Vestfold U 2012 Avtale om oppdrag Etterutdanningskurs i lesing for for lærere i Vinje kommune 2012 - 2013 458 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-29T00:00:00 2012/458 None Vinje kommune 2748 2012
Offl. § 13 jf. fvl. § 13 ***** 2012-07-10T18:50:00.455488 2012/2749 2012-05-30T00:00:00 1 Høgskolen i Vestfold I 2012 Klage over karakterfastsetting - ORG1000 - Organisasjon og ledelse - 03.05.2012 ***** ***** ***** - studentmappe 457 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-30T00:00:00 2012/457 S Høgskolen i Vestfold 2749 2012
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 Mona Hyllseth Matsen 2012-07-10T18:50:00.455747 2012/2750 2012-06-01T00:00:00 66 Høgskolen i Vestfold X 2012 Protokoll - tilsettingsutvalg 30.05.2012 Tilsettingsutvalg - protokoll 978 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-30T00:00:00 2006/978 P Bent Kristiansen 2750 2006
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:50:00.456003 2012/2751 2012-06-01T00:00:00 20 Høgskolen i Vestfold U 2012 Melding om innvilget permisjon ***** ***** - personalmappe 25 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-30T00:00:00 2006/25 P ***** 2751 2006
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:50:00.671168 2012/2752 2012-06-01T00:00:00 5 Høgskolen i Vestfold U 2012 Melding om innvilget permisjon ***** ***** - personalmappe 181 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-30T00:00:00 2006/181 P ***** 2752 2006
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:50:00.671526 2012/2753 2012-06-01T00:00:00 10 Høgskolen i Vestfold U 2012 Melding om innvilget permisjon ***** ***** - personalmappe 108 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-30T00:00:00 2006/108 P ***** 2753 2006
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:50:00.671785 2012/2754 2012-06-01T00:00:00 6 Høgskolen i Vestfold U 2012 Melding om innvilget permisjon ***** ***** - personalmappe 384 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-30T00:00:00 2012/384 P ***** 2754 2012
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:50:00.672040 2012/2755 2012-06-01T00:00:00 29 Høgskolen i Vestfold U 2012 Melding om innvilget permisjon ***** ***** - personalmappe 233 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-30T00:00:00 2006/233 P ***** 2755 2006
Offl. § 25 Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:50:00.885225 2012/2756 2012-06-01T00:00:00 13 Høgskolen i Vestfold U 2012 Tilsetting i 100 % stilling som dr.gradsstipendiat innen helsefremmende arbeid Ref 12/06 Dr.gradsstipendiat innen helsefremmende arbeid 190 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-30T00:00:00 2012/190 P ***** 2756 2012
Offl. § 13 jf. fvl.§ 13 Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:50:00.885586 2012/2757 2012-06-01T00:00:00 12 Høgskolen i Vestfold U 2012 Tilsetting i stilling som dr.gradsstipendiat Ref 12/01 Stilling som dr.gradsstipendiat - barnehagens og hjemmemiljøets betydning for overgangen mellombarnehage og skole 43 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-30T00:00:00 2012/43 P ***** 2757 2012
None høyere utdanning 2012-07-10T18:50:00.885882 2012/2758 2012-05-31T00:00:00 96 Høgskolen i Vestfold I 2012 Foreløpig melding om tildeling Erasmus mobilitet 2012 - 2013 Erasmus programmet - tildeling og rapportering - SIU - Senter for internasjonalisering av høyere utdanning 1076 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-30T00:00:00 2006/1076 None Høgskolen i Vestfold 2758 2006
Offl. § 13 jf. fvl. § 13 Høgskolen i Vestfold 2012-07-10T18:50:00.886184 2012/2759 2012-06-01T00:00:00 2 Høgskolen i Vestfold U 2012 Svar på søknad om bachelor i nautikk ***** ***** - studentmappe 402 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-31T00:00:00 2012/402 S ***** 2759 2012
None Universitets- og høgskolerådet 2012-07-10T18:50:02.724719 2012/2760 2012-05-31T00:00:00 8 Høgskolen i Vestfold I 2012 Lederutviklingsprogram for faglig - administrative ledere ved universiteter og høgskoler - UHRs dekanskole 8 UHRs direktørskole - lederutviklingsprogram 1020 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-30T00:00:00 2006/1020 None Høgskolen i Vestfold 2760 2006
None Oslo universitetssykehus 2012-07-10T18:50:02.725079 2012/2761 2012-05-31T00:00:00 54 Høgskolen i Vestfold I 2012 Oslo universitetssykehus - samarbeidsavtale Partnerskapsavtaler - Fakultet for Helsevitenskap - samarbeid 683 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-29T00:00:00 2008/683 None Høgskolen i Vestfold 2761 2008
None Bjørn Haave 2012-07-10T18:50:02.725339 2012/2762 2012-05-31T00:00:00 3 Høgskolen i Vestfold I 2012 Bjørn Haave - generell avtale om sensurering Avtale om generell sensurering - fakultet for Teknologi og Maritime fag 113 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-04-30T00:00:00 2011/113 None Høgskolen i Vestfold 2762 2011
Offl. § 13 jf. fvl. § 13 ***** 2012-07-10T18:50:02.725594 2012/2763 2012-05-31T00:00:00 12 Høgskolen i Vestfold I 2012 ***** ***** - søknad om overflytting Overflyttingssøknader - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ( ØS ) - studieåret 2012 - 2013 169 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-30T00:00:00 2012/169 S Høgskolen i Vestfold 2763 2012
Offl. § 13 jf. fvl. § 13 ***** 2012-07-10T18:50:02.927801 2012/2764 2012-05-31T00:00:00 1 Høgskolen i Vestfold I 2012 Søknad om permisjon ***** ***** - studentmappe 459 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-31T00:00:00 2012/459 S Høgskolen i Vestfold 2764 2012
None Lånekassen 2012-07-10T18:50:02.928167 2012/2765 2012-05-31T00:00:00 51 Høgskolen i Vestfold I 2012 Startstipend for høsten 2012 Kvotestudenter 457 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-31T00:00:00 2006/457 None Høgskolen i Vestfold 2765 2006
None Stig Ove Sneen Fjeldsæter 2012-07-10T18:50:02.928423 2012/2767 2012-06-01T00:00:00 10 Høgskolen i Vestfold X 2012 Kontrakt Pica Print Service Tilbud på visittkort 340 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-31T00:00:00 2012/340 None None 2767 2012
None Karen Margrethe Kobro Drangevåg 2012-07-10T18:50:02.928664 2012/2768 2012-06-01T00:00:00 24 Høgskolen i Vestfold X 2012 NOR301 MAP 1 - Norsk 1-all. utd - 21.05. - 21.05.2010 Eksamensoppgaver avd. LU - 2010 420 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2010-05-21T00:00:00 2012/420 None None 2768 2012
None Karen Margrethe Kobro Drangevåg 2012-07-10T18:50:03.148653 2012/2769 2012-06-01T00:00:00 25 Høgskolen i Vestfold X 2012 NOR-301 MA2 - Norsk 1 allm.utd. - 21.05. - 28.05.2010 Eksamensoppgaver avd. LU - 2010 420 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2010-05-28T00:00:00 2012/420 None None 2769 2012
None Karen Margrethe Kobro Drangevåg 2012-07-10T18:50:03.148996 2012/2770 2012-06-01T00:00:00 26 Høgskolen i Vestfold X 2012 NOR1 1 HJE1 - Norsk 1 - 31.05. - 02.06.2010 Eksamensoppgaver avd. LU - 2010 420 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2010-06-02T00:00:00 2012/420 None None 2770 2012
None Karen Margrethe Kobro Drangevåg 2012-07-10T18:50:03.149240 2012/2771 2012-06-01T00:00:00 27 Høgskolen i Vestfold X 2012 NORU600 SKR - Norsk ny / utsatt skriftlig eksamen - 10.06.2010 Eksamensoppgaver avd. LU - 2010 420 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2010-06-10T00:00:00 2012/420 None None 2771 2012
None Karen Margrethe Kobro Drangevåg 2012-07-10T18:50:03.149496 2012/2772 2012-06-01T00:00:00 28 Høgskolen i Vestfold X 2012 NORU600 GRU - Norsk for lærerutdanning i ungdomstrinnet - 27.05. - 03.06.2010 Eksamensoppgaver avd. LU - 2010 420 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2010-06-03T00:00:00 2012/420 None None 2772 2012
None Karen Margrethe Kobro Drangevåg 2012-07-10T18:50:03.361360 2012/2773 2012-06-01T00:00:00 29 Høgskolen i Vestfold X 2012 NOR302 SK2 - NO2 modul 3 ny / utsatt skriftlig eksamen 2009 - 2010 - 10.06.2010 Eksamensoppgaver avd. LU - 2010 420 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2010-06-10T00:00:00 2012/420 None None 2773 2012
None Karen Margrethe Kobro Drangevåg 2012-07-10T18:50:03.361703 2012/2774 2012-06-01T00:00:00 30 Høgskolen i Vestfold X 2012 NOR11 HJE1 - Norske 1 - 31.05. - 02.06.2010 Eksamensoppgaver avd. LU - 2010 420 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2010-06-02T00:00:00 2012/420 None None 2774 2012
None Karen Margrethe Kobro Drangevåg 2012-07-10T18:50:03.362004 2012/2775 2012-06-01T00:00:00 31 Høgskolen i Vestfold X 2012 NOR301Å ( MO1 ) - Grunnleggende kunnskap om språk , grammatikk og viderekommen lese- og skriveopplæring- 31.05. - 04.06.2010 Eksamensoppgaver avd. LU - 2010 420 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2010-06-04T00:00:00 2012/420 None None 2775 2012
None Karen Margrethe Kobro Drangevåg 2012-07-10T18:50:03.362244 2012/2776 2012-06-01T00:00:00 32 Høgskolen i Vestfold X 2012 NOR301 MAP - Norsk 1 i allmennlærerutdanningen - 31.05. - 04.06.2010 Eksamensoppgaver avd. LU - 2010 420 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2010-06-04T00:00:00 2012/420 None None 2776 2012
Offl. § 13 jf. fvl. § 13 Bent Kristiansen 2012-07-10T18:50:03.533338 2012/2777 2012-06-01T00:00:00 10 Høgskolen i Vestfold X 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - personalmappe 3 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2012-05-31T00:00:00 2006/3 PX None 2777 2006
None Karen Margrethe Kobro Drangevåg 2012-07-10T18:50:03.533682 2012/2778 2012-06-01T00:00:00 33 Høgskolen i Vestfold X 2012 NOR301 MAP - ny / utsatt Norsk 1 allmennlærerutdanningen - 31.05. - 04.06.2010 Eksamensoppgaver avd. LU - 2010 420 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2010-06-04T00:00:00 2012/420 None None 2778 2012
None Karen Margrethe Kobro Drangevåg 2012-07-10T18:50:03.533955 2012/2779 2012-06-01T00:00:00 34 Høgskolen i Vestfold X 2012 NOR301 MAP1 - Norsk 1 allm.utd - 21.05. - 28.05.2010 Eksamensoppgaver avd. LU - 2010 420 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2010-05-28T00:00:00 2012/420 None None 2779 2012
None Karen Margrethe Kobro Drangevåg 2012-07-10T18:50:03.534199 2012/2780 2012-06-01T00:00:00 35 Høgskolen i Vestfold X 2012 NOR301 MA2 1 - Norsk 1 allm.utd - 21.05. - 28.05.2010 Eksamensoppgaver avd. LU - 2010 420 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2010-05-28T00:00:00 2012/420 None None 2780 2012
None Karen Margrethe Kobro Drangevåg 2012-07-10T18:50:03.700651 2012/2781 2012-06-01T00:00:00 36 Høgskolen i Vestfold X 2012 NOR301Å MO2 - ny eksamen - Grunnleggende tekst- og sjangerteori - 21.05. - 28.05.2010 Eksamensoppgaver avd. LU - 2010 420 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2010-05-28T00:00:00 2012/420 None None 2781 2012
None Karen Margrethe Kobro Drangevåg 2012-07-10T18:50:03.700998 2012/2782 2012-05-31T00:00:00 37 Høgskolen i Vestfold X 2012 NORPLMSE - Muntlig eksamen i Nordplus - våren 2010 - 06.05.2010 Eksamensoppgaver avd. LU - 2010 420 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2010-05-06T00:00:00 2012/420 None None 2782 2012
None Karen Margrethe Kobro Drangevåg 2012-07-10T18:50:03.701245 2012/2783 2012-06-01T00:00:00 38 Høgskolen i Vestfold X 2012 NAT600 SK2 - Naturfag årskurs - 18.05.2010 Eksamensoppgaver avd. LU - 2010 420 http://www.hive.no/getfile.php/Filer/Aktuelt%20HVE/off_journal/Offentlig%20journal%20uke%2022.pdf 2010-05-18T00:00:00 2012/420 None None 2783 2012
pagenum scrapedurl pagecontent
March 2014
Permalink Hide details Show details 1394478205.262598_eabd070e-32fa-4ed2-8441-bf443d16d83e 19:03, 10 March 2014 1393873364.420303_212ed3c6-bd23-40a1-b707-3b9e9aa26edf 19:02, 3 March 2014
Run succeeded: - ran 2 times, most recently for 0 seconds (0 scraped pages, 0 records) 19:03, 10 March 2014

Loading...


     
February 2014
Permalink Hide details Show details 1393150908.445427_45cfa102-78a0-4bc5-8851-7b83e6430af6 10:21, 23 February 2014 1392546073.240121_d33fcae2-d049-4f04-9a14-54bcc3cc1613 10:21, 16 February 2014 1391891520.217347_d537f56b-6ad0-456c-a166-f3fe9b230967 20:32, 8 February 2014
Run succeeded: - ran 3 times, most recently for 0 seconds (0 scraped pages, 0 records) 10:21, 23 February 2014

Loading...


     
January 2014
Permalink Hide details Show details 1390674843.921192_f7418944-d0a5-4f77-8554-40d9151baed7 18:34, 25 January 2014
Run succeeded: - ran 1 time, most recently for 0 seconds (0 scraped pages, 0 records) 18:34, 25 January 2014

Loading...


     
Permalink Hide details Show details 1390059452.933085_fc09ce50-53b4-4c23-99ca-1cfe7b9d59af 15:37, 18 January 2014
Run failed: IOError: ('http protocol error', 0, 'got a bad status line', None) - ran for 0 seconds (1 scraped pages, 0 records) 15:37, 18 January 2014

Loading...


     
Permalink Hide details Show details 1389135357.622578_cefdb06c-8edd-4fcc-9934-c9128547503e 22:56, 7 January 2014
Run succeeded: - ran 1 time, most recently for 67 seconds (8 scraped pages, 150 records) 22:56, 7 January 2014

Loading...


     
December 2013
Permalink Hide details Show details 1388521333.066083_8d253f16-d78e-4807-82b2-d8e27c36822d 20:22, 31 December 2013 1387671335.010625_9fa1c8b6-0b55-4f62-8443-bd2f5cd15c07 00:15, 22 December 2013
Run succeeded: - ran 2 times, most recently for 0 seconds (0 scraped pages, 0 records) 20:22, 31 December 2013

Loading...


     
July 2012
Hide changes Show changes 10 19:44, 10 July 2012 9 9 19:44, 10 July 2012 8 8 19:44, 10 July 2012 7 7 19:42, 10 July 2012 6 6 19:41, 10 July 2012 5 5 19:41, 10 July 2012 4 4 19:41, 10 July 2012 2 2 19:34, 10 July 2012 1 1 19:34, 10 July 2012 0
Edited by Anders Einar Hilden 9 times 19:44, 10 July 2012

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide first version Show first version 0 19:33, 10 July 2012
Edited by Anders Einar Hilden 19:33, 10 July 2012

Loading...

Difference between, revision and previous revision