ScraperWiki Classic is now read-only.

But don’t worry! You can transfer this scraper to Morph.io if you want to continue editing it.

Transfer to Morph.io

Current status

Idle – not scheduled to run

Last run

1 year, 9 months ago

Scraped 55 pages from www.hole.kommune.no

About this scraper

YAML-tagger:
Type: kommune
Status: unfinished
Name: Hole kommune
Missingfields: casedocseq

This scraper is public

Anyone can see this scraper, and any registered user can edit it.

Users who have contributed to this scraper:

casedesc journalid docdate agency journalyear saksansvarlig caseid docdesc scrapestamputc caseseqnr scrapedurl caseyear recorddate journalseqnr Journalpostkategori exemption doctype sender recipient senderaddr senderzip recipientaddr recipientzip casedocseq
186/73 - Myragata - Søknad om byggetillatelse - enebolig og garasjeNy søknad 2012/5569 2012-05-10 Hole kommune 2012 Per Dæhli 2006/2016 186/73 - Myragata - Søknad om byggetillatelse - enebolig og garasje 2012-06-24T10:03:28.578198 2016 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005569& 2006 2012-06-18 5569 None None I Hans Ragnar Hurum None Myragata 26 3512 HØNEFOSS None None 0
190/149 - Nedre Rudstunet Nord - Søknad om tillatelse i ett trinn - bolig/garasje 2012/5555 2012-06-15 Hole kommune 2012 Jan Fjordvang 2012/602 190/149 - Nedre Rudstunet Nord - Byggestart / byggesøknad 2012-06-24T10:03:29.594939 602 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005555& 2012 2012-06-18 5555 None None I Tyrihus AS None None None None None 0
208/15 - Nøstret bo- og omsorgssenter - Bønsnesveien - tilbygg - beboerrom 2012/5545 2012-06-18 Hole kommune 2012 Jan Fjordvang 2012/1296 208/15 - Nøstret bo- og omsorgssenter - Bønsnesveien - nytt situasjonskart 2012-06-24T10:03:30.182744 1296 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005545& 2012 2012-06-18 5545 E-post None I Mesterbygg Ringerike v/ Glenn Koveland None None None None None 0
Generell søknad på stilling i PRO 2012 2012/5566 2012-06-05 Hole kommune 2012 Gitte C. Hellenæs 2012/233 Generell søknad på stilling i PRO 2012 2012-06-24T10:03:30.771717 233 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005566& 2012 2012-06-18 5566 None Unntak for tilsetjingssaker m.m. I Margrethe Ingeland None Gravfossveien 3360 GEITHUS None None 0
Ansettelse i stilling som pedagogisk leder - Løken barnehage 2012/5564 2012-06-18 Hole kommune 2012 Anne Marie Skjørvold 2012/1425 Pedagogisk leder - Løken barnehage - arbeidsavtale - underskrevet 2012-06-24T10:03:31.264967 1425 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005564& 2012 2012-06-18 5564 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt I Hilde Abrahamsen None Viksenga 16 3530 RØYSE None None 0
Utlysning av stilling nr. 7637 - Pedagogisk leder - Løken barnehage 2012/5515 2012-06-14 Hole kommune 2012 Anne Marie Skjørvold 2012/899 Pedagogisk leder - Løken barnehage - arbeidsavtale - underskrevet 2012-06-24T10:03:31.775975 899 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005515& 2012 2012-06-18 5515 Ikke publisert None I Hilde Abrahamsen None Viksenga 16 3530 RØYSE None None 0
Skilting av kulturminner i Buskerud - frist for innmelding av ønske om skilting i 2013 2012/5521 2012-06-15 Hole kommune 2012 Bente Ragnhild Andresen 2012/1416 Skilting av kulturminner i Buskerud - frist for innmelding av ønske om skilting i 2013 2012-06-24T10:03:32.271723 1416 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005521& 2012 2012-06-18 5521 E-post None I Buskerud fylkeskommune v/ Kolstadløkken, Turid None None None None None 0
Søknad om elevpermisjonChristian Engen Aaslund 2012/5553 2012-06-15 Hole kommune 2012 Nina Lindbråten 2012/1421 Søknad om elevpermisjon 2012-06-24T10:03:32.918563 1421 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005553& 2012 2012-06-18 5553 Ikke publisert None I Irene Engen Aaslund None None None None None 0
Søknad om elevpermisjon Hannah Skaret 2012/5544 2012-06-18 Hole kommune 2012 Siw Gautvedt 2012/1418 Søknad om elevpermisjon 2012-06-24T10:03:33.486276 1418 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005544& 2012 2012-06-18 5544 Ikke publisert None I Skaret, Jorun og Ingemar None None None None None 0
Søknad om elevpermisjon Malin Skaret 2012/5543 2012-06-18 Hole kommune 2012 Richard Klouman 2012/1417 Søknad om elevpermisjon 2012-06-24T10:03:34.071606 1417 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005543& 2012 2012-06-18 5543 Ikke publisert None I Skaret, Jorun og Ingemar None None None None None 0
Ansettelse i stilling som pedagogisk leder - Løken barnehage 2012/5562 2012-06-18 Hole kommune 2012 Anne Marie Skjørvold 2012/1425 Søknad på stilling 2012-06-24T10:03:34.587490 1425 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005562& 2012 2012-06-18 5562 Søker § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt I Abrahamsen, Hilde None Viksenga 16 3530 RØYSE None None 0
Utlysning av stilling nr. 7451 - Daglig leder for Hole frivilligsentral 2012/5523 2012-06-15 Hole kommune 2012 Håvar Austgard 2012/1254 Søknad på stilling 2012-06-24T10:03:35.087485 1254 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005523& 2012 2012-06-18 5523 Søker None I None None None None None None 0
Utlysning av stilling nr. 7451 - Daglig leder for Hole frivilligsentral 2012/5524 2012-06-17 Hole kommune 2012 Håvar Austgard 2012/1254 Søknad på stilling 2012-06-24T10:03:35.582507 1254 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005524& 2012 2012-06-18 5524 Søker None I None None None None None None 0
Utlysning av stilling nr. 7451 - Daglig leder for Hole frivilligsentral 2012/5525 2012-06-16 Hole kommune 2012 Håvar Austgard 2012/1254 Søknad på stilling 2012-06-24T10:03:36.105125 1254 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005525& 2012 2012-06-18 5525 Søker None I None None None None None None 0
Utlysning av stilling nr. 7451 - Daglig leder for Hole frivilligsentral 2012/5526 2012-06-16 Hole kommune 2012 Håvar Austgard 2012/1254 Søknad på stilling 2012-06-24T10:03:36.590778 1254 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005526& 2012 2012-06-18 5526 Søker None I None None None None None None 0
Utlysning av stilling nr. 7451 - Daglig leder for Hole frivilligsentral 2012/5527 2012-06-18 Hole kommune 2012 Håvar Austgard 2012/1254 Søknad på stilling 2012-06-24T10:03:37.100827 1254 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005527& 2012 2012-06-18 5527 Søker None I None None None None None None 0
Utlysning av stilling nr. 7451 - Daglig leder for Hole frivilligsentral 2012/5528 2012-06-17 Hole kommune 2012 Håvar Austgard 2012/1254 Søknad på stilling 2012-06-24T10:03:37.618478 1254 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005528& 2012 2012-06-18 5528 Søker None I None None None None None None 0
Utlysning av stilling nr. 7451 - Daglig leder for Hole frivilligsentral 2012/5529 2012-06-17 Hole kommune 2012 Håvar Austgard 2012/1254 Søknad på stilling 2012-06-24T10:03:38.199695 1254 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005529& 2012 2012-06-18 5529 Søker None I None None None None None None 0
Utlysning av stilling nr. 7451 - Daglig leder for Hole frivilligsentral 2012/5530 2012-06-17 Hole kommune 2012 Håvar Austgard 2012/1254 Søknad på stilling 2012-06-24T10:03:38.700011 1254 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005530& 2012 2012-06-18 5530 Søker None I None None None None None None 0
Utlysning av stilling nr. 7451 - Daglig leder for Hole frivilligsentral 2012/5531 2012-06-17 Hole kommune 2012 Håvar Austgard 2012/1254 Søknad på stilling 2012-06-24T10:03:39.196528 1254 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005531& 2012 2012-06-18 5531 Søker None I None None None None None None 0
Utlysning av stilling nr. 7451 - Daglig leder for Hole frivilligsentral 2012/5532 2012-06-17 Hole kommune 2012 Håvar Austgard 2012/1254 Søknad på stilling 2012-06-24T10:03:39.702064 1254 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005532& 2012 2012-06-18 5532 Søker None I None None None None None None 0
Utlysning av stilling nr. 7451 - Daglig leder for Hole frivilligsentral 2012/5533 2012-06-17 Hole kommune 2012 Håvar Austgard 2012/1254 Søknad på stilling 2012-06-24T10:03:40.317401 1254 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005533& 2012 2012-06-18 5533 Søker None I None None None None None None 0
Utlysning av stilling nr. 7451 - Daglig leder for Hole frivilligsentral 2012/5534 2012-06-17 Hole kommune 2012 Håvar Austgard 2012/1254 Søknad på stilling 2012-06-24T10:03:40.814389 1254 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005534& 2012 2012-06-18 5534 Søker None I None None None None None None 0
Utlysning av stilling nr. 7451 - Daglig leder for Hole frivilligsentral 2012/5535 2012-06-17 Hole kommune 2012 Håvar Austgard 2012/1254 Søknad på stilling 2012-06-24T10:03:41.324985 1254 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005535& 2012 2012-06-18 5535 Søker None I None None None None None None 0
Utlysning av stilling nr. 7451 - Daglig leder for Hole frivilligsentral 2012/5536 2012-06-18 Hole kommune 2012 Håvar Austgard 2012/1254 Søknad på stilling 2012-06-24T10:03:41.924376 1254 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005536& 2012 2012-06-18 5536 Søker None I None None None None None None 0
Søknad om hospitering ved Hole bo- og rehab 2012/5556 2012-06-16 Hole kommune 2012 Anne Marit Hamstad Fuglum 2012/1366 Taushetserklæring 2012-06-24T10:03:42.520152 1366 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005556& 2012 2012-06-18 5556 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt I Gurmeet Kaur None None None None None 0
Stilling som vikar / ekstrahjelp ved Sundjordet Bofellesskap 2012/5567 2012-06-15 Hole kommune 2012 Anne Marit Hamstad Fuglum 2012/1426 Undertegnet arbeidsavtale 2012-06-24T10:03:48.072404 1426 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005567& 2012 2012-06-18 5567 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt I Wenche Adelsten Ruud None None 3530 RØYSE None None 0
190/197 - Strandstubben 2 - Bolig 2012/5340 2012-06-12 Hole kommune 2012 Terje Orebråten 2012/1190 190/197 - Strandstubben 2 - Svar på søknad om oppføring av enebolig med garasjer 2012-06-24T10:03:48.561832 1190 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005340& 2012 2012-06-18 5340 None None U None Tømrermester Sandvold AS None None Almebakken 8 3516 HØNEFOSS 0
Utlysning av stilling nr. 6572 - Assistent - Løken barnehage 2012/5508 2012-06-15 Hole kommune 2012 Anne Marie Skjørvold 2012/900 Ang. tilsetting i Løken barnehage som assistenter 2012-06-24T10:03:49.701057 900 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005508& 2012 2012-06-18 5508 None None U None None None None None None 0
Anmodning om opplysninger fra skolen 2012/4825 2012-05-22 Hole kommune 2012 Nina Lindbråten 2012/1216 Anmodning om opplysninger fra skolen 2012-06-24T10:03:50.304789 1216 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012004825& 2012 2012-06-18 4825 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt U None None None None None None 0
Sommerjobb for ungdom - 2012 2012/5437 2012-06-14 Hole kommune 2012 Susanne Pjåka 2012/819 Applying for job during summer 2012 2012-06-24T10:03:50.871082 819 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005437& 2012 2012-06-18 5437 Ikke publisert None U None bielevicius, tomas None None None None 0
Arbeidsbekreftelse 2012/5514 2012-06-15 Hole kommune 2012 Susanne Pjåka 2012/1414 Arbeidsbekreftelse 2012-06-24T10:03:51.483305 1414 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005514& 2012 2012-06-18 5514 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt U None Nina Løvås Nicolaysen None None Nedre Begnamoen 13 3517 HØNEFOSS 0
Utlysning av stilling nr. 7066 - Fysioterapeut 2012/5548 2012-06-18 Hole kommune 2012 Anne Marit Hamstad Fuglum 2012/890 Informasjon om utvidet driftshjemmel, fysioterapi, Hole kommune 2012-06-24T10:03:52.082106 890 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005548& 2012 2012-06-18 5548 None None U None HELFO, Region Sør None None Postboks 2415 3104 TØNSBERG 0
Førstelinjerettshjelp - Videre drift i 2012 2012/5509 2012-06-15 Hole kommune 2012 Marthe Hagelsteen 2012/267 Melding om feil kontonummer i deres systemer 2012-06-24T10:03:52.614750 267 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005509& 2012 2012-06-18 5509 None None U None Det kongelige justis- og beredskapsdepartement None None v/Martin Kjellsen, PB 8005 Dep. 0030 OSLO 0
Mindre reguleringsendring del av Mølleberget, 231/85 2012/5517 2012-06-15 Hole kommune 2012 Hilde Bendz 2012/568 Mindre reguleringsendring del av Mølleberget, 231/85 - Varsel om vedtak 2012-06-24T10:03:53.201244 568 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005517& 2012 2012-06-18 5517 None None U None I henhold til adresseliste None None None None 0
Personalsak 2012/5468 2012-06-18 Hole kommune 2012 Marit Myhre 2012/1408 Referat fra møte 18.06.2012 2012-06-24T10:03:58.731353 1408 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005468& 2012 2012-06-18 5468 None Ikke vurdert for offentlig innsyn U None None None None None None 0
Søknad om elevpermisjonPernille Andersen 2012/4978 2012-05-29 Hole kommune 2012 Nina Lindbråten 2012/1269 Svar på søknad om elevpermisjon 2012-06-24T10:03:59.329981 1269 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012004978& 2012 2012-06-18 4978 Ikke publisert None U None Renee B. Olsen None None Gamle Holevn. 6 3512 HØNEFOSS 0
Søknad om elevpermisjon - Sundvollen oppvekstsenterMakka og Medina Abubakarova 2012/5250 2012-06-07 Hole kommune 2012 Siw Gautvedt 2012/1352 Svar på søknad om elvpermisjon - Sundvollen oppvekstsenterMakka og Medina Abubakarova 2012-06-24T10:03:59.830719 1352 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005250& 2012 2012-06-18 5250 Ikke publisert None U None Kasmat Abubakarova None None Blybergsvei 5 3531 KROKKLEIVA 0
Valg av lagrettmedlemmer, meddommere, jordskiftemeddommere og skjønnsmenn for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016 2012/4991 2012-05-29 Hole kommune 2012 Marthe Hagelsteen 2011/2151 Svar på søknad om fritak som jordskiftemeddommer 2012-06-24T10:04:00.350696 2151 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012004991& 2011 2012-06-18 4991 None None U None Svein Hafnor None None Gomnesveien 488 3530 RØYSE 0
Utlysning av stilling nr. 7066 - Fysioterapeut 2012/5542 2012-06-18 Hole kommune 2012 Anne Marit Hamstad Fuglum 2012/890 Tilbud om 25 % driftstilskudd som fysioterapeut 2012-06-24T10:04:00.846441 890 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005542& 2012 2012-06-18 5542 None Unntak for tilsetjingssaker m.m. U None Gunnhild S Rangnes None None Lia 13 1385 ASKER 0
Midlertidlig arbeidsavtale støttekontakt 2012/5493 2012-06-15 Hole kommune 2012 Borghild Bretun Moen 2012/1403 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale som støttekontakt 2012-06-24T10:04:01.339859 1403 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005493& 2012 2012-06-18 5493 None Unntak for tilsetjingssaker m.m. U None Torun Eskevik Ruud None None Rudshaugen 9 3530 RØYSE 0
Ansettelse i stilling som pedagogisk leder - Løken barnehage 2012/5563 2012-06-18 Hole kommune 2012 Anne Marie Skjørvold 2012/1425 Tilbud på stilling 2012-06-24T10:04:01.846091 1425 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005563& 2012 2012-06-18 5563 None None U None None None None None None 0
Utlysning av stillinger - Tiltak for funksjonshemmede - Helsefagarbeider 2012/5469 2012-06-14 Hole kommune 2012 Marit Myhre 2012/1246 Vedr. søknad på stilling i Hole kommune 2012-06-24T10:04:02.871814 1246 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005469& 2012 2012-06-18 5469 None None U None None None None None None 0
Vikarvtale - assistent - Gamleveien 2 B 2012/5034 2012-06-13 Hole kommune 2012 Marit Myhre 2012/1288 Vikarvtale - assistent - Gamleveien 2 B 2012-06-24T10:04:03.463449 1288 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005034& 2012 2012-06-18 5034 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt U None Brian Riddersholm None None Øvre Berggsvei 9 3514 HØNEFOSS 0
216/1,23 og 61- Rud vestre, Tyrihaugen og Tyrifjord høyere skole - Søknad om deling av grunneiensom 2012/5486 2008-11-19 Hole kommune 2012 Per Dæhli 2009/228 216/1,23 og 61- Rud vestre, Tyrihaugen og Tyrifjord høyere skole - Avtale om grunnerverv 2012-06-24T10:24:29.550093 228 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005486& 2009 2012-06-15 5486 None None I Syvendedags Adventistsamfunn None None None None None 0
216/34 - Gomnesveien 127 - Rekvisisjon av kartforretning 2012/5480 2008-11-17 Hole kommune 2012 Hans Henrik Halden 2009/229 216/34 - Gomnesveien 127 - Avtale om grunnerverv 2012-06-24T10:24:30.156561 229 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005480& 2009 2012-06-15 5480 None None I Kjell Birger Jørve None None None None None 0
Ansettelse i stilling som renholdsvikar 2012/5502 2012-06-14 Hole kommune 2012 Steinar Langvandsbråten 2012/1412 Ansettelse i stilling som renholdsvikar - arbeidsavtale - underskrevet 2012-06-24T10:24:30.741700 1412 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005502& 2012 2012-06-15 5502 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt I Helene Solli None Rørvikberget 30 3531 KROKKLEIVA None None 0
Avtale om utgifter i forbindelse med turnuslege 2012/5477 2012-06-11 Hole kommune 2012 Anne Marit Hamstad Fuglum 2012/1410 Avtale om utgifter i forbindelse med turnuslege - underskrevet01.01.2012 - 10.01.2015 2012-06-24T10:24:31.244373 1410 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005477& 2012 2012-06-15 5477 None None I Hole Medisinske Senter AS None Postboks 34 3529 RØYSE None None 0
Forlengelse av arbeidsavtale neste skoleår 2012/5488 2012-06-11 Hole kommune 2012 Nina Lindbråten 2012/1293 Forlengelse av arbeidsavtale neste skoleår - underskrevet 2012-06-24T10:24:31.757245 1293 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005488& 2012 2012-06-15 5488 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt I Krysztof Stefanski None Utstranda 297 3531 KROKKLEIVA None None 0
Forvaltningsrevsjonsprosjekt - Elevenes psykososiale skolemiljø 2012/5506 2012-06-14 Hole kommune 2012 Ståle Tangestuen 2012/1413 Forvaltningsrevsjonsprosjekt - Elevenes psykososiale skolemiljø 2012-06-24T10:24:32.255051 1413 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005506& 2012 2012-06-15 5506 None None I Buskerud kommunerevisjon IKS None Postboks 4197 3005 DRAMMEN None None 0
Førstelinjerettshjelp - Videre drift i 2012 2012/5505 2012-06-13 Hole kommune 2012 Marthe Hagelsteen 2012/267 Førstelinjerettshjelp - Videre drift i 2012 2012-06-24T10:24:32.760959 267 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005505& 2012 2012-06-15 5505 None None I Det kongelige Justis- og beredskapsdepartement None Gullhaug Torg 4 A 0484 OSLO None None 0
Søknad om ressurser for skoleåret 2012 - 2013 2012/5507 2012-06-14 Hole kommune 2012 Anne Nereng 2012/549 Halvårsrapport vår 2012 og halvårsplan høst 2012 2012-06-24T10:24:33.280070 549 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005507& 2012 2012-06-15 5507 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt I None None None None None None 0
Personalsak 2012/5462 2012-06-11 Hole kommune 2012 Marit Myhre 2012/1408 Innkalling til samtale 2012-06-24T10:24:33.853133 1408 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005462& 2012 2012-06-15 5462 E-post Ikke vurdert for offentlig innsyn I None None None None None None 0
Personalsak 2012/5463 2012-06-11 Hole kommune 2012 Marit Myhre 2012/1409 Innkalling til samtale 2012-06-24T10:24:34.362683 1409 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005463& 2012 2012-06-15 5463 E-post Ikke vurdert for offentlig innsyn I None None None None None None 0
Revidert samarbeidsavtale med BRIS - Buskerudregionens senter mot seksuelle overgrep 2012/5496 2012-06-14 Hole kommune 2012 Anne Marit Hamstad Fuglum 2012/1360 Revidert samarbeidsavtale med BRIS - Underskrevet avtale 2012-06-24T10:24:34.874781 1360 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005496& 2012 2012-06-15 5496 None None I Drammen kommune None None None None None 0
Sommerjobb for ungdom - 2012 2012/5422 2012-05-31 Hole kommune 2012 Elmer Berg 2012/819 Sommerjobb for ungdom 2012 2012-06-24T10:24:35.379952 819 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005422& 2012 2012-06-15 5422 E-post None I Jenny Kold Hansen None None None None None 0
Support- og vedlikeholdsavtale 2012/5500 2012-06-06 Hole kommune 2012 Aleksander Bigum 2012/1406 Support- og vedlikeholdsavtale - maskinvare 2012-06-24T10:24:35.893639 1406 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005500& 2012 2012-06-15 5500 None None I ATEA AS None None None None None 0
Support- og vedlikeholdsavtale 2012/5464 2012-05-18 Hole kommune 2012 Aleksander Bigum 2012/1406 Support- og vedlikeholdsavtale - ny avtale - underskrevet 2012-06-24T10:24:36.485085 1406 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005464& 2012 2012-06-15 5464 None None I ATEA AS None None None None None 0
Utlysning av stilling nr. 7451 - Daglig leder for Hole frivilligsentral 2012/5473 2012-06-14 Hole kommune 2012 Håvar Austgard 2012/1254 Søknad på stilling 2012-06-24T10:24:36.989549 1254 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005473& 2012 2012-06-15 5473 Søker Unntak for tilsetjingssaker m.m. I Heitmann, Brynhild None Øvre Linneslia 2 3400 LIER None None 0
Utlysning av stilling nr. 8084 - Ingeniør - Oppmåling 2012/5474 2012-06-14 Hole kommune 2012 Heming Herdlevær 2012/1354 Søknad på stilling 2012-06-24T10:24:37.576613 1354 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005474& 2012 2012-06-15 5474 Søker Unntak for tilsetjingssaker m.m. I Olsen, Ole Petter None Hvitveiskroken 13 3520 JEVNAKER None None 0
Søknad om tilskudd - Modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten 2012/5111 2012-05-21 Hole kommune 2012 Marianne Rasmussen 2012/866 Tilskudd - Modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten 2012-06-24T10:24:38.080367 866 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005111& 2012 2012-06-15 5111 None None I Helsedirektoratet None Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO None None 0
Tilbakelån av formannskapsprotokoller ( herredsstyreprotokoller ) fra IKA 2012/5504 2012-06-13 Hole kommune 2012 Gunhild Gjærder Solheim 2011/1149 Utlån av herredsstyreprotokoller 2012-06-24T10:24:38.608290 1149 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005504& 2011 2012-06-15 5504 None None I IKA Kongsberg None None None None None 0
180/18 - Kastebakken - søknad om deling av hovedeiendom 2012/5405 2012-06-13 Hole kommune 2012 Per Dæhli 2012/1380 180/18 - Kastebakken 10 - Svar på søknad om deling av hovedeiendom 2012-06-24T10:24:39.203501 1380 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005405& 2012 2012-06-15 5405 None None U None Sverre Bratteteig None None Færdenbakken 13 3514 HØNEFOSS 0
190/149 - Nedre Rudstunet Nord - Søknad om tillatelse i ett trinn - bolig/garasje 2012/5416 2012-06-13 Hole kommune 2012 Jan Fjordvang 2012/602 190/149 - Nedre Rudstunet Nord - Søknad om tillatelse i ett trinn - bolig/garasje 2012-06-24T10:24:39.700048 602 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005416& 2012 2012-06-15 5416 None None U None Tyri Hus AS None None Hønengaten 22-24 3503 HØNEFOSS 0
190/30 - Tangenveien 26 - Søknad om byggetillatelse - garasjebygg med fritidsbolig 2012/5428 2012-06-13 Hole kommune 2012 Jan Fjordvang 2012/1279 190/30 - Tangenveien 26 - Søknad om byggetillatelse - garasjebygg med fritidsbolig 2012-06-24T10:24:40.205008 1279 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005428& 2012 2012-06-15 5428 None None U None Draupner None None Owrensgt. 18 3510 HØNEFOSS 0
191/12 - Sommerroveien 40 B - Søknad om tillatelse i ett trinn - rive eksisterende bolig - bygge ny med garasje 2012/5445 2012-06-14 Hole kommune 2012 Jan Fjordvang 2012/1267 191/12 - Sommerroveien 40 B - Søknad om tillatelse i ett trinn - rive eksisterende bolig - bygge ny med garasje 2012-06-24T10:24:40.709365 1267 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005445& 2012 2012-06-15 5445 None None U None Tømrermester G. Sætheren AS None None Hensmoveien 32/34 3516 HØNEFOSS 0
208/15 - Nøstret bo- og omsorgssenter - Bønsnesveien - tilbygg - beboerrom 2012/5438 2012-06-14 Hole kommune 2012 Jan Fjordvang 2012/1296 208/15 - Nøstret bo- og omsorgssenter - Bønsnesveien - tilbygg - beboerrom 2012-06-24T10:24:41.220689 1296 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005438& 2012 2012-06-15 5438 None None U None Mesterbygg Ringerike AS None None Boks 1146 3503 HØNEFOSS 0
216/2 - Stubberud og Rud vestre - Søknad om deling av grunneiendom 2012/5484 2012-06-15 Hole kommune 2012 Per Dæhli 2009/226 216/2 - Fjellsveien 108 - Svar på søknad om fradeling av parsell til gang- og sykkelvei 2012-06-24T10:24:41.826408 226 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005484& 2009 2012-06-15 5484 None None U None Rune Helgeland None None Fjellsveien 108 3530 RØYSE 0
Kollektiv- og pendlerparkering Sollihøgda - Arealbruk 2012/5443 2012-06-14 Hole kommune 2012 Hilde Bendz 2011/2294 Ang. E16 - rehabilitering av holdeplasser og bygging av pendlerparkering 2012-06-24T10:24:42.511268 2294 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005443& 2011 2012-06-15 5443 None None U None Statens vegvesen, Region Sør None None Serviceboks 723 4808 ARENDAL 0
Utlysning av stilling nr. 7066 - Fysioterapeut 50% stilling 2012/5348 2012-06-12 Hole kommune 2012 Marianne Rasmussen 2012/921 Ansettelsesbrev 2012-06-24T10:24:43.026957 921 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005348& 2012 2012-06-15 5348 Ikke publisert None U None Anniken Johansen None None Baskerudveien 10 3531 KROKKLEIVA 0
Søknad om plass SFO Sundvollen oppvekstsenter - endring - utmelding - 2012-2013 2012/5402 2012-06-13 Hole kommune 2012 Siw Gautvedt 2011/2038 Endring av SFO-plass ved Sundvollen oppvekstsenter 2012-06-24T10:24:43.612933 2038 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005402& 2011 2012-06-15 5402 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt U None Bockmann, Kjetil None None Øvre Grøndokkvei 41 3531 KROKKLEIVA 0
Forlenget arbeidsavtale - lærer Røyse skole 2012/5442 2012-06-14 Hole kommune 2012 Nina Lindbråten 2012/1401 Forlenget arbeidsavtale 2012-06-24T10:24:44.126529 1401 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005442& 2012 2012-06-15 5442 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt U None Nina Jeanette L. Høyvik None None Viulveien 180 3514 HØNEFOSS 0
Tildeling av ressurser for skoleåret 2012/2013 2012/5476 2012-06-15 Hole kommune 2012 Hanne Hungerholdt Hatlelid 2012/281 Individuell opplæringsplan for skoleåret 2012 - 2013 2012-06-24T10:24:44.633011 281 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005476& 2012 2012-06-15 5476 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt U None None None None None None 0
Tildeling av ressurser for skoleåret 2012/2013 2012/5418 2012-06-13 Hole kommune 2012 Hanne Hungerholdt Hatlelid 2012/284 Individuell opplæringsplan for skoleåret 2012-2013 2012-06-24T10:24:45.221795 284 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005418& 2012 2012-06-15 5418 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt U None None None None None None 0
Tildeling av ressurser for skoleåret 2012/2013 2012/5406 2012-06-13 Hole kommune 2012 Hanne Hungerholdt Hatlelid 2012/270 Individuell opplæringsplan for skoleåret 2012-2013 2012-06-24T10:24:45.724420 270 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005406& 2012 2012-06-15 5406 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt U None None None None None None 0
Tildeling av ressurser for skoleåret 2012/2013 2012/5455 2012-06-14 Hole kommune 2012 Hanne Hungerholdt Hatlelid 2012/285 Individuell opplæringsplan skoleåret 2012 - 2013 2012-06-24T10:24:46.227518 285 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005455& 2012 2012-06-15 5455 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt U None None None None None None 0
Tildeling av ressurser for skoleåret 2012/2013 2012/5407 2012-06-13 Hole kommune 2012 Hanne Hungerholdt Hatlelid 2012/271 Individuell opplæringsplan skoleåret 2012-2013 2012-06-24T10:24:46.728438 271 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005407& 2012 2012-06-15 5407 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt U None None None None None None 0
Søknad om omsorgspermisjon - lærer Vik skole 2012/5413 2012-06-13 Hole kommune 2012 Susanne Pjåka 2012/1397 Maksdato foreldrepermisjon 2012-06-24T10:24:47.226620 1397 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005413& 2012 2012-06-15 5413 E-post § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt U None Ludmann, Merete I. None None None None 0
Tildeling av ressurser for skoleåret 2011/2012 2012/5373 2012-06-12 Hole kommune 2012 Kari B. Nilsen 2011/681 Rapport om spesialundervisning våren 2012 2012-06-24T10:24:47.765231 681 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005373& 2011 2012-06-15 5373 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt U None None None None None None 0
Tildeling av ressurser for skoleåret 2011/2012 2012/5374 2012-06-12 Hole kommune 2012 Kari B. Nilsen 2011/684 Rapport om spesialundervisning våren 2012 2012-06-24T10:24:48.338535 684 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005374& 2011 2012-06-15 5374 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt U None None None None None None 0
Tildeling av ressurser for skoleåret 2011/2012 2012/5386 2012-06-13 Hole kommune 2012 Kari B. Nilsen 2011/687 Rapport om spesialundervisning våren 2012 2012-06-24T10:24:48.942036 687 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005386& 2011 2012-06-15 5386 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt U None None None None None None 0
Tildeling av ressurser for skoleåret 2011/2012 2012/5395 2012-06-13 Hole kommune 2012 Kari B. Nilsen 2011/690 Rapport om spesialundervisning våren 2012 2012-06-24T10:24:49.446977 690 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005395& 2011 2012-06-15 5395 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt U None None None None None None 0
Tildeling av ressurser for skoleåret 2011/2012 2012/5346 2012-06-12 Hole kommune 2012 Kari B. Nilsen 2011/706 Rapport om spesialundervisning våren 2012 2012-06-24T10:24:49.947076 706 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005346& 2011 2012-06-15 5346 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt U None None None None None None 0
Tildeling av ressurser for skoleåret 2011/2012 2012/5345 2012-06-12 Hole kommune 2012 Kari B. Nilsen 2011/1018 Rapport om spesialundervisning våren 2012 2012-06-24T10:24:50.437280 1018 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005345& 2011 2012-06-15 5345 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt U None None None None None None 0
Tildeling av ressurser for skoleåret 2011/2012 2012/5356 2012-06-12 Hole kommune 2012 Kari B. Nilsen 2011/1069 Rapport om spesialundervisning våren 2012 2012-06-24T10:24:50.968462 1069 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005356& 2011 2012-06-15 5356 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt U None None None None None None 0
Skademelding 2012/5377 2012-06-12 Hole kommune 2012 Kari B. Nilsen 2012/1390 Skademelding 2012-06-24T10:24:51.449994 1390 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005377& 2012 2012-06-15 5377 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt U None None None None None None 0
Oppsigelse av stilling som kokk/renholder 2012/5432 2012-06-13 Hole kommune 2012 Anne Marit Hamstad Fuglum 2012/1399 Svar på oppsigelse av stilling som kokk/renholder 2012-06-24T10:24:51.952667 1399 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005432& 2012 2012-06-15 5432 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt U None Anne Kari Moen None None None None 0
Oppsigelse av stilling ved Hole bo- og rehabiliteringssenter 2012/5433 2012-06-13 Hole kommune 2012 Anne Marit Hamstad Fuglum 2012/1053 Svar på oppsigelse av stilling ved Hole bo- og rehabiliteringssenter 2012-06-24T10:24:52.459983 1053 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005433& 2012 2012-06-15 5433 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt U None Kristin Bråge Fjeldstad None None Karjolveien 4 3531 KROKKLEIVA 0
Søknad om elevpermisjonTobias Lehne 2012/5401 2012-06-13 Hole kommune 2012 Nina Lindbråten 2012/1392 Svar på søknad om elevpermisjon 2012-06-24T10:24:52.971687 1392 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005401& 2012 2012-06-15 5401 Ikke publisert None U None Andersen, Tonje Madeleine None None Eikveien 12 3360 GEITHUS 0
Søknad om elevpermisjon - Vik skole 2012/5381 2012-06-13 Hole kommune 2012 Kari B. Nilsen 2012/1389 Svar på søknad om elevpermisjon - Vik skole 2012-06-24T10:24:53.579044 1389 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005381& 2012 2012-06-15 5381 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt U None Vigdis Lillebuen None None Røyseveien 126 A 3530 RØYSE 0
Søknad om permisjon 2012/5425 2012-06-13 Hole kommune 2012 Maria Bikset 2012/1263 Svar på søknad om permisjon 2012-06-24T10:26:38.600108 1263 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005425& 2012 2012-06-15 5425 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt U None Sara Damhaug None None Hengsleveien 49 3515 HØNEFOSS 0
Sommerjobb for ungdom - 2012 2012/5436 2012-06-14 Hole kommune 2012 Susanne Pjåka 2012/819 Svar på søknad om sommerjobb 2012 2012-06-24T10:26:39.598618 819 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005436& 2012 2012-06-15 5436 Ikke publisert None U None None None None None None 0
Søknad om hospitering ved Hole bo- og rehab 2012/5434 2012-06-13 Hole kommune 2012 Anne Marit Hamstad Fuglum 2012/1366 Søknad om hospitering ved Hole bo- og rehab 2012-06-24T10:26:40.102822 1366 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005434& 2012 2012-06-15 5434 None § 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt U None Gurmeet Kaur None None Lønneveien 10 3408 TRANBY 0
Sommerjobb for ungdom - 2012 2012/5430 2012-06-14 Hole kommune 2012 Susanne Pjåka 2012/819 Søknad sommerjobb 2012 2012-06-24T10:26:41.213396 819 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005430& 2012 2012-06-15 5430 None None U None Anne Ingrid Tangen Kiær None None Pilegrimsveien 9 3530 RØYSE 0
Sommerjobb for ungdom - 2012 2012/5427 2012-06-13 Hole kommune 2012 Susanne Pjåka 2012/819 Tilbud om sommerjobb 2012 2012-06-24T10:26:41.827639 819 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005427& 2012 2012-06-15 5427 Ikke publisert None U None Magåmed Dålaev None None Viksveien 29 3530 RØYSE 0
Sommerjobb for ungdom - 2012 2012/5384 2012-06-13 Hole kommune 2012 Susanne Pjåka 2012/819 Tilbud om sommerjobb 2012 2012-06-24T10:26:42.421760 819 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005384& 2012 2012-06-15 5384 Ikke publisert None U None Sharif, Mostafa None None Hundstadveien 370 3530 RØYSE 0
Sommerjobb for ungdom - 2012 2012/5417 2012-06-13 Hole kommune 2012 Susanne Pjåka 2012/819 Tilbud om sommerjobb 2012 2012-06-24T10:26:43.019354 819 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005417& 2012 2012-06-15 5417 Ikke publisert None U None Kaja Todal None None Karjolveien 26. 3531 KROKKLEIVA 0
Sommerjobb for ungdom - 2012 2012/5419 2012-06-13 Hole kommune 2012 Susanne Pjåka 2012/819 Tilbud om sommerjobb 2012 2012-06-24T10:26:43.504889 819 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005419& 2012 2012-06-15 5419 Ikke publisert None U None Rovelstad, Eirik Haugli None None Bønsnesvn.321 3530 RØYSE 0
Sommerjobb for ungdom - 2012 2012/5420 2012-06-13 Hole kommune 2012 Susanne Pjåka 2012/819 Tilbud om sommerjobb 2012 2012-06-24T10:26:44.120096 819 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005420& 2012 2012-06-15 5420 Ikke publisert None U None Rovelstad, Adrian None None Bønsnesvn.321 3530 RØYSE 0
Sommerjobb for ungdom - 2012 2012/5426 2012-06-13 Hole kommune 2012 Susanne Pjåka 2012/819 tilbud om sommerjobb for ungdom 2012 2012-06-24T10:26:44.632194 819 http://innsyn.hole.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012005426& 2012 2012-06-15 5426 Ikke publisert None U None Jenny Kold Hansen None None Skarpsnohaugen 2 3530 RØYSE 0
June 2012
Permalink Hide details Show details 1340644524.821499_9ba82ed2-cebc-45fa-8352-83982e120bc8 18:15, 25 June 2012 1340644467.280894_fdd2b4a6-ef70-4eb0-8768-285f73d20ca0 18:14, 25 June 2012 1340644458.249445_dcb00f8d-6a0b-44d2-8c69-23bb720d9f88 18:14, 25 June 2012 1340641053.298215_0d49a1a3-def6-4e2b-b049-a5d069c197fe 17:17, 25 June 2012 1340565439.945629_561f6019-8e30-4682-9cbb-18389afb63b6 20:17, 24 June 2012 1340558690.741278_78594bbc-9660-4340-afd6-2ddeec5f02c3 18:25, 24 June 2012 1340558586.986144_5d3584b2-76ee-4a66-a45f-df5367920134 18:23, 24 June 2012 1340558552.451984_46762af1-e43a-453a-a461-5f73ae705a72 18:22, 24 June 2012 1340558497.118399_c54353b6-dc5a-460c-a002-cc4393d41f39 18:21, 24 June 2012 1340558009.517490_b6f03ed8-1ea9-476a-ac34-8ea5751c66c3 18:13, 24 June 2012
Run succeeded: - ran 10 times, most recently for 29 seconds (55 scraped pages, 1 records) 18:15, 25 June 2012

Loading...


     
Hide changes Show changes 9 21:25, 23 June 2012 8 8 21:24, 23 June 2012 7 7 21:23, 23 June 2012 6 6 21:23, 23 June 2012 5 5 21:22, 23 June 2012 4 4 21:21, 23 June 2012 3
Edited by Petter Reinholdtsen 6 times 21:25, 23 June 2012

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide changes Show changes 3 20:01, 23 June 2012 2 2 20:00, 23 June 2012 1
Edited by Petter Reinholdtsen 2 times 20:01, 23 June 2012

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide changes Show changes 1 12:33, 23 June 2012 0
Edited by Petter Reinholdtsen 12:33, 23 June 2012

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide first version Show first version 0 12:27, 23 June 2012
Edited by Petter Reinholdtsen 12:27, 23 June 2012

Loading...

Difference between, revision and previous revision