ScraperWiki Classic is now read-only.

But don’t worry! You can transfer this scraper to Morph.io if you want to continue editing it.

Transfer to Morph.io

Current status

Idle – next run ASAP

Last run

1 week, 1 day ago

No pages scraped

About this scraper

YAML-tagger:
Type: kommune
Status: finished
Name: Lenvik kommune
Format: HTML
Run: daily
Missingfields: casedesc

This scraper is protected

Anyone can see this scraper, but only its 1 selected editor can edit it.

Users who can edit this scraper:

exemption sender casedesc casedocseq agency caseid doctype docdesc scrapestamputc caseseqnr scrapedurl docidstr docdate recorddate saksbehandler caseyear recipient
None Jan-Inge Bjerke Ber om oversikt over utgifter til kontorbygg Gibostad legekontor 3 Lenvik kommune 2013/273 I Ber om oversikt over utgifter til kontorbygg Gibostad legekontor 2013-03-10T18:33:46.590956 273 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-27 13/00273-003 2013-02-26 2013-02-27 Geir-Henning Iversen 2013 None
None Plan- og utviklingsenheten Byggesøknad til uttalelse - utvidelse/oppgradering av eksisterende hytte ved Finnfjordvannet - Gnr. 48 bnr. 53 10 Lenvik kommune 2012/2195 I Byggesøknad til uttalelse - utvidelse/oppgradering av eksisterende hytte ved Finnfjordvannet - Gnr. 48 bnr. 53 2013-03-10T18:33:46.591185 2195 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-27 12/02195-010 2013-02-26 2013-02-27 Oddgeir Kroken 2012 None
None None Kostnadsoversikt over utgifter til kontorbygg Gibostad legekontor 4 Lenvik kommune 2013/273 U Kostnadsoversikt over utgifter til kontorbygg Gibostad legekontor 2013-03-10T18:33:46.591397 273 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-27 13/00273-004 2013-02-27 2013-02-27 Geir-Henning Iversen 2013 Jan-Inge Bjerke
None Tranøy kommune Melding om vedtak fra Tranøy formannskap - Senja Petro - revitalisering 5 Lenvik kommune 2012/2267 I Melding om vedtak fra Tranøy formannskap - Senja Petro - revitalisering 2013-03-10T18:33:46.591642 2267 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-27 12/02267-005 2013-02-22 2013-02-27 Odd-Egil Nilsen 2012 None
None None Møte om byparken Finnsnes 25 Lenvik kommune 2011/633 U Møte om byparken Finnsnes 2013-03-10T18:33:46.591861 633 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-27 11/00633-025 2013-02-26 2013-02-27 Gunder Gabrielsen 2011 Fylkesmannen i Troms
None None Oversendelse av alle saksdokumenter oversendt Fylkesmannen i henhold til dokumentliste Gnr. 60 bnr. 85 og 423 34 Lenvik kommune 2012/1677 U Oversendelse av alle saksdokumenter oversendt Fylkesmannen i henhold til dokumentliste Gnr. 60 bnr. 85 og 423 2013-03-10T18:33:46.592076 1677 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-27 12/01677-034 2013-02-27 2013-02-27 Kristina Jakobsen 2012 Oddvar S. Hansen
None Frank Berntzen Rammetillatelse nybygg Gnr. 44 Bnr. 461 og 167 27 Lenvik kommune 2009/2454 I Rammetillatelse nybygg Gnr. 44 Bnr. 461 og 167 2013-03-10T18:33:46.592287 2454 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-27 09/02454-027 2013-02-26 2013-02-27 Morten Ingdal 2009 None
None SenjaHus AS Spørsmål om kommunens entrepriseform - Finnsnes Ungdomsskole 172 Lenvik kommune 2011/1505 I Spørsmål om kommunens entrepriseform - Finnsnes Ungdomsskole 2013-03-10T18:33:46.592504 1505 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-27 11/01505-172 2013-02-26 2013-02-27 Stig Ole Nordås 2011 None
None Arild Sørås Søknad om fritak fra kommunale gebyrer - eiend. 5/10 1 Lenvik kommune 2013/535 I Søknad om fritak fra kommunale gebyrer - eiend. 5/10 2013-03-10T18:33:46.592719 535 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-27 13/00535-001 2013-02-26 2013-02-27 Frøydis Haukås 2013 None
Ofl §13 Søknad om startlån 1 Lenvik kommune 2013/532 I Søknad om startlån 2013-03-10T18:33:46.592940 532 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-27 13/00532-001 2013-02-25 2013-02-27 Eldbjørg Wold 2013 None
Ofl §25 Søknad på stilling som konsulent byggesak 1 Lenvik kommune 2013/533 I Søknad på stilling som konsulent byggesak 2013-03-10T18:33:46.593162 533 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-27 13/00533-001 2013-02-26 2013-02-27 Asle Bogen 2013 None
None None Søknad på stilling som virksomhetsleder hjemmetjenesten 2 Lenvik kommune 2013/508 U Søknad på stilling som virksomhetsleder hjemmetjenesten 2013-03-10T18:33:46.593380 508 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-27 13/00508-002 2013-02-27 2013-02-27 Bente J. Karlsen 2013 Monica Karlsen
None Helle Fjellstad Thomassen Tillegg til søknad om overføring av stilling 14 Lenvik kommune 2011/492 I Tillegg til søknad om overføring av stilling 2013-03-10T18:33:46.593588 492 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-27 11/00492-014 2013-02-26 2013-02-27 Bente J. Karlsen 2011 None
None None Tilleggssøknad om støtte til infrastruktur - til prosjekt nytt industriområde og kaianlegg Husøy 23 Lenvik kommune 2011/2202 U Tilleggssøknad om støtte til infrastruktur - til prosjekt nytt industriområde og kaianlegg Husøy 2013-03-10T18:33:47.088410 2202 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-27&page=2 11/02202-023 2013-02-26 2013-02-27 Asle Bogen 2011 Troms fylkeskommune
None None Vedr. "Krav om sammenslåing..., gnr. 44 bnr. 454, 455 / gnr. 44 bnr. 456, 457 Oversending av Matrikkelbrev med vedlegg 2 Lenvik kommune 2013/387 U Vedr. "Krav om sammenslåing..., gnr. 44 bnr. 454, 455 / gnr. 44 bnr. 456, 457 Oversending av Matrikkelbrev med vedlegg 2013-03-10T18:33:47.089058 387 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-27&page=2 13/00387-002 2013-02-27 2013-02-27 Harald Bjørhusdal 2013 Lenvik kommune
None Husbanken Veileder - helhetlig boligpolitisk plan 3 Lenvik kommune 2012/987 I Veileder - helhetlig boligpolitisk plan 2013-03-10T18:33:47.089670 987 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-27&page=2 12/00987-003 2013-02-15 2013-02-27 Margrethe Hagerupsen 2012 None
None Trollstua barnehage Årsmelding for barnehager per 15.desember 2012 4 Lenvik kommune 2012/2356 I Årsmelding for barnehager per 15.desember 2012 2013-03-10T18:33:47.090278 2356 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-27&page=2 12/02356-004 2013-01-16 2013-02-27 Mette Granheim 2012 None
Ofl §13 Ansvarsgruppemøte 19 Lenvik kommune 2010/1116 I Ansvarsgruppemøte 2013-03-10T18:34:05.756455 1116 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26 10/01116-019 2013-02-21 2013-02-26 Marita Eidissen 2010 None
None Gunnar Johnsen Behandling av innsynskrav 169 Lenvik kommune 2011/1505 I Behandling av innsynskrav 2013-03-10T18:34:05.756681 1505 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26 11/01505-169 2013-02-25 2013-02-26 Stig Ole Nordås 2011 None
None None Dispensasjonsvurdering - ny ungdomsskole på Finnsnes (søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Finnsnes - område F7, LNF) Høringsbrev 34 Lenvik kommune 2012/2569 U Dispensasjonsvurdering - ny ungdomsskole på Finnsnes (søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Finnsnes - område F7, LNF) Høringsbrev 2013-03-10T18:34:05.756897 2569 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26 12/02569-034 2013-02-25 2013-02-26 Sylvia Friedrich 2012 berørte parter
None None Eiendomsopplysninger vedr. gnr. 63 bnr. 33 20 Lenvik kommune 2013/3 U Eiendomsopplysninger vedr. gnr. 63 bnr. 33 2013-03-10T18:34:05.757107 3 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26 13/00003-020 2013-02-26 2013-02-26 Karin Mikkelsen 2013 Eiendomsmegler 1 Nord-Norge
None None Ferdigattest - Ombygging DMS Gnr. 45 bnr. 239 22 Lenvik kommune 2011/2528 U Ferdigattest - Ombygging DMS Gnr. 45 bnr. 239 2013-03-10T18:34:05.757310 2528 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26 11/02528-022 2013-02-25 2013-02-26 Morten Ingdal 2011 A3 Arkitektkontor AS
None Per H. Lund Forslag til vegnavn Lenvik kommune 41 Lenvik kommune 2013/227 I Forslag til vegnavn Lenvik kommune 2013-03-10T18:34:05.757513 227 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26 13/00227-041 2013-02-26 2013-02-26 Bengt Richardsen 2013 None
None Viktor Bergvoll Forslag til vegnavn Lenvik kommune 36 Lenvik kommune 2013/227 I Forslag til vegnavn Lenvik kommune 2013-03-10T18:34:05.757716 227 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26 13/00227-036 2013-02-26 2013-02-26 Bengt Richardsen 2013 None
None Frode Sander Haug Forslag til vegnavn Lenvik kommune 38 Lenvik kommune 2013/227 I Forslag til vegnavn Lenvik kommune 2013-03-10T18:34:05.757924 227 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26 13/00227-038 2013-02-26 2013-02-26 Bengt Richardsen 2013 None
None Olaf Øwre Forslag til vegnavn Lenvik kommune 40 Lenvik kommune 2013/227 I Forslag til vegnavn Lenvik kommune 2013-03-10T18:34:05.758130 227 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26 13/00227-040 2013-02-25 2013-02-26 Bengt Richardsen 2013 None
None None Gebyrer - Grunnlag for fakturering 8 Lenvik kommune 2011/2465 U Gebyrer - Grunnlag for fakturering 2013-03-10T18:34:05.758336 2465 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26 11/02465-008 2013-02-26 2013-02-26 Bengt Richardsen 2011 Helen Lovise Sten
None None Innsynskrav - div. saker Skibakken boligfelt 2 Lenvik kommune 2013/481 U Innsynskrav - div. saker Skibakken boligfelt 2013-03-10T18:34:05.758542 481 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26 13/00481-002 2013-02-26 2013-02-26 Hennie Eidissen 2013 Kommunal Rapport
Ofl §13 Klage på søknad om parkeringstillatelse 4 Lenvik kommune 2012/2501 I Klage på søknad om parkeringstillatelse 2013-03-10T18:34:05.758760 2501 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26 12/02501-004 2013-02-22 2013-02-26 Hilde Jakobsen 2012 None
None None Melding om vedtak - Fritidsrenovasjon i Lenvik 3 Lenvik kommune 2012/2231 U Melding om vedtak - Fritidsrenovasjon i Lenvik 2013-03-10T18:34:05.758972 2231 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26 12/02231-003 2013-02-26 2013-02-26 Judith Lorentsen 2012 Plan og utviklingsenheten
None None Melding om vedtak - Investering ihht økonomiplan 2013 - 2016 6 Lenvik kommune 2013/106 U Melding om vedtak - Investering ihht økonomiplan 2013 - 2016 2013-03-10T18:34:06.428798 106 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26&page=2 13/00106-006 2013-02-26 2013-02-26 Judith Lorentsen 2013 Parter i saken
None None Melding om vedtak - Søknad om kjøp av tilleggsareal 5 Lenvik kommune 2013/203 U Melding om vedtak - Søknad om kjøp av tilleggsareal 2013-03-10T18:34:06.429023 203 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26&page=2 13/00203-005 2013-02-26 2013-02-26 Renate Jakobsen 2013 G.A.N-Norway AS
Ofl §23 None Ny tilbudsforespørsel - møbler til ny avdeling DMS 11 Lenvik kommune 2012/2457 U Ny tilbudsforespørsel - møbler til ny avdeling DMS 2013-03-10T18:34:06.429243 2457 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26&page=2 12/02457-011 2013-02-25 2013-02-26 Tor Arne Selvli 2012
Ofl §23 None Ny tilbudsforespørsel - møbler til ny avdeling DMS 13 Lenvik kommune 2012/2457 U Ny tilbudsforespørsel - møbler til ny avdeling DMS 2013-03-10T18:34:06.429460 2457 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26&page=2 12/02457-013 2013-02-25 2013-02-26 Tor Arne Selvli 2012
None Erling A. Johansen Oppdatert gjennomføringsplan Gnr. 45 bnr. 239 23 Lenvik kommune 2011/2528 I Oppdatert gjennomføringsplan Gnr. 45 bnr. 239 2013-03-10T18:34:06.429667 2528 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26&page=2 11/02528-023 2013-02-25 2013-02-26 Morten Ingdal 2011 None
None Julie Markussen Oppstart av ny RC klubb i Lenvik 1 Lenvik kommune 2013/523 I Oppstart av ny RC klubb i Lenvik 2013-03-10T18:34:06.429871 523 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26&page=2 13/00523-001 2013-02-25 2013-02-26 Haavar Sandnes 2013 None
None Fjordgård nærbutikk Spørsmål om skilting til Fjordgård 1 Lenvik kommune 2013/539 I Spørsmål om skilting til Fjordgård 2013-03-10T18:34:06.430076 539 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26&page=2 13/00539-001 2013-02-25 2013-02-26 Harald Bjørhusdal 2013 None
Ofl §13 None Svar - Legeuttalelse 59 Lenvik kommune 2013/4 U Svar - Legeuttalelse 2013-03-10T18:34:06.430291 4 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26&page=2 13/00004-059 2013-02-26 2013-02-26 Randi Paulsen Nordmo 2013
Ofl §13 None Svar - Spesialundervisning for elev 11 Lenvik kommune 2012/1073 U Svar - Spesialundervisning for elev 2013-03-10T18:34:06.430505 1073 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26&page=2 12/01073-011 2013-02-26 2013-02-26 Rune Hoholm 2012
Ofl §13, fvl §13 None Svar - Søknad om forlenget permisjon for skoleåret 2013/2014 2 Lenvik kommune 2013/407 U Svar - Søknad om forlenget permisjon for skoleåret 2013/2014 2013-03-10T18:34:06.430722 407 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26&page=2 13/00407-002 2013-02-26 2013-02-26 Rune Hoholm 2013
Ofl §13 None Svar på anmodning om opplysninger 16 Lenvik kommune 2013/18 U Svar på anmodning om opplysninger 2013-03-10T18:34:06.430936 18 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26&page=2 13/00018-016 2013-02-26 2013-02-26 Aslak Hovda Lien 2013
None None Søknad om deling av bebygd boligtomt fra eiendommen, gnr. 42, bnr. 46, i Lenvik. Dispensasjon fra Plan- og bygningslovens § 1-8. 3 Lenvik kommune 2012/2215 U Søknad om deling av bebygd boligtomt fra eiendommen, gnr. 42, bnr. 46, i Lenvik. Dispensasjon fra Plan- og bygningslovens § 1-8. 2013-03-10T18:34:06.431142 2215 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26&page=2 12/02215-003 2013-02-25 2013-02-26 Stein Gunnar Spjelkavik 2012 Høringsorgan
None Josefa Gravem Søknad om fritak som meddommer 1 Lenvik kommune 2013/528 I Søknad om fritak som meddommer 2013-03-10T18:34:06.431351 528 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26&page=2 13/00528-001 2013-02-25 2013-02-26 Torleif Josefsen 2013 None
Ofl §13, fvl §13 Søknad om omsorgspermisjon 5 Lenvik kommune 2011/266 I Søknad om omsorgspermisjon 2013-03-10T18:34:07.030803 266 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26&page=3 11/00266-005 2013-02-11 2013-02-26 Rune Hoholm 2011 None
None Rossfjord Kirkeforening Søknad om sponsormidler til Rossfjordkalenderen 1 Lenvik kommune 2013/529 I Søknad om sponsormidler til Rossfjordkalenderen 2013-03-10T18:34:07.031031 529 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26&page=3 13/00529-001 2013-02-14 2013-02-26 Gerd Vigdis Pettersen 2013 None
None None Søknad om tillatelse til riving og flytting av "Johanstua" til høring gnr. 36, bnr. 28 6 Lenvik kommune 2013/17 U Søknad om tillatelse til riving og flytting av "Johanstua" til høring gnr. 36, bnr. 28 2013-03-10T18:34:07.031244 17 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26&page=3 13/00017-006 2013-02-26 2013-02-26 Kristina Jakobsen 2013 HØRINGSORGAN
None Seniorkoret 04 Søknad om tilskudd fra aktivitetsmidlene 2 Lenvik kommune 2013/289 I Søknad om tilskudd fra aktivitetsmidlene 2013-03-10T18:34:07.031449 289 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26&page=3 13/00289-002 2013-02-25 2013-02-26 Sissel Nergård Jensen 2013 None
Ofl §25 Søknad på stilling som barnevernkurator 19 Lenvik kommune 2013/294 I Søknad på stilling som barnevernkurator 2013-03-10T18:34:07.031700 294 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26&page=3 13/00294-019 2013-02-25 2013-02-26 Linda Solberg Paulsen 2013 None
None Jan Eidissen Tilbakemelding på tilsynsrapport Gnr. 123 Bnr. 25 7 Lenvik kommune 2013/302 I Tilbakemelding på tilsynsrapport Gnr. 123 Bnr. 25 2013-03-10T18:34:07.031918 302 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26&page=3 13/00302-007 2013-02-25 2013-02-26 Abrahamsen Steinar 2013 None
Ofl §23 Tilbudsforespørsel - møbler til DMS 10 Lenvik kommune 2012/2457 I Tilbudsforespørsel - møbler til DMS 2013-03-10T18:34:07.032139 2457 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26&page=3 12/02457-010 2013-02-26 2013-02-26 Tor Arne Selvli 2012 None
None Statens vegvesen Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel til ny bolig gnr. 106 bnr. 278 i Lenvik. 11 Lenvik kommune 2012/1853 I Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel til ny bolig gnr. 106 bnr. 278 i Lenvik. 2013-03-10T18:34:07.032352 1853 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26&page=3 12/01853-011 2013-02-25 2013-02-26 May-Heidi Øfstbø 2012 None
None None Tilsynsrapport uten anm. 28 Lenvik kommune 2001/2267 U Tilsynsrapport uten anm. 2013-03-10T18:34:07.032571 2267 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26&page=3 01/02267-028 2013-02-26 2013-02-26 Sigbjørn Syr 2001 Finnsnes Kirke v/Ann Eva Hanssen
None None Utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra hytte Gnr. 5 bnr. 86 6 Lenvik kommune 2009/3591 U Utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra hytte Gnr. 5 bnr. 86 2013-03-10T18:34:07.032789 3591 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26&page=3 09/03591-006 2013-02-18 2013-02-26 Morten Ingdal 2009 Finnsnes Pukk A/S
None None Vedr. ekspropriasjonsskjønn, oppgjør, vegrett og overdragelse 72 Lenvik kommune 2008/661 U Vedr. ekspropriasjonsskjønn, oppgjør, vegrett og overdragelse 2013-03-10T18:34:07.033002 661 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26&page=3 08/00661-072 2013-02-26 2013-02-26 Renate Jakobsen 2008 Mari Lise Smevik Rasmussen
None None Vedr. søknad om ferdigattest for ombygging DMS Gnr. 45 bnr. 239 24 Lenvik kommune 2011/2528 U Vedr. søknad om ferdigattest for ombygging DMS Gnr. 45 bnr. 239 2013-03-10T18:34:07.033217 2528 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-26&page=3 11/02528-024 2013-02-25 2013-02-26 Morten Ingdal 2011 Erling A. Johansen
Ofl §13 Arbeidsavtale student i 25,1568% stilling 1 Lenvik kommune 2013/509 I Arbeidsavtale student i 25,1568% stilling 2013-03-10T18:34:07.770276 509 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25 13/00509-001 2013-01-14 2013-02-25 Tone Nilsen 2013 None
Ofl §13, fvl §13 None Barnehagebarn 2 Lenvik kommune 2013/374 U Barnehagebarn 2013-03-10T18:34:07.770510 374 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25 13/00374-002 2013-02-22 2013-02-25 Anny Bråthen 2013
None None DV - Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag- § 5 b - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - snøscooter 2 Lenvik kommune 2013/434 U DV - Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag- § 5 b - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - snøscooter 2013-03-10T18:34:07.770723 434 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25 13/00434-002 2013-02-22 2013-02-25 Svein Georg Hove 2013 Astrid Molund
None None Ferdigattest - Nybygg bolig gnr. 59, bnr. 256 10 Lenvik kommune 2012/1344 U Ferdigattest - Nybygg bolig gnr. 59, bnr. 256 2013-03-10T18:34:07.770930 1344 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25 12/01344-010 2013-02-25 2013-02-25 Morten Ingdal 2012 Vestlandshus Tromsø AS
None None Ferdigattest Gnr. 45 bnr. 239 53 Lenvik kommune 2009/2287 U Ferdigattest Gnr. 45 bnr. 239 2013-03-10T18:34:07.771136 2287 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25 09/02287-053 2013-02-25 2013-02-25 Morten Ingdal 2009 Skanska Norge AS
Ofl §13 None Foreløpig svar - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jorbruket 2 Lenvik kommune 2013/363 U Foreløpig svar - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jorbruket 2013-03-10T18:34:07.771353 363 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25 13/00363-002 2013-02-25 2013-02-25 Oddgeir Kroken 2013
None None Godkjenning av barnehage 2 Lenvik kommune 2013/241 U Godkjenning av barnehage 2013-03-10T18:34:07.771601 241 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25 13/00241-002 2013-02-05 2013-02-25 Anny Bråthen 2013 Virksomhetsleder Kari Sandsnes
Ofl §13 None Klage - Parkeringstillatelse for forflytningshemmede 13 Lenvik kommune 2012/1779 U Klage - Parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2013-03-10T18:34:07.771838 1779 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25 12/01779-013 2013-02-25 2013-02-25 Jarl-Åge Hanssen 2012
None Arbeids- og velferdsdirektoratetet Kvalifiseringsprogrammet i Arena - ny funksjonalitet, brukerveiledning samt retningskinjer for kontorsperre 1 Lenvik kommune 2013/498 I Kvalifiseringsprogrammet i Arena - ny funksjonalitet, brukerveiledning samt retningskinjer for kontorsperre 2013-03-10T18:34:07.772049 498 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25 13/00498-001 2013-02-25 2013-02-25 Ingvill Haugli Endresen 2013 None
None None MELDING OM VEDTAK - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING 2 Lenvik kommune 2013/456 U MELDING OM VEDTAK - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING 2013-03-10T18:34:07.772262 456 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25 13/00456-002 2013-02-25 2013-02-25 Monika H. Søreng 2013 Coop Nord SA
None None Melding om vedtak - Søknad om fritak fra båndtvangsbestemmelser i forbindelse med jaktprøve 5 Lenvik kommune 2013/92 U Melding om vedtak - Søknad om fritak fra båndtvangsbestemmelser i forbindelse med jaktprøve 2013-03-10T18:34:07.772471 92 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25 13/00092-005 2013-02-25 2013-02-25 Svein Georg Hove 2013 Jaktprøveutvalget MTFK
None Tor-Ivar Hansen Nabovarsel til Lenvik kommune gnr. 60, bnr. 223, 476 4 Lenvik kommune 2013/204 I Nabovarsel til Lenvik kommune gnr. 60, bnr. 223, 476 2013-03-10T18:34:07.772682 204 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25 13/00204-004 2013-02-08 2013-02-25 Renate Jakobsen 2013 None
None Robin Vestad/Kjell Ole Jørgensen Oppretting av feil og mangler i matrikkelen Gnr. 23 Bnr. 3,5 3 Lenvik kommune 2012/530 I Oppretting av feil og mangler i matrikkelen Gnr. 23 Bnr. 3,5 2013-03-10T18:34:07.772904 530 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25 12/00530-003 2013-02-18 2013-02-25 Bengt Richardsen 2012 None
Ofl §13 Referat fra ansvarsgruppemøte 12.02.2013 9 Lenvik kommune 2012/1450 I Referat fra ansvarsgruppemøte 12.02.2013 2013-03-10T18:34:08.382367 1450 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=2 12/01450-009 2013-02-12 2013-02-25 Anny Bråthen 2012 None
Ofl §13 None Referat fra møte i parkeringsnemnda (mail) 2 Lenvik kommune 2013/371 U Referat fra møte i parkeringsnemnda (mail) 2013-03-10T18:34:08.383057 371 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=2 13/00371-002 2013-02-25 2013-02-25 Hilde Jakobsen 2013
None Midt-Troms Regionråd Seminar om tilflytting og regionalt vertskap i Midt-Troms 5 Lenvik kommune 2012/2524 I Seminar om tilflytting og regionalt vertskap i Midt-Troms 2013-03-10T18:34:08.383780 2524 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=2 12/02524-005 2013-02-22 2013-02-25 Margrethe Hagerupsen 2012 None
Ofl §13 Spesialundervisning 2013/14 5 Lenvik kommune 2012/703 I Spesialundervisning 2013/14 2013-03-10T18:34:08.384028 703 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=2 12/00703-005 2013-02-22 2013-02-25 Marita Eidissen 2012 None
Ofl §13 None Svar - Legeuttalelse 56 Lenvik kommune 2013/4 U Svar - Legeuttalelse 2013-03-10T18:34:08.384251 4 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=2 13/00004-056 2013-02-25 2013-02-25 Randi Paulsen Nordmo 2013
None Olav Holm m/flere Søknad om deling av eiendom - fritidsformål gnr. 87, bnr. 5 1 Lenvik kommune 2013/517 I Søknad om deling av eiendom - fritidsformål gnr. 87, bnr. 5 2013-03-10T18:34:08.384461 517 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=2 13/00517-001 2012-12-04 2013-02-25 Stein Gunnar Spjelkavik 2013 None
None Norges vassdrags- og energidirektorat Søknad om deling - tilleggsareal gnr. 8, bnr. 7 - høringsuttalelse 4 Lenvik kommune 2012/2097 I Søknad om deling - tilleggsareal gnr. 8, bnr. 7 - høringsuttalelse 2013-03-10T18:34:08.384671 2097 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=2 12/02097-004 2013-02-22 2013-02-25 Stein Gunnar Spjelkavik 2012 None
None Lenvik kommune Søknad om deling av eiendom - nærmiljøanlegg gnr. 47, bnr. 12 1 Lenvik kommune 2013/516 I Søknad om deling av eiendom - nærmiljøanlegg gnr. 47, bnr. 12 2013-03-10T18:34:08.384878 516 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=2 13/00516-001 2013-02-22 2013-02-25 Stein Gunnar Spjelkavik 2013 None
None Tor-Ivar Hansen Søknad om ferdigattest gnr. 60, bnr. 330 2 Lenvik kommune 2013/519 I Søknad om ferdigattest gnr. 60, bnr. 330 2013-03-10T18:34:08.385085 519 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=2 13/00519-002 2013-02-21 2013-02-25 Morten Ingdal 2013 None
None Stig Errol Larsen Søknad om fritak som meddommer i Senja Tingrett 1 Lenvik kommune 2013/515 I Søknad om fritak som meddommer i Senja Tingrett 2013-03-10T18:34:08.385293 515 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=2 13/00515-001 2013-02-21 2013-02-25 Torleif Josefsen 2013 None
Ofl §13 None Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2 Lenvik kommune 2013/359 U Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2013-03-10T18:34:08.385510 359 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=2 13/00359-002 2013-02-25 2013-02-25 Hilde Jakobsen 2013
Ofl §13 Søknad om startlån 1 Lenvik kommune 2013/514 I Søknad om startlån 2013-03-10T18:34:08.385725 514 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=2 13/00514-001 2013-02-22 2013-02-25 Eldbjørg Wold 2013 None
None Steinar Nymo Søknad om utsetting av utenlandske treslag 1 Lenvik kommune 2013/503 I Søknad om utsetting av utenlandske treslag 2013-03-10T18:34:08.385932 503 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=2 13/00503-001 2013-02-17 2013-02-25 Svein Georg Hove 2013 None
Ofl §25 Søknad på stilling som barnevernkurator 18 Lenvik kommune 2013/294 I Søknad på stilling som barnevernkurator 2013-03-10T18:34:09.020143 294 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=3 13/00294-018 2013-02-22 2013-02-25 Linda Solberg Paulsen 2013 None
Ofl §25 Søknad på stilling som barnevernkurator 16 Lenvik kommune 2013/294 I Søknad på stilling som barnevernkurator 2013-03-10T18:34:09.020378 294 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=3 13/00294-016 2013-02-23 2013-02-25 Linda Solberg Paulsen 2013 None
Ofl §25 Søknad på stilling som barnevernkurator 14 Lenvik kommune 2013/294 I Søknad på stilling som barnevernkurator 2013-03-10T18:34:09.020598 294 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=3 13/00294-014 2013-02-24 2013-02-25 Linda Solberg Paulsen 2013 None
Ofl §25 Søknad på stilling som barnevernkurator 12 Lenvik kommune 2013/294 I Søknad på stilling som barnevernkurator 2013-03-10T18:34:09.020814 294 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=3 13/00294-012 2013-02-24 2013-02-25 Linda Solberg Paulsen 2013 None
Ofl §25 Søknad på stilling som barnevernkurator 3 Lenvik kommune 2013/500 I Søknad på stilling som barnevernkurator 2013-03-10T18:34:09.021031 500 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=3 13/00500-003 2013-02-23 2013-02-25 Linda Solberg Paulsen 2013 None
Ofl §25 Søknad på stilling som barnevernskurator - vikariat 1 Lenvik kommune 2013/500 I Søknad på stilling som barnevernskurator - vikariat 2013-03-10T18:34:09.021247 500 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=3 13/00500-001 2013-02-24 2013-02-25 Linda Solberg Paulsen 2013 None
None Nils Fagerhaug Tilbakemelding på tilsynsrapport gnr. 22, bnr. 10 6 Lenvik kommune 2013/302 I Tilbakemelding på tilsynsrapport gnr. 22, bnr. 10 2013-03-10T18:34:09.021456 302 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=3 13/00302-006 2013-02-20 2013-02-25 Abrahamsen Steinar 2013 None
None None Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport 28 Lenvik kommune 2006/467 U Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport 2013-03-10T18:34:09.021666 467 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=3 06/00467-028 2013-02-25 2013-02-25 Sigbjørn Syr 2006 Berg sykehjem v/Berg kommune
None None Tillatelse til tiltak - bruksendring: integrert garasje til soverom + tilbygg gnr. 48, bnr. 102 15 Lenvik kommune 2012/1968 U Tillatelse til tiltak - bruksendring: integrert garasje til soverom + tilbygg gnr. 48, bnr. 102 2013-03-10T18:34:09.021875 1968 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=3 12/01968-015 2013-01-23 2013-02-25 Kristina Jakobsen 2012 Øyvind Fossli
None Troms fylkeskommune Tilsagn om tilskudd til Arvid Hanssen-festivalen 2013 2 Lenvik kommune 2012/2376 I Tilsagn om tilskudd til Arvid Hanssen-festivalen 2013 2013-03-10T18:34:09.022082 2376 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=3 12/02376-002 2013-02-18 2013-02-25 Cato Simonsen 2012 None
None Børge Hansen m/flere tilsvar vedr. søknad om retting/endring av feil i matrikkel Gnr. 107 Bnr. 10 4 Lenvik kommune 2013/353 I tilsvar vedr. søknad om retting/endring av feil i matrikkel Gnr. 107 Bnr. 10 2013-03-10T18:34:09.022292 353 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=3 13/00353-004 2013-02-18 2013-02-25 Bengt Richardsen 2013 None
None Norges vassdrags- og energidirektoratet Uttalelse angående søknad om deling av eiendom - hyttetomt Gnr. 11 bnr. 13 - høringsuttalelse 5 Lenvik kommune 2012/1947 I Uttalelse angående søknad om deling av eiendom - hyttetomt Gnr. 11 bnr. 13 - høringsuttalelse 2013-03-10T18:34:09.022502 1947 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=3 12/01947-005 2013-02-22 2013-02-25 Stein Gunnar Spjelkavik 2012 None
Ofl §13 None Vedrørende arbeidssituasjonen 1 Lenvik kommune 2013/476 U Vedrørende arbeidssituasjonen 2013-03-10T18:34:09.022722 476 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=3 13/00476-001 2013-02-20 2013-02-25 Helen-Marie Henriksen 2013
None Klima- og forurensningsdirektoratet Vedtak om endring av tillatelsen med hensyn på utslippsgrense for dioksiner, støv og målekrav for NOx 1 Lenvik kommune 2013/511 I Vedtak om endring av tillatelsen med hensyn på utslippsgrense for dioksiner, støv og målekrav for NOx 2013-03-10T18:34:09.481016 511 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-25&page=4 13/00511-001 2013-02-14 2013-02-25 Asle Bogen 2013 None
None None Svar - Søker på eventuelle ledige stillinger 16 Lenvik kommune 2013/55 U Svar - Søker på eventuelle ledige stillinger 2013-03-10T18:34:09.941898 55 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-24 13/00055-016 2013-02-24 2013-02-24 Bente J. Karlsen 2013 Markus Rudi Wågene
None Jensen Fisk AS Anmodning om utbetaling av innvilget tilskudd 28 Lenvik kommune 2012/1432 I Anmodning om utbetaling av innvilget tilskudd 2013-03-10T18:34:11.063104 1432 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-22 12/01432-028 2013-02-21 2013-02-22 Odd-Egil Nilsen 2012 None
Ofl §13 None Diverse vedr. barnehager 4 Lenvik kommune 2013/205 U Diverse vedr. barnehager 2013-03-10T18:34:11.063848 205 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-22 13/00205-004 2013-02-22 2013-02-22 Kari Sandsnes 2013
None Johan-Arnt Henriksen Erverv/innløsing av areal til realisering av Finnfjord Industriområde. 69 Lenvik kommune 2009/908 I Erverv/innløsing av areal til realisering av Finnfjord Industriområde. 2013-03-10T18:34:11.064489 908 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-22 09/00908-069 2013-02-21 2013-02-22 Renate Jakobsen 2009 None
Ofl §13 None Foreldrepermisjon - Avvikling 5 Lenvik kommune 2009/2918 U Foreldrepermisjon - Avvikling 2013-03-10T18:34:11.065146 2918 http://webway.lenvik.kommune.no/?date=2013-02-22 09/02918-005 2013-02-22 2013-02-22 Else-Rita Langaune 2009
March 2014
Permalink Hide details Show details 1395039064.812680_235854bb-d687-4aaf-a640-9bf2c00f252e 06:51, 17 March 2014 1394934572.401701_7233d541-a437-4b01-8a8a-8f470615bf51 01:49, 16 March 2014 1394831708.793862_485183bf-5c11-4210-8cd1-731a6721be5f 21:15, 14 March 2014 1394650132.175875_33702b3f-589e-44da-ba0a-52fdf9afa273 18:48, 12 March 2014 1394550443.352657_85e4c2e3-e55e-4be7-a46a-c33f7a71da70 15:07, 11 March 2014 1394461015.354272_63224afd-7b8a-4bef-9e60-c462ef87027a 14:16, 10 March 2014 1394356700.854291_e665c2c2-24b0-4768-a6bf-fdbb3220e5af 09:18, 9 March 2014 1394270249.592818_62b47869-575f-4f55-9c52-ccfeb73971e3 09:18, 8 March 2014 1394270249.453390_8c536cc5-1f10-4a04-8d13-8a035c76aefc 09:17, 8 March 2014 1394159640.703950_3215bab5-5897-432d-b18e-a0e77118d0ee 02:35, 7 March 2014
Run succeeded: - ran 10 times, most recently for 1 seconds (0 scraped pages, 0 records) 06:51, 17 March 2014

Loading...


     
March 2013
Hide changes Show changes 9 13:36, 10 March 2013 8 8 13:35, 10 March 2013 7 7 13:32, 10 March 2013 6 6 13:32, 10 March 2013 5 5 13:31, 10 March 2013 4 4 13:31, 10 March 2013 3 3 13:31, 10 March 2013 2
Edited by Petter Reinholdtsen 7 times 13:36, 10 March 2013

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide changes Show changes 2 13:21, 10 March 2013 1 1 13:17, 10 March 2013 0
Edited by Petter Reinholdtsen 2 times 13:21, 10 March 2013

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide first version Show first version 0 13:17, 10 March 2013
Edited by Petter Reinholdtsen 13:17, 10 March 2013

Loading...

Difference between, revision and previous revision