ScraperWiki Classic is now read-only.

But don’t worry! You can transfer this scraper to Morph.io if you want to continue editing it.

Transfer to Morph.io
It looks like this scraper is broken!

On its last run it generated the following error: ValueError: Something went wrong

Fix this scraper

Current status

Idle – next run ASAP

Last run Failed!

1 week, 1 day ago

Scraped 8 pages from www.loppa.kommune.no

About this scraper

YAML-tagger:
Type: kommune
Status: finished
Name: Loppa kommune

This scraper is public

Anyone can see this scraper, and any registered user can edit it.

Users who have contributed to this scraper:

exemption sender scrapestamputc journalid recorddate casedocseq agency doctype journalyear docdesc casedesc caseseqnr scrapedurl docdate caseid accesscode recipient journalseqnr caseyear
Off.l. §13, jf FVL §13 nr. 1 Solbjørg Irene Jensen 2012-07-01T20:42:22.526836 2012/2546 2012-06-18T00:00:00 12 Loppa kommune U 2012 Søknad om boligtilskudd - Delegert vedtak Invitasjon til å søke om startlån og tilskudd til videretildeling for 2012 94 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-14T00:00:00 2012/94 U ***** 2546 2012
Off.l. §13, jf FVL §13 nr. 1 Solbjørg Irene Jensen 2012-07-01T20:42:22.527220 2012/2547 2012-06-18T00:00:00 13 Loppa kommune U 2012 Søknad om boligtilskudd Invitasjon til å søke om startlån og tilskudd til videretildeling for 2012 94 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-14T00:00:00 2012/94 U ***** 2547 2012
Off.l. §13, jf FVL §13 nr. 1 Solbjørg Irene Jensen 2012-07-01T20:42:22.527474 2012/2550 2012-06-18T00:00:00 14 Loppa kommune U 2012 Søknad om boligtilskudd Invitasjon til å søke om startlån og tilskudd til videretildeling for 2012 94 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-14T00:00:00 2012/94 U ***** 2550 2012
Off.l. §13, jf FVL §13 nr. 1 Solbjørg Irene Jensen 2012-07-01T20:42:22.751791 2012/2556 2012-06-18T00:00:00 15 Loppa kommune U 2012 Søknad om boligtilskudd Invitasjon til å søke om startlån og tilskudd til videretildeling for 2012 94 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-14T00:00:00 2012/94 U ***** 2556 2012
None Solbjørg Irene Jensen 2012-07-01T20:42:22.752146 2012/2563 2012-06-18T00:00:00 6 Loppa kommune U 2012 Særutskrift: Årsmelding og årsregnskap 2011 Loppa Havn KF Årsmelding og årsregnskap 2011 Loppa Havn KF 289 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-17T00:00:00 2012/289 None Arkivet 2563 2012
None Solbjørg Irene Jensen 2012-07-01T20:42:22.752396 2012/2564 2012-06-18T00:00:00 8 Loppa kommune U 2012 Særutskrift: Årsmelding og kommuneregnskap 2011 Årsmelding og kommuneregnskap 2011 260 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-17T00:00:00 2012/260 None Arkivet 2564 2012
None Solbjørg Irene Jensen 2012-07-01T20:42:22.752643 2012/2565 2012-06-18T00:00:00 3 Loppa kommune U 2012 Særutskrift: Kontrollutvalgets årsmelding for 2011 Kontrollutvalgets årsmelding for 2011 414 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-17T00:00:00 2012/414 None Vest-Finnmark IKS 2565 2012
None Solbjørg Irene Jensen 2012-07-01T20:42:22.925165 2012/2566 2012-06-18T00:00:00 6 Loppa kommune U 2012 Særutskrift: Valg av forliksrådsmedlemmer Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer 2012 1073 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-17T00:00:00 2011/1073 None Fylkesmannen i Finnmark 2566 2011
None Solbjørg Irene Jensen 2012-07-01T20:42:22.925598 2012/2567 2012-06-18T00:00:00 2 Loppa kommune U 2012 Særutskrift: Tertialrapport 2012 Tertialrapport 2012 434 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-17T00:00:00 2012/434 None Arkiv 2567 2012
None Solbjørg Irene Jensen 2012-07-01T20:42:22.926549 2012/2568 2012-06-18T00:00:00 29 Loppa kommune U 2012 Særutskrift: 8/54 - Kjøp av verikaldelt tomannsbolig i Sør- Tverrfjord 8/54 - Tilbud på lærerbolig i Sør-Tverrfjord 666 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-17T00:00:00 2010/666 None Driftsavdelingen 2568 2010
None Solbjørg Irene Jensen 2012-07-01T20:42:22.926826 2012/2569 2012-06-18T00:00:00 6 Loppa kommune U 2012 Særutskrift: 11/80 - Søknad om erverv av tomt 11/80 - Søknad om erverv av tomt 450 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-17T00:00:00 2012/450 None Adv. Gisle Loso AS 2569 2012
None Solbjørg Irene Jensen 2012-07-01T20:42:23.142257 2012/2570 2012-06-18T00:00:00 9 Loppa kommune U 2012 Særutskrift: Årsmelding og kommuneregnskap 2011 Årsmelding og kommuneregnskap 2011 260 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-17T00:00:00 2012/260 None Fylkesmannen i Finnmark 2570 2012
None Solbjørg Irene Jensen 2012-07-01T20:42:23.142606 2012/2571 2012-06-18T00:00:00 3 Loppa kommune U 2012 Særutskrift: Låneopptak Startlån Låneopptak Startlån 449 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-17T00:00:00 2012/449 None Husbanken 2571 2012
None Solbjørg Irene Jensen 2012-07-01T20:42:23.142855 2012/2572 2012-06-18T00:00:00 6 Loppa kommune U 2012 Særutskrift: Søknad om serverings- og skjenkebevilling for en begrenset del av året - Dattera til Larsen Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Dattera til Larsen 419 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-17T00:00:00 2012/419 None Dattera til Larsen 2572 2012
None Solbjørg Irene Jensen 2012-07-01T20:42:23.143100 2012/2573 2012-06-18T00:00:00 8 Loppa kommune U 2012 Særutskrift: Renholdsseksjon Renholdsteam Loppa 119 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-17T00:00:00 2012/119 None Arkiv 2573 2012
None Solbjørg Irene Jensen 2012-07-01T20:42:23.349465 2012/2574 2012-06-18T00:00:00 10 Loppa kommune U 2012 Særutskrift Innføring av eiendomsskatt i Loppa kommune Innføring av eiendomsskatt i Loppa kommune 846 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-17T00:00:00 2009/846 None Arkiv 2574 2009
None Solbjørg Irene Jensen 2012-07-01T20:42:23.349833 2012/2575 2012-06-18T00:00:00 51 Loppa kommune U 2012 Særutskrift: Lovlighetskontroll etter kommunelovens § 59 av kommunestyresak 36/12 - Fremtidig skolestruktur iLoppa Utredning av fremtidig skolestruktur i Loppa. 124 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-17T00:00:00 2012/124 None Fylkesmannen i Finnmark 2575 2012
None Solbjørg Irene Jensen 2012-07-01T20:42:23.350087 2012/2576 2012-06-18T00:00:00 37 Loppa kommune U 2012 Særutskrift: Opprettelse av arbeidsgruppe i forhold til fremtidig skolestruktur i Loppa. Budsjett 2012 838 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-18T00:00:00 2011/838 None Arkivet 2576 2011
None Erna Johansen 2012-07-01T20:42:23.350334 2012/2577 2012-06-18T00:00:00 7 Loppa kommune I 2012 Underskrevet arbeidsavtale ferievikar Personalmappe ***** ***** ***** 907 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-01T00:00:00 2008/907 None Loppa kommune 2577 2008
None LUFS 2012-07-01T20:42:23.519906 2012/2578 2012-06-18T00:00:00 52 Loppa kommune I 2012 Vedtak i Loppa kommunestyre - Fylkesmannen si handsaming Utredning av fremtidig skolestruktur i Loppa. 124 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-18T00:00:00 2012/124 None Loppa kommune 2578 2012
None Ulf-Arne Eriksen 2012-07-01T20:42:23.520265 2012/2579 2012-06-18T00:00:00 2 Loppa kommune I 2012 Etterlyser svar på klage Klage ***** ***** ***** ***** ***** 443 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-14T00:00:00 2012/443 None Loppa kommune 2579 2012
None Hemis AS – Avd. Alta 2012-07-01T20:42:23.520517 2012/2580 2012-06-18T00:00:00 2 Loppa kommune I 2012 VS: Grunnpakke 2012 til signering Bedriftshelsetjeneste 291 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-15T00:00:00 2012/291 None Loppa kommune 2580 2012
None Solbjørg Irene Jensen 2012-07-01T20:42:23.520766 2012/2581 2012-06-18T00:00:00 53 Loppa kommune U 2012 Særutskrift: Fremtidig skolestruktur i Loppa. Utredning av fremtidig skolestruktur i Loppa. 124 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-18T00:00:00 2012/124 None Arkiv 2581 2012
None Fylkesmannen i Finnmark 2012-07-01T20:42:23.692589 2012/2582 2012-06-18T00:00:00 11 Loppa kommune I 2012 VS: rapportering deltagere VO Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) 2012 147 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-15T00:00:00 2012/147 None Loppa kommune 2582 2012
None AKSIS 2012-07-01T20:42:23.692957 2012/2583 2012-06-18T00:00:00 5 Loppa kommune I 2012 VS: Styremøte Aksis torsdag 21. juni kl 12.00 Aksis Eiendom AS 60 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-15T00:00:00 2012/60 None Loppa kommune 2583 2012
None Solbjørg Irene Jensen 2012-07-01T20:42:23.693212 2012/2585 2012-06-18T00:00:00 54 Loppa kommune U 2012 Særutskrift: Utredning av fremtidig skolestruktur i Loppa- uttalelse fra omstillingsstyret.. Utredning av fremtidig skolestruktur i Loppa. 124 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-18T00:00:00 2012/124 None Arkiv 2585 2012
None Liv Beate Karlsen 2012-07-01T20:42:23.693486 2012/2586 2012-06-18T00:00:00 55 Loppa kommune U 2012 Oversendelse av sak om lovlighetskontroll Utredning av fremtidig skolestruktur i Loppa. 124 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-18T00:00:00 2012/124 None Fylkesmannen i Finnmark 2586 2012
None Polarfeed AS 2012-07-01T20:42:23.863580 2012/2587 2012-06-18T00:00:00 24 Loppa kommune I 2012 Inntresert i å leie hus i vassdalen. Søknad om kommunal bolig 2012 27 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-18T00:00:00 2012/27 None Loppa kommune 2587 2012
None Fylkesmannen i Troms 2012-07-01T20:42:23.863951 2012/2588 2012-06-18T00:00:00 4 Loppa kommune I 2012 Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 16. og 30. mai 2012 Rovviltnemnda 2012 200 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-08T00:00:00 2012/200 None Loppa kommune 2588 2012
None inkluderingsdepartementet 2012-07-01T20:42:23.864209 2012/2589 2012-06-18T00:00:00 2 Loppa kommune I 2012 Kandidater til Årets forbilde 2012 Årets forbilde 774 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-12T00:00:00 2011/774 None Loppa kommune 2589 2011
None Hammerfest kommune 2012-07-01T20:42:23.864465 2012/2590 2012-06-18T00:00:00 1 Loppa kommune I 2012 Oppnevnelse av representant til Lokal redningssentral i Vest-Finnmark Lokal redningssentral i Vest-Finnmark 484 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-14T00:00:00 2012/484 None Loppa kommune 2590 2012
Off.l. §13, jf FVL §13 nr. 1 Advokat Gisle Loso 2012-07-01T20:42:24.033829 2012/2591 2012-06-18T00:00:00 3 Loppa kommune I 2012 Alta Tingrett - Dødsbo ***** ***** Bekreftelse på fordringsanmeldelse - proklama ***** ***** 1043 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-13T00:00:00 2011/1043 U Loppa kommune 2591 2011
None Miljøvernavdelingen 2012-07-01T20:42:24.034204 2012/2592 2012-06-18T00:00:00 5 Loppa kommune I 2012 23/52 Høringsuttalelse - Søknad om tillatelse til å oppføre carport 23/52 Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Carport i tilknytning til garasje 416 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-08T00:00:00 2012/416 None Loppa kommune 2592 2012
§30 Matrikkelloven ***** 2012-07-01T20:42:24.034469 2012/2593 2012-06-18T00:00:00 7 Loppa kommune I 2012 4/28 Nabovarsel, gjenpart av nabovarsel og kvittering for nabovarsel 4/28 Søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven 13 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-05-26T00:00:00 2012/13 U Loppa kommune 2593 2012
None Miljøvernavdelingen 2012-07-01T20:42:24.034726 2012/2594 2012-06-18T00:00:00 5 Loppa kommune I 2012 4/63 Høringsuttalelse - Oppføring av uthus 4/63 Melding om tiltak 432 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-08T00:00:00 2012/432 None Loppa kommune 2594 2012
None stab 2012-07-01T20:42:24.246511 2012/2595 2012-06-18T00:00:00 1 Loppa kommune I 2012 Revisjonsberetning 2011 - Loppa overformynderi Revisjonsberetning 2011 - Loppa overformynderi 485 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-12T00:00:00 2012/485 None Loppa kommune 2595 2012
Off.l. §13, jf FVL §13 nr. 1 Politiet 2012-07-01T20:42:24.246877 2012/2596 2012-06-18T00:00:00 1 Loppa kommune I 2012 Avslutning av sak etter gjeldsordningsloven Avslutning av sak etter gjeldsordningsloven 486 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-12T00:00:00 2012/486 U Loppa kommune 2596 2012
§30 Matrikkelloven ***** 2012-07-01T20:42:24.247144 2012/2597 2012-06-18T00:00:00 5 Loppa kommune I 2012 11/1 Gravemelding/tillatelse tett vannledning Gravemelding 2012 459 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-18T00:00:00 2012/459 U Loppa kommune 2597 2012
None Karen B. Martinsen 2012-07-01T20:42:24.247402 2012/2598 2012-06-18T00:00:00 67 Loppa kommune I 2012 Underskrevet arbeidsavtale Sommerjobb til ungdom 2012 310 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-01T00:00:00 2012/310 None Loppa kommune 2598 2012
None Egil-Magnus Olsen 2012-07-01T20:42:24.447063 2012/2599 2012-06-18T00:00:00 68 Loppa kommune I 2012 Underskrevet arbeidsavtale Sommerjobb til ungdom 2012 310 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-16T00:00:00 2012/310 None Loppa kommune 2599 2012
None Amalie E. Ingvaldsen 2012-07-01T20:42:24.447415 2012/2600 2012-06-18T00:00:00 69 Loppa kommune I 2012 Underskrevet arbeidsavtale Sommerjobb til ungdom 2012 310 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-05T00:00:00 2012/310 None Loppa kommune 2600 2012
Off.l. §13, jf FVL §13 nr. 1 ***** 2012-07-01T20:42:24.447669 2012/2601 2012-06-18T00:00:00 5 Loppa kommune I 2012 Tilsagn på startlån/tilskudd Søknad om startlån ***** ***** ***** 469 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-14T00:00:00 2012/469 U Loppa kommune 2601 2012
None Kommunal- og regionaldepartementet 2012-07-01T20:42:24.447925 2012/2602 2012-06-18T00:00:00 1 Loppa kommune I 2012 Rundskriv om iverksetting av endringer i kommuneloven - samkommune mv. Kommuneloven endringer 2012 487 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-18T00:00:00 2012/487 None Loppa kommune 2602 2012
None Norsk institutt for skog og landskap 2012-07-01T20:42:24.656459 2012/2603 2012-06-19T00:00:00 1 Loppa kommune I 2012 Ny versjon av Gårdskart på Internett Gårdskart på internett 488 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-18T00:00:00 2012/488 None Loppa kommune 2603 2012
None Obal Velez Rivas 2012-07-01T20:42:24.656813 2012/2604 2012-06-19T00:00:00 2 Loppa kommune I 2012 Søknad på stilling som kommunelege Stilling som Kommunelege 429 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-19T00:00:00 2012/429 None Loppa kommune 2604 2012
Off.l. §13 ***** 2012-07-01T20:42:24.657068 2012/2605 2012-06-19T00:00:00 16 Loppa kommune I 2012 Søknad om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning ***** ***** ***** Spesialundervisning 2012/2013 194 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-13T00:00:00 2012/194 E Loppa kommune 2605 2012
None Sametinget 2012-07-01T20:42:24.657375 2012/2606 2012-06-19T00:00:00 6 Loppa kommune I 2012 4/63 Uttalelse vedr. melding om tiltak 4/63 Melding om tiltak 432 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-14T00:00:00 2012/432 None Loppa kommune 2606 2012
None Sametinget 2012-07-01T20:42:24.869005 2012/2607 2012-06-19T00:00:00 11 Loppa kommune I 2012 4/1 - Vedr. dispensasjonssøknad for oppsetting av gapahuk Rossmollvika - Varsel om befaring Grunneiers tillatelse til oppføring av gapahuk i Rossmollvika - Loppa Øy 377 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-14T00:00:00 2012/377 None Loppa kommune 2607 2012
None Sametinget 2012-07-01T20:42:24.869383 2012/2608 2012-06-19T00:00:00 12 Loppa kommune I 2012 4/38 Vedr. deling av eiendom - Varsel om befaring 4/38 fradeling av parsell fra eiendommen 740 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-14T00:00:00 2011/740 None Loppa kommune 2608 2011
None Nuvsvåg utleiebygg AS 2012-07-01T20:42:24.869642 2012/2609 2012-06-19T00:00:00 1 Loppa kommune I 2012 Nuvsvåg utleiebygg AS - Søknad om tilskudd Nuvsvåg utleiebygg AS - Søknad om tilskudd 489 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-16T00:00:00 2012/489 None Loppa kommune 2609 2012
None Norsk Helsenett 2012-07-01T20:42:24.869888 2012/2610 2012-06-19T00:00:00 1 Loppa kommune I 2012 Meldingsutbredelse Norsk Helsenett SF Meldingsutbredelse Norsk Helsenett SF 490 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-12T00:00:00 2012/490 None Loppa kommune 2610 2012
None Ymber AS 2012-07-01T20:42:25.037437 2012/2611 2012-06-19T00:00:00 3 Loppa kommune I 2012 Generalforsamling Møteinnkallinger/utskrifter Ymber AS 95 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-18T00:00:00 2012/95 None Loppa kommune 2611 2012
None Julia Wilhelmsen 2012-07-01T20:42:25.037791 2012/2612 2012-06-20T00:00:00 3 Loppa kommune U 2012 Bekreftelse på arbeidsforhold Personalmappe ***** ***** 294 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-19T00:00:00 2010/294 None Halina Opalinska 2612 2010
None Torill Martinsen 2012-07-01T20:42:25.038047 2012/2613 2012-06-19T00:00:00 13 Loppa kommune I 2012 Underskrevet arbeidsavtale Personalmappe ***** ***** 728 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-05-30T00:00:00 2009/728 None Loppa kommune 2613 2009
None Terje Haugen 2012-07-01T20:42:25.038293 2012/2614 2012-06-20T00:00:00 2 Loppa kommune U 2012 Loppa spring water AS Søknad om tilskudd Loppa spring water AS Søknad om tilskudd 476 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-19T00:00:00 2012/476 None Loppa spring water AS 2614 2012
None Høgtun Skole 2012-07-01T20:42:25.205398 2012/2615 2012-06-19T00:00:00 1 Loppa kommune I 2012 Melding om erstatningsansvar Melding om erstatningsansvar 491 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-15T00:00:00 2012/491 None Loppa kommune 2615 2012
None Inge Martinsen 2012-07-01T20:42:25.205767 2012/2616 2012-06-19T00:00:00 17 Loppa kommune I 2012 Søknad om stilling som lærer i grunnskolen Stillinger i skoleverket 2012-2013 181 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-18T00:00:00 2012/181 None Loppa kommune 2616 2012
None Rune Fjellstad 2012-07-01T20:42:25.206021 2012/2617 2012-06-19T00:00:00 18 Loppa kommune I 2012 Søknad på stilling- musikkundervisning i grunnskolen Stillinger i skoleverket 2012-2013 181 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-18T00:00:00 2012/181 None Loppa kommune 2617 2012
None Marit M. Rustad 2012-07-01T20:42:25.206268 2012/2618 2012-06-19T00:00:00 1 Loppa kommune I 2012 Søknad om støtte til festival - Liv i Loppa 2012 Søknad om støtte til festival - Liv i Loppa 2012 492 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-05-25T00:00:00 2012/492 None Loppa kommune 2618 2012
None Terje Haugen 2012-07-01T20:42:25.375597 2012/2620 2012-06-20T00:00:00 2 Loppa kommune U 2012 Alfon Danielsen snekkerverksted - søknad om tilskudd til markedsføring Alfon Danielsen snekkerverksted - søknad om tilskudd til markedsføring 448 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-19T00:00:00 2012/448 None Alfon Danielsen snekkerverksted 2620 2012
None Aksis AS 2012-07-01T20:42:25.375947 2012/2623 2012-06-20T00:00:00 6 Loppa kommune I 2012 VS: Styremøte torsdag 21. juni 2012 Aksis Eiendom AS 60 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-20T00:00:00 2012/60 None Loppa kommune 2623 2012
Off.l. §13, jf FVL §13 nr. 1 Høgtun skole 2012-07-01T20:42:25.376199 2012/2625 2012-06-20T00:00:00 12 Loppa kommune I 2012 Kurs i norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) 2012 147 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-07T00:00:00 2012/147 U Loppa kommune 2625 2012
None Glenn Hansen 2012-07-01T20:42:25.376452 2012/2626 2012-06-20T00:00:00 70 Loppa kommune I 2012 Underskrevet arbeidsavtale Sommerjobb til ungdom 2012 310 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-16T00:00:00 2012/310 None Loppa kommune 2626 2012
None Matias Martinsen 2012-07-01T20:42:25.580336 2012/2627 2012-06-20T00:00:00 71 Loppa kommune I 2012 Underskrevet arbeidsavtale Sommerjobb til ungdom 2012 310 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-18T00:00:00 2012/310 None Loppa kommune 2627 2012
Off.l. §13, jf FVL §13 nr. 1 Kommunehelsetjenesten i Loppa 2012-07-01T20:42:25.580706 2012/2628 2012-06-20T00:00:00 4 Loppa kommune I 2012 Legeerklæring vedr. omsorgsbolig/avlastning ***** ***** ***** Søknad om omsorgsbolig/aldersbolig 2012 494 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-18T00:00:00 2012/494 U Loppa kommune 2628 2012
None AltaLabben 2012-07-01T20:42:25.580963 2012/2629 2012-06-20T00:00:00 6 Loppa kommune I 2012 Analyseresultater 12.06.2012 - 15.06.2012 AltaLabben - analyseresultater 2012 99 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-15T00:00:00 2012/99 None Loppa kommune 2629 2012
None Vest-Finnmark 2012-07-01T20:42:25.581218 2012/2630 2012-06-20T00:00:00 4 Loppa kommune I 2012 Varsel om tvangsmulkt - Løpende Dagmulkt Vannverksrapportering 2012 100 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-15T00:00:00 2012/100 None Loppa kommune 2630 2012
None Sentraladministrasjonen 2012-07-01T20:42:25.798481 2012/2631 2012-06-20T00:00:00 11 Loppa kommune I 2012 Høringsinnspill til Nasjonal Transportplan 2014 - 23 Nasjonal transportplan 2014-23 570 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-15T00:00:00 2011/570 None Loppa kommune 2631 2011
None Politiet 2012-07-01T20:42:25.798837 2012/2632 2012-06-20T00:00:00 5 Loppa kommune I 2012 Uttalelse vedr. vandel Thomassen AS - Søknad om bevilling til salg av alkohol 353 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-19T00:00:00 2012/353 None Loppa kommune 2632 2012
None Samferdselsavdelingen 2012-07-01T20:42:25.799088 2012/2633 2012-06-20T00:00:00 1 Loppa kommune I 2012 Statens vegvesen forslag til riksvegbudsjett for 2013 Statens vegvesen forslag til riksvegbudsjett for 2013 495 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-15T00:00:00 2012/495 None Loppa kommune 2633 2012
§30 Matrikkelloven ***** 2012-07-01T20:42:25.799339 2012/2634 2012-06-20T00:00:00 1 Loppa kommune I 2012 26/84 Melding om oppsetting av grillhytte 26/84 Melding om oppsetting av grillhytte 496 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-06T00:00:00 2012/496 U Loppa kommune 2634 2012
§30 Matrikkelloven Camilla Hansen 2012-07-01T20:42:25.989422 2012/2635 2012-06-21T00:00:00 6 Loppa kommune U 2012 11/1 - Svar på Gravemelding/tillatelse Gravemelding 2012 459 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-20T00:00:00 2012/459 U ***** 2635 2012
§30 Matrikkelloven Camilla Hansen 2012-07-01T20:42:25.989779 2012/2636 2012-06-21T00:00:00 7 Loppa kommune U 2012 11/2 - Svar på Gravemelding/-tillatelse Gravemelding 2012 459 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-20T00:00:00 2012/459 U ***** 2636 2012
None Helse- og omsorgsdepartementet 2012-07-01T20:42:25.990036 2012/2637 2012-06-20T00:00:00 1 Loppa kommune I 2012 Høring - Forslag om forskriftsendringer som innfører ny turnustjeneste for leger Høring - Forslag om forskriftsendringer som innfører ny turnustjeneste for leger 497 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-20T00:00:00 2012/497 None Loppa kommune 2637 2012
Off.l. §13 Liv Beate Karlsen 2012-07-01T20:42:26.202134 2012/2639 2012-06-21T00:00:00 17 Loppa kommune U 2012 Søknad om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning ***** ***** ***** Spesialundervisning 2012/2013 194 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-20T00:00:00 2012/194 E ***** 2639 2012
None Polarfeed Sales AS 2012-07-01T20:42:26.202508 2012/2640 2012-06-20T00:00:00 1 Loppa kommune I 2012 Samtykke til pantsettelse av festerett Polarfeed Sales AS Samtykke til pantsettelse av festerett Polarfeed Sales AS 498 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-07T00:00:00 2012/498 None Loppa kommune 2640 2012
None Liv Beate Karlsen 2012-07-01T20:42:26.202767 2012/2641 2012-06-21T00:00:00 20 Loppa kommune U 2012 SV: lærer i Bergsfjord Stillinger i skoleverket 2012-2013 181 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-21T00:00:00 2012/181 None Line Enger Posti 2641 2012
None Liv Beate Karlsen 2012-07-01T20:42:26.203017 2012/2642 2012-06-21T00:00:00 21 Loppa kommune U 2012 Tilbud om stilling. Stillinger i skoleverket 2012-2013 181 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-21T00:00:00 2012/181 None Ann Margrethe Flåten 2642 2012
None Liv Beate Karlsen 2012-07-01T20:42:26.369730 2012/2643 2012-06-21T00:00:00 22 Loppa kommune U 2012 Søknad på 100% fast lærerstilling ved Nuvsvåg skole. Stillinger i skoleverket 2012-2013 181 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-21T00:00:00 2012/181 None Kaare Berg 2643 2012
None Liv Beate Karlsen 2012-07-01T20:42:26.370090 2012/2644 2012-06-21T00:00:00 23 Loppa kommune U 2012 Søknad på rektorstilling og lærerstilling. Stillinger i skoleverket 2012-2013 181 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-21T00:00:00 2012/181 None therese munkvold 2644 2012
None Liv Beate Karlsen 2012-07-01T20:42:26.370342 2012/2645 2012-06-21T00:00:00 24 Loppa kommune U 2012 søknad lærerstilling Nuvsvåg Stillinger i skoleverket 2012-2013 181 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-21T00:00:00 2012/181 None Fabrice Caline 2645 2012
None Liv Beate Karlsen 2012-07-01T20:42:26.370589 2012/2646 2012-06-21T00:00:00 25 Loppa kommune U 2012 Søknad om stilling som lærer ved Nuvsvåg skole Stillinger i skoleverket 2012-2013 181 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-21T00:00:00 2012/181 None Solbjørg Annie Hansen 2646 2012
None Terje Haugen 2012-07-01T20:42:26.538320 2012/2647 2012-06-21T00:00:00 2 Loppa kommune U 2012 Søknad om støtte til festival - Liv i Loppa 2012 Søknad om støtte til festival - Liv i Loppa 2012 492 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-21T00:00:00 2012/492 None Marit M. Rustad 2647 2012
None Liv Beate Karlsen 2012-07-01T20:42:26.538684 2012/2648 2012-06-21T00:00:00 11 Loppa kommune U 2012 Tilbud om stilling. Ledig stilling som pedagogiske ledere 302 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-21T00:00:00 2012/302 None Gerd Eli Buskli 2648 2012
Off.l. §13, jf FVL §13 nr. 1 ***** 2012-07-01T20:42:26.538938 2012/2649 2012-06-21T00:00:00 1 Loppa kommune I 2012 Søknad om ekstra ressurs Ekstra ressurs i Øksfjord barnehage 2012/2013 499 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-20T00:00:00 2012/499 U Loppa kommune 2649 2012
None Nuvsvåg utleiebygg AS 2012-07-01T20:42:26.539186 2012/2650 2012-06-21T00:00:00 1 Loppa kommune I 2012 Innkalling til generalforsamling Nuvsvåg utleiebygg AS 500 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-17T00:00:00 2012/500 None Loppa kommune 2650 2012
None Henny Sandnes 2012-07-01T20:42:26.714780 2012/2651 2012-06-21T00:00:00 2 Loppa kommune I 2012 Søknad på stilling som fagarbeider ved Øksfjord barnehage Ledig stilling som assistenter i Øksfjord barnehage 2012/2013 493 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-18T00:00:00 2012/493 None Loppa kommune 2651 2012
None Kulturdepartementet 2012-07-01T20:42:26.715131 2012/2652 2012-06-21T00:00:00 1 Loppa kommune I 2012 Orientering om tilskudd for anlegg til idrett og fysisk aktivitet 2013 Tilskudd for anlegg til idrett og fysisk aktivitet 2013 501 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-15T00:00:00 2012/501 None Loppa kommune 2652 2012
None Planavdelingen 2012-07-01T20:42:26.715385 2012/2654 2012-06-21T00:00:00 1 Loppa kommune I 2012 Regional planstrategi - høring Regional planstrategi for Finnmark 2012 - 2016 502 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-21T00:00:00 2012/502 None Loppa kommune 2654 2012
None Loppakroa As 2012-07-01T20:42:26.715636 2012/2655 2012-06-21T00:00:00 25 Loppa kommune I 2012 Forespørsel om bolig Søknad om kommunal bolig 2012 27 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-20T00:00:00 2012/27 None Loppa kommune 2655 2012
None Gjermund Amundsen 2012-07-01T20:42:26.897618 2012/2656 2012-06-21T00:00:00 1 Loppa kommune I 2012 Kriseplan for Loppa kommune Kriseplan for Loppa kommune 503 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-20T00:00:00 2012/503 None Loppa kommune 2656 2012
None Bjørnar Tollefsen 2012-07-01T20:42:26.897972 2012/2657 2012-06-21T00:00:00 2 Loppa kommune U 2012 SV: Kriseplan for Loppa kommune Kriseplan for Loppa kommune 503 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-21T00:00:00 2012/503 None Gjermund Amundsen 2657 2012
None Hanen (avd Finnmark) 2012-07-01T20:42:26.898220 2012/2658 2012-06-21T00:00:00 1 Loppa kommune I 2012 VS: Søknad om støtte til reiselivsutviklingsprosjekt, ungjobb VS: Søknad om støtte til reiselivsutviklingsprosjekt, ungjobb 504 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-08T00:00:00 2012/504 None Loppa kommune 2658 2012
None Venke Haugen Simonsen 2012-07-01T20:42:26.898465 2012/2659 2012-06-21T00:00:00 15 Loppa kommune I 2012 Underskrevet arbeidsavtale Personalmappe ***** ***** ***** ***** 61 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-19T00:00:00 2010/61 None Loppa kommune 2659 2010
None Olav Henning Trondal 2012-07-01T20:42:27.066350 2012/2660 2012-06-21T00:00:00 1 Loppa kommune I 2012 Redgjørelse i forhold til at elevrådet engasjerte seg i skolesaken Elevrådsarbeid 505 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-04T00:00:00 2012/505 None Loppa kommune 2660 2012
None Fanny Johnsen 2012-07-01T20:42:27.066700 2012/2661 2012-06-21T00:00:00 1 Loppa kommune I 2012 Brev elevråd Elevrådsarbeid 506 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-04T00:00:00 2012/506 None Loppa kommune 2661 2012
None Forbrukerrådet 2012-07-01T20:42:27.066955 2012/2671 2012-06-22T00:00:00 1 Loppa kommune I 2012 Brukerundersøkelser for sykehjem/institusjon Brukerundersøkelser for sykehjem/institusjon 507 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-21T00:00:00 2012/507 None Loppa kommune 2671 2012
None Finnmark Fylkeskommune 2012-07-01T20:42:27.067200 2012/2672 2012-06-22T00:00:00 8 Loppa kommune I 2012 Nye retningslinjer for ordinær skoleskyss i Finnmark Høring - Nye retningslinjer for skoleskyss i Finnmark 81 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-21T00:00:00 2012/81 None Loppa kommune 2672 2012
None Finnmark Fylkeskommune 2012-07-01T20:42:27.235218 2012/2673 2012-06-22T00:00:00 9 Loppa kommune I 2012 Rutiner for ekstraordinær skoleskyss Høring - Nye retningslinjer for skoleskyss i Finnmark 81 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-21T00:00:00 2012/81 None Loppa kommune 2673 2012
None Bygdekinoen 2012-07-01T20:42:27.235593 2012/2674 2012-06-22T00:00:00 15 Loppa kommune I 2012 Bygdekino høsten 2012 Bygdekino i 2012 866 http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/1983773.670.bbsaudxaex/25_2012.pdf 2012-06-21T00:00:00 2011/866 None Loppa kommune 2674 2011
pagenum scrapedurl pagecontent
March 2014
Permalink Hide details Show details 1395048184.869559_1abe524d-3d1d-45af-8017-0264339d4b8d 09:34, 17 March 2014 1394939074.117402_fa5f6f38-3cff-4c5f-a595-97d4e1f1c3f5 03:05, 16 March 2014 1394938780.065834_f6aae369-870b-45b3-b601-9dae64500385 03:04, 16 March 2014
Run failed: ValueError: Something went wrong - ran for 0 seconds (8 scraped pages, 15 records) 09:34, 17 March 2014

Loading...


     
Permalink Hide details Show details 1394835739.272419_09b7edf2-8858-4629-adcc-568648e8b814 22:22, 14 March 2014 1394835739.156585_28314647-6dea-4aa4-96d6-4c7b3bd0ee60 22:22, 14 March 2014 1394745702.976307_1cc68fc1-af6c-4e66-8d26-0995f5e41efe 21:22, 13 March 2014 1394745702.827580_aa923c9f-6f75-4ff2-83ce-1eae522f7d8e 21:21, 13 March 2014 1394653703.133278_3594e4d7-a62f-4d3d-ac80-7d61b87b960c 19:48, 12 March 2014 1394554068.662252_267a4af0-3e18-4ad7-b9d8-68bf20eb0472 16:08, 11 March 2014
Run succeeded: - ran 6 times, most recently for 0 seconds (0 scraped pages, 0 records) 22:22, 14 March 2014

Loading...


     
July 2012
Hide changes Show changes 2 21:44, 1 July 2012 1 1 21:42, 1 July 2012 0
Edited by Petter Reinholdtsen 2 times 21:44, 1 July 2012

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide first version Show first version 0 21:41, 1 July 2012
Edited by Petter Reinholdtsen 21:41, 1 July 2012

Loading...

Difference between, revision and previous revision