ScraperWiki Classic is now read-only.

But don’t worry! You can transfer this scraper to Morph.io if you want to continue editing it.

Transfer to Morph.io
It looks like this scraper is broken!

On its last run it generated the following error: ValueError: Found 7 pages with unsupported format

Fix this scraper

Current status

Idle – next run ASAP

Last run Failed!

1 week, 1 day ago

Scraped 3 pages from www.kafjord.kommune.no

About this scraper

YAML-tagger:
Type: kommune
Status: finished
Name: Kåfjord kommune

This scraper is public

Anyone can see this scraper, and any registered user can edit it.

Users who have contributed to this scraper:

exemption scrapestamputc journalid recorddate casedocseq agency doctype journalyear docdesc casedesc caseseqnr scrapedurl docdate caseid accesscode recipient journalseqnr caseyear sender
Offl. § 13 / Fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:06:41.487938 2012/24633 2012-07-03T00:00:00 17 Kåfjord kommune U 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OLDERDALEN SKOLE - ELEVMAPPE ***** ***** - ***** ***** 996 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-03-07-12.5071007-18590.html 2012-06-21T00:00:00 2009/996 E ***** 24633 2009 None
offl. § 13, fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:06:41.488272 2012/25898 2012-07-03T00:00:00 14 Kåfjord kommune U 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** SAMLEMAPPE - DIVERSE INN- OG UTGÅENDE HELSE- OG SOSIAL FOM 2012 608 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-03-07-12.5071007-18590.html 2012-07-02T00:00:00 2012/608 UO ***** 25898 2012 None
None 2012-07-03T13:06:41.488481 2012/26075 2012-07-03T00:00:00 27 Kåfjord kommune U 2012 SÆRUTSKRIFT: Høring: Søknad om å bygge 6 småkraftverk i Kåfjord kommune HØRINGER/UTTALELSER/INNSPILL UTVIKLINGSAVDELINGEN FRA 2012 150 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-03-07-12.5071007-18590.html 2012-07-02T00:00:00 2012/150 None Saksbehandler Kurt Harry Johnsen 26075 2012 None
offl. § 13, fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:06:41.488686 2012/26085 2012-07-03T00:00:00 5 Kåfjord kommune U 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** SØKNAD OM STØTTE/MIDLER DIVERSE 2151 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-03-07-12.5071007-18590.html 2012-07-02T00:00:00 2011/2151 UO ***** 26085 2011 None
Offl. § 13 / Fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:06:41.684449 2012/26111 2012-07-03T00:00:00 15 Kåfjord kommune U 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OLDERDALEN SKOLE - ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** ***** ***** 1476 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-03-07-12.5071007-18590.html 2012-06-25T00:00:00 2009/1476 E ***** 26111 2009 None
None 2012-07-03T13:06:41.684751 2012/26112 2012-07-03T00:00:00 13 Kåfjord kommune U 2012 Bekreftelse på innbetalt tilknytningsavgift gnr/bnr 1/78 VANNVERK - DIVERSE FRA 2012 695 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-03-07-12.5071007-18590.html 2012-07-03T00:00:00 2012/695 None Unni Salamonsen 26112 2012 None
Offl. § 13 / Fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:06:41.684961 2012/26115 2012-07-03T00:00:00 16 Kåfjord kommune U 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OLDERDALEN SKOLE - ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** ***** ***** 1476 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-03-07-12.5071007-18590.html 2012-07-03T00:00:00 2009/1476 E ***** 26115 2009 None
Offl. § 13 / Fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:06:41.685173 2012/26126 2012-07-03T00:00:00 1 Kåfjord kommune I 2012 Søknad om sletting av fravær for ***** ***** ***** OLDERDALEN SKOLE - FRAVÆR PÅ VITNEMÅL 2012 2920 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-03-07-12.5071007-18590.html 2012-06-14T00:00:00 2012/2920 E None 26126 2012 *****
Offl. § 13 / Fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:06:41.876541 2012/26127 2012-07-03T00:00:00 2 Kåfjord kommune U 2012 Svar ang. søknad om sletting av fravær ***** ***** ***** ***** OLDERDALEN SKOLE - FRAVÆR PÅ VITNEMÅL 2012 2920 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-03-07-12.5071007-18590.html 2012-06-29T00:00:00 2012/2920 E ***** 26127 2012 None
None 2012-07-03T13:06:41.876846 2012/26185 2012-07-03T00:00:00 7 Kåfjord kommune I 2012 Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Bygging av grillhus GBnr 29/98 1940/29/98 BYGGEMELDING GRILLHUS - LØKVOLLSTRANDA CAMPING DA 7434 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-03-07-12.5071007-18590.html 2012-05-10T00:00:00 2009/7434 None None 26185 2009 Løkvollstranda Camping DA v/Jan Otto Karlsen
offl. § 13, fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:06:41.877056 2012/26186 2012-07-03T00:00:00 29 Kåfjord kommune I 2012 ***** ***** ***** ***** PERSONALMAPPE - GURI ISAKSEN 1980 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-03-07-12.5071007-18590.html 2012-07-02T00:00:00 2009/1980 UO None 26186 2009 Guri Isaksen
None 2012-07-03T13:06:41.877273 2012/26190 2012-07-03T00:00:00 24 Kåfjord kommune I 2012 Vedr avtale eiendomssak GBnr 19/66 og 19/144 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet GBnr 19/114 1940/19/114 EIERFORHOLD 4608 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-03-07-12.5071007-18590.html 2012-06-28T00:00:00 2010/4608 None None 26190 2010 Advokatfirmaet Nordia DA v/Advokat Alf-Erik Vollen
Offl § 25 2012-07-03T13:06:42.092220 2012/26191 2012-07-03T00:00:00 1 Kåfjord kommune I 2012 Søknad på stilling ID 1292 60% STILLING SOM SFO ASSISTENT/FAGARBEIDER V/OLDERDALEN SKOLE - VIKARIAT 2909 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-03-07-12.5071007-18590.html 2012-06-29T00:00:00 2012/2909 AS None 26191 2012 Tine Karoline Kristiansen
None 2012-07-03T13:06:42.092518 2012/26193 2012-07-03T00:00:00 7 Kåfjord kommune I 2012 Frafall av bestilling om oppmåling 1940/9/29 - DISPENSASJON FRA VEGLOVEN - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE BOLIG - FREDRIK JOHNSEN 814 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-03-07-12.5071007-18590.html 2012-06-02T00:00:00 2012/814 None None 26193 2012 Fredrik Johnsen
None 2012-07-03T13:06:42.092725 2012/26266 2012-07-03T00:00:00 4 Kåfjord kommune I 2012 Tildeling av timer til opplæring i finsk som andrespråk skoleåret 2012-2013 TILSKUDD FINSK OG SAMISK OPPLÆRING 1332 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-03-07-12.5071007-18590.html 2012-06-25T00:00:00 2012/1332 None None 26266 2012 Fylkesmannen i Troms
offl. § 13, fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:06:42.092931 2012/26268 2012-07-03T00:00:00 50 Kåfjord kommune I 2012 Aksept SFO-plass v/Trollvik skole ***** ***** ***** SFO SØKNADER / OPPSIGELSER 2012/2013 (F.O.M. HØSTEN 2012) 469 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-03-07-12.5071007-18590.html 2012-06-28T00:00:00 2012/469 UO None 26268 2012 *****
None 2012-07-03T13:06:42.279731 2012/26272 2012-07-03T00:00:00 8 Kåfjord kommune I 2012 Kopi av brev: Driftstilskudd 2012 - Utbetaling andre halvår - Riddu Riddu Festivála RIDDU RIDDU FESTIVALA AS 3149 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-03-07-12.5071007-18590.html 2012-06-22T00:00:00 2011/3149 None None 26272 2011 Troms fylkeskommune
None 2012-07-03T13:06:42.280022 2012/26275 2012-07-03T00:00:00 7 Kåfjord kommune I 2012 Tilbakemelding på plan for lukking av avvik etter systemrevisjon TILSYN - BARNEVERNTJENESTE F.O.M. 2012 1188 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-03-07-12.5071007-18590.html 2012-06-29T00:00:00 2012/1188 None None 26275 2012 Fylkesmannen i Troms
None 2012-07-03T13:06:42.280228 2012/26283 2012-07-03T00:00:00 1 Kåfjord kommune I 2012 Innvilget - Midler til gjennomføring av etterutdanning av lærere og rådgivere 2012 ETTERUTDANNING - LÆRERE MV.. F.O.M. 2012 2999 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-03-07-12.5071007-18590.html 2012-06-28T00:00:00 2012/2999 None None 26283 2012 Fylkesmannen i Troms
None 2012-07-03T13:06:42.280430 2012/26285 2012-07-03T00:00:00 10 Kåfjord kommune I 2012 Foreløpig melding i forvaltningssak 1940/20/2 - FRADELING AV TOMT - IRENE LYNGSTAD 4853 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-03-07-12.5071007-18590.html 2012-06-28T00:00:00 2010/4853 None None 26285 2010 Fylkesmannen i Troms
offl. § 13, fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:06:42.472919 2012/26286 2012-07-03T00:00:00 38 Kåfjord kommune I 2012 Aksept tidsbegrenset arbeidsavtale 13.08-13.11.2012 PERSONALMAPPE - ANN KARIN PEDERSEN 2276 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-03-07-12.5071007-18590.html 2012-06-03T00:00:00 2009/2276 UO None 26286 2009 Ann Karin Pedersen
None 2012-07-03T13:06:42.473236 2012/26288 2012-07-03T00:00:00 3 Kåfjord kommune I 2012 Periode-/Årsrapport 2012 - 01.01-01.07.2012 NORD-TROMS BEDRIFTSHELSETJENESTE 933 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-03-07-12.5071007-18590.html 2012-07-02T00:00:00 2012/933 None None 26288 2012 Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste
None 2012-07-03T13:06:42.473467 2012/26296 2012-07-03T00:00:00 14 Kåfjord kommune U 2012 Vedr problemer med privat vannkumme i Kjerringdalen VANNVERK - DIVERSE FRA 2012 695 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-03-07-12.5071007-18590.html 2012-06-02T00:00:00 2012/695 None helge@nordiesel.no 26296 2012 None
None 2012-07-03T13:06:42.473677 2012/26327 2012-07-03T00:00:00 62 Kåfjord kommune I 2012 Kopi av brev: Kompensasjon for tapt produksjonstilskudd for deltakere i prosjektet friskere geiter søkeromgang 20.01.2012 - Dalen Gård DA PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET JANUAR 2012 - SAMLEMAPPE 58 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-03-07-12.5071007-18590.html 2012-06-25T00:00:00 2012/58 None None 26327 2012 Fylkesmannen i Troms
None 2012-07-03T13:06:42.655044 2012/26336 2012-07-03T00:00:00 63 Kåfjord kommune I 2012 Kopi av brev: Kompesasjon for tapt produksjonstilskudd for deltakere i prosjektet friskere geiter søkeromgang 20.01.2012 - Leif Arild Nilsen PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET JANUAR 2012 - SAMLEMAPPE 58 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-03-07-12.5071007-18590.html 2012-06-25T00:00:00 2012/58 None None 26336 2012 Fylkesmannen i Troms
None 2012-07-03T13:07:30.631997 2012/25638 2012-07-02T00:00:00 2 Kåfjord kommune U 2012 Søknad om tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelighjelp døgnopphold i kommunen. DØGNOPPHOLD - ØYEBLIKKELIG HJELP 2925 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-29T00:00:00 2012/2925 None Helsedirektoratet 25638 2012 None
offl. § 13, fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:07:30.632349 2012/25643 2012-07-02T00:00:00 146 Kåfjord kommune U 2012 Oppsigelse SFO-plass ***** ***** og reduksjon av plass ***** ***** ***** SFO SØKNADER / OPPSIGELSER 2011/2012 431 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-29T00:00:00 2011/431 UO ***** 25643 2011 None
None 2012-07-03T13:07:30.632560 2012/25660 2012-07-02T00:00:00 35 Kåfjord kommune U 2012 Særutskrift - Søknad om bevilling til salg av alkohol - Djupvik Nordmannvik S-lag SALGSBEVILLINGER - ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 2012 - KÅFJORD 4851 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-29T00:00:00 2011/4851 None Djupvik Nordmannvik S-lag v/ Ruth Jensen 25660 2011 None
None 2012-07-03T13:07:30.960308 2012/25758 2012-07-02T00:00:00 28 Kåfjord kommune U 2012 Søknad om dekning av ødelagte planter i forbindelse med arbeid i Grønnmyrveien MANNDALEN VANNVERK 1465 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-29T00:00:00 2011/1465 None Ingrid Oppervoll 25758 2011 None
offl. § 13, fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:07:30.960621 2012/25779 2012-07-02T00:00:00 13 Kåfjord kommune U 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** SAMLEMAPPE - DIVERSE INN- OG UTGÅENDE HELSE- OG SOSIAL FOM 2012 608 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-29T00:00:00 2012/608 UO ***** 25779 2012 None
None 2012-07-03T13:07:30.960834 2012/25782 2012-07-02T00:00:00 8 Kåfjord kommune U 2012 Svar vedrørende tilbaketrekking ansvarsrett gnr 20/19 1940/20/19 - RIVING BRANNSKADET HUS - BYGGING ENEBOLIG - GUDMUND MOLUND 3250 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-29T00:00:00 2011/3250 None Pål Lyngstad 25782 2011 None
None 2012-07-03T13:07:30.961038 2012/25811 2012-07-02T00:00:00 7 Kåfjord kommune U 2012 Midlertidig brukstillatelse 1940/25/117 - OPPFØRING AV BOLIGHUS - ODD-ERIK MOLUND 2931 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-29T00:00:00 2011/2931 None Odd Erik Molund 25811 2011 None
None 2012-07-03T13:07:31.151600 2012/25903 2012-07-02T00:00:00 54 Kåfjord kommune U 2012 Etterlyser svar på brev - Krav om sluttoppgjør for grunnavståelse VEI SOLENG 1303 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-07-02T00:00:00 2009/1303 None Fylkesmannen i Troms 25903 2009 None
None 2012-07-03T13:07:31.151912 2012/25910 2012-07-02T00:00:00 4 Kåfjord kommune U 2012 Søknad om tillatelse til oppføring av gapahuk på eiendommen gnr. 22. bnr. 16. 1940/22/16 - BYGGEMELDING GAPAHUK - KNIK V/PROSJEKTLEDER VILLY BALLOVARRE 2365 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-07-02T00:00:00 2012/2365 None KNIK v/prosjektleder Villy Ballovarre 25910 2012 None
None 2012-07-03T13:07:31.152121 2012/25922 2012-07-02T00:00:00 6 Kåfjord kommune U 2012 Skjøte til tinglysing 1940/29/58/4 - INNLØSNING AV FESTET BOLIGTOMT - INGER LISE OG JARLE PEDERSEN 5127 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-07-02T00:00:00 2010/5127 None Statens kartverk Tinglysingen 25922 2010 None
None 2012-07-03T13:07:31.152325 2012/25935 2012-07-02T00:00:00 10 Kåfjord kommune I 2012 Varsel om søksmål Bjørkholdt Boligfelt TOMTER BJØRKHOLDT BOLIGFELT 5870 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-28T00:00:00 2010/5870 None None 25935 2010 Hegg & Co Advokatfirma
None 2012-07-03T13:07:31.350873 2012/25938 2012-07-02T00:00:00 20 Kåfjord kommune I 2012 Klage på avslag fritak for renovasjonsgebyr 8/13 - inng. og utg. mail fra Avfallservice KOMMUNALE AVGIFTER 2012 - SAMLEMAPPE 44 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-07-02T00:00:00 2012/44 None None 25938 2012 Gunvald Johansen m/ fl.
None 2012-07-03T13:07:31.351170 2012/25939 2012-07-02T00:00:00 5 Kåfjord kommune I 2012 Tilskudd til samisk språkopplæring - Fossen barnehage SAMISKE BARNEHAGER 2012 610 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-27T00:00:00 2012/610 None None 25939 2012 Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen
None 2012-07-03T13:07:31.351378 2012/25940 2012-07-02T00:00:00 6 Kåfjord kommune I 2012 Tilskudd til samisk språkopplæring Olderdalen barnehage SAMISKE BARNEHAGER 2012 610 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-27T00:00:00 2012/610 None None 25940 2012 Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen
None 2012-07-03T13:07:31.351581 2012/25942 2012-07-02T00:00:00 14 Kåfjord kommune I 2012 Aksept ansettelseskontrakt Manndalen skole SFO fra 13.08.12 PERSONALMAPPE - LINDA HANSEN 238 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-29T00:00:00 2009/238 None None 25942 2009 Linda M. Hansen
None 2012-07-03T13:07:31.562827 2012/25960 2012-07-02T00:00:00 3 Kåfjord kommune U 2012 Vedr. søknad om fradeling av boligtomt, eiendommen gnr. 8 bnr. 2 1940/8/2 - DELING AV TOMT - SOLVEIG NILSEN 4288 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-07-02T00:00:00 2011/4288 None Solveig Nilsen 25960 2011 None
Offl. § 13 / Fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:07:31.563134 2012/25971 2012-07-02T00:00:00 3 Kåfjord kommune U 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OLDERDALEN SKOLE - ELEVMAPPE - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2691 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-07-02T00:00:00 2012/2691 E ***** 25971 2012 None
None 2012-07-03T13:07:31.563347 2012/25980 2012-07-02T00:00:00 6 Kåfjord kommune I 2012 Søknad kommunalt lærling tilskudd 2012 for Leo Eriksen og Ken D. Hansen LÆRLINGETILSKUDD F.O.M. 2012 843 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-29T00:00:00 2012/843 None None 25980 2012 Opplæringskontoret Nord
None 2012-07-03T13:07:31.563550 2012/25986 2012-07-02T00:00:00 13 Kåfjord kommune U 2012 SÆRUTSKRIFT: Søknad om skjenkebevilling - Djupvik Camp & Maskin AS SKJENKE/- SERVERINGSBEVILLINGER DJUPVIK CAMP & MASKIN 2778 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-07-02T00:00:00 2012/2778 None Djupvik Camp & Maskin v/ Jens I. Simonsen 25986 2012 None
None 2012-07-03T13:07:31.754100 2012/25992 2012-07-02T00:00:00 14 Kåfjord kommune I 2012 Uttalelse - ny stedfortreder Djupvik Camp & Maskin SKJENKE/- SERVERINGSBEVILLINGER DJUPVIK CAMP & MASKIN 2778 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-29T00:00:00 2012/2778 None None 25992 2012 Lensmannen i Lyngen
offl. § 13, fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:07:31.754415 2012/25997 2012-07-02T00:00:00 4 Kåfjord kommune I 2012 Skjema for registrering av personskader 13.06.12 ***** ***** ***** ***** SKJEMA FOR REGISTRERING AV PERSONSKADER - ANSATTE I KÅFJORD KOMMUNE 1891 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-21T00:00:00 2012/1891 UO None 25997 2012 Kåfjord helsesenter
None 2012-07-03T13:07:31.754626 2012/26004 2012-07-02T00:00:00 27 Kåfjord kommune I 2012 Aksept arbeidsavtale hjemmebasert omsorg til 06.08.12 PERSONALMAPPE - ANNVEIG BALLOVARRE 6284 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-15T00:00:00 2009/6284 None None 26004 2009 Annveig Ballovarre
None 2012-07-03T13:07:31.754831 2012/26009 2012-07-02T00:00:00 2 Kåfjord kommune I 2012 Flg skriv revisjonsuttalelser Prosjekt bokbuss SØKNADER - SAMETINGET FRA 2012 1604 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-29T00:00:00 2012/1604 None None 26009 2012 KomRev Nord v/ Lars T. Jenssen
offl. § 13, fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:07:31.955162 2012/26012 2012-07-02T00:00:00 6 Kåfjord kommune I 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** PERSONALMAPPE - INGRID NILSEN 3500 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-27T00:00:00 2010/3500 UO None 26012 2010 *****
None 2012-07-03T13:07:31.955470 2012/26015 2012-07-02T00:00:00 15 Kåfjord kommune I 2012 Forlengelse av kloakk - vann fra anleggsområdet SENTRUMSUTBYGGING - BIRTAVARRE 2063 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-28T00:00:00 2011/2063 None None 26015 2011 Torleif Larsen
offl. § 13, fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:07:31.955689 2012/26019 2012-07-02T00:00:00 15 Kåfjord kommune I 2012 Søknad om bostøtte - ***** ***** ***** BOSTØTTE SØKNADER OG INFORMASJON 2012 343 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-11T00:00:00 2012/343 UO None 26019 2012 *****
offl. § 13, fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:07:31.955900 2012/26024 2012-07-02T00:00:00 16 Kåfjord kommune I 2012 Søknad om bostøtte - ***** ***** ***** BOSTØTTE SØKNADER OG INFORMASJON 2012 343 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-05-21T00:00:00 2012/343 UO None 26024 2012 *****
offl. § 13, fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:07:32.150267 2012/26027 2012-07-02T00:00:00 6 Kåfjord kommune I 2012 Søknad ***** ***** ***** ***** PERSONALMAPPE - ANDREAS EINEVOLL 4273 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-07-02T00:00:00 2011/4273 UO None 26027 2011 Andreas Einevoll
None 2012-07-03T13:07:32.150574 2012/26029 2012-07-02T00:00:00 5 Kåfjord kommune I 2012 Søknad for rekruttering og kompetanseheving til Manndalen motorcrossklubb SØKNADER OM TILSKUDD - KULTUR F.O.M. 2012 1860 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-28T00:00:00 2012/1860 None None 26029 2012 Manndalen motorcrossklubb
None 2012-07-03T13:07:32.150780 2012/26033 2012-07-02T00:00:00 1 Kåfjord kommune I 2012 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv fast eiendom - gnr 1/29 1940/1/29 - KONSESJONSFRIHET - EDEL OLSEN 2963 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-29T00:00:00 2012/2963 None None 26033 2012 Edel H. Olsen
None 2012-07-03T13:07:32.150990 2012/26034 2012-07-02T00:00:00 8 Kåfjord kommune I 2012 Søknad om drift tilskudd hoppepute i 10 år DIVERSE DRIFTSTILSKUDD KULTUR 2012 1217 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-29T00:00:00 2012/1217 None None 26034 2012 Indre Kåfjord Idrettslag v/ Terje Lilleberg
offl. § 13, fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:07:32.349363 2012/26042 2012-07-02T00:00:00 2 Kåfjord kommune U 2012 Tilsetting i vikariat som baseleder ved ungdomstrinnet INTERN UTLYSNING VIKARIAT BASELEDER PÅ UNGDOMSTRINNET OLDERDALEN SKOLE 2979 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-29T00:00:00 2012/2979 UO Lønn og Personal 26042 2012 None
offl. § 13, fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:07:32.350160 2012/26048 2012-07-02T00:00:00 18 Kåfjord kommune I 2012 Søknad om bostøtte ***** ***** ***** ***** BOSTØTTE SØKNADER OG INFORMASJON 2012 343 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-05-21T00:00:00 2012/343 UO None 26048 2012 *****
None 2012-07-03T13:07:32.350381 2012/26057 2012-07-02T00:00:00 19 Kåfjord kommune I 2012 Ad. avtale plenklipping rundt ballbingen i Birtavarre med Kåfjord Vekst og svar fra SP DIV UTESEKSJON DRIFT - KÅFJORD 2073 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-30T00:00:00 2011/2073 None None 26057 2011 Levin Mikkelsen
None 2012-07-03T13:07:32.350591 2012/26060 2012-07-02T00:00:00 3 Kåfjord kommune U 2012 Ad. tilsetting i stilling som baseleder INTERN UTLYSNING VIKARIAT BASELEDER PÅ UNGDOMSTRINNET OLDERDALEN SKOLE 2979 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-29T00:00:00 2012/2979 None Susann S. Hansen 26060 2012 None
None 2012-07-03T13:07:32.544801 2012/26062 2012-07-02T00:00:00 4 Kåfjord kommune U 2012 Vedr. tilsetting i stilling som baseleder INTERN UTLYSNING VIKARIAT BASELEDER PÅ UNGDOMSTRINNET OLDERDALEN SKOLE 2979 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-29T00:00:00 2012/2979 None Anette Seppala 26062 2012 None
None 2012-07-03T13:07:32.545101 2012/26064 2012-07-02T00:00:00 5 Kåfjord kommune I 2012 Søknad på stilling som baseleder INTERN UTLYSNING VIKARIAT BASELEDER PÅ UNGDOMSTRINNET OLDERDALEN SKOLE 2979 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-12T00:00:00 2012/2979 None None 26064 2012 Frid Fenes
None 2012-07-03T13:07:32.545307 2012/26074 2012-07-02T00:00:00 1 Kåfjord kommune I 2012 Vedr. konsesjonsplikt for eiendommen 25/34 - Tor Ballovarre 1940/25/34 - KONSESJONSPLIKT FOR EIENDOMMEN - TOR BALLOVARRE 2962 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-02-07-12.5070670-18590.html 2012-06-29T00:00:00 2012/2962 None None 26074 2012 Tor Ballovarre
None 2012-07-03T13:07:32.772036 2012/25395 2012-06-29T00:00:00 21 Kåfjord kommune U 2012 Byggetillatelse - flomsikring av oppdrettskummer ved settefiskanlegg 1940/28/27-RAMMETILLATELSE OG UTVIDELSE FYLLING VED SKARDALEN SETTEFISK AS OG ANSVARSRETT 10216 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-29-06-12.5070204-18590.html 2012-06-28T00:00:00 2009/10216 None Leiknes AS 25395 2009 None
None 2012-07-03T13:07:32.772749 2012/25555 2012-06-29T00:00:00 30 Kåfjord kommune U 2012 Særutskrift - Søknad om bevilling til salg av alkohol - Coop Marked Manndalen SALGSBEVILLINGER - ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 2012 - KÅFJORD 4851 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-29-06-12.5070204-18590.html 2012-06-28T00:00:00 2011/4851 None Coop Nord Sa v/ Kjell Pettersen 25555 2011 None
None 2012-07-03T13:07:32.961712 2012/25564 2012-06-29T00:00:00 31 Kåfjord kommune U 2012 Særutskrift - Søknad om bevilling til salg av alkohol - Manndalen Varesenter SALGSBEVILLINGER - ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 2012 - KÅFJORD 4851 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-29-06-12.5070204-18590.html 2012-06-28T00:00:00 2011/4851 None Manndalen Varesenter 25564 2011 None
None 2012-07-03T13:07:32.962022 2012/25574 2012-06-29T00:00:00 32 Kåfjord kommune U 2012 Særutskrift - Søknad om bevilling til salg av alkohol - Kåfjord Handel SALGSBEVILLINGER - ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 2012 - KÅFJORD 4851 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-29-06-12.5070204-18590.html 2012-06-28T00:00:00 2011/4851 None Kåfjord Handel v/ Jens Ø. Blomli 25574 2011 None
None 2012-07-03T13:07:32.962232 2012/25575 2012-06-29T00:00:00 33 Kåfjord kommune U 2012 Særutskrift - Søknad om bevilling til salg av alkohol - Coop Olderdalen SALGSBEVILLINGER - ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 2012 - KÅFJORD 4851 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-29-06-12.5070204-18590.html 2012-06-28T00:00:00 2011/4851 None Coop Marked Olderdalen 25575 2011 None
None 2012-07-03T13:07:32.962437 2012/25577 2012-06-29T00:00:00 34 Kåfjord kommune U 2012 Særutskrift - Søknad om bevilling til salg av alkohol - Servicemat, HJ. P. Lyngmo`s Eftf SALGSBEVILLINGER - ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 2012 - KÅFJORD 4851 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-29-06-12.5070204-18590.html 2012-06-28T00:00:00 2011/4851 None Servicemat, HJ.P. Lyngmo`s Eftf v( Ingvald P. Lyngmo 25577 2011 None
None 2012-07-03T13:07:33.164510 2012/25630 2012-06-29T00:00:00 1 Kåfjord kommune I 2012 Tilskudd til etablering døgnopphold DØGNOPPHOLD - ØYEBLIKKELIG HJELP 2925 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-29-06-12.5070204-18590.html 2012-03-12T00:00:00 2012/2925 None None 25630 2012 Helsedirektoratet
None 2012-07-03T13:07:33.164810 2012/25633 2012-06-29T00:00:00 4 Kåfjord kommune U 2012 Vedrørende krav om sammenslåing av gnr 22, bnr 11 og bnr 24 1940/22/24 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER -OLAF M. BERGHEIM 2599 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-29-06-12.5070204-18590.html 2012-06-29T00:00:00 2012/2599 None Olaf Bergheim 25633 2012 None
None 2012-07-03T13:07:33.165017 2012/25713 2012-06-29T00:00:00 1 Kåfjord kommune I 2012 Rekvisisjon av kartforretning / deling av grunneiendom (KF-234) 1940/34/37 DELING AV GRUNNEIENDOM MED KARTFORRETNING OVER PARSELL 2927 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-29-06-12.5070204-18590.html 2012-06-27T00:00:00 2012/2927 None None 25713 2012 Wenche Watnehaug
None 2012-07-03T13:07:33.165223 2012/25714 2012-06-29T00:00:00 3 Kåfjord kommune I 2012 Revisjonsuttalelse Prosjekt samiske språktiltak KOMREV NORD - REVISJONSUTTALELSER MM., DIVERSE F.O.M. 2012 1385 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-29-06-12.5070204-18590.html 2012-06-26T00:00:00 2012/1385 None None 25714 2012 KomRev NORD
None 2012-07-03T13:07:33.388120 2012/25717 2012-06-29T00:00:00 2 Kåfjord kommune I 2012 Forsikringsavtale Klp - skadeforsikring FORSIKRINGSAVTALER KÅFJORD F.O.M. 2012 1216 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-29-06-12.5070204-18590.html 2012-06-26T00:00:00 2012/1216 None None 25717 2012 KLP Skadeforsikring
None 2012-07-03T13:07:33.388426 2012/25721 2012-06-29T00:00:00 5 Kåfjord kommune I 2012 Høring - Nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommunene og fylkeskommunene HØRINGER SENTRALADMINISTRASJON FOM 2012 1608 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-29-06-12.5070204-18590.html 2012-06-27T00:00:00 2012/1608 None None 25721 2012 Riksantikvaren
offl. § 13, fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:07:33.388634 2012/25724 2012-06-29T00:00:00 1 Kåfjord kommune I 2012 Aksept tidsbegrenset arbeidsavtale 07.05-06.08.12 PERSONALMAPPE - EILI FRANSICA RUUD 2928 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-29-06-12.5070204-18590.html 2012-06-27T00:00:00 2012/2928 UO None 25724 2012 Eili Fransica Ruud
None 2012-07-03T13:07:33.388838 2012/25725 2012-06-29T00:00:00 18 Kåfjord kommune I 2012 Tilgjengelighet Kåfjorddalsveien/Einebakkveien KOMMUNALE VEGER/GRØFTER - FELLES F.O.M. 2012 1859 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-29-06-12.5070204-18590.html 2012-06-29T00:00:00 2012/1859 None None 25725 2012 Kåfjord Eldreråd v/leder Einar Storslett
None 2012-07-03T13:07:33.586202 2012/25728 2012-06-29T00:00:00 25 Kåfjord kommune I 2012 13/12 - USS høringsuttalelse om rovvilterstatning HØRINGER/UTTALELSER/INNSPILL UTVIKLINGSAVDELINGEN FRA 2012 150 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-29-06-12.5070204-18590.html 2012-06-28T00:00:00 2012/150 None None 25728 2012 USS
None 2012-07-03T13:07:33.586509 2012/25732 2012-06-29T00:00:00 19 Kåfjord kommune I 2012 Fritak feieavgift - Purring KOMMUNALE AVGIFTER 2012 - SAMLEMAPPE 44 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-29-06-12.5070204-18590.html 2012-06-28T00:00:00 2012/44 None None 25732 2012 Gerd Isaksen
None 2012-07-03T13:07:33.586716 2012/25734 2012-06-29T00:00:00 7 Kåfjord kommune I 2012 Høring av utkast til forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet på transplantasjon HØRING HELSE OG SOSIAL F.O.M. 2012 404 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-29-06-12.5070204-18590.html 2012-06-26T00:00:00 2012/404 None None 25734 2012 Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement
None 2012-07-03T13:07:33.586921 2012/25735 2012-06-29T00:00:00 4 Kåfjord kommune I 2012 Revisjonsuttalelse Prosjekt samisk språksenter KOMREV NORD - REVISJONSUTTALELSER MM., DIVERSE F.O.M. 2012 1385 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-29-06-12.5070204-18590.html 2012-06-28T00:00:00 2012/1385 None None 25735 2012 KomRev NORD
None 2012-07-03T13:07:33.788976 2012/25814 2012-06-29T00:00:00 2 Kåfjord kommune I 2012 Tilbud om kjøp av mold DIVERSE - DRIFT FRA 2012 377 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-29-06-12.5070204-18590.html 2012-06-28T00:00:00 2012/377 None None 25814 2012 IKIL v/Terje Lilleberg
None 2012-07-03T13:07:33.789275 2012/25818 2012-06-29T00:00:00 4 Kåfjord kommune I 2012 Retningslinjer til forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjon (rettighetsforskriften) BARNEVERN - DIVERSE F.O.M. 2012 1105 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-29-06-12.5070204-18590.html 2012-06-25T00:00:00 2012/1105 None None 25818 2012 Det Kongelige Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartement
None 2012-07-03T13:07:33.789526 2012/25822 2012-06-29T00:00:00 78 Kåfjord kommune I 2012 Skade på gangbru - m/svar fra Stine Pedersen INDRE KÅFJORD VANNVERK 664 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-29-06-12.5070204-18590.html 2012-06-29T00:00:00 2010/664 None None 25822 2010 IKIL v/Terje Lilleberg
None 2012-07-03T13:07:33.790079 2012/25829 2012-06-29T00:00:00 26 Kåfjord kommune I 2012 Høring av forslag til forskriftsendringer HØRINGER/UTTALELSER/INNSPILL UTVIKLINGSAVDELINGEN FRA 2012 150 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-29-06-12.5070204-18590.html 2012-06-29T00:00:00 2012/150 None None 25829 2012 NVE
None 2012-07-03T13:07:33.973915 2012/25835 2012-06-29T00:00:00 26 Kåfjord kommune I 2012 Klage over vedtak i sak 9/12 - dispensasjon fra pbl. § 29-4 om avstand til nabogrense, samt maksimumskrav vedr. garasjestørrelse i reguleringsplan 1940/7/83,54 - PÅBYGG OG NYBYGG GARASJE M/DISP. - GUNNAR ALSKOG 1884 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-29-06-12.5070204-18590.html 2012-06-21T00:00:00 2011/1884 None None 25835 2011 Fylkesmannen i Troms
offl. § 13, fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:07:33.974232 2012/25839 2012-06-29T00:00:00 12 Kåfjord kommune I 2012 Vedr omsorg ***** ***** ***** OMSORG ***** ***** ***** ***** 529 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-29-06-12.5070204-18590.html 2012-06-22T00:00:00 2012/529 UO None 25839 2012 Ole Rødum Innkjøpssjef
offl. § 13, fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:07:33.974445 2012/25841 2012-06-29T00:00:00 13 Kåfjord kommune U 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OMSORG ***** ***** ***** ***** 529 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-29-06-12.5070204-18590.html 2012-06-29T00:00:00 2012/529 UO Kåfjord Kommune 25841 2012 None
Offl. § 13 / Fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:07:34.176252 2012/24111 2012-06-28T00:00:00 31 Kåfjord kommune U 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** OLDERDALEN SKOLE - ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** ***** ***** 4104 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-28-06-12.5069721-18590.html 2012-06-15T00:00:00 2009/4104 E ***** 24111 2009 None
None 2012-07-03T13:07:34.176577 2012/25360 2012-06-28T00:00:00 2 Kåfjord kommune I 2012 Kopi av bestilt dokument - festekontrakt Bjarne Solhaug 29/44 1940/29/44/4 ULOVLIG OPPSATT GJERDE V/GRØNNMYRVEIEN 16 - OKSANA SENAVAITE/LINUS SENAVAITIS 2837 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-28-06-12.5069721-18590.html 2012-06-26T00:00:00 2012/2837 None None 25360 2012 Statens kartverk Tinglysingen
Offl § 25 2012-07-03T13:07:34.176790 2012/25363 2012-06-28T00:00:00 9 Kåfjord kommune U 2012 SÆRUTSKRIFT - TILSETTING AV INNTIL 100 % SKOLEASSISTENT - MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER - OLDERDALEN SKOLE ID 1231 INNTIL 100% ASSISTENTSTILLING MED ANSVAR FOR MINORITETSSPR ELEVER - OLDERDALEN SKOLE 1922 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-28-06-12.5069721-18590.html 2012-06-28T00:00:00 2012/1922 AS Irene Lindvall m.fl. 25363 2012 None
None 2012-07-03T13:07:34.176999 2012/25373 2012-06-28T00:00:00 19 Kåfjord kommune U 2012 Særutskrift: Avtaler mellom Kåfjord kommune og UNN i forbindelse med samhandlingsreformen. SAMHANDLINGSREFORMEN 4803 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-28-06-12.5069721-18590.html 2012-06-28T00:00:00 2011/4803 None Agnes Nilsen 25373 2011 None
None 2012-07-03T13:07:34.368154 2012/25374 2012-06-28T00:00:00 27 Kåfjord kommune I 2012 Søknad om dekning av ødelagte planter i forbindelse med arbeid i Grønnmyrveien MANNDALEN VANNVERK 1465 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-28-06-12.5069721-18590.html 2012-06-26T00:00:00 2011/1465 None None 25374 2011 Ingrid Oppervoll
Offl. § 13 / Fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:07:34.368453 2012/25375 2012-06-28T00:00:00 58 Kåfjord kommune U 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** OLDERDALEN SKOLE - ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** ***** ***** 1005 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-28-06-12.5069721-18590.html 2012-06-28T00:00:00 2009/1005 E ***** 25375 2009 None
None 2012-07-03T13:07:34.368663 2012/25378 2012-06-28T00:00:00 12 Kåfjord kommune U 2012 Særutskrift: Søknad om skjenkebevilling - Djupvik Camp & Maskin AS SKJENKE/- SERVERINGSBEVILLINGER DJUPVIK CAMP & MASKIN 2778 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-28-06-12.5069721-18590.html 2012-06-28T00:00:00 2012/2778 None Greta Larsen 25378 2012 None
None 2012-07-03T13:07:34.368867 2012/25398 2012-06-28T00:00:00 15 Kåfjord kommune I 2012 KOSTRA: Regnskap per 2. kvartal 2012 - frist 5. august KOSTRA-REGNSKAP - RAPPORTER 8884 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-28-06-12.5069721-18590.html 2012-06-27T00:00:00 2009/8884 None None 25398 2009 Statistisk sentralbyrå
Offl. § 13 / Fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:07:34.573207 2012/25400 2012-06-28T00:00:00 19 Kåfjord kommune U 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OLDERDALEN SKOLE - ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** 5430 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-28-06-12.5069721-18590.html 2012-06-28T00:00:00 2010/5430 E ***** 25400 2010 None
None 2012-07-03T13:07:34.573605 2012/25403 2012-06-28T00:00:00 10 Kåfjord kommune I 2012 Søknad om premie til rusfritt ungdomsarrangement under Riddu Riddu RIDDU RIDDU FESTIVALA -2011/ 2012 3470 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-28-06-12.5069721-18590.html 2012-06-26T00:00:00 2009/3470 None None 25403 2009 Riddu Riddu Festivala v/Kirsti Lervoll
offl. § 13, fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:07:34.573819 2012/25405 2012-06-28T00:00:00 16 Kåfjord kommune U 2012 ***** ***** ***** PERSONALMAPPE - LIV VIGDIS SOLVANG 8690 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-28-06-12.5069721-18590.html 2012-06-27T00:00:00 2009/8690 UO ***** 25405 2009 None
offl. § 13, fvl. § 13 nr. 1 2012-07-03T13:07:34.574027 2012/25406 2012-06-28T00:00:00 17 Kåfjord kommune U 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** PERSONALMAPPE - LIV VIGDIS SOLVANG 8690 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-28-06-12.5069721-18590.html 2012-06-27T00:00:00 2009/8690 UO ***** 25406 2009 None
pagenum scrapedurl pagecontent
pagenum scrapedurl pagecontent failstamp
5 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-21-08-09.4620699-18590.html <page number="5" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="152" left="537" width="90" height="13" font="2">KÅUTVIKL/PL</text> <text top="135" left="644" width="101" height="12" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="50" left="44" width="58" height="12" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="68" left="44" width="66" height="13" font="2">Kjennelse</text> <text top="91" left="44" width="69" height="12" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="108" left="44" width="85" height="13" font="2">VEI SOLENG</text> <text top="178" left="537" width="75" height="12" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="149" left="73" width="6" height="13" font="2">I</text> <text top="135" left="125" width="81" height="12" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="149" left="125" width="185" height="13" font="2">2009/1303-11 28936/2009</text> <text top="135" left="226" width="52" height="12" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="149" left="334" width="78" height="13" font="2">21.08.2009</text> <text top="135" left="334" width="85" height="12" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="149" left="436" width="78" height="13" font="2">19.08.2009</text> <text top="135" left="436" width="65" height="12" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="135" left="537" width="94" height="12" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="191" left="537" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="178" left="44" width="67" height="12" font="3"><b>Tilg.kode:</b></text> <text top="178" left="125" width="65" height="12" font="3"><b>Hjemmel:</b></text> <text top="191" left="334" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="178" left="334" width="80" height="12" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="191" left="436" width="63" height="13" font="2">KÅ-EMNE</text> <text top="178" left="436" width="60" height="12" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="135" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="217" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="217" left="166" width="34" height="12" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="217" left="436" width="73" height="12" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="217" left="535" width="210" height="12" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="240" left="533" width="85" height="12" font="4">KÅUTVIKL/PL</text> <text top="240" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="240" left="163" width="106" height="12" font="4">Kåfjord kommune</text> <text top="240" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="260" left="533" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="260" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="260" left="163" width="151" height="12" font="4">Adv.firmaet Rekve Pleym</text> <text top="1126" left="367" width="89" height="14" font="2">Side: 5 av 5</text> </page> 2014-03-17T11:48:13.232676
1 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-21-07-11.4943079-18590.html <page number="1" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <fontspec id="0" size="22" family="Times" color="#000000"/> <fontspec id="1" size="10" family="Times" color="#000000"/> <fontspec id="2" size="11" family="Times" color="#000000"/> <fontspec id="3" size="10" family="Times" color="#000000"/> <fontspec id="4" size="11" family="Helvetica" color="#000000"/> <text top="51" left="58" width="87" height="29" font="0">Journal</text> <text top="91" left="167" width="620" height="15" font="1">Journaldato: 21.07.2011 - 21.07.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Ta med underordnede</text> <text top="106" left="167" width="264" height="15" font="1">enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A</text> <text top="91" left="44" width="64" height="15" font="1">Seleksjon:</text> <text top="128" left="167" width="70" height="15" font="1">21.07.2011</text> <text top="128" left="44" width="109" height="15" font="1">Rapport generert:</text> <text top="272" left="537" width="94" height="16" font="2">KÅUTVIKL/BO</text> <text top="255" left="644" width="101" height="15" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="155" left="44" width="58" height="15" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="172" left="44" width="711" height="16" font="2">Manuell behandling av ferie- og fritidsavløsning 2008 Søker: Nordli Gård v/Martin Solberg,</text> <text top="189" left="44" width="204" height="16" font="2">Øvermyra, 9144 Samuelsberg</text> <text top="211" left="44" width="69" height="15" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="228" left="44" width="426" height="16" font="2">PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET 2011 - SAMLEMAPPE</text> <text top="298" left="537" width="75" height="15" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="269" left="71" width="10" height="16" font="2">U</text> <text top="255" left="125" width="81" height="15" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="269" left="125" width="81" height="16" font="2">2011/28-67</text> <text top="269" left="226" width="83" height="16" font="2">28092/2011</text> <text top="255" left="226" width="52" height="15" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="269" left="334" width="78" height="16" font="2">21.07.2011</text> <text top="255" left="334" width="85" height="15" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="269" left="436" width="78" height="16" font="2">20.07.2011</text> <text top="255" left="436" width="65" height="15" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="255" left="537" width="94" height="15" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="311" left="537" width="26" height="16" font="2">V13</text> <text top="298" left="44" width="146" height="15" font="3"><b>Tilg.kode: Hjemmel:</b></text> <text top="298" left="334" width="80" height="15" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="311" left="436" width="63" height="16" font="2">KÅ-EMNE</text> <text top="298" left="436" width="60" height="15" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="255" left="44" width="68" height="15" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="337" left="44" width="68" height="15" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="337" left="166" width="34" height="15" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="337" left="436" width="73" height="15" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="337" left="535" width="210" height="15" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="362" left="533" width="88" height="12" font="4">KÅUTVIKL/BO</text> <text top="362" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="362" left="163" width="106" height="12" font="4">Kåfjord kommune</text> <text top="362" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="382" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="382" left="163" width="228" height="12" font="4">Fylkesmannen i Troms, landbruksavd.</text> <text top="403" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="403" left="163" width="171" height="12" font="4">Nordli Gård v/Martin Solberg</text> <text top="555" left="537" width="94" height="16" font="2">KÅUTVIKL/BO</text> <text top="538" left="644" width="101" height="15" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="439" left="44" width="58" height="15" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="456" left="44" width="712" height="16" font="2">Manuell behandling av ferie- og fritidsavløsning 2010. Søker: Rognli samdrift Da, gnr. 31 bnr. 8, org.nr.</text> <text top="473" left="44" width="214" height="16" font="2">995835185, 9144 Samuelsberg</text> <text top="495" left="44" width="69" height="15" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="512" left="44" width="226" height="16" font="2">AVLØSERMIDLER - ROLF ROGNLI</text> <text top="582" left="537" width="75" height="15" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="553" left="71" width="10" height="16" font="2">U</text> <text top="539" left="125" width="81" height="15" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="553" left="125" width="81" height="16" font="2">2011/295-4</text> <text top="553" left="226" width="83" height="16" font="2">28113/2011</text> <text top="539" left="226" width="52" height="15" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="553" left="334" width="78" height="16" font="2">21.07.2011</text> <text top="539" left="334" width="85" height="15" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="553" left="436" width="78" height="16" font="2">21.07.2011</text> <text top="539" left="436" width="65" height="15" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="538" left="537" width="94" height="15" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="595" left="537" width="26" height="16" font="2">V14</text> <text top="582" left="44" width="146" height="15" font="3"><b>Tilg.kode: Hjemmel:</b></text> <text top="582" left="334" width="80" height="15" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="595" left="436" width="63" height="16" font="2">KÅ-EMNE</text> <text top="582" left="436" width="60" height="15" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="539" left="44" width="68" height="15" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="621" left="44" width="68" height="15" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="621" left="166" width="34" height="15" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="621" left="436" width="73" height="15" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="621" left="535" width="210" height="15" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="646" left="533" width="88" height="12" font="4">KÅUTVIKL/BO</text> <text top="646" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="646" left="163" width="106" height="12" font="4">Kåfjord kommune</text> <text top="646" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="666" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="666" left="163" width="228" height="12" font="4">Fylkesmannen i Troms, landbruksavd.</text> <text top="687" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="687" left="163" width="196" height="12" font="4">Rognli samdrift DA, v/Rolf Rognli</text> <text top="824" left="537" width="94" height="16" font="2">KÅUTVIKL/BO</text> <text top="807" left="644" width="101" height="15" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="722" left="44" width="58" height="15" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="740" left="44" width="311" height="16" font="2">Tilbakemelding på Gårdskart for gnr/bnr 13/4</text> <text top="763" left="44" width="69" height="15" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="780" left="44" width="153" height="16" font="2">GÅRDSKART KÅFJORD</text> <text top="850" left="537" width="75" height="15" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="821" left="73" width="6" height="16" font="2">I</text> <text top="807" left="125" width="81" height="15" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="821" left="125" width="185" height="16" font="2">2011/2380-52 28119/2011</text> <text top="807" left="226" width="52" height="15" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="821" left="334" width="78" height="16" font="2">21.07.2011</text> <text top="807" left="334" width="85" height="15" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="821" left="436" width="78" height="16" font="2">19.07.2011</text> <text top="807" left="436" width="65" height="15" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="807" left="537" width="94" height="15" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="863" left="537" width="25" height="16" font="2">L25</text> <text top="850" left="44" width="146" height="15" font="3"><b>Tilg.kode: Hjemmel:</b></text> <text top="850" left="334" width="80" height="15" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="863" left="436" width="63" height="16" font="2">KÅ-EMNE</text> <text top="850" left="436" width="60" height="15" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="807" left="44" width="68" height="15" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="890" left="44" width="68" height="15" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="890" left="166" width="34" height="15" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="890" left="436" width="73" height="15" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="890" left="535" width="210" height="15" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="914" left="533" width="88" height="12" font="4">KÅUTVIKL/BO</text> <text top="914" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="914" left="163" width="106" height="12" font="4">Kåfjord kommune</text> <text top="914" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="934" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="934" left="163" width="97" height="12" font="4">Hulda Pedersen</text> <text top="1124" left="367" width="89" height="18" font="2">Side: 1 av 2</text> </page> 2014-03-17T11:48:13.232676
2 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-21-07-11.4943079-18590.html <page number="2" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="150" left="537" width="94" height="16" font="2">KÅUTVIKL/BO</text> <text top="133" left="644" width="101" height="15" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="49" left="44" width="58" height="15" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="67" left="44" width="284" height="16" font="2">Anmodning om utbetaling av SMIL-midler</text> <text top="89" left="44" width="69" height="15" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="107" left="44" width="222" height="16" font="2">SØKNAD OM SMIL-MIDLER 2010</text> <text top="176" left="537" width="75" height="15" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="148" left="73" width="6" height="16" font="2">I</text> <text top="134" left="125" width="81" height="15" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="148" left="125" width="81" height="16" font="2">2010/587-9</text> <text top="148" left="226" width="83" height="16" font="2">28138/2011</text> <text top="134" left="226" width="52" height="15" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="148" left="334" width="78" height="16" font="2">21.07.2011</text> <text top="134" left="334" width="85" height="15" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="148" left="436" width="78" height="16" font="2">21.07.2011</text> <text top="134" left="436" width="65" height="15" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="133" left="537" width="94" height="15" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="190" left="537" width="26" height="16" font="2">V18</text> <text top="176" left="44" width="146" height="15" font="3"><b>Tilg.kode: Hjemmel:</b></text> <text top="176" left="334" width="80" height="15" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="190" left="436" width="63" height="16" font="2">KÅ-EMNE</text> <text top="176" left="436" width="60" height="15" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="134" left="44" width="68" height="15" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="216" left="44" width="68" height="15" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="216" left="166" width="34" height="15" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="216" left="436" width="73" height="15" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="216" left="535" width="210" height="15" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="241" left="533" width="88" height="12" font="4">KÅUTVIKL/BO</text> <text top="241" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="241" left="163" width="106" height="12" font="4">Kåfjord kommune</text> <text top="241" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="261" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="261" left="163" width="101" height="12" font="4">Leif Salamonsen</text> <text top="398" left="537" width="92" height="16" font="2">KÅUTVIKL/EE</text> <text top="381" left="644" width="101" height="15" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="297" left="44" width="58" height="15" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="314" left="44" width="494" height="16" font="2">Tilsagn om tilskudd til prosjektet &quot;Gangbru over Gorsa - Porten til Halti&quot;</text> <text top="337" left="44" width="69" height="15" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="355" left="44" width="232" height="16" font="2">HENGEBRU - SABETJOHK /GORSA</text> <text top="424" left="537" width="75" height="15" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="395" left="73" width="6" height="16" font="2">I</text> <text top="382" left="125" width="81" height="15" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="395" left="125" width="185" height="16" font="2">2009/838-34 28139/2011</text> <text top="382" left="226" width="52" height="15" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="395" left="334" width="78" height="16" font="2">21.07.2011</text> <text top="382" left="334" width="85" height="15" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="395" left="436" width="78" height="16" font="2">23.06.2011</text> <text top="382" left="436" width="65" height="15" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="381" left="537" width="94" height="15" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="438" left="537" width="28" height="16" font="2">Q31</text> <text top="424" left="44" width="146" height="15" font="3"><b>Tilg.kode: Hjemmel:</b></text> <text top="424" left="334" width="80" height="15" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="438" left="436" width="63" height="16" font="2">KÅ-EMNE</text> <text top="424" left="436" width="60" height="15" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="382" left="44" width="68" height="15" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="464" left="44" width="68" height="15" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="464" left="166" width="34" height="15" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="464" left="436" width="73" height="15" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="464" left="535" width="210" height="15" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="489" left="533" width="87" height="12" font="4">KÅUTVIKL/EE</text> <text top="489" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="489" left="163" width="106" height="12" font="4">Kåfjord kommune</text> <text top="489" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="509" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="509" left="163" width="136" height="12" font="4">Troms fylkeskommune</text> <text top="1124" left="367" width="89" height="18" font="2">Side: 2 av 2</text> </page> 2014-03-17T11:48:13.232676
1 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-21-08-09.4620699-18590.html <page number="1" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <fontspec id="0" size="22" family="Times" color="#000000"/> <fontspec id="1" size="10" family="Times" color="#000000"/> <fontspec id="2" size="11" family="Times" color="#000000"/> <fontspec id="3" size="10" family="Times" color="#000000"/> <fontspec id="4" size="11" family="Helvetica" color="#000000"/> <text top="53" left="58" width="87" height="23" font="0">Journal</text> <text top="92" left="167" width="605" height="12" font="1">Journaldato: 21.8.2009, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Ta med underordnede enheter: 0, </text> <text top="107" left="167" width="191" height="12" font="1">Dokumenttype: I,U, Status: J,A</text> <text top="92" left="44" width="64" height="12" font="1">Seleksjon:</text> <text top="129" left="167" width="70" height="12" font="1">21.08.2009</text> <text top="129" left="44" width="109" height="12" font="1">Rapport generert:</text> <text top="257" left="537" width="57" height="13" font="2">KÅLP/AF</text> <text top="240" left="644" width="101" height="12" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="156" left="44" width="58" height="12" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="174" left="44" width="706" height="13" font="2">REFUSJONSKRAV REISEUTGIFTER KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET- KÅFJORD KOMMUN E, PULJE III</text> <text top="196" left="44" width="69" height="12" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="214" left="44" width="118" height="13" font="2">REFUSJONSKRAV</text> <text top="283" left="537" width="75" height="12" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="255" left="71" width="10" height="13" font="2">U</text> <text top="241" left="125" width="81" height="12" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="255" left="125" width="185" height="13" font="2">2009/1578-2 28796/2009</text> <text top="241" left="226" width="52" height="12" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="255" left="334" width="78" height="13" font="2">21.08.2009</text> <text top="241" left="334" width="85" height="12" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="255" left="436" width="78" height="13" font="2">20.08.2009</text> <text top="241" left="436" width="65" height="12" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="240" left="537" width="94" height="12" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="297" left="537" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="283" left="44" width="67" height="12" font="3"><b>Tilg.kode:</b></text> <text top="283" left="125" width="65" height="12" font="3"><b>Hjemmel:</b></text> <text top="297" left="334" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="283" left="334" width="80" height="12" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="297" left="436" width="63" height="13" font="2">KÅ-EMNE</text> <text top="283" left="436" width="60" height="12" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="241" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="323" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="323" left="166" width="34" height="12" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="323" left="436" width="73" height="12" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="323" left="535" width="210" height="12" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="346" left="533" width="64" height="12" font="4">KÅLP/LDB</text> <text top="346" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="346" left="163" width="106" height="12" font="4">Kåfjord kommune</text> <text top="346" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="366" left="533" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="366" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="366" left="163" width="183" height="12" font="4">Kvalitetskommuneprogrammet</text> <text top="505" left="537" width="59" height="13" font="2">KÅLP/EO</text> <text top="488" left="644" width="101" height="12" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="404" left="44" width="58" height="12" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="421" left="44" width="248" height="13" font="2">BEKREFTELSE STATENS LÅNEKASSE</text> <text top="444" left="44" width="69" height="12" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="462" left="44" width="179" height="13" font="2">BEKREFTELSER ATTESTER</text> <text top="531" left="537" width="75" height="12" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="502" left="71" width="10" height="13" font="2">U</text> <text top="489" left="125" width="81" height="12" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="502" left="125" width="185" height="13" font="2">2009/405-115 28806/2009</text> <text top="489" left="226" width="52" height="12" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="502" left="334" width="78" height="13" font="2">21.08.2009</text> <text top="489" left="334" width="85" height="12" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="502" left="436" width="78" height="13" font="2">20.08.2009</text> <text top="489" left="436" width="65" height="12" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="488" left="537" width="94" height="12" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="545" left="537" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="531" left="44" width="67" height="12" font="3"><b>Tilg.kode:</b></text> <text top="545" left="44" width="20" height="13" font="2">UO</text> <text top="531" left="125" width="65" height="12" font="3"><b>Hjemmel:</b></text> <text top="545" left="125" width="166" height="13" font="2">Offl.§ 13, Fvl. § 13 nr. 1</text> <text top="545" left="334" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="531" left="334" width="80" height="12" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="545" left="436" width="63" height="13" font="2">KÅ-EMNE</text> <text top="531" left="436" width="60" height="12" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="489" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="571" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="571" left="166" width="34" height="12" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="571" left="436" width="73" height="12" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="571" left="535" width="210" height="12" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="593" left="533" width="55" height="12" font="4">KÅLP/AF</text> <text top="593" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="593" left="163" width="106" height="12" font="4">Kåfjord kommune</text> <text top="593" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="614" left="533" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="614" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="614" left="163" width="95" height="12" font="4">Lise Kristiansen</text> <text top="753" left="537" width="78" height="13" font="2">KÅOLD/KVJ</text> <text top="736" left="644" width="101" height="12" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="652" left="44" width="58" height="12" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="669" left="44" width="210" height="13" font="2">Permisjon fra 7.sept til 18.sept</text> <text top="692" left="44" width="69" height="12" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="710" left="44" width="311" height="13" font="2">OLDERDALEN SKOLE - PERMISJONER ELEVER</text> <text top="779" left="537" width="75" height="12" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="750" left="71" width="10" height="13" font="2">U</text> <text top="737" left="125" width="81" height="12" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="750" left="125" width="185" height="13" font="2">2009/5536-9 28833/2009</text> <text top="737" left="226" width="52" height="12" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="750" left="334" width="78" height="13" font="2">21.08.2009</text> <text top="737" left="334" width="85" height="12" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="750" left="436" width="78" height="13" font="2">20.08.2009</text> <text top="737" left="436" width="65" height="12" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="736" left="537" width="94" height="12" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="793" left="537" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="779" left="44" width="67" height="12" font="3"><b>Tilg.kode:</b></text> <text top="793" left="44" width="20" height="13" font="2">UO</text> <text top="779" left="125" width="65" height="12" font="3"><b>Hjemmel:</b></text> <text top="793" left="125" width="166" height="13" font="2">Offl.§ 13, Fvl. § 13 nr. 1</text> <text top="793" left="334" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="779" left="334" width="80" height="12" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="793" left="436" width="63" height="13" font="2">KÅ-EMNE</text> <text top="779" left="436" width="60" height="12" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="737" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="819" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="819" left="166" width="34" height="12" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="819" left="436" width="73" height="12" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="819" left="535" width="210" height="12" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="841" left="533" width="74" height="12" font="4">KÅOLD/KVJ</text> <text top="841" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="841" left="163" width="106" height="12" font="4">Kåfjord kommune</text> <text top="841" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="862" left="533" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="862" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="862" left="163" width="65" height="12" font="4">Siv Myrvoll</text> <text top="882" left="533" width="85" height="12" font="4">KÅOPPV/ALE</text> <text top="882" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="882" left="163" width="74" height="12" font="4">Anita Lervoll</text> <text top="882" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="1126" left="367" width="89" height="14" font="2">Side: 1 av 5</text> </page> 2014-03-17T11:48:13.232676
2 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-21-08-09.4620699-18590.html <page number="2" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="152" left="537" width="94" height="13" font="2">KÅUTVIKL/GA</text> <text top="135" left="644" width="101" height="12" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="50" left="44" width="58" height="12" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="68" left="44" width="540" height="13" font="2">Utlysning - støtte til bredbåndsutbygging , annen infrastruktur og næringstiltak</text> <text top="91" left="44" width="69" height="12" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="108" left="44" width="169" height="13" font="2">BREDBÅNDSUTBYGGING</text> <text top="178" left="537" width="75" height="12" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="149" left="73" width="6" height="13" font="2">I</text> <text top="135" left="125" width="81" height="12" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="149" left="125" width="185" height="13" font="2">2009/7947-1 28862/2009</text> <text top="135" left="226" width="52" height="12" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="149" left="334" width="78" height="13" font="2">21.08.2009</text> <text top="135" left="334" width="85" height="12" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="149" left="436" width="78" height="13" font="2">18.08.2009</text> <text top="135" left="436" width="65" height="12" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="135" left="537" width="94" height="12" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="191" left="537" width="27" height="13" font="2">N64</text> <text top="178" left="44" width="67" height="12" font="3"><b>Tilg.kode:</b></text> <text top="178" left="125" width="65" height="12" font="3"><b>Hjemmel:</b></text> <text top="191" left="334" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="178" left="334" width="80" height="12" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="191" left="436" width="63" height="13" font="2">KÅ-EMNE</text> <text top="178" left="436" width="60" height="12" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="135" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="217" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="217" left="166" width="34" height="12" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="217" left="436" width="73" height="12" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="217" left="535" width="210" height="12" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="240" left="533" width="88" height="12" font="4">KÅUTVIKL/GA</text> <text top="240" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="240" left="163" width="106" height="12" font="4">Kåfjord kommune</text> <text top="240" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="260" left="533" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="260" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="260" left="163" width="136" height="12" font="4">Troms fylkeskommune</text> <text top="281" left="533" width="67" height="12" font="4">KÅRÅD/BL</text> <text top="281" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="281" left="163" width="91" height="12" font="4">Bernt Lyngstad</text> <text top="281" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="301" left="533" width="67" height="12" font="4">KÅRÅD/HJ</text> <text top="301" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="301" left="163" width="107" height="12" font="4">Håkon Jørgensen</text> <text top="301" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="440" left="537" width="59" height="13" font="2">KÅLP/EO</text> <text top="423" left="644" width="101" height="12" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="339" left="44" width="58" height="12" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="357" left="44" width="290" height="13" font="2">Aksept tidsbegrenset konstituert ped.leder</text> <text top="379" left="44" width="69" height="12" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="397" left="44" width="255" height="13" font="2">PERSONALMAPPE - BODIL PEDERSEN</text> <text top="466" left="537" width="75" height="12" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="438" left="73" width="6" height="13" font="2">I</text> <text top="424" left="125" width="81" height="12" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="438" left="125" width="185" height="13" font="2">2009/4338-2 28868/2009</text> <text top="424" left="226" width="52" height="12" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="438" left="334" width="78" height="13" font="2">21.08.2009</text> <text top="424" left="334" width="85" height="12" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="438" left="436" width="78" height="13" font="2">17.08.2009</text> <text top="424" left="436" width="65" height="12" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="423" left="537" width="94" height="12" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="480" left="537" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="466" left="44" width="67" height="12" font="3"><b>Tilg.kode:</b></text> <text top="481" left="44" width="20" height="13" font="2">UO</text> <text top="466" left="125" width="65" height="12" font="3"><b>Hjemmel:</b></text> <text top="480" left="125" width="166" height="13" font="2">Offl.§ 13, Fvl. § 13 nr. 1</text> <text top="480" left="334" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="466" left="334" width="80" height="12" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="480" left="436" width="60" height="13" font="2">KÅ-PERS</text> <text top="466" left="436" width="60" height="12" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="424" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="506" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="506" left="166" width="34" height="12" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="506" left="436" width="73" height="12" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="506" left="535" width="210" height="12" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="529" left="533" width="58" height="12" font="4">KÅLP/EO</text> <text top="529" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="529" left="163" width="106" height="12" font="4">Kåfjord kommune</text> <text top="529" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="549" left="533" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="549" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="549" left="163" width="92" height="12" font="4">Bodil Pedersen</text> <text top="688" left="537" width="88" height="13" font="2">KÅOPPV/EML</text> <text top="671" left="644" width="101" height="12" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="587" left="44" width="58" height="12" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="604" left="44" width="413" height="13" font="2">Søknad om overtakelse av uthus/lafta hus ved Djupvik skole</text> <text top="627" left="44" width="69" height="12" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="645" left="44" width="466" height="13" font="2">OVERTAKELSE AV UTHUSENE/LAFTA HUSENEV VED DJUPVIK SKOLE</text> <text top="714" left="537" width="75" height="12" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="685" left="73" width="6" height="13" font="2">I</text> <text top="672" left="125" width="81" height="12" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="685" left="125" width="185" height="13" font="2">2009/7951-1 28870/2009</text> <text top="672" left="226" width="52" height="12" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="685" left="334" width="78" height="13" font="2">21.08.2009</text> <text top="672" left="334" width="85" height="12" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="685" left="436" width="78" height="13" font="2">17.08.2009</text> <text top="672" left="436" width="65" height="12" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="671" left="537" width="94" height="12" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="728" left="537" width="26" height="13" font="2">614</text> <text top="714" left="44" width="67" height="12" font="3"><b>Tilg.kode:</b></text> <text top="714" left="125" width="65" height="12" font="3"><b>Hjemmel:</b></text> <text top="728" left="334" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="714" left="334" width="80" height="12" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="728" left="436" width="63" height="13" font="2">KÅ-EMNE</text> <text top="714" left="436" width="60" height="12" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="672" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="754" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="754" left="166" width="34" height="12" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="754" left="436" width="73" height="12" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="754" left="535" width="210" height="12" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="776" left="533" width="87" height="12" font="4">KÅOPPV/EML</text> <text top="776" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="776" left="163" width="106" height="12" font="4">Kåfjord kommune</text> <text top="776" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="797" left="533" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="797" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="797" left="163" width="235" height="12" font="4">Ytre Kåfjord IL v/ Per Ingvald Johansen</text> <text top="817" left="533" width="85" height="12" font="4">KÅOPPV/ALE</text> <text top="817" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="817" left="163" width="74" height="12" font="4">Anita Lervoll</text> <text top="817" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="838" left="533" width="67" height="12" font="4">KÅRÅD/HJ</text> <text top="838" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="838" left="163" width="107" height="12" font="4">Håkon Jørgensen</text> <text top="838" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="1126" left="367" width="89" height="14" font="2">Side: 2 av 5</text> </page> 2014-03-17T11:48:13.232676
3 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-21-08-09.4620699-18590.html <page number="3" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="152" left="537" width="90" height="13" font="2">KÅUTVIKL/PL</text> <text top="135" left="644" width="101" height="12" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="50" left="44" width="58" height="12" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="68" left="44" width="722" height="13" font="2">Avtale om grunnkjøp fra eiendommen 19/11 mellom Kåfjord kommune og Knut Lilleberg for undertegning</text> <text top="91" left="44" width="69" height="12" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="108" left="44" width="172" height="13" font="2">BJØRKHOLDT BOLIGFELT</text> <text top="178" left="537" width="75" height="12" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="149" left="73" width="6" height="13" font="2">I</text> <text top="135" left="125" width="81" height="12" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="149" left="125" width="185" height="13" font="2">2009/6943-7 28872/2009</text> <text top="135" left="226" width="52" height="12" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="149" left="334" width="78" height="13" font="2">21.08.2009</text> <text top="135" left="334" width="85" height="12" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="149" left="436" width="78" height="13" font="2">21.07.2009</text> <text top="135" left="436" width="65" height="12" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="135" left="537" width="94" height="12" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="191" left="537" width="25" height="13" font="2">L12</text> <text top="178" left="44" width="67" height="12" font="3"><b>Tilg.kode:</b></text> <text top="178" left="125" width="65" height="12" font="3"><b>Hjemmel:</b></text> <text top="191" left="334" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="178" left="334" width="80" height="12" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="191" left="436" width="63" height="13" font="2">KÅ-EMNE</text> <text top="178" left="436" width="60" height="12" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="135" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="217" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="217" left="166" width="34" height="12" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="217" left="436" width="73" height="12" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="217" left="535" width="210" height="12" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="240" left="533" width="85" height="12" font="4">KÅUTVIKL/PL</text> <text top="240" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="240" left="163" width="106" height="12" font="4">Kåfjord kommune</text> <text top="240" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="260" left="533" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="260" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="260" left="163" width="82" height="12" font="4">Knut Lilleberg</text> <text top="281" left="533" width="84" height="12" font="4">KÅORDF/BIM</text> <text top="281" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="281" left="163" width="85" height="12" font="4">Bjørn Inge Mo</text> <text top="281" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="420" left="537" width="90" height="13" font="2">KÅUTVIKL/PL</text> <text top="403" left="644" width="101" height="12" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="318" left="44" width="58" height="12" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="336" left="44" width="678" height="13" font="2">Avtale om grunnkjøp fra eiendom 19/5 mellom Kåfjord kommune og Knut Lilleberg til undertegning</text> <text top="359" left="44" width="69" height="12" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="377" left="44" width="172" height="13" font="2">BJØRKHOLDT BOLIGFELT</text> <text top="446" left="537" width="75" height="12" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="417" left="73" width="6" height="13" font="2">I</text> <text top="404" left="125" width="81" height="12" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="417" left="125" width="185" height="13" font="2">2009/6943-8 28873/2009</text> <text top="404" left="226" width="52" height="12" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="417" left="334" width="78" height="13" font="2">21.08.2009</text> <text top="404" left="334" width="85" height="12" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="417" left="436" width="78" height="13" font="2">21.07.2009</text> <text top="404" left="436" width="65" height="12" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="403" left="537" width="94" height="12" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="460" left="537" width="25" height="13" font="2">L12</text> <text top="446" left="44" width="67" height="12" font="3"><b>Tilg.kode:</b></text> <text top="446" left="125" width="65" height="12" font="3"><b>Hjemmel:</b></text> <text top="460" left="334" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="446" left="334" width="80" height="12" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="460" left="436" width="63" height="13" font="2">KÅ-EMNE</text> <text top="446" left="436" width="60" height="12" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="404" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="486" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="486" left="166" width="34" height="12" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="486" left="436" width="73" height="12" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="486" left="535" width="210" height="12" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="508" left="533" width="85" height="12" font="4">KÅUTVIKL/PL</text> <text top="508" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="508" left="163" width="106" height="12" font="4">Kåfjord kommune</text> <text top="508" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="529" left="533" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="529" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="529" left="163" width="82" height="12" font="4">Knut Lilleberg</text> <text top="549" left="533" width="84" height="12" font="4">KÅORDF/BIM</text> <text top="549" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="549" left="163" width="85" height="12" font="4">Bjørn Inge Mo</text> <text top="549" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="688" left="537" width="64" height="13" font="2">KÅHS/AG</text> <text top="671" left="644" width="101" height="12" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="587" left="44" width="58" height="12" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="604" left="44" width="390" height="13" font="2">Tilbud handlingsplan med forebyggende tiltak for skolene</text> <text top="627" left="44" width="69" height="12" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="645" left="44" width="131" height="13" font="2">PANDEMI KÅFJORD</text> <text top="714" left="537" width="75" height="12" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="685" left="73" width="6" height="13" font="2">I</text> <text top="672" left="125" width="81" height="12" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="685" left="125" width="185" height="13" font="2">2009/7593-14 28874/2009</text> <text top="672" left="226" width="52" height="12" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="685" left="334" width="78" height="13" font="2">21.08.2009</text> <text top="672" left="334" width="85" height="12" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="685" left="436" width="78" height="13" font="2">19.08.2009</text> <text top="672" left="436" width="65" height="12" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="671" left="537" width="94" height="12" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="728" left="537" width="28" height="13" font="2">G03</text> <text top="714" left="44" width="67" height="12" font="3"><b>Tilg.kode:</b></text> <text top="714" left="125" width="65" height="12" font="3"><b>Hjemmel:</b></text> <text top="728" left="334" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="714" left="334" width="80" height="12" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="728" left="436" width="63" height="13" font="2">KÅ-EMNE</text> <text top="714" left="436" width="60" height="12" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="672" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="754" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="754" left="166" width="34" height="12" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="754" left="436" width="73" height="12" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="754" left="535" width="210" height="12" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="776" left="533" width="60" height="12" font="4">KÅHS/AG</text> <text top="776" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="776" left="163" width="106" height="12" font="4">Kåfjord kommune</text> <text top="776" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="797" left="533" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="797" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="797" left="163" width="120" height="12" font="4">Personalomsorg AS</text> <text top="817" left="533" width="85" height="12" font="4">KÅOPPV/ALE</text> <text top="817" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="817" left="163" width="74" height="12" font="4">Anita Lervoll</text> <text top="817" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="957" left="537" width="59" height="13" font="2">KÅLP/EO</text> <text top="939" left="644" width="101" height="12" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="855" left="44" width="58" height="12" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="873" left="44" width="149" height="13" font="2">Søknad om permisjon</text> <text top="896" left="44" width="69" height="12" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="913" left="44" width="259" height="13" font="2">PERSONALMAPPE JORUNN SELJEVOLL</text> <text top="983" left="537" width="75" height="12" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="954" left="73" width="6" height="13" font="2">I</text> <text top="940" left="125" width="81" height="12" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="954" left="125" width="185" height="13" font="2">2009/7467-2 28878/2009</text> <text top="940" left="226" width="52" height="12" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="954" left="334" width="78" height="13" font="2">21.08.2009</text> <text top="940" left="334" width="85" height="12" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="954" left="436" width="78" height="13" font="2">19.08.2009</text> <text top="940" left="436" width="65" height="12" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="939" left="537" width="94" height="12" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="996" left="537" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="983" left="44" width="67" height="12" font="3"><b>Tilg.kode:</b></text> <text top="983" left="125" width="65" height="12" font="3"><b>Hjemmel:</b></text> <text top="996" left="334" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="983" left="334" width="80" height="12" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="996" left="436" width="60" height="13" font="2">KÅ-PERS</text> <text top="983" left="436" width="60" height="12" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="940" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="1022" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="1022" left="166" width="34" height="12" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="1022" left="436" width="73" height="12" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="1022" left="535" width="210" height="12" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="1045" left="533" width="58" height="12" font="4">KÅLP/EO</text> <text top="1045" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="1045" left="163" width="106" height="12" font="4">Kåfjord kommune</text> <text top="1045" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="1065" left="533" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="1065" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="1065" left="163" width="95" height="12" font="4">Jorunn Seljevoll</text> <text top="1126" left="367" width="89" height="14" font="2">Side: 3 av 5</text> </page> 2014-03-17T11:48:13.232676
4 http://www.kafjord.kommune.no/postliste-21-08-09.4620699-18590.html <page number="4" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="152" left="537" width="67" height="13" font="2">KÅLP/LDB</text> <text top="135" left="644" width="101" height="12" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="50" left="44" width="58" height="12" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="68" left="44" width="238" height="13" font="2">Søknad om permisjon fra 31.12.09</text> <text top="91" left="44" width="69" height="12" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="108" left="44" width="257" height="13" font="2">PERSONALMAPPE - WENCHE FAGERLI</text> <text top="178" left="537" width="75" height="12" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="149" left="73" width="6" height="13" font="2">I</text> <text top="135" left="125" width="81" height="12" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="149" left="125" width="185" height="13" font="2">2009/7958-1 28918/2009</text> <text top="135" left="226" width="52" height="12" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="149" left="334" width="78" height="13" font="2">21.08.2009</text> <text top="135" left="334" width="85" height="12" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="149" left="436" width="78" height="13" font="2">20.08.2009</text> <text top="135" left="436" width="65" height="12" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="135" left="537" width="94" height="12" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="191" left="537" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="178" left="44" width="67" height="12" font="3"><b>Tilg.kode:</b></text> <text top="192" left="44" width="20" height="13" font="2">UO</text> <text top="178" left="125" width="65" height="12" font="3"><b>Hjemmel:</b></text> <text top="191" left="125" width="166" height="13" font="2">Offl.§ 13, Fvl. § 13 nr. 1</text> <text top="191" left="334" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="178" left="334" width="80" height="12" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="191" left="436" width="60" height="13" font="2">KÅ-PERS</text> <text top="178" left="436" width="60" height="12" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="135" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="217" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="217" left="166" width="34" height="12" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="217" left="436" width="73" height="12" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="217" left="535" width="210" height="12" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="240" left="533" width="64" height="12" font="4">KÅLP/LDB</text> <text top="240" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="240" left="163" width="106" height="12" font="4">Kåfjord kommune</text> <text top="240" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="260" left="533" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="260" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="260" left="163" width="94" height="12" font="4">Wenche Fagerli</text> <text top="400" left="537" width="57" height="13" font="2">KÅLP/AF</text> <text top="382" left="644" width="101" height="12" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="298" left="44" width="58" height="12" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="316" left="44" width="315" height="13" font="2">Søknad om permisjon fra 01.09.09 - 01.09.10</text> <text top="339" left="44" width="69" height="12" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="356" left="44" width="256" height="13" font="2">PERSONALMAPPE - SIRI JANNE KOHT</text> <text top="426" left="537" width="75" height="12" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="397" left="73" width="6" height="13" font="2">I</text> <text top="383" left="125" width="81" height="12" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="397" left="125" width="185" height="13" font="2">2009/7959-1 28927/2009</text> <text top="383" left="226" width="52" height="12" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="397" left="334" width="78" height="13" font="2">21.08.2009</text> <text top="383" left="334" width="85" height="12" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="397" left="436" width="78" height="13" font="2">19.06.2009</text> <text top="383" left="436" width="65" height="12" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="382" left="537" width="94" height="12" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="439" left="537" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="426" left="44" width="67" height="12" font="3"><b>Tilg.kode:</b></text> <text top="426" left="125" width="65" height="12" font="3"><b>Hjemmel:</b></text> <text top="439" left="334" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="426" left="334" width="80" height="12" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="439" left="436" width="60" height="13" font="2">KÅ-PERS</text> <text top="426" left="436" width="60" height="12" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="383" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="465" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="465" left="166" width="34" height="12" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="465" left="436" width="73" height="12" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="465" left="535" width="210" height="12" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="488" left="533" width="55" height="12" font="4">KÅLP/AF</text> <text top="488" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="488" left="163" width="106" height="12" font="4">Kåfjord kommune</text> <text top="488" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="508" left="533" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="508" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="508" left="163" width="91" height="12" font="4">Siri Janne Koht</text> <text top="529" left="533" width="91" height="12" font="4">KÅUTVIKL/IAA</text> <text top="529" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="529" left="163" width="56" height="12" font="4">Inger Åsli</text> <text top="529" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="549" left="533" width="88" height="12" font="4">KÅUTVIKL/GA</text> <text top="549" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="549" left="163" width="95" height="12" font="4">Gunn Andersen</text> <text top="549" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="688" left="537" width="67" height="13" font="2">KÅLP/LDB</text> <text top="671" left="644" width="101" height="12" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="587" left="44" width="58" height="12" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="604" left="44" width="385" height="13" font="2">Søknad utvidelse av svangerskapspermisjon til 01.03.10</text> <text top="627" left="44" width="69" height="12" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="645" left="44" width="286" height="13" font="2">PERSONALMAPPE - LINN SYLVI STEINNES</text> <text top="714" left="537" width="75" height="12" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="685" left="73" width="6" height="13" font="2">I</text> <text top="672" left="125" width="81" height="12" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="685" left="125" width="185" height="13" font="2">2009/6793-8 28928/2009</text> <text top="672" left="226" width="52" height="12" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="685" left="334" width="78" height="13" font="2">21.08.2009</text> <text top="672" left="334" width="85" height="12" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="685" left="436" width="78" height="13" font="2">18.08.2009</text> <text top="672" left="436" width="65" height="12" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="671" left="537" width="94" height="12" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="728" left="537" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="714" left="44" width="67" height="12" font="3"><b>Tilg.kode:</b></text> <text top="729" left="44" width="20" height="13" font="2">UO</text> <text top="714" left="125" width="65" height="12" font="3"><b>Hjemmel:</b></text> <text top="728" left="125" width="166" height="13" font="2">Offl.§ 13, Fvl. § 13 nr. 1</text> <text top="728" left="334" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="714" left="334" width="80" height="12" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="728" left="436" width="60" height="13" font="2">KÅ-PERS</text> <text top="714" left="436" width="60" height="12" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="672" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="754" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="754" left="166" width="34" height="12" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="754" left="436" width="73" height="12" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="754" left="535" width="210" height="12" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="776" left="533" width="64" height="12" font="4">KÅLP/LDB</text> <text top="776" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="776" left="163" width="106" height="12" font="4">Kåfjord kommune</text> <text top="776" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="797" left="533" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="797" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="797" left="163" width="114" height="12" font="4">Linn Sylvi Steinnes</text> <text top="936" left="537" width="90" height="13" font="2">KÅUTVIKL/PL</text> <text top="919" left="644" width="101" height="12" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="835" left="44" width="58" height="12" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="852" left="44" width="224" height="13" font="2">Soleng byggefelt - kartforretning</text> <text top="875" left="44" width="69" height="12" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="893" left="44" width="85" height="13" font="2">VEI SOLENG</text> <text top="962" left="537" width="75" height="12" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="933" left="73" width="6" height="13" font="2">I</text> <text top="920" left="125" width="81" height="12" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="933" left="125" width="185" height="13" font="2">2009/1303-10 28934/2009</text> <text top="920" left="226" width="52" height="12" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="933" left="334" width="78" height="13" font="2">21.08.2009</text> <text top="920" left="334" width="85" height="12" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="933" left="436" width="78" height="13" font="2">20.08.2009</text> <text top="920" left="436" width="65" height="12" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="919" left="537" width="94" height="12" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="976" left="537" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="962" left="44" width="67" height="12" font="3"><b>Tilg.kode:</b></text> <text top="962" left="125" width="65" height="12" font="3"><b>Hjemmel:</b></text> <text top="976" left="334" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="962" left="334" width="80" height="12" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="976" left="436" width="63" height="13" font="2">KÅ-EMNE</text> <text top="962" left="436" width="60" height="12" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="920" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="1002" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="1002" left="166" width="34" height="12" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="1002" left="436" width="73" height="12" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="1002" left="535" width="210" height="12" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="1024" left="533" width="85" height="12" font="4">KÅUTVIKL/PL</text> <text top="1024" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="1024" left="163" width="106" height="12" font="4">Kåfjord kommune</text> <text top="1024" left="435" width="29" height="12" font="4">KÅ-J</text> <text top="1045" left="533" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="1045" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="1045" left="163" width="79" height="12" font="4">Rekve Pleym</text> <text top="1126" left="367" width="89" height="14" font="2">Side: 4 av 5</text> </page> 2014-03-17T11:48:13.232676
March 2014
Permalink Hide details Show details 1395056879.642576_ef5afb25-62ee-4e36-82ac-0efe2630913f 11:48, 17 March 2014 1394970451.780536_2ca1bc18-0142-4d9e-951e-b57674a2c11c 11:47, 16 March 2014
Run failed: ValueError: Found 7 pages with unsupported format - ran for 2 seconds (3 scraped pages, 7 records) 11:48, 17 March 2014

Loading...


     
Permalink Hide details Show details 1394838963.142908_47517356-1b3c-4742-82e6-bc45e9c77e93 23:16, 14 March 2014 1394838962.981651_5204e244-42e6-4eea-a464-b331e57ea588 23:16, 14 March 2014 1394751645.102030_4a158d44-38b7-474d-97ab-7af01708d5c2 23:00, 13 March 2014 1394665216.296854_ebe9bdef-5876-48dd-97a8-f245b0563d13 23:00, 12 March 2014 1394578785.193337_b3b14996-310a-4f36-b160-208df0f7184a 22:59, 11 March 2014 1394492357.775069_bd7552d9-2bc8-43c9-86c6-374fba384208 22:59, 10 March 2014 1394405955.180598_a0304551-7e2b-40e6-a5e2-8c0afd65bc32 22:59, 9 March 2014 1394319545.306982_1d53d51e-6a1a-46bb-a9cc-773e0b34be0b 22:59, 8 March 2014
Run succeeded: - ran 8 times, most recently for 0 seconds (0 scraped pages, 0 records) 23:16, 14 March 2014

Loading...


     
July 2012
Hide changes Show changes 9 15:45, 3 July 2012 8
Edited by Petter Reinholdtsen 15:45, 3 July 2012

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide changes Show changes 8 14:30, 3 July 2012 7 7 14:29, 3 July 2012 6 6 14:29, 3 July 2012 5 5 14:27, 3 July 2012 4 4 14:26, 3 July 2012 3 3 14:25, 3 July 2012 2 2 14:25, 3 July 2012 1
Edited by Petter Reinholdtsen 7 times 14:30, 3 July 2012

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide changes Show changes 1 14:07, 3 July 2012 0
Edited by Petter Reinholdtsen 14:07, 3 July 2012

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide first version Show first version 0 14:05, 3 July 2012
Edited by Petter Reinholdtsen 14:05, 3 July 2012

Loading...

Difference between, revision and previous revision