ScraperWiki Classic is now read-only.

But don’t worry! You can transfer this scraper to Morph.io if you want to continue editing it.

Transfer to Morph.io

Current status

Idle – next run ASAP

Last run

1 week, 1 day ago

No pages scraped

About this scraper

YAML-tagger:
Type: høgskole
Status: finished
Name: Høgskolen i Volda

This scraper is public

Anyone can see this scraper, and any registered user can edit it.

Users who have contributed to this scraper:

exemption sender scrapestamputc journalid recorddate casedocseq agency doctype journalyear docdesc casedesc caseseqnr scrapedurl docdate caseid accesscode recipient journalseqnr caseyear
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Høgskulen i Volda 2012-07-05T04:46:31.468904 2010/5260 2011-01-04T00:00:00 7 Høgskolen i Volda U 2010 Tilbod om fast stilling som ***** ***** ***** ***** St.nr. 30/2010 - Spesialbibliotekar / seniorkonsulent - fast stilling 553 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-20T00:00:00 2010/553 P ***** 5260 2010
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Høgskulen i Volda 2012-07-05T04:46:31.469360 2010/5289 2011-01-03T00:00:00 141 Høgskolen i Volda U 2010 Vurdering av studiekompetanse - Ellinor Rødsjø Fri bachelorgrad 2006 - 2010 359 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-20T00:00:00 2006/359 S Ellinor Rødsjø 5289 2006
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Høgskulen i Volda 2012-07-05T04:46:31.469791 2010/5322 2011-01-03T00:00:00 2 Høgskolen i Volda U 2010 Søknad om studiepermisjon - H10-FLUORG. - Organisasjon og leiing i barnehage årsstudium nett - RebeccaAnthun Studiepermisjon - Rebecca Anthun 590 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-21T00:00:00 2010/590 S Rebecca Anthun 5322 2010
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Høgskulen i Volda 2012-07-05T04:46:31.655984 2010/5341 2011-01-03T00:00:00 23 Høgskolen i Volda U 2010 Vedk. søknad om innpassing -Mastergrad i helse- og sosialfag, meistring og myndiggjering 2010/2011 - Innpassing - Master i helse- og sosialfag - Meistring og myndiggjering 489 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-22T00:00:00 2010/489 S Heidi Ekehaug 5341 2010
None Gonnie Smit 2012-07-05T04:46:31.656403 2011/1 2011-01-03T00:00:00 13 Høgskolen i Volda I 2011 Eksamensoppgåver - H10 - ENG116civ - 24.11.10 Eksamensoppgåver hausten 2010 - H10 585 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-11-24T00:00:00 2010/585 None Høgskulen i Volda 1 2010
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:31.656745 2011/2 2011-01-03T00:00:00 6 Høgskolen i Volda I 2011 Takkar ja til stilling ***** ***** ***** St.nr. 30/2010 - Spesialbibliotekar / seniorkonsulent - fast stilling 553 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-03T00:00:00 2010/553 P Høgskulen i Volda 2 2010
None Gonnie Smit 2012-07-05T04:46:31.657128 2011/3 2011-01-03T00:00:00 14 Høgskolen i Volda I 2011 Eksamensoppgåver - H10 - ENG111-Phonetics - 03.12.10 Eksamensoppgåver hausten 2010 - H10 585 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-03T00:00:00 2010/585 None Høgskulen i Volda 3 2010
None Gonnie Smit 2012-07-05T04:46:31.884554 2011/4 2011-01-03T00:00:00 15 Høgskolen i Volda I 2011 Eksamensoppgåver - H10 - ENG117Lit - 29.11.10 Eksamensoppgåver hausten 2010 - H10 585 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-11-29T00:00:00 2010/585 None Høgskulen i Volda 4 2010
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:31.884976 2011/5 2011-01-03T00:00:00 2 Høgskolen i Volda I 2011 Takkar ja til framhald i stilling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Personalmappe 226 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-03T00:00:00 2010/226 P Høgskulen i Volda 5 2010
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 AKF v/Kontorsjef Bjørn Krøvel 2012-07-05T04:46:31.885309 2011/6 2011-01-03T00:00:00 8 Høgskolen i Volda I 2011 Vedk. søknad ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Personalmappe 159 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-03T00:00:00 2007/159 P Høgskulen i Volda 6 2007
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Sverre Tverberg 2012-07-05T04:46:31.885655 2011/7 2011-01-03T00:00:00 9 Høgskolen i Volda I 2011 Innvilga søknad om ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Personalmappe 159 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-03T00:00:00 2007/159 P Høgskulen i Volda 7 2007
None v/Randi Vartdal Knoff 2012-07-05T04:46:32.090735 2011/8 2011-01-03T00:00:00 99 Høgskolen i Volda I 2011 Vedk. eksamensdato i forskingsmetode og vitskapsteori Avvikling av eksamen - desentralisert eksamen 21 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-20T00:00:00 2006/21 None Høgskulen i Volda 8 2006
None Fjordane IT AS 2012-07-05T04:46:32.091165 2011/9 2011-01-03T00:00:00 5 Høgskolen i Volda I 2011 Avtale om konsulentbistand (Avtale om migrering til Microsoft AD og Exchange) mellom Fjordane IT AS og HVO Utlysing av konkurranse om konsulentbistand til Microsoft-prosjektet - IT 555 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-16T00:00:00 2010/555 None Høgskulen i Volda 9 2010
None Høgskulen i Volda 2012-07-05T04:46:32.091512 2011/10 2011-01-03T00:00:00 1 Høgskolen i Volda U 2011 Førespurnad om aksept for gjennomføring av undersøking/forskingsprosjekt knytt til saker om omsorgsovertaking2009 og 2010 i Møre og Romsdal -Dok.senteret fekk ikkje brevet i hende før i dag; 03.01.2011. Forskingsprosjekt som gjeld saker om omsorgsovertaking i Møre og Romsdal 1 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-07-14T00:00:00 2011/1 None sosiale saker i Møre og Romsdal 10 2011
None Høgskulen i Volda 2012-07-05T04:46:32.309704 2011/11 2011-01-03T00:00:00 2 Høgskolen i Volda U 2011 Søknad om dispensasjon frå teieplikta til bruk i forsking om barnevernet . Dok.senteret fekk ikkje dette brevet ihende før i dag; 03.01.11. Forskingsprosjekt som gjeld saker om omsorgsovertaking i Møre og Romsdal 1 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-09-23T00:00:00 2011/1 None inkluderingsdepartementet 11 2011
None inkluderingsdepartementet 2012-07-05T04:46:32.310151 2011/12 2011-01-03T00:00:00 3 Høgskolen i Volda I 2011 Forskningsprosjekt knytta til Fylkesnemnda i Møre og Romsdal Forskingsprosjekt som gjeld saker om omsorgsovertaking i Møre og Romsdal 1 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-22T00:00:00 2011/1 None Høgskulen i Volda 12 2011
None inkluderingsdepartementet 2012-07-05T04:46:32.310540 2011/13 2011-01-03T00:00:00 4 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om tilgang til teiepliktig informasjon til bruk for forsking - ber om meir opplysningar Forskingsprosjekt som gjeld saker om omsorgsovertaking i Møre og Romsdal 1 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-22T00:00:00 2011/1 None Høgskulen i Volda 13 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:32.531080 2011/14 2011-01-03T00:00:00 1 Høgskolen i Volda I 2011 Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** - Personalmappe 2 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-20T00:00:00 2011/2 P Høgskulen i Volda 14 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:32.531597 2011/15 2011-01-03T00:00:00 3 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om grunngjeving - NO103N-AVG - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** 407 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-29T00:00:00 2010/407 S Høgskulen i Volda 15 2010
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Høgskulen i Volda 2012-07-05T04:46:32.531975 2011/16 2011-01-03T00:00:00 100 Høgskolen i Volda U 2011 Eksamen i forskingsmetode og vitskapsteori - IPA307 og MEI303 våren 2011 - Randi Vartdal Knoff Avvikling av eksamen - desentralisert eksamen 21 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-30T00:00:00 2006/21 S Randi Vartdal Knoff 16 2006
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:32.532305 2011/19 2011-01-03T00:00:00 1 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om grunngjeving - IPA102 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** 5 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-21T00:00:00 2011/5 S Høgskulen i Volda 19 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Høgskulen i Volda 2012-07-05T04:46:32.703919 2011/20 2011-01-03T00:00:00 10 Høgskolen i Volda U 2011 Stans av løn - ***** ***** ***** - Dokument i samband med eng. i 50 % ***** ***** ***** ***** ********** ***** ***** ***** ***** - Personalmappe 495 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-03T00:00:00 2008/495 P ***** 20 2008
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Høgskulen i Volda 2012-07-05T04:46:32.704342 2011/21 2011-01-05T00:00:00 6 Høgskolen i Volda U 2011 Takkar ja til stilling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Personalmappe 325 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-03T00:00:00 2008/325 P ***** 21 2008
None Sensor Jon Kjartan Bjorøy 2012-07-05T04:46:32.704683 2011/22 2011-01-03T00:00:00 47 Høgskolen i Volda I 2011 Sensorrapport - DKL103 - Jon Kjartan Bjorøy AKF - Sensorrapportar - Rapport frå sensor 306 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-27T00:00:00 2008/306 None Høgskulen i Volda 22 2008
Offl. §25, jf. fvl. §13 Høgskulen i Volda 2012-07-05T04:46:32.920641 2011/23 2011-01-06T00:00:00 7 Høgskolen i Volda U 2011 Oversending av søknadsvedlegg for sakkunnig vurdering - St. nr. 28/2010 St. nr. 28/2010 - Førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i sosialt arbeid 533 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-03T00:00:00 2010/533 P Førsteamanuensis Tor Slettebø, Førstelektor Siv Oltedal, Førstelektor Anne Grete Jensen 23 2010
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 NAV Hareid 2012-07-05T04:46:32.921076 2011/24 2011-01-04T00:00:00 9 Høgskolen i Volda I 2011 Tilsegn om tilskot til tidsubestemt lønstilskot - ***** ***** ***** ***** - Personalmappe 472 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-20T00:00:00 2009/472 P Høgskulen i Volda 24 2009
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Hjelp24 HMS Søre Sunnmøre 2012-07-05T04:46:32.921418 2011/25 2011-01-04T00:00:00 82 Høgskolen i Volda I 2011 Tilrettelegging av arbeidsplass - ***** ***** Tilrettelegging av arbeidsplass - tildeling av kontorutstyr til tilsette med spesielle behov 183 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-28T00:00:00 2006/183 P Høgskulen i Volda 25 2006
None utdanningen 2012-07-05T04:46:33.140975 2011/26 2011-01-04T00:00:00 4 Høgskolen i Volda I 2011 Forslag til sakkunnige for evaluering av system for kvalitetssikring av utdanninga Kvalitetssikring av utdanninga - NOKUT 448 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-03T00:00:00 2009/448 None Høgskulen i Volda 26 2009
None Høgskulen i Volda 2012-07-05T04:46:33.141445 2011/28 2011-01-04T00:00:00 3 Høgskolen i Volda U 2011 GLU-deltidsutdanning - oversending av invitasjon og brosjyremateriell Rekruttering av studentar - GLU 2010 123 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-02T00:00:00 2010/123 None Fylkesmannen i Møre og Romsdal 28 2010
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Mediehøgskolen Gimlekollen 2012-07-05T04:46:33.141840 2011/29 2011-01-04T00:00:00 143 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om godkjenning av kreativ medieproduksjon ved Mediehøgskolen Gimlekollen - Anne Næsheim Fri bachelorgrad 2006 - 2010 359 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-21T00:00:00 2006/359 S Høgskulen i Volda 29 2006
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Ketil Jarl Halse 2012-07-05T04:46:33.142185 2011/30 2011-01-04T00:00:00 6 Høgskolen i Volda I 2011 Oppneming av sakkunnig utval - St. nr. 28/2010 - Førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i sosialt arbeid St. nr. 28/2010 - Førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i sosialt arbeid 533 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-04T00:00:00 2010/533 P Høgskulen i Volda 30 2010
None BUF etat v/ Heidrunn Avdem 2012-07-05T04:46:33.372480 2011/31 2011-01-04T00:00:00 7 Høgskolen i Volda I 2011 Førespurnad om forskingssamarbeid vedr. skuleopplegg Praksis ASF - ASH - praksisundervisning for helse - og sosialfagstudentar ved statlege høgskular 410 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-23T00:00:00 2006/410 None Høgskulen i Volda 31 2006
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 AMF v/dekan Sverre Liestøl 2012-07-05T04:46:33.373099 2011/32 2011-01-04T00:00:00 5 Høgskolen i Volda I 2011 Stopp av løn ***** ***** ***** ***** ***** - Personalmappe 493 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-04T00:00:00 2008/493 P Høgskulen i Volda 32 2008
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:33.373480 2011/33 2011-01-04T00:00:00 6 Høgskolen i Volda I 2011 Oppseiing - ***** ***** ***** ***** - Personalmappe 493 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-11-25T00:00:00 2008/493 P Høgskulen i Volda 33 2008
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:33.373882 2011/34 2011-01-04T00:00:00 2 Høgskolen i Volda I 2011 Takkar ja til stilling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe 597 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-04T00:00:00 2010/597 P Høgskulen i Volda 34 2010
None Høgskulen i Volda 2012-07-05T04:46:33.594936 2011/35 2011-01-13T00:00:00 30 Høgskolen i Volda U 2011 Erasmus stipend våren 2011 2010/2011 - Erasmus stipend til studentar 482 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-04T00:00:00 2010/482 None IDM 35 2010
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:33.595358 2011/36 2011-01-04T00:00:00 1 Høgskolen i Volda I 2011 Ny undervisningsavtale AMF - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Personalmappe 6 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-11-02T00:00:00 2011/6 P Høgskulen i Volda 36 2011
None Høgskulen i Volda 2012-07-05T04:46:33.595705 2011/37 2011-01-13T00:00:00 34 Høgskolen i Volda U 2011 Overføring av midlar til samarbeidstiltak HVO/HSF Rettleiing av nyutdanna lærarar - Veiledning av nyutdanna lærarar 451 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-04T00:00:00 2006/451 None Høgskulen i Sogn og Fjordane 37 2006
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Gunn Marit Lid 2012-07-05T04:46:33.596041 2011/38 2011-01-04T00:00:00 64 Høgskolen i Volda I 2011 Endring i protokoll - KOH112 - ***** ***** Endring av karakter i protokoll 2009 - 2010 -2011 28 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-21T00:00:00 2009/28 S Høgskulen i Volda 38 2009
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:36.180265 2011/39 2011-01-05T00:00:00 2 Høgskolen i Volda I 2011 Takkar ja til engasjement ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Personalmappe 595 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-04T00:00:00 2010/595 P Høgskulen i Volda 39 2010
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:36.180691 2011/40 2011-01-05T00:00:00 1 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om grunngjeving - NO101-N-AVG - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** 4 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-29T00:00:00 2011/4 S Høgskulen i Volda 40 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 AMF v/dekan Sverre Liestøl 2012-07-05T04:46:36.181035 2011/41 2011-01-05T00:00:00 2 Høgskolen i Volda I 2011 Forlenging av vikariat ved AMF ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Personalmappe 6 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-05T00:00:00 2011/6 P Høgskulen i Volda 41 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:36.181380 2011/42 2011-01-05T00:00:00 1 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om grunngjeving - NO101N-AVG - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** ***** ***** 3 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-25T00:00:00 2011/3 S Høgskulen i Volda 42 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Sverre Tverberg 2012-07-05T04:46:36.412873 2011/44 2011-01-05T00:00:00 6 Høgskolen i Volda I 2011 Forlenging av stipendiatperiode med 1 - ei - veke - ***** ***** ***** ***** ***** - Personalmappe 351 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-04T00:00:00 2008/351 P Høgskulen i Volda 44 2008
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Høgskulen i Volda 2012-07-05T04:46:36.414127 2011/45 2011-01-13T00:00:00 2 Høgskolen i Volda U 2011 Svar på søknad om studiepermisjon - Norsk 2 lese- og skriveopplæring (nett) - Tina Våg Studiepermisjon - Tina Våg 588 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-05T00:00:00 2010/588 S Tina Våg 45 2010
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:36.415156 2011/46 2011-01-05T00:00:00 9 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om forlenga permisjon - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Personalmappe 121 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-29T00:00:00 2007/121 P Høgskulen i Volda 46 2007
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Gunn Marit Lid 2012-07-05T04:46:36.416179 2011/47 2011-01-05T00:00:00 65 Høgskolen i Volda I 2011 Endring i protokoll - HI101 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Endring av karakter i protokoll 2009 - 2010 -2011 28 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-05T00:00:00 2009/28 S Høgskulen i Volda 47 2009
None Statens Pensjonskasse 2012-07-05T04:46:36.637723 2011/48 2011-01-05T00:00:00 3 Høgskolen i Volda I 2011 Endring i særskild avgift (særskild medlemsinnskot) og valfritt medlemsskap for tilsette utan tilknyting til NorskFolketrygd Stillingsforhold Statens Pensjonskasse - SPK 264 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-23T00:00:00 2010/264 None Høgskulen i Volda 48 2010
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Gunn Marit Lid 2012-07-05T04:46:36.638306 2011/49 2011-01-05T00:00:00 66 Høgskolen i Volda I 2011 Endring i protokoll - REL111 - ***** ***** Endring av karakter i protokoll 2009 - 2010 -2011 28 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-05T00:00:00 2009/28 S Høgskulen i Volda 49 2009
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Høgskulen i Volda 2012-07-05T04:46:36.638680 2011/50 2011-01-13T00:00:00 144 Høgskolen i Volda U 2011 Svar på søknad om fri bachelor - Rebecca Kjelland Fri bachelorgrad 2006 - 2010 359 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-05T00:00:00 2006/359 S Rebecca Kjelland 50 2006
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Høgskulen i Volda 2012-07-05T04:46:36.639019 2011/51 2011-01-13T00:00:00 2 Høgskolen i Volda U 2011 Søknad om studiepermisjon - Journalistikk 3 - Rune Granberg Studiepermisjon - Rune Granberg 594 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-05T00:00:00 2010/594 S Rune Granberg 51 2010
None Sensor Jarle Sjøvold 2012-07-05T04:46:36.861104 2011/52 2011-01-05T00:00:00 145 Høgskolen i Volda I 2011 Sensorrapport - Spes.ped. 303 - Jarle Sjøvold AHL - Sensorrapportar - Rapport frå sensor 308 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-21T00:00:00 2008/308 None Høgskulen i Volda 52 2008
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:36.861534 2011/53 2011-01-05T00:00:00 1 Høgskolen i Volda I 2011 Klage på karakter - ENG111 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** ***** 8 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-23T00:00:00 2011/8 S Høgskulen i Volda 53 2011
None Det kongelige kunnskapsdepartement 2012-07-05T04:46:36.861963 2011/54 2011-01-05T00:00:00 1 Høgskolen i Volda I 2011 Rapport om undervisning i menneskerettar frå SMR ( Senter for Menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo) Undervisning i menneskerettar 7 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-16T00:00:00 2011/7 None Høgskulen i Volda 54 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:36.862345 2011/55 2011-01-05T00:00:00 12 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om grunngjeving - FLUPEDSAM 1 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** 10 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-02T00:00:00 2007/10 S Høgskulen i Volda 55 2007
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:37.082522 2011/56 2011-01-05T00:00:00 20 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om grunngjeving - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** ***** ***** 34 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-03T00:00:00 2007/34 S Høgskulen i Volda 56 2007
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:37.083014 2011/57 2011-01-05T00:00:00 1 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om grunngjeving - ENG128 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** ***** ***** 9 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-03T00:00:00 2011/9 S Høgskulen i Volda 57 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:37.083398 2011/58 2011-01-05T00:00:00 1 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om grunngjeving - FLUPEDSAM1 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** ***** 10 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-22T00:00:00 2011/10 S Høgskulen i Volda 58 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:37.083731 2011/59 2011-01-05T00:00:00 2 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om grunngjeving - IFL107 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** 167 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-23T00:00:00 2010/167 S Høgskulen i Volda 59 2010
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:37.314923 2011/60 2011-01-05T00:00:00 1 Høgskolen i Volda I 2011 Klage på eksamen - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** 11 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-05T00:00:00 2011/11 S Høgskulen i Volda 60 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:37.315419 2011/61 2011-01-05T00:00:00 1 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om grunngjeving - BVP2 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** ***** ***** 12 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-03T00:00:00 2011/12 S Høgskulen i Volda 61 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:37.315773 2011/62 2011-01-05T00:00:00 1 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om grunngjeving - REL112 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** ***** 13 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-27T00:00:00 2011/13 S Høgskulen i Volda 62 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:37.316107 2011/63 2011-01-05T00:00:00 1 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om grunngjeving - IPA201 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** 14 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-28T00:00:00 2011/14 S Høgskulen i Volda 63 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:37.541123 2011/64 2011-01-05T00:00:00 1 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om grunngjeving - NO101N-AVG - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** 15 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-23T00:00:00 2011/15 S Høgskulen i Volda 64 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:37.541732 2011/65 2011-01-06T00:00:00 1 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om grunngjeving - NO103N AVG - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** 16 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-22T00:00:00 2011/16 S Høgskulen i Volda 65 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:37.542130 2011/66 2011-01-06T00:00:00 1 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om grunngjeving om eksamenskarakter i HI 102 emnet, ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** 17 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-05T00:00:00 2011/17 S Høgskulen i Volda 66 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Sensor Kari Garshol Welle 2012-07-05T04:46:37.542695 2011/67 2011-01-06T00:00:00 2 Høgskolen i Volda I 2011 Grunngjeving for karakter - NO103N - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** 16 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-06T00:00:00 2011/16 S Høgskulen i Volda 67 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:37.732761 2011/68 2011-01-06T00:00:00 2 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om grunngjeving - NO103N-AVG - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** 15 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-15T00:00:00 2011/15 S Høgskulen i Volda 68 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Sensor Kari Garshol Welle 2012-07-05T04:46:37.733194 2011/69 2011-01-06T00:00:00 3 Høgskolen i Volda I 2011 Grunngjeving for karakter - NO103N - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** 15 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-04T00:00:00 2011/15 S Høgskulen i Volda 69 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:37.733553 2011/70 2011-01-06T00:00:00 9 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om grunngjeving - NO101N-AVG - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** 336 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-21T00:00:00 2010/336 S Høgskulen i Volda 70 2010
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Sensor Michael Schulte 2012-07-05T04:46:37.733920 2011/71 2011-01-06T00:00:00 10 Høgskolen i Volda I 2011 Grunngjeving for karakter - NO101N-AVG - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** 336 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-05T00:00:00 2010/336 S Høgskulen i Volda 71 2010
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:37.957455 2011/72 2011-01-06T00:00:00 11 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om avkorting av permisjonstid - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Personalmappe 285 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-03T00:00:00 2007/285 P Høgskulen i Volda 72 2007
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Høgskolen i Lillehammer 2012-07-05T04:46:37.957964 2011/73 2011-01-06T00:00:00 132 Høgskolen i Volda I 2011 Melding om vedtak - ***** ***** ***** Utestenging frå eksamen 2009 - 2010 - Melding om vedtak 3 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-06T00:00:00 2009/3 S Høgskulen i Volda 73 2009
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:37.958352 2011/74 2011-01-06T00:00:00 1 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om grunngjeving - NO103N-AVG - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** ***** 18 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-23T00:00:00 2011/18 S Høgskulen i Volda 74 2011
None Cecilie Wilhelmsen 2012-07-05T04:46:37.958697 2011/75 2011-01-13T00:00:00 93 Høgskolen i Volda N 2011 Erasmus-stipend Andres Mänd Erasmus mobilitetsmidlar til lærarstipend - ansattstipend - bedriftsstipend 2009-2010 527 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-06T00:00:00 2008/527 None Idar Mjånes 75 2008
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:38.184586 2011/76 2011-01-06T00:00:00 3 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om grunngjeving - NO103N-AVG - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** ***** 325 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-20T00:00:00 2010/325 S Høgskulen i Volda 76 2010
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:38.185086 2011/77 2011-01-06T00:00:00 5 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om grunngjeving - DKL101 - ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** 117 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-25T00:00:00 2010/117 S Høgskulen i Volda 77 2010
Offl. §26 1.l. Høgskulen i Volda 2012-07-05T04:46:38.185517 2011/78 2011-01-06T00:00:00 1 Høgskolen i Volda U 2011 Orientering om mulig disiplinærsak - ***** ***** Disiplinærsak - ***** ***** 19 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-14T00:00:00 2011/19 SX ***** 78 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:38.185980 2011/79 2011-01-06T00:00:00 1 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om grunngjeving - MUS101 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** 20 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-31T00:00:00 2011/20 S Høgskulen i Volda 79 2011
Offl. §26 1.l. AS 2012-07-05T04:46:38.415441 2011/80 2011-01-06T00:00:00 2 Høgskolen i Volda I 2011 Vedr. ***** ***** - brev av 14.12.10 Disiplinærsak - ***** ***** 19 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-30T00:00:00 2011/19 SX Høgskulen i Volda 80 2011
Offl. §13 1.l., jf fvl. §13 Høgskulen i Volda 2012-07-05T04:46:38.415910 2011/81 2011-01-06T00:00:00 1 Høgskolen i Volda U 2011 Orientering om mulig disiplinærsak - ***** ***** Disiplinærsak - ***** ***** 22 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-10T00:00:00 2011/22 SX ***** 81 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Høgskulen i Volda 2012-07-05T04:46:38.416245 2011/82 2011-01-07T00:00:00 13 Høgskolen i Volda U 2011 Svar på søknad om opprykk til førstelektor - ***** ***** ***** ***** - Personalmappe 411 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-06T00:00:00 2007/411 P ***** 82 2007
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:38.416573 2011/83 2011-01-06T00:00:00 1 Høgskolen i Volda I 2011 Klage på karakter - NO103N-AVG - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** 21 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-06T00:00:00 2011/21 S Høgskulen i Volda 83 2011
Offl. §13 1.l., jf fvl. §13 Høgskulen i Volda 2012-07-05T04:46:38.629993 2011/84 2011-01-06T00:00:00 1 Høgskolen i Volda U 2011 Disiplinærsak - ***** ***** Disiplinærsak - ***** ***** 23 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-14T00:00:00 2011/23 SX ***** 84 2011
Offl. §13 1.l., jf fvl. §13 Høgskulen i Volda 2012-07-05T04:46:38.630434 2011/85 2011-01-06T00:00:00 1 Høgskolen i Volda U 2011 Orientering om mulig disiplinærsak - ***** ***** ***** Disiplinærsak - ***** ***** ***** 24 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-14T00:00:00 2011/24 SX ***** 85 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:38.630766 2011/86 2011-01-06T00:00:00 2 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om grunngjeving - NO101 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** ***** 29 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-04T00:00:00 2010/29 S Høgskulen i Volda 86 2010
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:38.631104 2011/87 2011-01-06T00:00:00 1 Høgskolen i Volda I 2011 Klage på karakter - IPA102 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** 26 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-28T00:00:00 2011/26 S Høgskulen i Volda 87 2011
Offl. §13 1.l., jf fvl. §13 Høgskulen i Volda 2012-07-05T04:46:41.259318 2011/88 2011-01-06T00:00:00 1 Høgskolen i Volda U 2011 Orientering om mulig disiplinærsak - ***** ***** ***** Disiplinærsak - ***** ***** ***** 25 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-14T00:00:00 2011/25 SX ***** 88 2011
Offl. §13 1.l., jf fvl. §13 Høgskulen i Volda 2012-07-05T04:46:41.259764 2011/89 2011-01-06T00:00:00 1 Høgskolen i Volda U 2011 Orientering om mulig disiplinærsak - ***** ***** ***** Disiplinærsak - ***** ***** ***** 27 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-17T00:00:00 2011/27 SX ***** 89 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:41.260098 2011/90 2011-01-06T00:00:00 1 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om grunngjeving - HI103 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** ***** 28 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-03T00:00:00 2011/28 S Høgskulen i Volda 90 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:41.260426 2011/91 2011-01-06T00:00:00 1 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om grunngjeving - SRS101N - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** ***** 29 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-04T00:00:00 2011/29 S Høgskulen i Volda 91 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Sensor Grethe Mattland Olsen, Sensor Sveinung Dimmen 2012-07-05T04:46:41.444544 2011/92 2011-01-06T00:00:00 3 Høgskolen i Volda I 2011 Grunngjeving for karakter - IPA101 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** ***** 612 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-21T00:00:00 2010/612 S Høgskulen i Volda 92 2010
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Sensor Magnar Hjertenes, Sensor Klaus Egge 2012-07-05T04:46:41.444998 2011/93 2011-01-06T00:00:00 2 Høgskolen i Volda I 2011 Grunngjeving for karakter - IPA102 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** 5 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-21T00:00:00 2011/5 S Høgskulen i Volda 93 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Sensor Magnar Hjertenæs, Sensor Klaus Egge 2012-07-05T04:46:41.445396 2011/94 2011-01-06T00:00:00 4 Høgskolen i Volda I 2011 Grunngjeving for karakter - IPA 102 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** ***** 612 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-21T00:00:00 2010/612 S Høgskulen i Volda 94 2010
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Sensor Kari Garshol Welle 2012-07-05T04:46:41.632849 2011/95 2011-01-06T00:00:00 2 Høgskolen i Volda I 2011 Grunngjeving for karakter - NO103N - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** 606 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-03T00:00:00 2010/606 S Høgskulen i Volda 95 2010
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Sensor Lisbet Sæter, Sensor Trudi Moniz 2012-07-05T04:46:41.633366 2011/96 2011-01-06T00:00:00 2 Høgskolen i Volda I 2011 Grunngjeving for karakter - FLUPEDSAM2 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** 600 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-21T00:00:00 2010/600 S Høgskulen i Volda 96 2010
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:41.633715 2011/97 2011-01-06T00:00:00 3 Høgskolen i Volda I 2011 Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Personalmappe 6 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2011-01-04T00:00:00 2011/6 P Høgskulen i Volda 97 2011
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 ***** 2012-07-05T04:46:41.634181 2011/98 2011-01-06T00:00:00 5 Høgskolen i Volda I 2011 Søknad om fritak frå fag / innpassing av fag 4-årig allmennlærarutdanning 2010 - 2011 - Innpassing i allmennlærarutdanninga 494 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-27T00:00:00 2010/494 S Høgskulen i Volda 98 2010
Offl. §13 1.l., jf. fvl.§13 Sensor Irene Velsvik Bele, Sensor Egil Gabrielsen 2012-07-05T04:46:41.814971 2011/99 2011-01-06T00:00:00 4 Høgskolen i Volda I 2011 Grunngjeving av karakter - Spes.ped. - ***** ***** Klagesak - ***** ***** 513 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-09-14T00:00:00 2010/513 S Høgskulen i Volda 99 2010
None Sensor Anne K. Johansen 2012-07-05T04:46:41.815407 2011/101 2011-01-06T00:00:00 81 Høgskolen i Volda I 2011 Sensorrapport - INF111 - Anne K. Johansen AMF - Sensorrapportar - Rapport frå sensor 307 http://www.hivolda.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=47449f5f5477b30f13f282759d5f08b1 2010-12-20T00:00:00 2008/307 None Høgskulen i Volda 101 2008
pagenum scrapedurl pagecontent
March 2014
Permalink Hide details Show details 1395052354.668081_6cff905a-7774-438a-b87b-2f4a061c7321 10:32, 17 March 2014 1394956442.868407_71a58eea-d182-49f8-bfe7-cb829da14667 08:00, 16 March 2014 1394837148.778740_96d8469f-1b05-4a12-8ed1-461388a1eb6e 22:47, 14 March 2014 1394837146.490341_776d6e46-208d-4432-96de-ee08ee592ee4 22:46, 14 March 2014 1394747464.425667_beca19eb-49ed-4a69-8fd9-04cfb6faebde 21:51, 13 March 2014 1394655114.307974_5889aa39-c2d8-4de8-8f86-474fda8ea8ea 20:11, 12 March 2014 1394555486.720017_f55c5fa9-5eb3-4a56-ae38-fa5cc08b7baf 16:31, 11 March 2014 1394466089.907197_6b5f252e-c639-474a-975c-acb53b539b90 15:42, 10 March 2014 1394366415.493146_e19c5dd2-38ab-4dd4-8a3e-1cafc2e4b81a 12:00, 9 March 2014 1394280005.847739_6c40e94e-dc19-490d-a67c-5dbeb1ecf94d 12:00, 8 March 2014
Run succeeded: - ran 10 times, most recently for 0 seconds (0 scraped pages, 0 records) 10:32, 17 March 2014

Loading...


     
July 2012
Hide changes Show changes 11 05:55, 5 July 2012 10 10 05:54, 5 July 2012 9 9 05:54, 5 July 2012 8 8 05:51, 5 July 2012 7 7 05:50, 5 July 2012 6 6 05:48, 5 July 2012 5
Edited by Petter Reinholdtsen 6 times 05:55, 5 July 2012

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide changes Show changes 5 05:46, 5 July 2012 3
Edited by Petter Reinholdtsen 05:46, 5 July 2012

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide changes Show changes 3 22:54, 4 July 2012 1 1 22:51, 4 July 2012 0
Edited by Petter Reinholdtsen 2 times 22:54, 4 July 2012

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide first version Show first version 0 22:50, 4 July 2012
Edited by Petter Reinholdtsen 22:50, 4 July 2012

Loading...

Difference between, revision and previous revision