ScraperWiki Classic is now read-only.

But don’t worry! You can transfer this scraper to Morph.io if you want to continue editing it.

Transfer to Morph.io
It looks like this scraper is broken!

On its last run it generated the following error: ValueError: Found 2 pages with unsupported format

Fix this scraper

Current status

Idle – next run ASAP

Last run Failed!

1 week, 1 day ago

Scraped 3 pages from met.no

About this scraper

YAML-tagger:
Type: unknown
Status: finished
Name: Meteorologisk institutt

This scraper is public

Anyone can see this scraper, and any registered user can edit it.

Users who have contributed to this scraper:

sender casedesc casedocseq agency caseid journalyear docdesc scrapestamputc caseseqnr scrapedurl docdate doctype recorddate journalid journalseqnr caseyear recipient exemption accesscode
Uninett AS Justering av administrativ kapasitet og ny kontrakt til UNINETTs kunder 3 Meteorologisk institutt 2011/893 2012 Retur av undertegnet avtale om tilknytning til forskningsnettet 2012-07-02T20:08:09.070339 893 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-12-29T00:00:00 I 2012-01-02T00:00:00 2012/1 1 2011 None None None
None UNECE/ EMEP funds for Intergrated Assessment Modelling 2011 Subcontract agreement no. 55/2011 16 Meteorologisk institutt 2011/561 2012 EMEP Status report 1/2011 2012-07-02T20:08:09.070665 561 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-08-05T00:00:00 U 2012-01-02T00:00:00 2012/2 2 2011 National libraries None None
None UNECE/ EMEP funds for Intergrated Assessment Modelling 2011 Subcontract agreement no. 55/2011 17 Meteorologisk institutt 2011/561 2012 EMEP Status Report 1/2011 2012-07-02T20:08:09.070870 561 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-08-05T00:00:00 U 2012-01-02T00:00:00 2012/3 3 2011 Members of the EMEP Steering Body None None
None Samarbeidsavtale om meteorologiske målinger i Ålesund kommune 1 Meteorologisk institutt 2012/1 2012 Samarbeidsavtale om meteorologiske målinger i Ålesund 2012-07-02T20:08:09.071070 1 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2012-01-02T00:00:00 U 2012-01-03T00:00:00 2012/4 4 2012 Ålesund kommune None None
***** Krisehåndtering i media. 7 Meteorologisk institutt 2011/811 2012 Medietrening & Krisehåndtering - tilbud 2012-07-02T20:08:09.274406 811 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-12-07T00:00:00 I 2012-01-03T00:00:00 2012/5 5 2011 None Offl. §13 Jfr. Fvl. §13 nr.1 U
Kemnerkontoret, Oslo kommune Varsel om begrenset kontroll (årsavstemming) - 2010 4 Meteorologisk institutt 2011/887 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012-07-02T20:08:09.274704 887 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-12-21T00:00:00 I 2012-01-03T00:00:00 2012/6 6 2011 None Offl. §13 Jfr. Fvl. §13 nr.1 U
None ESA/ESTEC The Netherlands 4 Meteorologisk institutt 2010/863 2012 CryoClim Phase 3. Financial Plan. Avtale oversendes i undertegnet stand 2012-07-02T20:08:09.274947 863 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2010-09-10T00:00:00 U 2012-01-03T00:00:00 2012/8 8 2010 Prodex Office None None
None Personalmappe ***** ***** 1 Meteorologisk institutt 2011/966 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012-07-02T20:08:09.275157 966 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-12-28T00:00:00 U 2012-01-03T00:00:00 2012/9 9 2011 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. § 13 nr.1 P
Otelie og Birger Sisselvold Oppsigelse - nedbørstasjonen 70500 Vera 1 Meteorologisk institutt 2012/5 2012 Oppsigelse som observatør ved nedbørstasjonen 70500 Vera 2012-07-02T20:08:09.477561 5 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-12-08T00:00:00 I 2012-01-04T00:00:00 2012/10 10 2012 None None None
None Oppsigelse - nedbørstasjonen 70500 Vera 2 Meteorologisk institutt 2012/5 2012 Takker for mange år med nedbørsobservasjoner 70500 Vera 2012-07-02T20:08:09.477861 5 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-12-21T00:00:00 U 2012-01-04T00:00:00 2012/11 11 2012 Otelie og Birger Sisselvold m.fl. None None
***** Evaluering av omorganisering 2 Meteorologisk institutt 2011/861 2012 Tilbud Omorganisering 2012-07-02T20:08:09.478072 861 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-12-12T00:00:00 I 2012-01-04T00:00:00 2012/12 12 2011 None Offl. §13 Jfr. Fvl. §13 nr.1 U
***** Evaluering av omorganisering 3 Meteorologisk institutt 2011/861 2012 Tilbud Evaluering av omorganisering 2012-07-02T20:08:09.478280 861 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-12-12T00:00:00 I 2012-01-04T00:00:00 2012/13 13 2011 None Offl. §13 Jfr. Fvl. §13 nr.1 U
None Evaluering av omorganisering 4 Meteorologisk institutt 2011/861 2012 Vedr. konkurranse. Evaluering av omorganisering 2012-07-02T20:08:09.665496 861 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-12-16T00:00:00 U 2012-01-04T00:00:00 2012/14 14 2011 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. §13 nr.1 U
EUMETSAT European Organisation for the Expl. of meteorolog. satellites Letter of intent from CNES regarding the provision of IASI-NG 1 Meteorologisk institutt 2012/6 2012 Letter of intent from CNES regarding the provision of IASI-NG 2012-07-02T20:08:09.665797 6 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-12-21T00:00:00 I 2012-01-04T00:00:00 2012/15 15 2012 None None None
Telenor Eiendom Holding AS Leiekontrakt for automatstasjon Tryvann 10 Meteorologisk institutt 2008/859 2012 Retur av undertegnet leieavtale i Tryvannsveien 2012-07-02T20:08:09.666003 859 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-12-20T00:00:00 I 2012-01-04T00:00:00 2012/16 16 2008 None None None
SWECO Norge Ekstremnedbør Storelvvassdraget, Sauda 1 Meteorologisk institutt 2012/7 2012 Ønsker oppgradering av flomberegning fra 2004 2012-07-02T20:08:09.666207 7 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2012-01-03T00:00:00 I 2012-01-04T00:00:00 2012/17 17 2012 None None None
***** Evaluering av omorganisering 5 Meteorologisk institutt 2011/861 2012 Tilbud Evaluering av omorganisering 2012-07-02T20:08:09.863481 861 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-12-12T00:00:00 I 2012-01-04T00:00:00 2012/18 18 2011 None Offl. §13 Jfr. Fvl. §13 nr.1 U
None Evaluering av omorganisering 6 Meteorologisk institutt 2011/861 2012 Vedr. Konkuranse Evaluering av omorganisering 2012-07-02T20:08:09.863775 861 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-12-12T00:00:00 U 2012-01-04T00:00:00 2012/19 19 2011 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. §13 nr.1 U
None Evaluering av omorganisering 7 Meteorologisk institutt 2011/861 2012 Vedr. konkurranse: Evaluering av omorganisering 2012-07-02T20:08:09.864001 861 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-12-12T00:00:00 U 2012-01-04T00:00:00 2012/20 20 2011 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. §13 nr.1 U
NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Zephyr AS og SAE Vind- To vindkraftverk i Gulen kommune - Høring av meldinger med forslag til utredningsprogrammer. Invitasjon til møte 2 Meteorologisk institutt 2011/393 2012 SAE Vind og Zephyr AS. Tre vindkraftverk i Gulen kommune. Høring av søknader og konsekvensutredninger - Invitasjon til møte 2012-07-02T20:08:09.864211 393 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2012-01-03T00:00:00 I 2012-01-04T00:00:00 2012/21 21 2011 None None None
***** Evaluering av omorganisering 8 Meteorologisk institutt 2011/861 2012 Revidert tilbud "Evaluering av omorganisering 2012-07-02T20:08:10.064504 861 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2012-01-03T00:00:00 I 2012-01-04T00:00:00 2012/22 22 2011 None Offl. §13 Jfr. Fvl. §13 nr.1 U
None Værforespørsel - forsikringsselskaper 26 Meteorologisk institutt 2011/1 2012 Opplysninger om nedbørsmengder i Nøtterøy kommune 09.08.11 og 11.09.11 2012-07-02T20:08:10.064799 1 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2012-01-03T00:00:00 U 2012-01-04T00:00:00 2012/24 24 2011 KLP Skadeforsikring AS None None
***** Evaluering av omorganisering 9 Meteorologisk institutt 2011/861 2012 Evaluering av omorganisering - revidert tilbud 2012-07-02T20:08:10.065010 861 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-12-12T00:00:00 I 2012-01-05T00:00:00 2012/25 25 2011 None Offl. §13 Jfr. Fvl. §13 nr.1 U
KD Kunnskapsdepartementet Fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter 1 Meteorologisk institutt 2012/11 2012 Standard kontoplan for statlige virksomheter, fastsatt 25.november 2010 med virkning fra 1.januar 2011. Oppdatert med endringer 22.desember 2011. Kopi av Rundskriv- R fra Finansdepartementet 2012-07-02T20:08:10.065217 11 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-12-22T00:00:00 I 2012-01-05T00:00:00 2012/26 26 2012 None None None
Pensjonistforeningen VNN og Langnes Takker for støtte for 2011 og søker om økonomisk støtte for 2012 1 Meteorologisk institutt 2012/10 2012 Søknad om økonomisk støtte for 2012 2012-07-02T20:08:10.257213 10 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2012-01-04T00:00:00 I 2012-01-05T00:00:00 2012/27 27 2012 None None None
Kristian Udnes, Udnes Udnes målestasjasjon i Nes 1 Meteorologisk institutt 2012/9 2012 Udnes målestasjon i Nes. Feil stedsangivelse/bruk av navn 2012-07-02T20:08:10.257546 9 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2012-01-02T00:00:00 I 2012-01-05T00:00:00 2012/28 28 2012 None None None
None Innkalling til Styremøte 6/2011 1 Meteorologisk institutt 2011/880 2012 Innkalling til Styremøte 6/2011 13.12 2011 2012-07-02T20:08:10.257751 880 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-12-05T00:00:00 U 2012-01-05T00:00:00 2012/29 29 2011 Styret ved Meteorologisk institutt None None
None Innkalling til styremøte 1 Meteorologisk institutt 2011/802 2012 Innkalling til Styremøte 5/2011 10.11 2011 2012-07-02T20:08:10.257955 802 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-11-02T00:00:00 U 2012-01-05T00:00:00 2012/30 30 2011 Styret ved Meteorologisk institutt None None
Tromsø Politistasjon Værforespørsel - Offentlig 2012 1 Meteorologisk institutt 2012/15 2012 Værrapport for Tromsø 2012-07-02T20:08:10.458184 15 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2012-01-05T00:00:00 I 2012-01-05T00:00:00 2012/31 31 2012 None None None
Peter Gaz Weather forecasts ***** ***** ***** 3 Meteorologisk institutt 2011/6 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012-07-02T20:08:10.458490 6 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-10-19T00:00:00 I 2012-01-05T00:00:00 2012/32 32 2011 None Offl. §13 Jfr. Fvl. §13 nr.1 KL
Natur vårdsverket, Stockholm Frisk Luft 1 Meteorologisk institutt 2011/267 2012 Avtale Specifisering av ozonets innvirkning på vekst innom miljømålet Frisk Luft basert på ozon 2012-07-02T20:08:10.458701 267 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-10-14T00:00:00 I 2012-01-05T00:00:00 2012/33 33 2011 None None None
Gjensidige Forsikring ASA Værforespørsel - Forsikring 2012 1 Meteorologisk institutt 2012/12 2012 Værrapport for Alta 2012-07-02T20:08:10.458906 12 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-12-11T00:00:00 I 2012-01-05T00:00:00 2012/34 34 2012 None None None
IIASA International Institute for Applied Systems Analysis Søknad om bevilging EMEP 6 Meteorologisk institutt 2009/911 2012 Addendum to Subcontract Agreement 09/911/342 "Extrabudgetary contribution to EMEP" 2012-07-02T20:08:10.653595 911 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-12-13T00:00:00 I 2012-01-05T00:00:00 2012/35 35 2009 None None None
None Søknad om bevilging EMEP 7 Meteorologisk institutt 2009/911 2012 IIASA´s Addendum to Subcontract agreement no 09/911/342 2012-07-02T20:08:10.653892 911 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-01-03T00:00:00 U 2012-01-05T00:00:00 2012/36 36 2009 IIASA International Institute for Applied Systems Analysis None None
Mercator Ocean Ocean Forecasters, France MyOcean2 3 Meteorologisk institutt 2011/653 2012 Accession Forms to the Grant Agreement MyOcean2 2012-07-02T20:08:10.654111 653 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-12-19T00:00:00 I 2012-01-05T00:00:00 2012/37 37 2011 None None None
None MyOcean2 4 Meteorologisk institutt 2011/653 2012 Signed Grand Agreement forms from the NMI for EU project "MyOcean2" 2012-07-02T20:08:10.659449 653 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-01-03T00:00:00 U 2012-01-05T00:00:00 2012/38 38 2011 Mercator Ocean, Parc Technologique du Canal, France None None
Naturvårdsverket Frisk Luft 2 Meteorologisk institutt 2011/267 2012 Rekvisisjon for prosjektet Frisk Luft 2012-07-02T20:08:10.860156 267 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-12-20T00:00:00 I 2012-01-06T00:00:00 2012/39 39 2011 None None None
None MyWave 284455 -A pan-European concerted and integrated approach to operational wave modelling and forecasting - a complement to GMES MyOcean services 6 Meteorologisk institutt 2011/371 2012 MyWave (284455) - Confirmation on Consortium agreement signed by all the partners 2012-07-02T20:08:10.860448 371 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-11-08T00:00:00 U 2012-01-06T00:00:00 2012/40 40 2011 Research Executive Agency (REA), Space Research Unit, SingleEntry Poin None None
EUMETNET Conference of the European National Meteorological Services Financial year 2012 1 Meteorologisk institutt 2012/19 2012 LETTER OF DELEGATION¿ FINANCIAL YEAR 2012 2012-07-02T20:08:10.860657 19 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2011-12-15T00:00:00 I 2012-01-06T00:00:00 2012/41 41 2012 None None None
Skifte Eiendom Værradar på KJERRINGA i Selje kommune STAD / Nordvestlandet 102 Meteorologisk institutt 2004/14 2012 Selje kommune - Overtagelse av Forsvarets eiendom Kjerringa på Vestkapp med gnr 35 bnr 20 i Selje kommune - Oversendelse av avtale for undertegning 2012-07-02T20:08:10.860861 14 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2012-01-03T00:00:00 I 2012-01-06T00:00:00 2012/42 42 2004 None None None
ECOMET European Economic Interest Group. of National Met. Service ECOMET activities during 2011 4 Meteorologisk institutt 2011/476 2012 Invitation to send the quarterly report for quarter 4 - 2011 2012-07-02T20:08:11.048307 476 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4570 2012-01-03T00:00:00 I 2012-01-06T00:00:00 2012/43 43 2011 None None None
NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Meddelt utredningsprogram for Folkestad vindkraftanlegg i Fjaler kommune, Sogn og Fjordane fylke 1 Meteorologisk institutt 2012/23 2012 Meddelt utredningsprogram for Folkestad vindkraftanlegg i Fjaler kommune, Sogn og Fjordane fylke 2012-07-02T20:55:24.540055 23 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-04T00:00:00 I 2012-01-09T00:00:00 2012/45 45 2012 None None None
NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Skreifjella Vindpark AS - Skreifjella vindkraftverk i Østre Toten kommune - 1 Meteorologisk institutt 2012/22 2012 Anmodning om at prosjektet trekkes. Kopi av brev til Skreifjella Vindpark AS 2012-07-02T20:55:24.540259 22 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-04T00:00:00 I 2012-01-09T00:00:00 2012/46 46 2012 None None None
DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Høring - utkast til forskrift om beredskapsplikt for Longyearbyen lokalstyre 1 Meteorologisk institutt 2012/24 2012 Høring - utkast til forskrift om beredskapsplikt for Longyearbyen lokalstyre 2012-07-02T20:55:24.739876 24 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-05T00:00:00 I 2012-01-09T00:00:00 2012/48 48 2012 None None None
EUMETSAT European Organisation for the Expl. of meteorolog. satellites EUMETSAT - 75th Council Meeting - 1st Mailing of Documents 1 Meteorologisk institutt 2012/26 2012 75th Council Meeting - 1st Mailing of Documents 2012-07-02T20:55:24.740172 26 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2011-12-21T00:00:00 I 2012-01-09T00:00:00 2012/50 50 2012 None None None
None Vigra værstasjon 1 Meteorologisk institutt 2012/4 2012 Oversendelse av kontrakt som værobservatør Vigra 2012-07-02T20:55:24.740376 4 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-03T00:00:00 U 2012-01-09T00:00:00 2012/52 52 2012 Håkon Magne Blindheim None None
None Ny automatstasjon Gaustatoppen 1 Meteorologisk institutt 2012/14 2012 Søknad om tillatelse til å sette opp værstasjon på Gaustadtoppen 2012-07-02T20:55:24.740582 14 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-05T00:00:00 U 2012-01-09T00:00:00 2012/53 53 2012 Forsvarsbygg Markedsområde Oslofjord None None
None Ny automatstasjon Gaustatoppen 2 Meteorologisk institutt 2012/14 2012 Byggesøknad om oppsetting av værstasjon på Gaustadtoppen 2012-07-02T20:55:24.935896 14 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-05T00:00:00 U 2012-01-09T00:00:00 2012/54 54 2012 Tinn kommune planavdelingen None None
None Tilsynsavtale 91130 Lyngen - Gjerdvassbu 1 Meteorologisk institutt 2012/17 2012 Oversendelse av avtale for ettersyn av automatisk værstasjon 2012-07-02T20:55:24.936184 17 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-06T00:00:00 U 2012-01-09T00:00:00 2012/55 55 2012 Rolf Magne Hansen None None
None Værstasjon 07950 Rena flyplass 1 Meteorologisk institutt 2012/18 2012 Oversendelse av avtale for ettersyn av automatisk værstasjon 2012-07-02T20:55:24.936389 18 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-06T00:00:00 U 2012-01-09T00:00:00 2012/56 56 2012 Ole Johan Tingstad None None
None 41770 Lindesnes fyr 1 Meteorologisk institutt 2012/21 2012 Behov for visuelle værobservasjoner om natten fra værstasjonen 41770 Lindesnes Fyr 2012-07-02T20:55:24.936591 21 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-09T00:00:00 U 2012-01-09T00:00:00 2012/57 57 2012 Lindesnes Fyr None None
None Samarbeidsavtale mellom Rauma kommune og Meteorologisk institutt. Målilng av korttidsnedbør i Åndalsnes 1 Meteorologisk institutt 2012/8 2012 Samarbeidsavtale om meteorologiske målinger 2012-07-02T20:55:25.136430 8 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-06T00:00:00 U 2012-01-09T00:00:00 2012/58 58 2012 Rauma kommune, teknisk etat None None
None Personalmappe - ***** ***** 2 Meteorologisk institutt 2011/869 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012-07-02T20:55:25.136722 869 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2011-12-23T00:00:00 U 2012-01-09T00:00:00 2012/59 59 2011 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. § 13 nr.1 P
None Personalmappe - ***** ***** ***** 3 Meteorologisk institutt 2010/700 2012 ***** 2012-07-02T20:55:25.136933 700 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2011-10-13T00:00:00 U 2012-01-09T00:00:00 2012/60 60 2010 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. § 13 nr.1 P
None Personalmappe - ***** ***** 1 Meteorologisk institutt 2011/852 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012-07-02T20:55:25.137139 852 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-09T00:00:00 U 2012-01-09T00:00:00 2012/61 61 2011 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. § 13 nr.1 P
None Personalmappe ***** ***** ***** 1 Meteorologisk institutt 2011/950 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012-07-02T20:55:25.331767 950 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2011-12-22T00:00:00 U 2012-01-09T00:00:00 2012/62 62 2011 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. § 13 nr.1 P
None Personalmappe - ***** ***** 1 Meteorologisk institutt 2011/957 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012-07-02T20:55:25.332072 957 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2011-12-23T00:00:00 U 2012-01-09T00:00:00 2012/63 63 2011 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. § 13 nr.1 P
None Personalmappe - ***** ***** ***** 1 Meteorologisk institutt 2011/891 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012-07-02T20:55:25.332282 891 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2011-12-08T00:00:00 U 2012-01-09T00:00:00 2012/64 64 2011 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. § 13 nr.1 P
None Personalmappe- ***** ***** 2 Meteorologisk institutt 2011/427 2012 ***** ***** ***** 2012-07-02T20:55:25.332489 427 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-09T00:00:00 U 2012-01-09T00:00:00 2012/65 65 2011 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. § 13 nr.1 P
None Personalmappe - ***** ***** 1 Meteorologisk institutt 2012/29 2012 ***** ***** ***** ***** ***** 2012-07-02T20:55:25.533595 29 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-09T00:00:00 U 2012-01-09T00:00:00 2012/66 66 2012 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. § 13 nr.1 P
Oslo kommune, Byantikvaren Nybygg - rådgivende tjenester 128 Meteorologisk institutt 2009/41 2012 Arkeologisk overvåking av planområde Problemveien 7 og Niels Henrik Abels vei 40. Rapport og faktura 2012-07-02T20:55:25.533892 41 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-04T00:00:00 I 2012-01-10T00:00:00 2012/67 67 2009 None None None
Asbjørn Kvitberg Værforespørsel - privat 2012 1 Meteorologisk institutt 2012/31 2012 Værrapport naturskade Straumsbukta Troms 2012-07-02T20:55:25.534105 31 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-10T00:00:00 I 2012-01-10T00:00:00 2012/68 68 2012 None None None
None Personalmappe - ***** ***** 1 Meteorologisk institutt 2011/898 2012 ***** 2012-07-02T20:55:25.534309 898 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2011-12-13T00:00:00 U 2012-01-11T00:00:00 2012/69 69 2011 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. § 13 nr.1 P
None Personalmappe - ***** ***** ***** 1 Meteorologisk institutt 2011/899 2012 ***** 2012-07-02T20:55:25.736761 899 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2011-12-09T00:00:00 U 2012-01-11T00:00:00 2012/70 70 2011 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. § 13 nr.1 P
None Personalmappe ***** ***** 1 Meteorologisk institutt 2011/826 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012-07-02T20:55:25.737076 826 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2011-12-23T00:00:00 U 2012-01-11T00:00:00 2012/71 71 2011 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. § 13 nr.1 P
NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Marine Energy Testsenter AS - Demostrasjonsanlegg for flytende offshore vindturbiner med tilhørende nettilknytning utenfor Karmøy kommune, Rogaland. Høriøng av søknad 1 Meteorologisk institutt 2012/34 2012 Marine Energy Testsenter AS - Demostrasjonsanlegg for flytende offshore vindturbiner med tilhørende nettilknytning utenfor Karmøy kommune, Rogaland. Høriøng av søknad 2012-07-02T20:55:25.737287 34 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-10T00:00:00 I 2012-01-11T00:00:00 2012/72 72 2012 None None None
Fylkesmannen i Nord-trøndelag Oppdatering av varslingspunkt hos Fylkesmannen - Gjelder fra 10.januar 2012 1 Meteorologisk institutt 2012/33 2012 Oppdatering av varslingspunkt hos Fylkesmannen - Gjelder fra 10.januar 2012 2012-07-02T20:55:25.737553 33 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-10T00:00:00 I 2012-01-11T00:00:00 2012/73 73 2012 None None None
LT Luftfartstilsynet Revisjonsplan 2012 1 Meteorologisk institutt 2012/32 2012 Revisjonsplan 2012 2012-07-02T20:55:25.931221 32 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-10T00:00:00 I 2012-01-11T00:00:00 2012/74 74 2012 None None None
None Personalmappe - ***** ***** ***** 2 Meteorologisk institutt 2010/958 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012-07-02T20:55:25.931522 958 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2011-12-21T00:00:00 U 2012-01-11T00:00:00 2012/75 75 2010 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. § 13 nr.1 P
None Personalmappe - ***** ***** 1 Meteorologisk institutt 2011/921 2012 ***** ***** ***** 2012-07-02T20:55:25.931734 921 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2011-12-21T00:00:00 U 2012-01-11T00:00:00 2012/76 76 2011 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. § 13 nr.1 P
None Personalmappe ***** ***** 2 Meteorologisk institutt 2011/943 2012 ***** ***** ***** ***** 2012-07-02T20:55:25.931942 943 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-03T00:00:00 U 2012-01-11T00:00:00 2012/77 77 2011 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. § 13 nr.1 P
None Personalmappe ***** ***** 1 Meteorologisk institutt 2011/920 2012 ***** ***** ***** ***** 2012-07-02T20:55:26.135104 920 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2011-12-14T00:00:00 U 2012-01-11T00:00:00 2012/78 78 2011 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. § 13 nr.1 P
None Personalmappe - ***** ***** 1 Meteorologisk institutt 2011/910 2012 ***** ***** ***** 2012-07-02T20:55:26.135408 910 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2011-12-13T00:00:00 U 2012-01-11T00:00:00 2012/79 79 2011 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. § 13 nr.1 P
None Personalmappe - ***** ***** 1 Meteorologisk institutt 2011/956 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012-07-02T20:55:26.135618 956 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-11T00:00:00 U 2012-01-11T00:00:00 2012/80 80 2011 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. § 13 nr.1 P
None Likvidsrapport for 2011 12 Meteorologisk institutt 2011/8 2012 Likvidsrapport for desember 2011 2012-07-02T20:55:26.135827 8 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-09T00:00:00 U 2012-01-11T00:00:00 2012/81 81 2011 Senter for statlig økonomistyring None None
SINTEF Energi AS Lynregistrering i Norge 1 Meteorologisk institutt 2012/20 2012 Forlengelse av eksisterende avtale "Tilgang til data fra lynregistreringssystemet i Norge" 2012-07-02T20:55:26.321935 20 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2011-11-22T00:00:00 I 2012-01-11T00:00:00 2012/82 82 2012 None None None
None Lynregistrering i Norge 2 Meteorologisk institutt 2012/20 2012 Retur av undertegnet avtale på forlengelse av tilgang på data fra lynregistreringssystemet i Norge 2012-07-02T20:55:26.322226 20 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-06T00:00:00 U 2012-01-11T00:00:00 2012/83 83 2012 SINTEF Energi AS None None
None Personalmappe - ***** ***** 1 Meteorologisk institutt 2011/917 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012-07-02T20:55:26.322444 917 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2011-12-16T00:00:00 U 2012-01-11T00:00:00 2012/84 84 2011 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. § 13 nr.1 P
None Personalmappe - ***** ***** 1 Meteorologisk institutt 2011/916 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012-07-02T20:55:26.322653 916 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2011-12-16T00:00:00 U 2012-01-11T00:00:00 2012/85 85 2011 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. § 13 nr.1 P
None Personalmappe ***** ***** ***** ***** 1 Meteorologisk institutt 2011/926 2012 Forlengelse av tjenestegjøring på pensjonistvilkår i seksjon for klimadata og romlig analyse i Avdeling for klimatjenester 2012-07-02T20:55:26.524041 926 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2011-12-16T00:00:00 U 2012-01-11T00:00:00 2012/86 86 2011 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. § 13 nr.1 P
None Personalmappe ***** ***** 2 Meteorologisk institutt 2011/951 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012-07-02T20:55:26.524350 951 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-04T00:00:00 U 2012-01-11T00:00:00 2012/87 87 2011 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. § 13 nr.1 P
None Personalmappe - ***** ***** 1 Meteorologisk institutt 2011/918 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012-07-02T20:55:26.524560 918 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-11T00:00:00 U 2012-01-11T00:00:00 2012/90 90 2011 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. § 13 nr.1 P
Schneider Electric Service og vedlikeholdskontrakt nr.K 399 2 Meteorologisk institutt 2007/160 2012 Nyheter fra Schneider Electric IT 2012-07-02T20:55:26.524764 160 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2011-12-27T00:00:00 I 2012-01-11T00:00:00 2012/91 91 2007 None None None
IPCC Intergovernmental Panel om Climate Change IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation (SRREN) 1 Meteorologisk institutt 2012/36 2012 IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation (SRREN). 2012-07-02T20:55:26.733296 36 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2011-11-07T00:00:00 I 2012-01-12T00:00:00 2012/92 92 2012 None None None
Fylkesmannen i Nordland Jan Mayen naturreservat - avslag på søknad om dispensasjon for telting og ilandstigning 2 Meteorologisk institutt 2011/849 2012 Jan Mayen naturreservat - avslag på søknad om dispensasjon for telting og ilandstigning. Kopi av brev til Borea Adventures v/Sigurdur Jonnson 2012-07-02T20:55:26.733654 849 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-10T00:00:00 I 2012-01-12T00:00:00 2012/93 93 2011 None None None
None Evaluering av omorganisering 10 Meteorologisk institutt 2011/861 2012 Tilbud på evaluering av omorganisering 2012-07-02T20:55:26.733862 861 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-10T00:00:00 U 2012-01-12T00:00:00 2012/94 94 2011 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. §13 nr.1 U
None Evaluering av omorganisering 11 Meteorologisk institutt 2011/861 2012 Evaluerng av omorganisering 2012-07-02T20:55:26.734069 861 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-10T00:00:00 U 2012-01-12T00:00:00 2012/95 95 2011 ***** Offl. §13 Jfr. Fvl. §13 nr.1 U
None Sikkerhetstilråding SL nr. 2011/06T, vedrørende vurdering av siktverdier basert på nedbørverdier i Norge 4 Meteorologisk institutt 2011/388 2012 Nedbørintensitetsbedømmelse ut ifra siktobservasjoner. Rapport 2012-07-02T20:55:26.890605 388 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-11T00:00:00 U 2012-01-12T00:00:00 2012/96 96 2011 LT Luftfartstilsynet None None
SVV Statens vegvesen - Luftkvalitet Oslo 4 Meteorologisk institutt 2011/48 2012 Utvikling av indeks for å fange opp værsituasjoner som kan føre til spesielt høy luftforurensning. Kopi av brev til Oslo kommune Bymiljøetaten 2012-07-02T20:55:26.890900 48 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-10T00:00:00 I 2012-01-12T00:00:00 2012/97 97 2011 None None None
***** Personalmappe - ***** ***** ***** 2 Meteorologisk institutt 2011/875 2012 Personalmappe ***** 2012-07-02T20:55:26.891109 875 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-05T00:00:00 I 2012-01-12T00:00:00 2012/98 98 2011 None Offl. §13 Jfr. Fvl. § 13 nr.1 P
***** Personalmappe - ***** ***** 2 Meteorologisk institutt 2011/876 2012 Personalmappe ***** 2012-07-02T20:55:26.891319 876 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-10T00:00:00 I 2012-01-12T00:00:00 2012/99 99 2011 None Offl. §13 Jfr. Fvl. § 13 nr.1 P
None Status of Working Capital Fund and call-up of contributions towards the EUMETSAT Budgets2012 4 Meteorologisk institutt 2011/913 2012 First instalment of the contribution of Norway towards the EUMETSAT Budgets in 2012 2012-07-02T20:55:27.090920 913 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-12T00:00:00 U 2012-01-12T00:00:00 2012/100 100 2011 EUMETSAT European Organisation for the Expl. of meteorolog. satellites None None
KLP Skadeforsikring AS Værforespørsel - forsikringsselskaper 27 Meteorologisk institutt 2011/1 2012 Nedbørmålinger Porsgrunn/Skien - Purring på brev av 21.11 2011 2012-07-02T20:55:27.091212 1 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-10T00:00:00 I 2012-01-13T00:00:00 2012/101 101 2011 None None None
Statskog, Bergen Værstasjon 11 Meteorologisk institutt 2009/78 2012 Bykle statsallmenning - opprettelse av automatisk værstasjon på Storsteinheia ved Blåsjø. Oversender leiekontrakt for undertegning og faktura 2012-07-02T20:55:27.091418 78 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2012-01-09T00:00:00 I 2012-01-13T00:00:00 2012/102 102 2009 None None None
EUMETSAT European Organisation for the Expl. of meteorolog. satellites Status of Working Capital Fund and call-up of contributions towards the EUMETSAT Budgets2012 5 Meteorologisk institutt 2011/913 2012 CALL-UP OF CONTRIBUTIONS First instalment (40%) of the contribution of Norway towards the EUMETSAT Budgets 2012 2012-07-02T20:55:27.091623 913 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4571 2011-12-12T00:00:00 I 2012-01-13T00:00:00 2012/103 103 2011 None None None
Oslo Advokatfellesskap Ulike turbulens 1 Meteorologisk institutt 2012/38 2012 Skade 13.07.2012 2012-07-02T20:55:27.287029 38 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4573 2012-01-11T00:00:00 I 2012-01-16T00:00:00 2012/104 104 2012 None None None
None Ulike turbulens 2 Meteorologisk institutt 2012/38 2012 Skade på person ifm.turbulens 2012-07-02T20:55:27.287330 38 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4573 2012-01-13T00:00:00 U 2012-01-16T00:00:00 2012/105 105 2012 Arvid Semb Rønningen None None
Ole Johan Tingstad Værstasjon 07950 Rena flyplass 2 Meteorologisk institutt 2012/18 2012 Retur av undertegnet avtale om ettersyn/tilsyn av automatisk værstasjon 2012-07-02T20:55:27.287536 18 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4573 2012-01-10T00:00:00 I 2012-01-16T00:00:00 2012/106 106 2012 None None None
Fylkesmannen i Troms Beredskapsplanlegging Nordnes - oppnevnelse kontaktpersoner 4 Meteorologisk institutt 2010/105 2012 Invitasjon til arbeidsseminar for beredskapsplanlegging "prosjekt Nordnes" 2012-07-02T20:55:27.287738 105 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4573 2012-01-10T00:00:00 I 2012-01-16T00:00:00 2012/107 107 2010 None None None
***** Personalmappe ***** ***** 2 Meteorologisk institutt 2011/949 2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012-07-02T20:55:27.488776 949 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2012/?module=Files;action=File.getFile;ID=4573 2012-01-16T00:00:00 I 2012-01-16T00:00:00 2012/108 108 2011 None Offl. §13 Jfr. Fvl. § 13 nr.1 P
pagenum scrapedurl pagecontent
pagenum scrapedurl pagecontent failstamp
1 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2008/?module=Files;action=File.getFile;ID=1489 <page number="1" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <fontspec id="0" size="22" family="Times" color="#000000"/> <fontspec id="1" size="10" family="Times" color="#000000"/> <fontspec id="2" size="11" family="Times" color="#000000"/> <fontspec id="3" size="10" family="Times" color="#000000"/> <fontspec id="4" size="11" family="Helvetica" color="#000000"/> <text top="53" left="58" width="87" height="23" font="0">Journal</text> <text top="92" left="167" width="559" height="12" font="1">Journaldato: 26.06.2008, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A</text> <text top="92" left="44" width="64" height="12" font="1">Seleksjon:</text> <text top="114" left="167" width="70" height="12" font="1">02.07.2008</text> <text top="114" left="44" width="109" height="12" font="1">Rapport generert:</text> <text top="241" left="537" width="87" height="13" font="2">FOU-DIR/ØH</text> <text top="223" left="644" width="101" height="12" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="139" left="44" width="58" height="12" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="157" left="44" width="191" height="13" font="2">Retur av undertegnet avtale</text> <text top="180" left="44" width="69" height="12" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="197" left="44" width="722" height="13" font="2">PREVention, Information and Early Warning pre-operational services to supperto the management of risks</text> <text top="267" left="537" width="75" height="12" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="238" left="71" width="10" height="13" font="2">U</text> <text top="224" left="125" width="81" height="12" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="238" left="125" width="176" height="13" font="2">2005/1167-2 3125/2005</text> <text top="224" left="226" width="52" height="12" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="238" left="334" width="78" height="13" font="2">26.06.2008</text> <text top="224" left="334" width="85" height="12" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="238" left="436" width="78" height="13" font="2">29.11.2005</text> <text top="224" left="436" width="65" height="12" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="223" left="537" width="94" height="12" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="280" left="537" width="26" height="13" font="2">341</text> <text top="267" left="44" width="67" height="12" font="3"><b>Tilg.kode:</b></text> <text top="281" left="44" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="267" left="125" width="65" height="12" font="3"><b>Hjemmel:</b></text> <text top="280" left="125" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="280" left="334" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="267" left="334" width="80" height="12" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="280" left="436" width="26" height="13" font="2">MIS</text> <text top="267" left="436" width="60" height="12" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="224" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="306" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="306" left="166" width="34" height="12" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="306" left="436" width="73" height="12" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="306" left="535" width="210" height="12" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="329" left="533" width="80" height="12" font="4">FOU-DIR/ØH</text> <text top="329" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="329" left="163" width="73" height="12" font="4">Øystein Hov</text> <text top="329" left="435" width="22" height="12" font="4">MIJ</text> <text top="349" left="533" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="349" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="349" left="163" width="168" height="12" font="4">Norges forskningsråd - NFR</text> <text top="346" left="435" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="488" left="537" width="104" height="13" font="2">MDIR-STAB/AH</text> <text top="471" left="644" width="101" height="12" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="387" left="44" width="58" height="12" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="405" left="44" width="603" height="13" font="2">Opplæring av meteorologiske observatører for luftfartsformål på norsk kontinentalsokkel</text> <text top="427" left="44" width="69" height="12" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="445" left="44" width="553" height="13" font="2">Opplæring av observatører i flyværtjenesten - installasjoner på kontinentalsokkel</text> <text top="514" left="537" width="75" height="12" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="486" left="71" width="10" height="13" font="2">U</text> <text top="472" left="125" width="81" height="12" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="486" left="125" width="81" height="13" font="2">2008/477-2</text> <text top="486" left="226" width="75" height="13" font="2">1066/2008</text> <text top="472" left="226" width="52" height="12" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="486" left="334" width="78" height="13" font="2">26.06.2008</text> <text top="472" left="334" width="85" height="12" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="486" left="436" width="78" height="13" font="2">15.05.2008</text> <text top="472" left="436" width="65" height="12" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="471" left="537" width="94" height="12" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="528" left="537" width="53" height="13" font="2">273.2.1</text> <text top="514" left="44" width="67" height="12" font="3"><b>Tilg.kode:</b></text> <text top="529" left="44" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="514" left="125" width="65" height="12" font="3"><b>Hjemmel:</b></text> <text top="528" left="125" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="528" left="334" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="514" left="334" width="80" height="12" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="528" left="436" width="26" height="13" font="2">MIS</text> <text top="514" left="436" width="60" height="12" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="472" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="554" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="554" left="166" width="34" height="12" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="554" left="436" width="73" height="12" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="554" left="535" width="210" height="12" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="577" left="533" width="97" height="12" font="4">MDIR-STAB/AH</text> <text top="577" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="577" left="163" width="101" height="12" font="4">Arnulf Heidegård</text> <text top="577" left="435" width="22" height="12" font="4">MIJ</text> <text top="597" left="533" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="597" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="597" left="163" width="110" height="12" font="4">LT Luftfartstilsynet</text> <text top="594" left="435" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="736" left="537" width="95" height="13" font="2">MDIV-VA/HHF</text> <text top="719" left="644" width="101" height="12" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="635" left="44" width="58" height="12" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="653" left="44" width="250" height="13" font="2">Værforhold ved Linkunjavri 23.02.08</text> <text top="675" left="44" width="69" height="12" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="693" left="44" width="245" height="13" font="2">Værforespørsler fra offentlige etater</text> <text top="762" left="537" width="75" height="12" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="734" left="71" width="10" height="13" font="2">U</text> <text top="720" left="125" width="81" height="12" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="734" left="125" width="64" height="13" font="2">2008/2-6</text> <text top="734" left="226" width="75" height="13" font="2">1394/2008</text> <text top="720" left="226" width="52" height="12" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="734" left="334" width="78" height="13" font="2">26.06.2008</text> <text top="720" left="334" width="85" height="12" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="734" left="436" width="78" height="13" font="2">25.06.2008</text> <text top="720" left="436" width="65" height="12" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="719" left="537" width="94" height="12" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="776" left="537" width="39" height="13" font="2">321.2</text> <text top="762" left="44" width="67" height="12" font="3"><b>Tilg.kode:</b></text> <text top="777" left="44" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="762" left="125" width="65" height="12" font="3"><b>Hjemmel:</b></text> <text top="776" left="125" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="776" left="334" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="762" left="334" width="80" height="12" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="776" left="436" width="26" height="13" font="2">MIS</text> <text top="762" left="436" width="60" height="12" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="720" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="802" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="802" left="166" width="34" height="12" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="802" left="436" width="73" height="12" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="802" left="535" width="210" height="12" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="825" left="533" width="88" height="12" font="4">MDIV-VA/HHF</text> <text top="825" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="825" left="163" width="139" height="12" font="4">Hans Henrik Fremming</text> <text top="825" left="435" width="22" height="12" font="4">MIJ</text> <text top="845" left="533" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="845" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="845" left="163" width="137" height="12" font="4">Tana lensmannskontor</text> <text top="842" left="435" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="1126" left="367" width="89" height="14" font="2">Side: 1 av 2</text> </page> 2014-03-16T22:59:11.528316
2 http://met.no/Om_oss/Offentlig_journal/2008/?module=Files;action=File.getFile;ID=1489 <page number="2" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="152" left="537" width="111" height="13" font="2">KLDIV-SKD/POK</text> <text top="135" left="644" width="101" height="12" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="50" left="44" width="58" height="12" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="68" left="44" width="299" height="13" font="2">Behandling og presentasjon av nedbørsdata</text> <text top="91" left="44" width="69" height="12" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="108" left="44" width="299" height="13" font="2">Behandling og presentasjon av nedbørsdata</text> <text top="178" left="537" width="75" height="12" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="149" left="73" width="6" height="13" font="2">I</text> <text top="135" left="125" width="81" height="12" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="149" left="125" width="81" height="13" font="2">2008/572-1</text> <text top="149" left="226" width="75" height="13" font="2">1395/2008</text> <text top="135" left="226" width="52" height="12" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="149" left="334" width="78" height="13" font="2">26.06.2008</text> <text top="135" left="334" width="85" height="12" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="149" left="436" width="78" height="13" font="2">17.06.2008</text> <text top="135" left="436" width="65" height="12" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="135" left="537" width="94" height="12" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="191" left="537" width="26" height="13" font="2">341</text> <text top="178" left="44" width="67" height="12" font="3"><b>Tilg.kode:</b></text> <text top="192" left="44" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="178" left="125" width="65" height="12" font="3"><b>Hjemmel:</b></text> <text top="191" left="125" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="191" left="334" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="178" left="334" width="80" height="12" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="191" left="436" width="26" height="13" font="2">MIS</text> <text top="178" left="436" width="60" height="12" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="135" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="217" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="217" left="166" width="34" height="12" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="217" left="436" width="73" height="12" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="217" left="535" width="210" height="12" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="240" left="533" width="103" height="12" font="4">KLDIV-SKD/POK</text> <text top="240" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="240" left="163" width="130" height="12" font="4">Meteorologisk institutt</text> <text top="240" left="435" width="22" height="12" font="4">MIJ</text> <text top="260" left="533" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="260" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="260" left="163" width="163" height="12" font="4">Tønsberg kommune Bydrift</text> <text top="257" left="435" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="400" left="537" width="104" height="13" font="2">MDIR-STAB/AH</text> <text top="382" left="644" width="101" height="12" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="298" left="44" width="58" height="12" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="316" left="44" width="608" height="13" font="2">Opplæring av meteorologiske observatører for luftfartsformål på norsk kontinentalsokkel</text> <text top="339" left="44" width="69" height="12" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="356" left="44" width="553" height="13" font="2">Opplæring av observatører i flyværtjenesten - installasjoner på kontinentalsokkel</text> <text top="426" left="537" width="75" height="12" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="397" left="73" width="6" height="13" font="2">I</text> <text top="383" left="125" width="81" height="12" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="397" left="125" width="81" height="13" font="2">2008/477-1</text> <text top="397" left="226" width="75" height="13" font="2">1396/2008</text> <text top="383" left="226" width="52" height="12" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="397" left="334" width="78" height="13" font="2">26.06.2008</text> <text top="383" left="334" width="85" height="12" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="397" left="436" width="78" height="13" font="2">17.06.2008</text> <text top="383" left="436" width="65" height="12" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="382" left="537" width="94" height="12" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="439" left="537" width="53" height="13" font="2">273.2.1</text> <text top="426" left="44" width="67" height="12" font="3"><b>Tilg.kode:</b></text> <text top="440" left="44" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="426" left="125" width="65" height="12" font="3"><b>Hjemmel:</b></text> <text top="439" left="125" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="439" left="334" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="426" left="334" width="80" height="12" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="439" left="436" width="26" height="13" font="2">MIS</text> <text top="426" left="436" width="60" height="12" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="383" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="465" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="465" left="166" width="34" height="12" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="465" left="436" width="73" height="12" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="465" left="535" width="210" height="12" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="488" left="533" width="97" height="12" font="4">MDIR-STAB/AH</text> <text top="488" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="488" left="163" width="130" height="12" font="4">Meteorologisk institutt</text> <text top="488" left="435" width="22" height="12" font="4">MIJ</text> <text top="508" left="533" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="508" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="508" left="163" width="110" height="12" font="4">LT Luftfartstilsynet</text> <text top="505" left="435" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="648" left="537" width="49" height="13" font="2">DIR/AE</text> <text top="630" left="644" width="101" height="12" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="546" left="44" width="58" height="12" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="564" left="44" width="265" height="13" font="2">Rapport om sikkerhetstilstand i met.no</text> <text top="586" left="44" width="69" height="12" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="604" left="44" width="358" height="13" font="2">Oppfølging av sikkerheten i underlagte virksomheter</text> <text top="674" left="537" width="75" height="12" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="645" left="73" width="6" height="13" font="2">I</text> <text top="631" left="125" width="81" height="12" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="645" left="125" width="81" height="13" font="2">2007/868-3</text> <text top="645" left="226" width="75" height="13" font="2">1397/2008</text> <text top="631" left="226" width="52" height="12" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="645" left="334" width="78" height="13" font="2">26.06.2008</text> <text top="631" left="334" width="85" height="12" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="645" left="436" width="78" height="13" font="2">24.06.2008</text> <text top="631" left="436" width="65" height="12" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="630" left="537" width="94" height="12" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="687" left="537" width="26" height="13" font="2">050</text> <text top="674" left="44" width="67" height="12" font="3"><b>Tilg.kode:</b></text> <text top="688" left="44" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="674" left="125" width="65" height="12" font="3"><b>Hjemmel:</b></text> <text top="687" left="125" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="687" left="334" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="674" left="334" width="80" height="12" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="687" left="436" width="26" height="13" font="2">MIS</text> <text top="674" left="436" width="60" height="12" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="631" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="713" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="713" left="166" width="34" height="12" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="713" left="436" width="73" height="12" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="713" left="535" width="210" height="12" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="736" left="533" width="101" height="12" font="4">IT-DIR-STAB/SS</text> <text top="736" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="736" left="163" width="130" height="12" font="4">Meteorologisk institutt</text> <text top="736" left="435" width="22" height="12" font="4">MIJ</text> <text top="756" left="533" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="756" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="756" left="163" width="176" height="12" font="4">KD Kunnskapsdepartementet</text> <text top="753" left="435" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="895" left="537" width="80" height="13" font="2">ADIV-ØF/JT</text> <text top="878" left="644" width="101" height="12" font="1">(enhet/initialer):</text> <text top="794" left="44" width="58" height="12" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="812" left="44" width="372" height="13" font="2">Forslag til driftsbudsjettforslag 2009 - Flyværtjenesten</text> <text top="834" left="44" width="69" height="12" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="852" left="44" width="372" height="13" font="2">Forslag til driftsbudsjettforslag 2009 - Flyværtjenesten</text> <text top="921" left="537" width="75" height="12" font="3"><b>Klassering:</b></text> <text top="893" left="71" width="10" height="13" font="2">U</text> <text top="879" left="125" width="81" height="12" font="3"><b>Sak/dok.nr:</b></text> <text top="893" left="125" width="81" height="13" font="2">2008/569-1</text> <text top="893" left="226" width="75" height="13" font="2">1398/2008</text> <text top="879" left="226" width="52" height="12" font="3"><b>Løpenr:</b></text> <text top="893" left="334" width="78" height="13" font="2">26.06.2008</text> <text top="879" left="334" width="85" height="12" font="3"><b>Journaldato:</b></text> <text top="893" left="436" width="78" height="13" font="2">26.06.2008</text> <text top="879" left="436" width="65" height="12" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="878" left="537" width="94" height="12" font="3"><b>Saksansvarlig</b></text> <text top="935" left="537" width="39" height="13" font="2">314.0</text> <text top="921" left="44" width="67" height="12" font="3"><b>Tilg.kode:</b></text> <text top="936" left="44" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="921" left="125" width="65" height="12" font="3"><b>Hjemmel:</b></text> <text top="935" left="125" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="935" left="334" width="5" height="13" font="2"> </text> <text top="921" left="334" width="80" height="12" font="3"><b>Off.vurdert:</b></text> <text top="935" left="436" width="26" height="13" font="2">MIS</text> <text top="921" left="436" width="60" height="12" font="3"><b>Arkivdel:</b></text> <text top="879" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Dok.Type:</b></text> <text top="961" left="44" width="68" height="12" font="3"><b>Avs./mot:</b></text> <text top="961" left="166" width="34" height="12" font="3"><b>Navn</b></text> <text top="961" left="436" width="73" height="12" font="3"><b>Jourenhet:</b></text> <text top="961" left="535" width="210" height="12" font="3"><b>Saksbehandler </b>(enhet/initialer):</text> <text top="984" left="533" width="73" height="12" font="4">ADIV-ØF/JT</text> <text top="984" left="44" width="57" height="12" font="4">Avsender</text> <text top="984" left="163" width="128" height="12" font="4">Jens Gabriel Tonstad</text> <text top="984" left="435" width="22" height="12" font="4">MIJ</text> <text top="1004" left="533" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="1004" left="44" width="52" height="12" font="4">Mottaker</text> <text top="1004" left="163" width="73" height="12" font="4">AVINOR AS</text> <text top="1001" left="435" width="4" height="12" font="4"> </text> <text top="1126" left="367" width="89" height="14" font="2">Side: 2 av 2</text> </page> 2014-03-16T22:59:11.528316
March 2014
Permalink Hide details Show details 1395010741.774890_a7738f07-58eb-48b5-81ad-df4ced73c92c 22:59, 16 March 2014 1394924270.510613_01cf8058-1de1-42b4-8620-c5a2a8464316 22:58, 15 March 2014
Run failed: ValueError: Found 2 pages with unsupported format - ran for 0 seconds (3 scraped pages, 2 records) 22:59, 16 March 2014

Loading...


     
Permalink Hide details Show details 1394831008.410813_32b41182-563e-485d-90a5-43bc326560ac 21:03, 14 March 2014 1394742353.507049_ca2bb82c-701f-4175-8e6d-52309e2f6008 20:25, 13 March 2014 1394648541.634655_a03bed33-609b-4562-86a7-1db2d605baf8 18:22, 12 March 2014 1394549670.501824_575d1081-ace8-4428-9595-337aab83b4d9 14:54, 11 March 2014 1394460120.006630_cc518c59-f1b7-47d9-8e14-f6beb58f859c 14:02, 10 March 2014 1394355897.491978_37bd23d8-ea93-4894-b4b1-843f81002459 09:04, 9 March 2014 1394269221.037260_12193332-67f0-4c76-bf28-3c33383ef182 09:00, 8 March 2014 1394158208.921577_7f8ada77-763c-4a47-b945-d1eb13150e7f 02:10, 7 March 2014
Run succeeded: - ran 8 times, most recently for 0 seconds (0 scraped pages, 0 records) 21:03, 14 March 2014

Loading...


     
July 2012
Hide changes Show changes 9 22:32, 2 July 2012 8
Edited by Petter Reinholdtsen 22:32, 2 July 2012

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide changes Show changes 8 21:51, 2 July 2012 7 7 21:49, 2 July 2012 6 6 21:37, 2 July 2012 5 5 21:36, 2 July 2012 4
Edited by Petter Reinholdtsen 4 times 21:51, 2 July 2012

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide changes Show changes 4 21:09, 2 July 2012 3 3 21:08, 2 July 2012 2 2 21:08, 2 July 2012 1 1 21:07, 2 July 2012 0
Edited by Petter Reinholdtsen 4 times 21:09, 2 July 2012

Loading...

Difference between, revision and previous revision


      
Hide first version Show first version 0 21:06, 2 July 2012
Edited by Petter Reinholdtsen 21:06, 2 July 2012

Loading...

Difference between, revision and previous revision