ScraperWiki Classic is now read-only.

But don’t worry! You can transfer this scraper to Morph.io if you want to continue editing it.

Transfer to Morph.io

Current status

Idle – next run ASAP

Last run

1 week, 1 day ago

Scraped 11 pages from www.mattilsynet.no

About this scraper

YAML-tagger:
Type: center
Status: unfinished
Name: Mattilsynet
Format: HTML
Datatype: ?
Run: daily
Missingfields: recorddate

This scraper is public

Anyone can see this scraper, and any registered user can edit it.

Users who have contributed to this scraper:

journalid saksansvarlig caseid saksansvarligenhet recorddate agency docdesc laapenr arkivnr docdate scrapestamputc caseseqnr scrapedurl saksbehandler recipient casedesc casedocseq doctype caseyear journalseqnr journalyear exemption sender
2013/148857 STBUR 2013/45480 707522 2013-08-04 Mattilsynet Høringssvar til kommuneplanens arealdel for Lardal 148857/2013 423 2013-04-23 2013-10-06T18:26:35.316968 45480 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 707522/STBUR Lardal kommune Lardal kommune - Kommuneplanens arealdel 2013-2022 5 U 2013 148857 2013 None None
2013/227916 ELJOS 2013/135852 802022 2013-08-04 Mattilsynet Rekvisisjon av attest for eksport av meierivarer 227916/2013 545 2013-06-18 2013-10-06T18:26:35.317109 135852 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 802022/ELJOS Elin Jetlund Osborg Tine SA - Hygienesertifikat - Eksport til USA 2 X 2013 227916 2013 None None
2013/231300 HETHO 2013/134155 703000 2013-08-04 Mattilsynet RAPPORT 231300/2013 431-2 2013-06-25 2013-10-06T18:26:35.317258 134155 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 703000/HETHO ***** ***** ***** - Bekymringsmelding 3 U 2013 231300 2013 Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad None
2013/231686 HETHO 2013/127366 703000 2013-08-04 Mattilsynet TILSYNSRAPPORT 231686/2013 431-2 2013-06-25 2013-10-06T18:26:35.317370 127366 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 703000/HETHO THOR ERIK PAPE ***** ***** ***** - Bekymringsmelding 2 U 2013 231686 2013 None None
2013/237127 JATOL 2013/140022 703000 2013-08-04 Mattilsynet TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG 237127/2013 74 2013-06-28 2013-10-06T18:26:35.317492 140022 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 703000/JATOL ***** DM TAKEAWAY KONNERUD AS - Inspeksjon 2 U 2013 237127 2013 None None
2013/237531 JATOL 2013/121525 703000 2013-08-04 Mattilsynet BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK 237531/2013 74 2013-06-28 2013-10-06T18:26:35.317615 121525 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 703000/JATOL BRIANI CATERING OG SELSKAPSMAT AS BRIANI CATERING OG SELSKAPSMAT AS - Inspeksjon 5 U 2013 237531 2013 None None
2013/237686 JATOL 2013/141483 703000 2013-08-04 Mattilsynet Bekreftelse på meldt virksomhet 237686/2013 74 2013-06-28 2013-10-06T18:26:35.317740 141483 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 703000/JATOL BRIANI CATERING OG SELSKAPSMAT AS BRIANI CATERING OG SELSKAPSMAT AS (Orgnr: 996319768) 1 U 2013 237686 2013 None None
2013/237841 JATOL 2013/141542 703000 2013-08-04 Mattilsynet TILSYNSRAPPORT 237841/2013 74 2013-06-28 2013-10-06T18:26:35.317851 141542 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 703000/JATOL MIX MAXI SENTER MIX MAXI SENTER - Inspeksjon 2 U 2013 237841 2013 None None
2013/240989 HEBER 2012/41765 706000 2013-08-04 Mattilsynet VARSEL OM VEDTAK OM TVANGSMULKT - LØPENDE DAGMULKT 240989/2013 431-2 2013-07-02 2013-10-06T18:26:35.318002 41765 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/HEBER ***** ***** ***** ***** ***** Bekymringsmelding 4 U 2012 240989 2013 Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad None
2013/241585 HEBER 2012/23320 706000 2013-08-04 Mattilsynet VARSEL OM VEDTAK OM TVANGSMULKT - LØPENDE DAGMULKT 241585/2013 431-2 2013-07-02 2013-10-06T18:26:35.318149 23320 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/HEBER ***** ***** ***** ***** Bekymringsmelding 6 U 2012 241585 2013 Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad None
2013/260236 INLHA 2013/154100 704000 2013-08-04 Mattilsynet TILSYNSRAPPORT 260236/2013 74 2013-07-18 2013-10-06T18:26:35.318281 154100 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 704000/INLHA NORD ULLAND GÅRD V KARI SOLIBAKKEN KLEV NORD ULLAND GÅRD - Inspeksjon 1 U 2013 260236 2013 None None
2013/260953 INLHA 2013/147384 704000 2013-08-04 Mattilsynet TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG 260953/2013 754 2013-07-18 2013-10-06T18:26:35.318438 147384 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 704000/INLHA STALL K HINGSTESTASJON STALL K HINGSTESTASJON - Inspeksjon 2 U 2013 260953 2013 None None
2013/261964 INLHA 2013/101454 704000 2013-08-04 Mattilsynet VEDTAK OM TVANGSMULKT - LØPENDE DAGMULKT 261964/2013 74 2013-07-19 2013-10-06T18:26:35.318565 101454 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 704000/INLHA OSTEBOLLA AS OSTEBOLLA AS - Inspeksjon 4 U 2013 261964 2013 None None
2013/262330 INLHA 2013/155257 704000 2013-08-04 Mattilsynet TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG 262330/2013 74 2013-07-19 2013-10-06T18:26:35.318686 155257 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 704000/INLHA AAS KAFETERIA ABU RAYYA AAS KAFETERIA - Inspeksjon 1 U 2013 262330 2013 None None
2013/262475 INGKA 2013/155320 707521 2013-08-04 Mattilsynet TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM PÅLEGG 262475/2013 73 2013-07-19 2013-10-06T18:26:35.318817 155320 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 707521/INGKA INGERS BLOMSTER INGERS BLOMSTER INGER MARIE P GJÆRUM - Inspeksjon med plantevernmidler 2 U 2013 262475 2013 None None
2013/263555 AMLIE 2012/181313 701000 2013-08-04 Mattilsynet ØRTERSTØLEN FJELLSTUE AS - VEDTAK OM TVANGSMULKT - ENGANGSMULKT 263555/2013 512 2013-07-22 2013-10-06T18:26:35.318967 181313 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 701000/AMLIE Ørterstølen Fjellstue ØRTERSTØLEN FJELLSTUE AS - Inspeksjon 5 U 2012 263555 2013 None None
2013/264977 HEBER 2013/93065 706000 2013-08-04 Mattilsynet VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM GODKJENNING/TILLATELSE 264977/2013 433 2013-07-23 2013-10-06T18:26:35.319093 93065 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/HEBER CECILIE MARIE HAUEN CECILIE MARIE HAUEN - Godkjenning/melding 2 U 2013 264977 2013 None None
2013/265825 HETHO 2012/274074 703000 2013-08-04 Mattilsynet VARSEL OM VEDTAK OM TILBAKEFØRING AV DYR 265825/2013 431-2 2013-07-26 2013-10-06T18:26:35.319238 274074 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 703000/HETHO ***** ***** ***** ***** - Inspeksjon 2 U 2012 265825 2013 Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad None
2013/266880 AGOLI 2013/158214 703000 2013-08-04 Mattilsynet Sanitary certificate 266880/2013 511-10 2013-07-24 2013-10-06T18:26:35.319349 158214 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 703000/AGOLI Cargo Linea AS Cargo Linea AS - eksport av drikkevarer 1 U 2013 266880 2013 None None
2013/267832 ANBOO 2013/157163 707521 2013-08-04 Mattilsynet Godtgjørelse for nødhjelp til dyr - Fakturanummer 2013-399 267832/2013 152 2013-07-25 2013-10-06T18:26:35.319498 157163 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 707521/ANBOO Tønsberg Dyreklinikk Tønsberg Dyreklinikk - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr - Fakturanummer 2013-399 2 U 2013 267832 2013 None None
2013/267915 TRAHO 2012/249121 704000 2013-08-04 Mattilsynet BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK 267915/2013 74 2013-07-25 2013-10-06T18:26:35.319636 249121 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 704000/TRAHO NES MÅLLAG NES MÅLLAG - Inspeksjon 5 U 2012 267915 2013 None None
2013/268161 BESTO 2013/141932 102004 2013-08-04 Mattilsynet Innsynshenvendelse DK Hallingdal 268161/2013 046 2013-07-25 2013-10-06T18:26:35.319746 141932 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 102004/BESTO Amalie Vinje Innsynshenvendelser 3 2013 - Samlesak 141 U 2013 268161 2013 None None
2013/268238 RAWSO 2011/146365 707522 2013-08-04 Mattilsynet VEDTAK OM PÅLEGG 268238/2013 754 2013-07-30 2013-10-06T18:26:35.319866 146365 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 707522/RAWSO Hulebak vannverk Hulebak Vannverk - Godkjenning 11 U 2011 268238 2013 None None
2013/268605 TRAHO 2013/158341 704000 2013-08-04 Mattilsynet TILSYNSRAPPORT 268605/2013 73 2013-07-25 2013-10-06T18:26:35.319974 158341 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 704000/TRAHO VESTFOSS AS VESTFOSS AS - Inspeksjon 1 U 2013 268605 2013 None None
2013/268780 AMLIE 2013/139373 701000 2013-08-04 Mattilsynet TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG 268780/2013 754 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.320112 139373 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 701000/AMLIE Nystølfjellet hyttefelt vassverket NYSTØLFJELLET AS - Inspeksjon 2 U 2013 268780 2013 None None
2013/269626 JAHMO 2013/159701 707521 2013-08-04 Mattilsynet VEDTAK OM BÅNDLEGGING OG PÅLEGG 269626/2013 431-1 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.320262 159701 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 707521/JAHMO ***** ***** ***** - Inspeksjon 1 U 2013 269626 2013 Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad None
2013/269761 ANBOO 2013/159313 707500 2013-08-04 Mattilsynet Godtgjørelse for nødhjelp til dyr – Journalnummer 2013-9089 269761/2013 152 2013-07-26 2013-10-06T18:26:35.320419 159313 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 707500/ANBOO Tønsberg Dyreklinikk Tønsberg Dyreklinikk - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr - 2013-9089 2 U 2013 269761 2013 None None
2013/269831 ANBOO 2013/159321 707500 2013-08-04 Mattilsynet Godtgjørelse for nødhjelp til dyr – Journalnummer 2013-9088 269831/2013 152 2013-07-26 2013-10-06T18:26:35.320571 159321 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 707500/ANBOO Tønsberg Dyreklinikk Tønsberg Dyreklinikk - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr - 2013-9088 2 U 2013 269831 2013 None None
2013/269833 MEECH 2013/146555 706000 2013-08-04 Mattilsynet VARSEL OM VEDTAK OM TVANGSMULKT - LØPENDE DAGMULKT 269833/2013 74 2013-07-26 2013-10-06T18:26:35.320694 146555 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/MEECH EIEN KIOSK v/Nasir Mehmood EIEN KIOSK v/Nasir Mehmood - Inspeksjon 3 U 2013 269833 2013 None None
2013/269894 TRESO 2013/126906 702000 2013-08-04 Mattilsynet BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK 269894/2013 430 2013-07-26 2013-10-06T18:26:35.320838 126906 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 702000/TRESO ***** ***** ***** - Bekymringsmelding 6 U 2013 269894 2013 Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad None
2013/269927 LENIC 2013/152597 706000 2013-08-04 Mattilsynet VEDTAK OM TILBAKEFØRING AV DYR 269927/2013 430 2013-07-26 2013-10-06T18:26:35.320983 152597 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/LENIC ***** ***** ***** ***** - Bekymringsmelding 4 U 2013 269927 2013 Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad None
2013/269932 ANBOO 2013/159323 707500 2013-08-04 Mattilsynet Godtgjørelse for nødhjelp til dyr – Journalnummer 2013-9090 269932/2013 152 2013-07-26 2013-10-06T18:26:35.321133 159323 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 707500/ANBOO Tønsberg Dyreklinikk Tønsberg Dyreklinikk - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr - 2013-9090 2 U 2013 269932 2013 None None
2013/269940 BESTO 2013/141932 102004 2013-08-04 Mattilsynet Svar på anmodning om innsyn, jnr. 2013/141932-157 269940/2013 046 2013-07-26 2013-10-06T18:26:35.321262 141932 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 102004/BESTO Østlandsposten Innsynshenvendelser 3 2013 - Samlesak 163 U 2013 269940 2013 None None
2013/270007 STAVA 2013/24835 707500 2013-08-04 Mattilsynet Svar på henvendelse angående tomatplante 270007/2013 70 2013-07-26 2013-10-06T18:26:35.321385 24835 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 707500/STAVA Hans Bergli Publikumshenvendelser 2013 - DK Vestfold 266 U 2013 270007 2013 None None
2013/270303 GUOLA 2013/160211 705000 2013-08-04 Mattilsynet Kyllingproduksjon - Melding om tetthet 270303/2013 431 2013-07-27 2013-10-06T18:26:35.321493 160211 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 705000/GUOLA None Eivind Eckbo - Kyllingproduksjon 1 I 2013 270303 2013 None Eivind Eckbo
2013/270308 STAVA 2013/24835 707500 2013-08-04 Mattilsynet Cesium-målinger - Kontaktskjema mattilsynet.no - 27072013 - 11:45:17 270308/2013 70 2013-07-27 2013-10-06T18:26:35.321613 24835 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 707500/STAVA None Publikumshenvendelser 2013 - DK Vestfold 267 I 2013 270308 2013 None Steinar
2013/270311 NIHAM 2013/33400 703000 2013-08-04 Mattilsynet Dataomerking - Kontaktskjema mattilsynet.no - 27072013 - 07:34:34 270311/2013 70 2013-07-27 2013-10-06T18:26:35.321723 33400 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 703000/NIHAM None Publikumshenvendelser 2013 - DK Drammen 89 I 2013 270311 2013 None Vidar Kjeksrud
2013/270320 KRSNE 2013/160221 703000 2013-08-04 Mattilsynet Melding om import av næringsmidler 270320/2013 542 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.321855 160221 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 703000/KRSNE None HARLEM FOOD AS - Import av næringsmidler 1 I 2013 270320 2013 None INCEPTUM 657 AS
2013/270323 KRSNE 2013/160226 703000 2013-08-04 Mattilsynet Melding om import av næringsmidler 270323/2013 542 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.321987 160226 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 703000/KRSNE None HARLEM FOOD AS - Import av næringsmidler 1 I 2013 270323 2013 None INCEPTUM 657 AS
2013/270358 INLHA 2013/160246 704000 2013-08-04 Mattilsynet Bekymringsmelding 270358/2013 530 2013-07-26 2013-10-06T18:26:35.322113 160246 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 704000/INLHA None Shell stadjonen Numedalsveien 7 - Bekymringsmelding 1 I 2013 270358 2013 Offl. § 24 andre ledd Grad *****
2013/270377 JAHMO 2013/159801 707521 2013-08-04 Mattilsynet VEDTAK OM BÅNDLEGGING OG PÅLEGG 270377/2013 431-1 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.322267 159801 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 707521/JAHMO ***** ***** ***** ***** - Inspeksjon 1 U 2013 270377 2013 Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad None
2013/270397 ANIND 2013/147398 704000 2013-08-04 Mattilsynet Tilbakemelding om vannprøve 270397/2013 754 2013-07-26 2013-10-06T18:26:35.322441 147398 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 704000/ANIND None INGUNN BJØRÅSEN - Inspeksjon 2 I 2013 270397 2013 None Ingunn Bjøråsen
2013/270429 SVTFU 2013/160310 701000 2013-08-04 Mattilsynet FRIERKLÆRING FOR FLOGHAVRE 270429/2013 72 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.322571 160310 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 701000/SVTFU IDAR EIKLID IDAR EIKLID - Inspeksjon 1 U 2013 270429 2013 None None
2013/270451 LENIC 2013/141830 706000 2013-08-04 Mattilsynet Tilbakemelding om oppfylt vedtak 270451/2013 430 2013-07-26 2013-10-06T18:26:35.322710 141830 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/LENIC None Helge Gunnar Johnsen - Bekymringsmelding 5 I 2013 270451 2013 Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad *****
2013/270468 ERLOW 2013/154105 707522 2013-08-04 Mattilsynet Tilbakemelding om utført arbeid 270468/2013 74 2013-07-28 2013-10-06T18:26:35.322856 154105 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 707522/ERLOW None SØNDERSRØD DAGLIGVAREDRIFT AS - Inspeksjon 2 I 2013 270468 2013 None Meny Sønsterød
2013/270476 RAKAR 2013/160253 707521 2013-08-04 Mattilsynet Melding om tetthet over 33 kg levendevekt/m2 270476/2013 752 2013-07-15 2013-10-06T18:26:35.322986 160253 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 707521/RAKAR None Svein Inge Søyland Hoel - Slaktekyllingproduksjon 1 I 2013 270476 2013 None Svein Inge Søyland Hoel
2013/270502 KRSNE 2013/160364 703000 2013-08-04 Mattilsynet Bekymringsmelding 270502/2013 430 2013-07-28 2013-10-06T18:26:35.323112 160364 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 703000/KRSNE None ***** ***** - Bekymringsmelding 1 I 2013 270502 2013 Offl. § 24 andre ledd Grad *****
2013/270516 ASBJE 2013/154204 707522 2013-08-04 Mattilsynet VEDTAK OM PÅLEGG 270516/2013 74 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.323235 154204 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 707522/ASBJE HAGE BESTE PIZZA AS HAGE BESTE PIZZA AS - Inspeksjon 2 U 2013 270516 2013 None None
2013/270540 LENIC 2013/160275 706000 2013-08-04 Mattilsynet Registrering av bigård 270540/2013 72 2013-07-26 2013-10-06T18:26:35.323366 160275 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/LENIC None Bruuns Bigeskjeft - Tor Bruun - Registrering av bigård 1 I 2013 270540 2013 None Bruuns Bigeskjeft
2013/270545 ZDRUZ 2013/160386 707522 2013-08-04 Mattilsynet Bekymringsmelding 270545/2013 73 2013-07-28 2013-10-06T18:26:35.323491 160386 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 707522/ZDRUZ None Kafka Sandefjord 1 I 2013 270545 2013 Offl. § 24 andre ledd Grad *****
2013/270566 ASBJE 2013/152625 707522 2013-08-04 Mattilsynet VEDTAK OM PÅLEGG 270566/2013 74 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.323614 152625 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 707522/ASBJE HELMERS KRO AS HELMERS KRO AS - Inspeksjon 3 U 2013 270566 2013 None None
2013/270632 TRHSA 2013/160309 706000 2013-08-04 Mattilsynet Søknad om godtgjørelse for nødhjelp til dyr – Journalnummer 2013-3037 270632/2013 152 2013-07-26 2013-10-06T18:26:35.323762 160309 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/TRHSA None Porsgrunn Dyreklinikk - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr - 2013-3037 1 I 2013 270632 2013 None Porsgrunn Dyreklinikk As
2013/270676 SUBRU 2013/160447 704000 2013-08-04 Mattilsynet Bekymringsmelding - 1291 270676/2013 430 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.323887 160447 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 704000/SUBRU None ***** ***** ***** - Bekymringsmelding 1 I 2013 270676 2013 Offl. § 24 andre ledd Grad *****
2013/270677 ANSBL 2013/115135 702000 2013-08-04 Mattilsynet Tilbakemelding om oppfylt vedtak 270677/2013 72 2013-07-20 2013-10-06T18:26:35.323999 115135 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 702000/ANSBL None STEINAR JOKSTAD - Inspeksjon 4 I 2013 270677 2013 None Steinar Jokstad
2013/270678 ARTJO 2013/135556 706000 2013-08-04 Mattilsynet Tilbakemelding om oppfylt vedtak 270678/2013 74 2013-07-25 2013-10-06T18:26:35.324108 135556 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/ARTJO None DIPLOMATEN AS - Inspeksjon 4 I 2013 270678 2013 None Diplomaten AS
2013/270683 ASBJE 2013/143899 707522 2013-08-04 Mattilsynet Tilbakemelding om oppfylt vedtak 270683/2013 74 2013-07-25 2013-10-06T18:26:35.324218 143899 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 707522/ASBJE None NARVESEN KIOSKEN 474 - Inspeksjon 4 I 2013 270683 2013 None Narvesen kiosken 474 - Butikk Kai Frebergsvik
2013/270772 LIPET 2013/158526 706000 2013-08-04 Mattilsynet Oversendelse av temperaturkontroll 270772/2013 74 2013-07-28 2013-10-06T18:26:35.324328 158526 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/LIPET None KIKIBUA KIRSI NITSCHKE - Inspeksjon 2 I 2013 270772 2013 None KIKIBUA KIRSI NITSCHKE
2013/270774 MEECH 2013/159889 706000 2013-08-04 Mattilsynet TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG 270774/2013 74 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.324450 159889 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/MEECH EIEN KIOSK v/Nasir Mehmood EIEN KIOSK v/Nasir Mehmood - Inspeksjon 1 U 2013 270774 2013 None None
2013/270787 NIHAM 2013/33400 703000 2013-08-04 Mattilsynet Desinfeksjon flytebrygge 270787/2013 70 2013-07-28 2013-10-06T18:26:35.324559 33400 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 703000/NIHAM None Publikumshenvendelser 2013 - DK Drammen 90 I 2013 270787 2013 None Anne-Gunn Vadheim
2013/270796 MAAAS 2013/160510 702000 2013-08-04 Mattilsynet Registrering av bigård 270796/2013 72 2013-07-28 2013-10-06T18:26:35.324689 160510 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 702000/MAAAS None Axel Horn - Registrering av bigård 1 I 2013 270796 2013 None Axel Horn
2013/270822 STBUR 2005/10589 707522 2013-08-04 Mattilsynet Uttalelse til reguleringsendring for E18 Bommestad - Sky, Larvikstunnelen m.v. 270822/2013 754 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.324813 10589 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 707522/STBUR Statens Vegvesen m.fl. Statens Vegvesen - OPS E18 Søndre Vestfold - Larvik 71 U 2005 270822 2013 None None
2013/270837 JAHMO 2013/160383 707521 2013-08-04 Mattilsynet VEDTAK OM BÅNDLEGGING OG PÅLEGG 270837/2013 431-1 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.324963 160383 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 707521/JAHMO ***** ***** ***** - Inspeksjon 1 U 2013 270837 2013 Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad None
2013/270850 AMLIE 2013/146590 701000 2013-08-04 Mattilsynet GEITERYGGEN TURISTHYTTE - TILSYNSRAPPORT 270850/2013 754 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.325075 146590 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 701000/AMLIE DNT OSLO OG OMEGN DNT OSLO OG OMEGN - Inspeksjon 2 U 2013 270850 2013 None None
2013/270889 MAHMA 2013/153553 702000 2013-08-04 Mattilsynet RAPPORT 270889/2013 430 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.325210 153553 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 702000/MAHMA ***** ***** ***** - Bekymringsmelding 3 U 2013 270889 2013 Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad None
2013/270942 GUOLA 2013/160602 705000 2013-08-04 Mattilsynet Søknad for kaup av sau - Kviteseid kommune 270942/2013 626 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.325342 160602 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 705000/GUOLA None Einar Heggtveit - Overføring av sau 1 I 2013 270942 2013 None Einar Heggtveit
2013/271068 SVTFU 2013/150026 701000 2013-08-04 Mattilsynet RAPPORT MED VEDTAK OM GODTGJERING FOR NAUDHJELP TIL DYR 271068/2013 779 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.325489 150026 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 701000/SVTFU ÅSHILD VEDVIK Veterinærene Nedre Hallingdal - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr - Faktura 2013-129 2 U 2013 271068 2013 None None
2013/271138 LENIC 2013/157439 706000 2013-08-04 Mattilsynet TILSYNSRAPPORT 271138/2013 431-1 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.325601 157439 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/LENIC INGER ALICE TENGESDAL INGER ALICE TENGESDAL - Inspeksjon 1 U 2013 271138 2013 None None
2013/271171 PEHSE 2011/148498 705000 2013-08-04 Mattilsynet STADFESTING PÅ GODTEKE VARSEL OM VEDTAK 271171/2013 435 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.325724 148498 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 705000/PEHSE VINJE SLAKTERI AS VINJE SLAKTERI AS - Revisjon 3 U 2011 271171 2013 None None
2013/271195 PEHSE 2010/223078 705000 2013-08-04 Mattilsynet STADFESTING PÅ GODTEKE VEDTAK 271195/2013 433 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.325865 223078 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 705000/PEHSE STALL PRECIOUS BRITT GRØTVIK STALL PRECIOUS BRITT GRØTVIK - Inspeksjon 7 U 2010 271195 2013 None None
2013/271214 PEHSE 2012/30883 705000 2013-08-04 Mattilsynet STADFESTING PÅ GODTEKE VEDTAK 271214/2013 431-2 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.325988 30883 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 705000/PEHSE Stijn Peeters STIJN RENAAT EMMANUEL PEETERS - Inspeksjon 4 U 2012 271214 2013 None None
2013/271220 KJJON 2013/121575 705000 2013-08-04 Mattilsynet STADFESTING PÅ GODTEKE VEDTAK 271220/2013 74 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.326110 121575 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 705000/KJJON HTK MASKIN OG BEMANNINGSUTLEIE HTK MASKIN OG BEMANNINGSUTLEIE - Inspeksjon 5 U 2013 271220 2013 None None
2013/271229 LENIC 2013/140010 706000 2013-08-04 Mattilsynet TILSYNSRAPPORT 271229/2013 430 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.326232 140010 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/LENIC Ukjent avsender m.fl. Stine Juklerød Hansen - Bekymringsmelding 2 U 2013 271229 2013 None None
2013/271244 RAWSO 2013/160351 707522 2013-08-04 Mattilsynet TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG 271244/2013 754 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.326354 160351 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 707522/RAWSO Helland Nord - Hyttevannverk HELLAND HYTTEEIERFORENING - Inspeksjon 1 U 2013 271244 2013 None None
2013/271311 LENIC 2012/110952 706000 2013-08-04 Mattilsynet BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK 271311/2013 431-3 2013-07-30 2013-10-06T18:26:35.326537 110952 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/LENIC Stine Hansen Juklerød Inspeksjon 6 U 2012 271311 2013 None None
2013/271344 MATS 2013/160850 706000 2013-08-04 Mattilsynet Melding om ny næringsmiddelvirksomhet 271344/2013 70 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.326674 160850 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/MATS None LAETITIA SERRES - Ny næringsmiddelvirksomhet 1 I 2013 271344 2013 None LAETITIA SERRES
2013/271347 TRHSA 2013/160825 706000 2013-08-04 Mattilsynet Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr 271347/2013 152 2013-06-14 2013-10-06T18:26:35.326825 160825 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/TRHSA None Arken Kragerø Dyreklinikk AS - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr 1 I 2013 271347 2013 None Arken Kragerø Dyreklinikk AS
2013/271354 TRHSA 2013/160849 706000 2013-08-04 Mattilsynet Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr 271354/2013 152 2013-04-03 2013-10-06T18:26:35.326966 160849 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/TRHSA None Rising Dyreklinikk AS - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr 1 I 2013 271354 2013 None Rising Dyreklinikk AS
2013/271358 ASHAM 2013/158347 702000 2013-08-04 Mattilsynet TILSYNSRAPPORT 271358/2013 430 2013-07-30 2013-10-06T18:26:35.327107 158347 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 702000/ASHAM ***** ***** ***** ***** - Bekymringsmelding 2 U 2013 271358 2013 Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad None
2013/271362 TRHSA 2013/160814 706000 2013-08-04 Mattilsynet Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr 271362/2013 152 2013-04-23 2013-10-06T18:26:35.327258 160814 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/TRHSA None Arken Kragerø Dyreklinikk AS - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr 1 I 2013 271362 2013 None Arken Kragerø Dyreklinikk AS
2013/271380 KJJON 2013/145242 705000 2013-08-04 Mattilsynet STADFESTING PÅ GODTEKE VARSEL OM VEDTAK 271380/2013 74 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.327400 145242 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 705000/KJJON ÅMOTSDAL HANDVERKSTUN ÅMOTSDAL HANDVERKSTUN - Inspeksjon 2 U 2013 271380 2013 None None
2013/271381 STAVA 2013/24835 707500 2013-08-04 Mattilsynet Innførsel av valp 271381/2013 70 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.327521 24835 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 707500/STAVA None Publikumshenvendelser 2013 - DK Vestfold 268 I 2013 271381 2013 None Liz Tangen og Terje Nilsen
2013/271388 TRHSA 2013/160830 706000 2013-08-04 Mattilsynet Søknad om godtgjørelse for nødhjelp til dyr 271388/2013 152 2013-03-21 2013-10-06T18:26:35.327676 160830 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/TRHSA None Arken Kragerø Dyreklinikk AS - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr 1 I 2013 271388 2013 None Arken Kragerø Dyreklinikk
2013/271397 TRHSA 2013/160860 706000 2013-08-04 Mattilsynet Søknad om godtgjørelse for nødhjelp til dyr 271397/2013 779 2013-02-21 2013-10-06T18:26:35.327846 160860 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/TRHSA None Skien Dyreklinikk AS - Krav om godtgjørelse for nødhjelp for dyr 1 I 2013 271397 2013 Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad Skien Dyreklinikk AS
2013/271399 STAVA 2013/24835 707500 2013-08-04 Mattilsynet Egg 271399/2013 70 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.327967 24835 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 707500/STAVA Anne Grete Lærum Publikumshenvendelser 2013 - DK Vestfold 269 U 2013 271399 2013 None None
2013/271400 ANBOO 2013/159327 707500 2013-08-04 Mattilsynet Godtgjørelse for nødhjelp til dyr – Journalnummer 2013-9085 271400/2013 152 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.328122 159327 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 707500/ANBOO Tønsberg Dyreklinikk Tønsberg Dyreklinikk - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr - 2013-9085 2 U 2013 271400 2013 None None
2013/271496 TRHSA 2013/160908 706000 2013-08-04 Mattilsynet Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr - Faktura 2012-5350 271496/2013 779 2013-02-28 2013-10-06T18:26:35.328285 160908 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/TRHSA None Skien Dyreklinikk AS - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr 1 I 2013 271496 2013 Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad Skien Dyreklinikk AS
2013/271520 TRHSA 2013/160908 706000 2013-08-04 Mattilsynet Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr - Faktura 2012-5384 271520/2013 779 2013-02-28 2013-10-06T18:26:35.328450 160908 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/TRHSA None Skien Dyreklinikk AS - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr 2 I 2013 271520 2013 Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad Skien Dyreklinikk AS
2013/271566 TRHSA 2013/160918 706000 2013-08-04 Mattilsynet Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr - faktura 2012-5630 271566/2013 779 2013-04-09 2013-10-06T18:26:35.328613 160918 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/TRHSA None Skien Dyreklinikk AS - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr 3 I 2013 271566 2013 Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad Skien Dyreklinikk AS
2013/271575 TRHSA 2013/160918 706000 2013-08-04 Mattilsynet Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr - faktura 2012-5622 271575/2013 779 2013-04-09 2013-10-06T18:26:35.328777 160918 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/TRHSA None Skien Dyreklinikk AS - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr 1 I 2013 271575 2013 Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad Skien Dyreklinikk AS
2013/271611 MATS 2013/160984 704000 2013-08-04 Mattilsynet Melding om endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet 271611/2013 70 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.328914 160984 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 704000/MATS None NG KIWI BUSKERUD AS AVD KIRKEGATA KONGSBERG - Endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet 1 I 2013 271611 2013 None NG KIWI BUSKERUD AS AVD KIRKEGATA KONGSBERG
2013/271629 TRHSA 2013/160976 706000 2013-08-04 Mattilsynet Søknad om godtgjørelse for nødhjelp til dyr 271629/2013 152 2013-02-28 2013-10-06T18:26:35.329057 160976 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/TRHSA None Rising Dyreklinikk AS - Krav om godtgjørelse for nødhjelp for dyr 1 I 2013 271629 2013 None Rising Dyreklinikk AS
2013/271694 TRHSA 2013/161007 706000 2013-08-04 Mattilsynet Søknad om godtgjørelse for nødhjelp til dyr - Journalnummer 2013-392 271694/2013 152 2013-06-20 2013-10-06T18:26:35.329200 161007 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/TRHSA None Skien Dyreklinikk AS - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr 1 I 2013 271694 2013 None Skien Dyreklinikk AS
2013/271711 MEECH 2013/159889 706000 2013-08-04 Mattilsynet BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK 271711/2013 74 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.329323 159889 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 706000/MEECH EIEN KIOSK v/Nasir Mehmood EIEN KIOSK v/Nasir Mehmood - Inspeksjon 2 U 2013 271711 2013 None None
2013/271834 ZDRUZ 2013/158325 707522 2013-08-04 Mattilsynet TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG 271834/2013 74 2013-07-30 2013-10-06T18:26:35.329446 158325 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 707522/ZDRUZ LILLE HAI Tuyet Trinh Thi Vo LILLE HAI Tuyet Trinh Thi Vo - Inspeksjon 1 U 2013 271834 2013 None None
2013/271839 STAVA 2013/24835 707500 2013-08-04 Mattilsynet Sopp på kirsebærtre 271839/2013 70 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.329570 24835 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 707500/STAVA None Publikumshenvendelser 2013 - DK Vestfold 270 I 2013 271839 2013 None Tyra Aske
2013/271851 MAAAS 2013/161155 702000 2013-08-04 Mattilsynet Melding om hundeutstilling - Kontaktskjema mattilsynet.no - 29072013 - 15:49:24 271851/2013 432 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.329681 161155 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 702000/MAAAS None Norsk Retrieverklubb avdeling Ringerike og omegn - Hundeutstilling 1 I 2013 271851 2013 None Norsk Retrieverklubb avdeling Ringerike og omegn
2013/271856 KRSNE 2013/161160 703000 2013-08-04 Mattilsynet Melding om import av næringsmidler 271856/2013 542 2013-07-30 2013-10-06T18:26:35.329812 161160 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 703000/KRSNE None HARLEM FOOD AS - Import av næringsmidler 1 I 2013 271856 2013 None INCEPTUM 657 AS
2013/271876 KRSNE 2013/161171 703000 2013-08-04 Mattilsynet Melding om import av næringsmidler 271876/2013 542 2013-07-30 2013-10-06T18:26:35.329943 161171 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 703000/KRSNE None HARLEM FOOD AS - Import av næringsmidler 1 I 2013 271876 2013 None INCEPTUM 657 AS
2013/271884 ANHOV 2013/161175 701000 2013-08-04 Mattilsynet Bekymringsmelding 271884/2013 430 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.330068 161175 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 701000/ANHOV None ***** ***** - Bekymringsmelding 1 I 2013 271884 2013 Offl. § 24 andre ledd Grad *****
2013/271886 GUNMO 2013/161184 701000 2013-08-04 Mattilsynet Bekymringsmelding 271886/2013 530 2013-07-29 2013-10-06T18:26:35.330193 161184 http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/offentlig_journal_og_innsyn/bvt/periode_29072013__04082013_buskerud_vestfold_og_telemark 701000/GUNMO None Peisen Cafe - Bekymringsmelding 1 I 2013 271886 2013 Offl. § 24 andre ledd Grad *****
March 2014
Permalink Hide details Show details 1395054212.936846_54b834aa-a16a-4024-802f-bf5a580beada 11:13, 17 March 2014
Currently running: - started 1 week, 1 day ago (so far 11 scraped pages, 2 records) 11:13, 17 March 2014

Loading...


     
Permalink Hide details Show details 1394961363.996601_d79b2ec1-7005-4ec3-aca3-a4a7ebe060d8 09:21, 16 March 2014 1394838080.201036_1038ad31-056c-4a24-a2d9-35dacffd4167 23:01, 14 March 2014 1394748041.708539_8cb9c8b8-16fc-4d0c-8980-b41f20df270a 22:01, 13 March 2014 1394748040.851800_9116052b-3491-4727-9746-9fdd22d93c92 22:00, 13 March 2014 1394655772.488759_a4e68234-6c0e-4105-a422-4b45d614e998 20:22, 12 March 2014 1394468595.820360_e36bb2e2-f824-4e27-af8e-2978b2de2c12 16:23, 10 March 2014 1394382165.428874_ce9fcfa6-3f91-46c1-97ba-5a36da8e8434 16:22, 9 March 2014 1394295755.852160_3c2cafb3-8374-441f-9efd-55a1481c0c50 16:22, 8 March 2014 1394208697.946736_89f8a18f-a80d-4073-bb32-2af3d30bd850 16:22, 7 March 2014
Run succeeded: - ran 9 times, most recently for 303 seconds (140 scraped pages, 12 records) 09:21, 16 March 2014

Loading...


     
October 2013
Hide changes Show changes 10 03:10, 6 October 2013 9 9 03:03, 6 October 2013 8 8 03:02, 6 October 2013 7 7 03:02, 6 October 2013 6 6 03:00, 6 October 2013 5 5 02:59, 6 October 2013 4
Edited by Petter Reinholdtsen 6 times 03:10, 6 October 2013

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide changes Show changes 4 19:32, 5 October 2013 3 3 19:29, 5 October 2013 1
Edited by Petter Reinholdtsen 2 times 19:32, 5 October 2013

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide changes Show changes 1 15:37, 5 October 2013 0
Edited by Petter Reinholdtsen 15:37, 5 October 2013

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide first version Show first version 0 15:36, 5 October 2013
Edited by Petter Reinholdtsen 15:36, 5 October 2013

Loading...

Difference between, revision and previous revision