ScraperWiki Classic is now read-only.

But don’t worry! You can transfer this scraper to Morph.io if you want to continue editing it.

Transfer to Morph.io
It looks like this scraper is broken!

On its last run it generated the following error: ValueError: Found 10 broken pages

Fix this scraper

Current status

Idle – not scheduled to run

Last run Failed!

1 year, 8 months ago

Scraped 5 pages from www.nrk.no

About this scraper

YAML-tagger:
Type: unknown
Status: unfinished
Name: Norsk Rikskringkasting AS (NRK)

This scraper is public

Anyone can see this scraper, and any registered user can edit it.

Users who have contributed to this scraper:

scrapestamputc journalid casedocseq agency caseid journalyear docdesc casedesc caseseqnr scrapedurl docdate doctype recorddate recipient journalseqnr caseyear exemption sender accesscode
2012-07-05T13:05:24.027099 2011/1 1 Norsk Rikskringkasting AS 2011/1 2011 Utlysning av stilling som Redaksjonssjef NRK Sogn og Fjordane - st. ref. 862192508 Stilling som Redaksjonssjef NRK Sogn og Fjordane - st. ref. 862192508 1 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-15T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Distriktsdivisjonen 1 2011 None None None
2012-07-05T13:05:24.027511 2011/2 1 Norsk Rikskringkasting AS 2011/2 2011 Utlysning av stilling som Nettjournalist i Elverum NRK Hedmark og Oppland - st. ref. 869712035 Stilling som Nettjournalist i Elverum NRK Hedmark og Oppland - st. ref. 869712035 2 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-22T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 NRK Hedmark og Oppland 2 2011 None None None
2012-07-05T13:05:24.027738 2011/3 1 Norsk Rikskringkasting AS 2011/3 2011 Utlysning av stilling som Javautvikler i Nye Medier Kringkasterdivisjonen - st. ref. 870837524 Stilling som Javautvikler i Nye Medier Kringkasterdivisjonen - st. ref. 870837524 3 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-23T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Kringkasterdivisjonen 3 2011 None None None
2012-07-05T13:05:24.027946 2011/4 1 Norsk Rikskringkasting AS 2011/4 2011 Utlysning av stilling som TV-reporter i Lydverket - st. ref. 870839206 Stilling som TV-reporter i Lydverket - st. ref. 870839206 4 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-23T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Ung / P3 i Oslo 4 2011 None None None
2012-07-05T13:05:24.242739 2011/6 6 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2019 2011 Søknad på stilling som Nyhetsjournalist vikariat / Sadjásas odasjournalista-virggi - st. ref. 853908928 Stilling som nyhetsjournalist vikariat / Njealje sadjásas odasjournalista-virggi NRK Sápmi - st. ref. 853908928 2019 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-19T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 6 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Aslak-Ilkka Niittyvuopio PA
2012-07-05T13:05:24.243038 2011/7 7 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2019 2011 Svarbrev søknad mottatt - Nyhetsjournalist vikariat / Sadjásas odasjournalista-virggi - st. ref. 853908928 Stilling som nyhetsjournalist vikariat / Njealje sadjásas odasjournalista-virggi NRK Sápmi - st. ref. 853908928 2019 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-19T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Aslak-Ilkka Niittyvuopio 7 2010 None None None
2012-07-05T13:05:24.243252 2011/8 5 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1430 2011 Søknad på stilling som Resepsjonsmedarbeider med utvidet ansvarsområde - st. ref. 752402850 Stilling som resepsjonsmedarbeider med utvidet ansvarsområde i Oslo - Servicetjenester - Referansenr 752402850 1430 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-19T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 8 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Jørgen Strickert PA
2012-07-05T13:05:24.243460 2011/9 6 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1430 2011 Svarbrev søknad mottatt - Resepsjonsmedarbeider med utvidet ansvarsområde Servicetjenester - st. ref. 752402850 Stilling som resepsjonsmedarbeider med utvidet ansvarsområde i Oslo - Servicetjenester - Referansenr 752402850 1430 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-19T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Jørgen Strickert 9 2010 None None None
2012-07-05T13:05:24.451576 2011/10 12 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1942 2011 Søknad på stilling som nyhetsjournalist P3nett (vikariat) Mediehuset Trøndelag - st. ref. 838570071 Stilling som nyhetsjournalist P3nett (vikariat) Mediehuset Trøndelag - st. ref. 838570071 1942 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-19T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 10 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Kent-Einar Myreng PA
2012-07-05T13:05:24.451890 2011/11 13 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1942 2011 Svarbrev søknad mottatt - Vikar nyhetsjournalist Mediehuset Trøndelag - st. ref. 838570071 Stilling som nyhetsjournalist P3nett (vikariat) Mediehuset Trøndelag - st. ref. 838570071 1942 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-19T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Kent-Einar Myreng 11 2010 None None None
2012-07-05T13:05:24.452101 2011/12 23 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1957 2011 Avslag på stilling som EVS-operatør / avvikler / redigerer Produksjonsavdelingen - Marienlystdivisjonen - st. ref. 841753099 Stilling som EVS-operatør / avvikler/redigerer Produksjonsavdelingen - Marienlystdivisjonen - st. ref. 841753099 1957 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Trond Grøtteland 12 2010 None None None
2012-07-05T13:05:24.452308 2011/13 24 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1957 2011 Avslag på stilling som EVS-operatør / avvikler / redigerer Produksjonsavdelingen - Marienlystdivisjonen - st. ref. 841753099 Stilling som EVS-operatør / avvikler/redigerer Produksjonsavdelingen - Marienlystdivisjonen - st. ref. 841753099 1957 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Lene Karrevik 13 2010 None None None
2012-07-05T13:05:24.651002 2011/14 25 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1957 2011 Avslag på stilling som EVS-operatør / avvikler / redigerer Produksjonsavdelingen - Marienlystdivisjonen - st. ref. 841753099 Stilling som EVS-operatør / avvikler/redigerer Produksjonsavdelingen - Marienlystdivisjonen - st. ref. 841753099 1957 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Mirian Martínez-Estrada 14 2010 None None None
2012-07-05T13:05:24.651334 2011/15 14 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1942 2011 Søknad på stilling som Vikar nyhetsjournalist - st. ref. 838570071 Stilling som nyhetsjournalist P3nett (vikariat) Mediehuset Trøndelag - st. ref. 838570071 1942 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 15 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Juliet Landrø PA
2012-07-05T13:05:24.651577 2011/16 15 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1942 2011 Svarbrev søknad mottatt - Vikar nyhetsjournalist Mediehuset Trøndelag - st. ref. 838570071 Stilling som nyhetsjournalist P3nett (vikariat) Mediehuset Trøndelag - st. ref. 838570071 1942 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Juliet Landrø 16 2010 None None None
2012-07-05T13:05:24.651792 2011/17 8 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1834 2011 Søknad på stilling som Journalist til Lillehammer - st. ref. 821148128 Stilling som Journalist til Lillehammer NRK Hedmark og Oppland - st. ref. 821148128 1834 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 17 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Reidar Kjæstad PA
2012-07-05T13:05:24.848653 2011/18 9 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1834 2011 Svarbrev søknad mottatt - Journalist til Lillehammer NRK Hedmark og Oppland - st. ref. 821148128 Stilling som Journalist til Lillehammer NRK Hedmark og Oppland - st. ref. 821148128 1834 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Reidar Kjæstad 18 2010 None None None
2012-07-05T13:05:24.848953 2011/19 273 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1710 2011 Åpen søknad på stilling i Marienlystdivisjonen - st. ref. 499740854 Åpne søknader til Marienlystdivisjonen, Kringkaster, Sentrale staber - st. ref. 499740854 1710 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 19 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Cecilie Tidemann PA
2012-07-05T13:05:24.849167 2011/20 274 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1710 2011 Svarbrev søknad mottatt - Åpen søknad Marienlystdivisjonen - st. ref. 499740854 Åpne søknader til Marienlystdivisjonen, Kringkaster, Sentrale staber - st. ref. 499740854 1710 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Cecilie Tidemann 20 2010 None None None
2012-07-05T13:05:24.849374 2011/21 16 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1942 2011 Søknad på stilling som Vikar nyhetsjournalist - st. ref. 838570071 Stilling som nyhetsjournalist P3nett (vikariat) Mediehuset Trøndelag - st. ref. 838570071 1942 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 21 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Aksel Kroglund Persson PA
2012-07-05T13:05:25.050305 2011/22 17 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1942 2011 Svarbrev søknad mottatt - Vikar nyhetsjournalist Mediehuset Trøndelag - st. ref. 838570071 Stilling som nyhetsjournalist P3nett (vikariat) Mediehuset Trøndelag - st. ref. 838570071 1942 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Aksel Kroglund Persson 22 2010 None None None
2012-07-05T13:05:25.050629 2011/23 18 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1942 2011 Søknad på stilling som Vikar nyhetsjournalist - st. ref. 838570071 Stilling som nyhetsjournalist P3nett (vikariat) Mediehuset Trøndelag - st. ref. 838570071 1942 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 23 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Lise Sørensen PA
2012-07-05T13:05:25.050846 2011/24 19 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1942 2011 Svarbrev søknad mottatt - Vikar nyhetsjournalist Mediehuset Trøndelag - st. ref. 838570071 Stilling som nyhetsjournalist P3nett (vikariat) Mediehuset Trøndelag - st. ref. 838570071 1942 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Lise Sørensen 24 2010 None None None
2012-07-05T13:05:25.051099 2011/25 26 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1957 2011 Avslag på stilling som EVS-operatør / avvikler / redigerer Produksjonsavdelingen - Marienlystdivisjonen - st. ref. 841753099 Stilling som EVS-operatør / avvikler/redigerer Produksjonsavdelingen - Marienlystdivisjonen - st. ref. 841753099 1957 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Tobias Snäll 25 2010 None None None
2012-07-05T13:05:25.249150 2011/26 27 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1957 2011 Avslag på stilling som EVS-operatør / avvikler / redigerer Produksjonsavdelingen - Marienlystdivisjonen - st. ref. 841753099 Stilling som EVS-operatør / avvikler/redigerer Produksjonsavdelingen - Marienlystdivisjonen - st. ref. 841753099 1957 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Espen Dammen 26 2010 None None None
2012-07-05T13:05:25.249517 2011/27 28 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1957 2011 Avslag på stilling som EVS-operatør / avvikler / redigerer Produksjonsavdelingen - Marienlystdivisjonen - st. ref. 841753099 Stilling som EVS-operatør / avvikler/redigerer Produksjonsavdelingen - Marienlystdivisjonen - st. ref. 841753099 1957 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Hagbardur Valsson 27 2010 None None None
2012-07-05T13:05:25.249732 2011/28 29 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1957 2011 Avslag på stilling som EVS-operatør / avvikler / redigerer Produksjonsavdelingen - Marienlystdivisjonen - st. ref. 841753099 Stilling som EVS-operatør / avvikler/redigerer Produksjonsavdelingen - Marienlystdivisjonen - st. ref. 841753099 1957 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Inger Åse Skage 28 2010 None None None
2012-07-05T13:05:25.249993 2011/29 30 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1957 2011 Avslag på stilling som EVS-operatør / avvikler / redigerer Produksjonsavdelingen - Marienlystdivisjonen - st. ref. 841753099 Stilling som EVS-operatør / avvikler/redigerer Produksjonsavdelingen - Marienlystdivisjonen - st. ref. 841753099 1957 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Manfred Klint 29 2010 None None None
2012-07-05T13:05:25.454662 2011/30 31 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1957 2011 Avslag på stilling som EVS-operatør / avvikler / redigerer Produksjonsavdelingen - Marienlystdivisjonen - st. ref. 841753099 Stilling som EVS-operatør / avvikler/redigerer Produksjonsavdelingen - Marienlystdivisjonen - st. ref. 841753099 1957 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Camilla Bommen 30 2010 None None None
2012-07-05T13:05:25.454973 2011/31 32 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1957 2011 Avslag på stilling som EVS-operatør / avvikler / redigerer Produksjonsavdelingen - Marienlystdivisjonen - st. ref. 841753099 Stilling som EVS-operatør / avvikler/redigerer Produksjonsavdelingen - Marienlystdivisjonen - st. ref. 841753099 1957 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Mohsen Matory 31 2010 None None None
2012-07-05T13:05:25.455186 2011/32 8 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2071 2011 Søknad på stilling som Programleder til Migrapolis - st. ref. 862031578 Stilling som Programleder til Migrapolis NRK Østlandssendingen - st. ref. 862031578 2071 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 32 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Amal Amawi PA
2012-07-05T13:05:25.455393 2011/33 9 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2071 2011 Svarbrev søknad mottatt - Programleder til Migrapolis NRK Østlandssendingen - st. ref. 862031578 Stilling som Programleder til Migrapolis NRK Østlandssendingen - st. ref. 862031578 2071 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Amal Amawi 33 2010 None None None
2012-07-05T13:05:25.669637 2011/34 12 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2016 2011 Søknad på stilling som Nyhetsreporter - VJ - st. ref. 853990671 Stilling som Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 2016 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 34 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Ragnar Lerfaldet PA
2012-07-05T13:05:25.669992 2011/35 13 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2016 2011 Svarbrev søknad mottatt - Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 Stilling som Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 2016 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Ragnar Lerfaldet 35 2010 None None None
2012-07-05T13:05:25.670223 2011/36 275 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1710 2011 Åpen søknad på stilling i Marienlystdivisjonen - st. ref. 499740854 Åpne søknader til Marienlystdivisjonen, Kringkaster, Sentrale staber - st. ref. 499740854 1710 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 36 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Sigurd Øygarden Flæten PA
2012-07-05T13:05:25.670432 2011/37 276 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1710 2011 Svarbrev søknad mottatt - Åpen søknad Marienlystdivisjonen - st. ref. 499740854 Åpne søknader til Marienlystdivisjonen, Kringkaster, Sentrale staber - st. ref. 499740854 1710 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Sigurd Øygarden Flæten 37 2010 None None None
2012-07-05T13:05:25.877115 2011/38 277 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1710 2011 Åpen søknad på stilling i Marienlystdivisjonen - st. ref. 499740854 Åpne søknader til Marienlystdivisjonen, Kringkaster, Sentrale staber - st. ref. 499740854 1710 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 38 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Nikolai Baggerød PA
2012-07-05T13:05:25.877459 2011/39 278 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1710 2011 Svarbrev søknad mottatt - Åpen søknad Marienlystdivisjonen - st. ref. 499740854 Åpne søknader til Marienlystdivisjonen, Kringkaster, Sentrale staber - st. ref. 499740854 1710 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-20T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Nikolai Baggerød 39 2010 None None None
2012-07-05T13:05:25.877671 2011/40 14 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2016 2011 Søknad på stilling som Nyhetsreporter - VJ - st. ref. 853990671 Stilling som Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 2016 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-21T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 40 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Andrea Melby PA
2012-07-05T13:05:25.877927 2011/41 15 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2016 2011 Svarbrev søknad mottatt - Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 Stilling som Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 2016 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-21T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Andrea Melby 41 2010 None None None
2012-07-05T13:05:26.079898 2011/42 16 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2016 2011 Søknad på stilling som Nyhetsreporter - VJ - st. ref. 853990671 Stilling som Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 2016 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-21T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 42 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Hanna Seferowicz PA
2012-07-05T13:05:26.080192 2011/43 17 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2016 2011 Svarbrev søknad mottatt - Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 Stilling som Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 2016 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-21T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Hanna Seferowicz 43 2010 None None None
2012-07-05T13:05:26.080414 2011/44 18 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2016 2011 Søknad på stilling som Nyhetsreporter - VJ - st. ref. 853990671 Stilling som Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 2016 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-21T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 44 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Cecilie Valentine Brekke PA
2012-07-05T13:05:26.080620 2011/45 19 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2016 2011 Svarbrev søknad mottatt - Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 Stilling som Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 2016 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-21T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Cecilie Valentine Brekke 45 2010 None None None
2012-07-05T13:05:26.291167 2011/46 16 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2007 2011 Avslag på stilling som TOM / Producer / Fotograf / Redigerer / Programingeniør - Vikariat NRK Østlandssendingen - st. ref. 852908258 Stilling som TOM / Producer / Fotograf / Redigerer / Programingeniør - Vikariat NRK Østlandssendingen - st. ref. 852908258 2007 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-21T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Morten Willoch Wærø 46 2010 None None None
2012-07-05T13:05:26.291512 2011/47 156 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1762 2011 Søknad på stilling som Tilkallingsvikar - journalist - st. ref. 807652203 Stilling som journalist tilkallingsvikar - Åpen søknad - st. ref. 807652203 1762 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-21T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 47 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Alexander Holland Jensen PA
2012-07-05T13:05:26.291745 2011/48 157 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1762 2011 Svarbrev søknad mottatt - Tilkallingsvikar - journalist - st. ref. 807652203 Stilling som journalist tilkallingsvikar - Åpen søknad - st. ref. 807652203 1762 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-21T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Alexander Holland Jensen 48 2010 None None None
2012-07-05T13:05:26.291973 2011/49 17 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2007 2011 Avslag på stilling som TOM / Producer / Fotograf / Redigerer / Programingeniør - Vikariat NRK Østlandssendingen - st. ref. 852908258 Stilling som TOM / Producer / Fotograf / Redigerer / Programingeniør - Vikariat NRK Østlandssendingen - st. ref. 852908258 2007 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-21T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Mentor Dreshaj 49 2010 None None None
2012-07-05T13:05:26.446150 2011/50 18 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2007 2011 Avslag på stilling som TOM / Producer / Fotograf / Redigerer / Programingeniør - Vikariat NRK Østlandssendingen - st. ref. 852908258 Stilling som TOM / Producer / Fotograf / Redigerer / Programingeniør - Vikariat NRK Østlandssendingen - st. ref. 852908258 2007 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-21T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Henning Skogen 50 2010 None None None
2012-07-05T13:05:26.446509 2011/51 19 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2007 2011 Avslag på stilling som TOM / Producer / Fotograf / Redigerer / Programingeniør - Vikariat NRK Østlandssendingen - st. ref. 852908258 Stilling som TOM / Producer / Fotograf / Redigerer / Programingeniør - Vikariat NRK Østlandssendingen - st. ref. 852908258 2007 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-21T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Inger Åse Skage 51 2010 None None None
2012-07-05T13:05:26.446733 2011/52 20 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2007 2011 Avslag på stilling som TOM / Producer / Fotograf / Redigerer / Programingeniør - Vikariat NRK Østlandssendingen - st. ref. 852908258 Stilling som TOM / Producer / Fotograf / Redigerer / Programingeniør - Vikariat NRK Østlandssendingen - st. ref. 852908258 2007 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-21T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Thomas Martin Vestly 52 2010 None None None
2012-07-05T13:05:26.644052 2011/53 21 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2007 2011 Avslag på stilling som TOM / Producer / Fotograf / Redigerer / Programingeniør - Vikariat NRK Østlandssendingen - st. ref. 852908258 Stilling som TOM / Producer / Fotograf / Redigerer / Programingeniør - Vikariat NRK Østlandssendingen - st. ref. 852908258 2007 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-21T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Ole Berdon Bakke 53 2010 None None None
2012-07-05T13:05:26.644359 2011/54 279 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1710 2011 Åpen søknad på stilling i Marienlystdivisjonen - st. ref. 499740854 Åpne søknader til Marienlystdivisjonen, Kringkaster, Sentrale staber - st. ref. 499740854 1710 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-21T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 54 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Sigve Gunnarskog PA
2012-07-05T13:05:26.644571 2011/55 280 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1710 2011 Svarbrev søknad mottatt - Åpen søknad Marienlystdivisjonen - st. ref. 499740854 Åpne søknader til Marienlystdivisjonen, Kringkaster, Sentrale staber - st. ref. 499740854 1710 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-21T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Sigve Gunnarskog 55 2010 None None None
2012-07-05T13:05:26.644778 2011/56 20 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2016 2011 Søknad på stilling som Nyhetsreporter - VJ - st. ref. 853990671 Stilling som Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 2016 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-21T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 56 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Sigrid Haaland PA
2012-07-05T13:05:28.021226 2011/57 21 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2016 2011 Svarbrev søknad mottatt - Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 Stilling som Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 2016 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-21T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Sigrid Haaland 57 2010 None None None
2012-07-05T13:05:28.021524 2011/58 22 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2016 2011 Søknad på stilling som Nyhetsreporter - VJ - st. ref. 853990671 Stilling som Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 2016 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-22T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 58 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Azar Ebrahimi PA
2012-07-05T13:05:28.021735 2011/59 23 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2016 2011 Svarbrev søknad mottatt - Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 Stilling som Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 2016 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-22T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Azar Ebrahimi 59 2010 None None None
2012-07-05T13:05:28.022010 2011/60 38 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1879 2011 Avslag på stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 Stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 1879 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-22T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Frieda Wik 60 2010 None None None
2012-07-05T13:05:28.214830 2011/61 39 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1879 2011 Avslag på stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 Stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 1879 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-22T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Kenneth Sand Christensen 61 2010 None None None
2012-07-05T13:05:28.215139 2011/62 40 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1879 2011 Avslag på stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 Stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 1879 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-22T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Iris Riedel 62 2010 None None None
2012-07-05T13:05:28.215358 2011/63 41 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1879 2011 Avslag på stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 Stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 1879 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-22T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Nils Lundgren 63 2010 None None None
2012-07-05T13:05:28.215563 2011/64 42 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1879 2011 Avslag på stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 Stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 1879 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-22T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Jonny Opstad 64 2010 None None None
2012-07-05T13:05:28.419568 2011/65 43 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1879 2011 Avslag på stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 Stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 1879 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-22T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Jan Harald Tomassen 65 2010 None None None
2012-07-05T13:05:28.419874 2011/66 44 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1879 2011 Avslag på stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 Stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 1879 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-22T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Markus Ingebretsen 66 2010 None None None
2012-07-05T13:05:28.420085 2011/67 45 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1879 2011 Avslag på stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 Stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 1879 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-22T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Stian Jakobsen 67 2010 None None None
2012-07-05T13:05:28.420291 2011/68 46 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1879 2011 Avslag på stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 Stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 1879 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-22T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Gry Gaard 68 2010 None None None
2012-07-05T13:05:28.622203 2011/69 47 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1879 2011 Avslag på stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 Stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 1879 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-22T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Robert Lundgren 69 2010 None None None
2012-07-05T13:05:28.622503 2011/70 48 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1879 2011 Avslag på stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 Stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 1879 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-22T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Tone Anita Karlsen 70 2010 None None None
2012-07-05T13:05:28.622714 2011/71 49 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1879 2011 Avslag på stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 Stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 1879 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-22T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Gjermund Nilssen 71 2010 None None None
2012-07-05T13:05:28.622923 2011/72 50 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1879 2011 Avslag på stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 Stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 1879 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-22T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Stian Andrè Lund 72 2010 None None None
2012-07-05T13:05:28.825091 2011/73 51 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1879 2011 Avslag på stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 Stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 1879 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-22T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Andreas Ståhl 73 2010 None None None
2012-07-05T13:05:28.825397 2011/74 52 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1879 2011 Avslag på stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 Stilling som Journalist v/ NRKs lokalkontor på Finnsnes Mediehuset Troms og Finnmark - st. ref. 831707400 1879 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-22T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Catharina (Karin) Swart-Donders 74 2010 None None None
2012-07-05T13:05:28.825658 2011/75 1 Norsk Rikskringkasting AS 2011/6 2011 Søknad på stilling som Programforhandler - Kontraktskontoret - st. ref. 672113105 Stilling som Programforhandler - Kontraktskontoret - st. ref. 672113105 6 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-22T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 75 2011 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Hege Bjercke PA
2012-07-05T13:05:28.825909 2011/76 2 Norsk Rikskringkasting AS 2011/6 2011 Svarbrev søknad mottatt - Programforhandler - Kontraktskontoret - st. ref. 672113105 Stilling som Programforhandler - Kontraktskontoret - st. ref. 672113105 6 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-22T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Hege Bjercke 76 2011 None None None
2012-07-05T13:05:29.028901 2011/77 24 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2016 2011 Søknad på stilling som Nyhetsreporter - VJ - st. ref. 853990671 Stilling som Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 2016 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-22T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 77 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Finn Erik Robstad PA
2012-07-05T13:05:29.029239 2011/78 25 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2016 2011 Svarbrev søknad mottatt - Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 Stilling som Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 2016 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-22T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Finn Erik Robstad 78 2010 None None None
2012-07-05T13:05:29.029452 2011/79 26 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2016 2011 Søknad på stilling som Nyhetsreporter - VJ - st. ref. 853990671 Stilling som Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 2016 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-23T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 79 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Sissel Helen Kvalvik PA
2012-07-05T13:05:29.029660 2011/80 27 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2016 2011 Svarbrev søknad mottatt - Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 Stilling som Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 2016 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-23T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Sissel Helen Kvalvik 80 2010 None None None
2012-07-05T13:05:29.236650 2011/81 28 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2016 2011 Søknad på stilling som Nyhetsreporter - VJ - st. ref. 853990671 Stilling som Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 2016 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-23T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 81 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Anette Holth Hansen PA
2012-07-05T13:05:29.236944 2011/82 29 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2016 2011 Svarbrev søknad mottatt - Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 Stilling som Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 2016 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-23T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Anette Holth Hansen 82 2010 None None None
2012-07-05T13:05:29.237156 2011/83 2 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2072 2011 Søknad på stilling som Nyhetsreporter - st. ref. 862061318 Stilling som Nyhetsreporter NRK Østlandssendingen - st. ref. 862061318 2072 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-23T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 83 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Anita Uberoi PA
2012-07-05T13:05:29.237362 2011/84 3 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2072 2011 Svarbrev søknad mottatt - Nyhetsreporter NRK Østlandssendingen - st. ref. 862061318 Stilling som Nyhetsreporter NRK Østlandssendingen - st. ref. 862061318 2072 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-23T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Anita Uberoi 84 2010 None None None
2012-07-05T13:05:29.446433 2011/86 30 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2016 2011 Søknad på stilling som Nyhetsreporter - VJ - st. ref. 853990671 Stilling som Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 2016 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-23T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 86 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Leif Martin Kirknes PA
2012-07-05T13:05:29.446747 2011/87 31 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2016 2011 Svarbrev søknad mottatt - Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 Stilling som Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 2016 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-23T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Leif Martin Kirknes 87 2010 None None None
2012-07-05T13:05:29.446960 2011/88 55 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1628 2011 Avslag på stilling som Arkivar Dokumentarkivet - st. ref. 797786888 Stilling som arkivar i Dokumentarkivet - Referansenummer 797786888 1628 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-23T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Dag Rune Vellene 88 2010 None None None
2012-07-05T13:05:29.447287 2011/89 56 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1628 2011 Avslag på stilling som Arkivar Dokumentarkivet - st. ref. 797786888 Stilling som arkivar i Dokumentarkivet - Referansenummer 797786888 1628 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-23T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Petr Dietrich 89 2010 None None None
2012-07-05T13:05:29.652253 2011/90 57 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1628 2011 Avslag på stilling som Arkivar Dokumentarkivet - st. ref. 797786888 Stilling som arkivar i Dokumentarkivet - Referansenummer 797786888 1628 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-23T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Vibecke Hegge 90 2010 None None None
2012-07-05T13:05:29.652552 2011/91 58 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1628 2011 Avslag på stilling som Arkivar Dokumentarkivet - st. ref. 797786888 Stilling som arkivar i Dokumentarkivet - Referansenummer 797786888 1628 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-23T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Liv Bergaust 91 2010 None None None
2012-07-05T13:05:29.652762 2011/92 32 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2016 2011 Søknad på stilling som Nyhetsreporter - VJ - st. ref. 853990671 Stilling som Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 2016 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-23T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 92 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Bendik Valde Jensen PA
2012-07-05T13:05:29.652971 2011/93 33 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2016 2011 Svarbrev søknad mottatt - Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 Stilling som Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 2016 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-23T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Bendik Valde Jensen 93 2010 None None None
2012-07-05T13:05:29.847273 2011/94 34 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2016 2011 Søknad på stilling som Nyhetsreporter - VJ - st. ref. 853990671 Stilling som Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 2016 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-23T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 94 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Hilde Martine Lindgren PA
2012-07-05T13:05:29.847583 2011/95 35 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2016 2011 Svarbrev søknad mottatt - Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 Stilling som Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 2016 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-23T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Hilde Martine Lindgren 95 2010 None None None
2012-07-05T13:05:29.847796 2011/96 36 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2016 2011 Søknad på stilling som Nyhetsreporter - VJ - st. ref. 853990671 Stilling som Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 2016 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-23T00:00:00 I 2011-01-03T00:00:00 None 96 2010 offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt Ingrid, Vestre Haram PA
2012-07-05T13:05:29.848004 2011/97 37 Norsk Rikskringkasting AS 2010/2016 2011 Svarbrev søknad mottatt - Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 Stilling som Nyhetsreporter - VJ NRK Østlandssendingen - st. ref. 853990671 2016 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-23T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Ingrid, Vestre Haram 97 2010 None None None
2012-07-05T13:05:30.047201 2011/98 59 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1628 2011 Avslag på stilling som Arkivar Dokumentarkivet - st. ref. 797786888 Stilling som arkivar i Dokumentarkivet - Referansenummer 797786888 1628 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-23T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Sven Larsen 98 2010 None None None
2012-07-05T13:05:30.047491 2011/99 60 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1628 2011 Avslag på stilling som Arkivar Dokumentarkivet - st. ref. 797786888 Stilling som arkivar i Dokumentarkivet - Referansenummer 797786888 1628 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-23T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Joanna Olekszy 99 2010 None None None
2012-07-05T13:05:30.047696 2011/100 61 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1628 2011 Avslag på stilling som Arkivar Dokumentarkivet - st. ref. 797786888 Stilling som arkivar i Dokumentarkivet - Referansenummer 797786888 1628 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-23T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Trine Førrisdal 100 2010 None None None
2012-07-05T13:05:30.047901 2011/101 62 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1628 2011 Avslag på stilling som Arkivar Dokumentarkivet - st. ref. 797786888 Stilling som arkivar i Dokumentarkivet - Referansenummer 797786888 1628 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-23T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Tommaso Bram 101 2010 None None None
2012-07-05T13:05:30.241208 2011/102 63 Norsk Rikskringkasting AS 2010/1628 2011 Avslag på stilling som Arkivar Dokumentarkivet - st. ref. 797786888 Stilling som arkivar i Dokumentarkivet - Referansenummer 797786888 1628 http://home.nuug.no/~pere/nrk-postjournal/Offentlig%20journal%20NRK%200101_15012011.pdf 2010-12-23T00:00:00 U 2011-01-03T00:00:00 Marit Hellum 102 2010 None None None
pagenum scrapedurl pagecontent
pagenum scrapedurl pagecontent failstamp
13 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8169190!offentligjournal30052012.pdf <page number="13" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="76" left="45" width="255" height="12" font="3">Søknad på stilling som Nyhetsjournalist</text> <text top="76" left="319" width="108" height="12" font="3">Her og Nå i Oslo</text> <text top="82" left="434" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="76" left="445" width="127" height="12" font="3">st. ref. 1443674527</text> <text top="101" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="118" left="45" width="96" height="12" font="3">Nyhetsjournalist</text> <text top="118" left="161" width="67" height="12" font="3">Her og Nå</text> <text top="124" left="233" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="118" left="244" width="79" height="12" font="3">ledig vikariat</text> <text top="118" left="337" width="142" height="12" font="3">Mediehuset Trøndelag</text> <text top="124" left="490" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="118" left="501" width="127" height="12" font="3">st. ref. 1443674527</text> <text top="146" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="146" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="146" left="172" width="14" height="10" font="2"><b>nr:</b></text> <text top="146" left="222" width="42" height="10" font="2"><b>Løpenr.:</b></text> <text top="146" left="321" width="64" height="10" font="2"><b>3ournaldato:</b></text> <text top="146" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="163" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="163" left="111" width="56" height="12" font="3">2012/595</text> <text top="170" left="177" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="163" left="183" width="8" height="12" font="3">4</text> <text top="163" left="221" width="71" height="12" font="3">17897/2012</text> <text top="163" left="322" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="163" left="430" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="197" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="197" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="211" left="45" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="211" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. foryl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="227" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="251" left="44" width="99" height="10" font="2"><b>Avsender‘mottaker:</b></text> <text top="266" left="45" width="78" height="12" font="3">Mari Langva</text> <text top="297" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="315" left="45" width="161" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="321" left="220" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="315" left="231" width="96" height="12" font="3">Nyhetsjournalist</text> <text top="315" left="346" width="108" height="12" font="3">Her og Nå i Oslo</text> <text top="321" left="466" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="315" left="476" width="127" height="12" font="3">st. ref. 1443674527</text> <text top="339" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="356" left="45" width="96" height="12" font="3">Nyhetsjournalist</text> <text top="356" left="161" width="67" height="12" font="3">Her og Nå</text> <text top="363" left="233" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="356" left="244" width="79" height="12" font="3">ledig vikariat</text> <text top="356" left="337" width="142" height="12" font="3">Mediehuset Trøndelag</text> <text top="363" left="490" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="356" left="501" width="127" height="12" font="3">st. ref. 1443674527</text> <text top="385" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="385" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="385" left="172" width="14" height="10" font="2"><b>nr:</b></text> <text top="385" left="222" width="42" height="10" font="2"><b>Løpenr.:</b></text> <text top="385" left="321" width="64" height="10" font="2"><b>3ournaldato:</b></text> <text top="385" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="401" left="68" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="401" left="111" width="56" height="12" font="3">2012/595</text> <text top="408" left="177" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="401" left="183" width="8" height="12" font="3">5</text> <text top="401" left="221" width="71" height="12" font="3">17898/2012</text> <text top="401" left="322" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="401" left="430" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="435" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="435" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="449" left="45" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="449" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="449" left="276" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="466" left="113" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="466" left="167" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="489" left="44" width="99" height="10" font="2"><b>Avsender‘mottaker:</b></text> <text top="505" left="45" width="78" height="12" font="3">Mari Langva</text> <text top="536" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="553" left="45" width="238" height="12" font="3">Søknad på stilling som Prosjektleder</text> <text top="553" left="297" width="33" height="12" font="3">event</text> <text top="559" left="340" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="553" left="350" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="577" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="594" left="45" width="79" height="12" font="3">Prosjektleder</text> <text top="594" left="139" width="93" height="12" font="3">event P3/UNG</text> <text top="601" left="239" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="594" left="250" width="127" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="623" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="623" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="623" left="172" width="14" height="10" font="2"><b>nr:</b></text> <text top="623" left="222" width="42" height="10" font="2"><b>Løpenr.:</b></text> <text top="623" left="321" width="64" height="10" font="2"><b>3ournaldato:</b></text> <text top="623" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="639" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="639" left="111" width="56" height="12" font="3">2012/569</text> <text top="646" left="177" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="640" left="183" width="15" height="12" font="3">74</text> <text top="640" left="221" width="71" height="12" font="3">17899/2012</text> <text top="640" left="322" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="640" left="430" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="674" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="674" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="688" left="45" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="688" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. foryl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="704" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="727" left="44" width="51" height="10" font="2"><b>Avsender‘</b></text> <text top="727" left="116" width="48" height="10" font="2"><b>mottaker:</b></text> <text top="743" left="45" width="111" height="12" font="3">Martin Andersson</text> <text top="774" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="791" left="45" width="161" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="798" left="220" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="791" left="231" width="79" height="12" font="3">Prosjektleder</text> <text top="791" left="324" width="94" height="12" font="3">event P3/UNG</text> <text top="798" left="425" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="791" left="435" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="816" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="833" left="45" width="79" height="12" font="3">Prosjektleder</text> <text top="833" left="139" width="93" height="12" font="3">event P3/UNG</text> <text top="839" left="239" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="833" left="250" width="127" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="862" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="862" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="862" left="172" width="14" height="10" font="2"><b>nr:</b></text> <text top="862" left="222" width="42" height="10" font="2"><b>Løpenr.:</b></text> <text top="862" left="321" width="64" height="10" font="2"><b>3ournaldato:</b></text> <text top="862" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="878" left="68" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="878" left="111" width="56" height="12" font="3">2012/569</text> <text top="885" left="177" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="878" left="183" width="15" height="12" font="3">75</text> <text top="878" left="221" width="71" height="12" font="3">17900/2012</text> <text top="878" left="322" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="878" left="430" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="912" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="912" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="926" left="45" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="926" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="926" left="276" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="943" left="113" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="943" left="167" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="966" left="44" width="99" height="10" font="2"><b>Avsender‘mottaker:</b></text> <text top="981" left="45" width="111" height="12" font="3">Martin Andersson</text> <text top="1129" left="372" width="31" height="12" font="3">Side:</text> <text top="1129" left="420" width="29" height="12" font="3">13av</text> <text top="1129" left="468" width="15" height="12" font="3">18</text> </page> None
14 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8169190!offentligjournal30052012.pdf <page number="14" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="76" left="45" width="238" height="12" font="3">Søknad på stilling som Prosjektleder</text> <text top="76" left="297" width="33" height="12" font="3">event</text> <text top="82" left="340" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="76" left="350" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="101" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="118" left="45" width="79" height="12" font="3">Prosjektleder</text> <text top="118" left="139" width="93" height="12" font="3">event P3/UNG</text> <text top="124" left="239" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="118" left="250" width="127" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="146" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="146" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="146" left="172" width="14" height="10" font="2"><b>nr:</b></text> <text top="146" left="222" width="42" height="10" font="2"><b>Løpenr.:</b></text> <text top="146" left="321" width="64" height="10" font="2"><b>3ournaldato:</b></text> <text top="146" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="163" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="163" left="111" width="56" height="12" font="3">2012/569</text> <text top="170" left="177" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="163" left="183" width="15" height="12" font="3">76</text> <text top="163" left="221" width="71" height="12" font="3">17901/2012</text> <text top="163" left="322" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="163" left="430" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="197" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="197" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="211" left="45" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="211" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. foryl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="227" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="251" left="44" width="99" height="10" font="2"><b>Avsender‘mottaker:</b></text> <text top="266" left="45" width="155" height="12" font="3">Synne Svardal Gurigard</text> <text top="297" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="315" left="45" width="161" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="321" left="220" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="315" left="231" width="79" height="12" font="3">Prosjektleder</text> <text top="315" left="324" width="94" height="12" font="3">event P3/UNG</text> <text top="321" left="425" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="315" left="435" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="339" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="356" left="45" width="79" height="12" font="3">Prosjektleder</text> <text top="356" left="139" width="93" height="12" font="3">event P3/UNG</text> <text top="363" left="239" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="356" left="250" width="127" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="385" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="385" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="385" left="172" width="14" height="10" font="2"><b>nr:</b></text> <text top="385" left="222" width="42" height="10" font="2"><b>Løpenr.:</b></text> <text top="385" left="321" width="64" height="10" font="2"><b>3ournaldato:</b></text> <text top="385" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="401" left="68" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="401" left="111" width="56" height="12" font="3">2012/569</text> <text top="408" left="177" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="401" left="183" width="15" height="12" font="3">77</text> <text top="401" left="221" width="71" height="12" font="3">17902/2012</text> <text top="401" left="322" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="401" left="430" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="435" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="435" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="449" left="45" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="449" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="449" left="276" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="466" left="113" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="466" left="167" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="489" left="44" width="99" height="10" font="2"><b>Avsender‘mottaker:</b></text> <text top="505" left="45" width="155" height="12" font="3">Synne Svardal Gurigard</text> <text top="536" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="553" left="45" width="238" height="12" font="3">Søknad på stilling som Prosjektleder</text> <text top="553" left="297" width="33" height="12" font="3">event</text> <text top="559" left="340" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="553" left="350" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="577" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="594" left="45" width="79" height="12" font="3">Prosjektleder</text> <text top="594" left="139" width="93" height="12" font="3">event P3/UNG</text> <text top="601" left="239" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="594" left="250" width="127" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="623" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="623" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="623" left="172" width="14" height="10" font="2"><b>nr:</b></text> <text top="623" left="222" width="42" height="10" font="2"><b>Løpenr.:</b></text> <text top="623" left="321" width="64" height="10" font="2"><b>3ournaldato:</b></text> <text top="623" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="639" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="639" left="111" width="56" height="12" font="3">2012/569</text> <text top="646" left="177" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="640" left="183" width="15" height="12" font="3">78</text> <text top="640" left="221" width="71" height="12" font="3">17903/2012</text> <text top="640" left="322" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="640" left="430" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="674" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="674" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="688" left="45" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="688" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. foryl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="704" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="727" left="44" width="51" height="10" font="2"><b>Avsender‘</b></text> <text top="727" left="116" width="48" height="10" font="2"><b>mottaker:</b></text> <text top="743" left="45" width="126" height="12" font="3">Rebekka Stenmarck</text> <text top="743" left="185" width="80" height="12" font="3">Johannessen</text> <text top="774" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="791" left="45" width="161" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="798" left="220" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="791" left="231" width="79" height="12" font="3">Prosjektleder</text> <text top="791" left="324" width="94" height="12" font="3">event P3/UNG</text> <text top="798" left="425" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="791" left="435" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="816" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="833" left="45" width="79" height="12" font="3">Prosjektleder</text> <text top="833" left="139" width="93" height="12" font="3">event P3/UNG</text> <text top="839" left="239" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="833" left="250" width="127" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="862" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="862" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="862" left="172" width="14" height="10" font="2"><b>nr:</b></text> <text top="862" left="222" width="42" height="10" font="2"><b>Løpenr.:</b></text> <text top="862" left="321" width="64" height="10" font="2"><b>3ournaldato:</b></text> <text top="862" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="878" left="68" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="878" left="111" width="56" height="12" font="3">2012/569</text> <text top="885" left="177" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="878" left="183" width="15" height="12" font="3">79</text> <text top="878" left="221" width="71" height="12" font="3">17904/2012</text> <text top="878" left="322" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="878" left="430" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="912" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="912" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="926" left="45" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="926" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="926" left="276" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="943" left="113" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="943" left="167" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="966" left="44" width="99" height="10" font="2"><b>Avsender‘mottaker:</b></text> <text top="981" left="45" width="126" height="12" font="3">Rebekka Stenmarck</text> <text top="981" left="185" width="80" height="12" font="3">Johannessen</text> <text top="1129" left="372" width="31" height="12" font="3">Side:</text> <text top="1129" left="420" width="33" height="12" font="3">14 av</text> <text top="1129" left="468" width="15" height="12" font="3">18</text> </page> None
15 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8169190!offentligjournal30052012.pdf <page number="15" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="76" left="45" width="238" height="12" font="3">Søknad på stilling som Prosjektleder</text> <text top="76" left="297" width="33" height="12" font="3">event</text> <text top="82" left="340" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="76" left="350" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="101" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="118" left="45" width="79" height="12" font="3">Prosjektleder</text> <text top="118" left="139" width="93" height="12" font="3">event P3/UNG</text> <text top="124" left="239" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="118" left="250" width="127" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="146" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="146" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="146" left="172" width="14" height="10" font="2"><b>nr:</b></text> <text top="146" left="222" width="42" height="10" font="2"><b>Løpenr.:</b></text> <text top="146" left="321" width="64" height="10" font="2"><b>3ournaldato:</b></text> <text top="146" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="163" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="163" left="111" width="56" height="12" font="3">2012/569</text> <text top="170" left="177" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="163" left="183" width="15" height="12" font="3">80</text> <text top="163" left="221" width="71" height="12" font="3">17905/2012</text> <text top="163" left="322" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="163" left="430" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="197" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="197" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="211" left="45" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="211" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. forvi. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="227" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="251" left="44" width="99" height="10" font="2"><b>Avsender‘mottaker:</b></text> <text top="266" left="44" width="163" height="12" font="3">Anna Catherine McIntyre</text> <text top="297" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="315" left="45" width="161" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="321" left="220" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="315" left="231" width="79" height="12" font="3">Prosjektleder</text> <text top="315" left="324" width="94" height="12" font="3">event P3/UNG</text> <text top="321" left="425" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="315" left="435" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="339" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="356" left="45" width="79" height="12" font="3">Prosjektleder</text> <text top="356" left="139" width="93" height="12" font="3">event P3/UNG</text> <text top="363" left="239" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="356" left="250" width="127" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="385" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="385" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="385" left="172" width="14" height="10" font="2"><b>nr:</b></text> <text top="385" left="222" width="42" height="10" font="2"><b>Løpenr.:</b></text> <text top="385" left="321" width="64" height="10" font="2"><b>3ournaldato:</b></text> <text top="385" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="401" left="68" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="401" left="111" width="56" height="12" font="3">2012/569</text> <text top="408" left="177" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="401" left="183" width="15" height="12" font="3">81</text> <text top="401" left="221" width="71" height="12" font="3">17906/2012</text> <text top="401" left="322" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="401" left="430" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="435" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="435" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="449" left="45" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="449" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="449" left="276" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="466" left="113" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="466" left="167" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="489" left="44" width="99" height="10" font="2"><b>Avsender‘mottaker:</b></text> <text top="505" left="44" width="163" height="12" font="3">Anna Catherine McIntyre</text> <text top="536" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="553" left="45" width="219" height="12" font="3">Søknad på stilling som Konsulent</text> <text top="559" left="275" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="553" left="287" width="140" height="12" font="3">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="559" left="446" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="553" left="462" width="126" height="12" font="3">Rettighetsavdelingen</text> <text top="559" left="609" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="553" left="620" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1426463441</text> <text top="577" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="594" left="45" width="98" height="12" font="3">Konsulentstilling</text> <text top="594" left="162" width="140" height="12" font="3">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="601" left="321" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="594" left="337" width="126" height="12" font="3">Rettighetsavdelingen</text> <text top="594" left="484" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="601" left="649" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="594" left="660" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1426463441</text> <text top="623" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="623" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="623" left="172" width="14" height="10" font="2"><b>nr:</b></text> <text top="623" left="222" width="42" height="10" font="2"><b>Løpenr.:</b></text> <text top="623" left="321" width="64" height="10" font="2"><b>3ournaldato:</b></text> <text top="623" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="639" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="639" left="111" width="56" height="12" font="3">2012/538</text> <text top="646" left="177" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="639" left="184" width="23" height="12" font="3">100</text> <text top="639" left="221" width="71" height="12" font="3">17907/2012</text> <text top="639" left="322" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="639" left="430" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="674" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="674" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="688" left="45" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="688" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. forvi. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="704" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="727" left="44" width="51" height="10" font="2"><b>Avsender‘</b></text> <text top="727" left="116" width="48" height="10" font="2"><b>mottaker:</b></text> <text top="743" left="45" width="134" height="12" font="3">Henrik Sommerschild</text> <text top="774" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="791" left="45" width="161" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="791" left="220" width="234" height="12" font="3">- Konsulent - Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="791" left="473" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="791" left="636" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="791" left="801" width="4" height="12" font="3">-</text> <text top="808" left="45" width="127" height="12" font="3">st. ref. 1426463441</text> <text top="832" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="849" left="45" width="98" height="12" font="3">Konsulentstilling</text> <text top="849" left="162" width="140" height="12" font="3">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="855" left="321" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="849" left="337" width="126" height="12" font="3">Rettighetsavdelingen</text> <text top="849" left="484" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="855" left="649" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="849" left="660" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1426463441</text> <text top="877" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="877" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="877" left="172" width="14" height="10" font="2"><b>nr:</b></text> <text top="877" left="222" width="42" height="10" font="2"><b>Løpenr.:</b></text> <text top="877" left="321" width="64" height="10" font="2"><b>3ournaldato:</b></text> <text top="877" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="894" left="68" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="894" left="111" width="56" height="12" font="3">2012/538</text> <text top="900" left="177" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="894" left="184" width="23" height="12" font="3">101</text> <text top="894" left="221" width="71" height="12" font="3">17908/2012</text> <text top="894" left="322" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="894" left="430" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="927" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="927" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="942" left="45" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="942" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="942" left="276" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="958" left="113" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="958" left="167" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="981" left="44" width="99" height="10" font="2"><b>Avsender‘mottaker:</b></text> <text top="997" left="45" width="134" height="12" font="3">Henrik Sommerschild</text> <text top="1129" left="372" width="31" height="12" font="3">Side:</text> <text top="1129" left="420" width="29" height="12" font="3">15av</text> <text top="1129" left="468" width="15" height="12" font="3">18</text> </page> None
16 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8169190!offentligjournal30052012.pdf <page number="16" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="76" left="45" width="283" height="12" font="3">Søknad på stilling som Redaksjonsassistent</text> <text top="82" left="346" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="76" left="356" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1428748024</text> <text top="101" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="118" left="45" width="124" height="12" font="3">Redaksjonsassistent</text> <text top="118" left="188" width="47" height="12" font="3">Nyheter</text> <text top="124" left="246" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="118" left="256" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1428748024</text> <text top="146" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="146" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="146" left="172" width="14" height="10" font="2"><b>nr:</b></text> <text top="146" left="222" width="42" height="10" font="2"><b>Løpenr.:</b></text> <text top="146" left="321" width="64" height="10" font="2"><b>3ournaldato:</b></text> <text top="146" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="163" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="163" left="111" width="56" height="12" font="3">2012/549</text> <text top="170" left="177" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="163" left="183" width="8" height="12" font="3">6</text> <text top="163" left="221" width="71" height="12" font="3">17909/2012</text> <text top="163" left="322" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="163" left="430" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="197" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="197" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="211" left="45" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="211" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. foryl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="227" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="251" left="44" width="99" height="10" font="2"><b>Avsender‘mottaker:</b></text> <text top="266" left="45" width="139" height="12" font="3">Ida Stapnes Elvestad</text> <text top="297" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="315" left="45" width="161" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="321" left="220" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="315" left="231" width="124" height="12" font="3">Redaksjonsassistent</text> <text top="315" left="373" width="47" height="12" font="3">Nyheter</text> <text top="321" left="431" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="315" left="441" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1428748024</text> <text top="339" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="356" left="45" width="124" height="12" font="3">Redaksjonsassistent</text> <text top="356" left="188" width="47" height="12" font="3">Nyheter</text> <text top="363" left="246" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="356" left="256" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1428748024</text> <text top="385" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="385" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="385" left="172" width="14" height="10" font="2"><b>nr:</b></text> <text top="385" left="222" width="42" height="10" font="2"><b>Løpenr.:</b></text> <text top="385" left="321" width="64" height="10" font="2"><b>3ournaldato:</b></text> <text top="385" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="401" left="68" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="401" left="111" width="56" height="12" font="3">2012/549</text> <text top="408" left="177" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="401" left="183" width="8" height="12" font="3">7</text> <text top="401" left="221" width="71" height="12" font="3">17910/2012</text> <text top="401" left="322" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="401" left="430" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="435" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="435" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="449" left="45" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="449" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="449" left="276" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="466" left="113" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="466" left="167" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="489" left="44" width="99" height="10" font="2"><b>Avsender‘mottaker:</b></text> <text top="505" left="45" width="139" height="12" font="3">Ida Stapnes Elvestad</text> <text top="536" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="553" left="45" width="219" height="12" font="3">Søknad på stilling som Konsulent</text> <text top="559" left="275" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="553" left="287" width="140" height="12" font="3">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="559" left="446" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="553" left="462" width="126" height="12" font="3">Rettighetsavdelingen</text> <text top="559" left="609" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="553" left="620" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1426463441</text> <text top="577" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="594" left="45" width="98" height="12" font="3">Konsulentstilling</text> <text top="594" left="162" width="140" height="12" font="3">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="601" left="321" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="594" left="337" width="126" height="12" font="3">Rettighetsavdelingen</text> <text top="594" left="484" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="601" left="649" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="594" left="660" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1426463441</text> <text top="623" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="623" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="623" left="172" width="14" height="10" font="2"><b>nr:</b></text> <text top="623" left="222" width="42" height="10" font="2"><b>Løpenr.:</b></text> <text top="623" left="321" width="64" height="10" font="2"><b>3ournaldato:</b></text> <text top="623" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="639" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="639" left="111" width="56" height="12" font="3">2012/538</text> <text top="646" left="177" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="639" left="184" width="23" height="12" font="3">102</text> <text top="639" left="221" width="71" height="12" font="3">17911/2012</text> <text top="639" left="322" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="639" left="430" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="674" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="674" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="688" left="45" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="688" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. foryl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="704" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="727" left="44" width="51" height="10" font="2"><b>Avsender‘</b></text> <text top="727" left="116" width="48" height="10" font="2"><b>mottaker:</b></text> <text top="743" left="45" width="132" height="12" font="3">Benedikte Danielsen</text> <text top="774" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="791" left="45" width="161" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="791" left="220" width="234" height="12" font="3">- Konsulent - Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="791" left="473" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="791" left="636" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="791" left="801" width="4" height="12" font="3">-</text> <text top="808" left="45" width="127" height="12" font="3">st. ref. 1426463441</text> <text top="832" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="849" left="45" width="98" height="12" font="3">Konsulentstilling</text> <text top="849" left="162" width="140" height="12" font="3">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="855" left="321" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="849" left="337" width="126" height="12" font="3">Rettighetsavdelingen</text> <text top="849" left="484" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="855" left="649" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="849" left="660" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1426463441</text> <text top="877" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="877" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="877" left="172" width="14" height="10" font="2"><b>nr:</b></text> <text top="877" left="222" width="42" height="10" font="2"><b>Løpenr.:</b></text> <text top="877" left="321" width="64" height="10" font="2"><b>3ournaldato:</b></text> <text top="877" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="894" left="68" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="894" left="111" width="56" height="12" font="3">2012/538</text> <text top="900" left="177" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="894" left="184" width="23" height="12" font="3">103</text> <text top="894" left="221" width="71" height="12" font="3">17912/2012</text> <text top="894" left="322" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="894" left="430" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="927" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="927" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="942" left="45" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="942" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="942" left="276" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="958" left="113" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="958" left="167" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="981" left="44" width="99" height="10" font="2"><b>Avsender‘mottaker:</b></text> <text top="997" left="45" width="132" height="12" font="3">Benedikte Danielsen</text> <text top="1129" left="372" width="31" height="12" font="3">Side:</text> <text top="1129" left="420" width="29" height="12" font="3">16av</text> <text top="1129" left="468" width="15" height="12" font="3">18</text> </page> None
17 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8169190!offentligjournal30052012.pdf <page number="17" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="76" left="45" width="161" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="82" left="220" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="76" left="231" width="79" height="12" font="3">Prosjektleder</text> <text top="76" left="324" width="94" height="12" font="3">event P3/UNG</text> <text top="82" left="425" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="76" left="435" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="101" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="118" left="45" width="79" height="12" font="3">Prosjektleder</text> <text top="118" left="139" width="93" height="12" font="3">event P3/UNG</text> <text top="124" left="239" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="118" left="250" width="127" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="146" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="146" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="146" left="172" width="14" height="10" font="2"><b>nr:</b></text> <text top="146" left="222" width="42" height="10" font="2"><b>Løpenr.:</b></text> <text top="146" left="321" width="64" height="10" font="2"><b>3ournaldato:</b></text> <text top="146" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="163" left="68" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="163" left="111" width="56" height="12" font="3">2012/569</text> <text top="170" left="177" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="163" left="183" width="15" height="12" font="3">82</text> <text top="163" left="221" width="71" height="12" font="3">17913/2012</text> <text top="163" left="322" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="163" left="430" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="197" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="197" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="211" left="45" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="211" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="211" left="276" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="227" left="113" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="227" left="167" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="251" left="44" width="99" height="10" font="2"><b>Avsender‘mottaker:</b></text> <text top="266" left="45" width="105" height="12" font="3">Rina Frellumstad</text> <text top="266" left="163" width="50" height="12" font="3">Winnem</text> <text top="297" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="315" left="45" width="238" height="12" font="3">Søknad på stilling som Prosjektleder</text> <text top="315" left="297" width="33" height="12" font="3">event</text> <text top="321" left="340" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="315" left="350" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="339" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="356" left="45" width="79" height="12" font="3">Prosjektleder</text> <text top="356" left="139" width="93" height="12" font="3">event P3/UNG</text> <text top="363" left="239" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="356" left="250" width="127" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="385" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="385" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="385" left="172" width="14" height="10" font="2"><b>nr:</b></text> <text top="385" left="222" width="42" height="10" font="2"><b>Løpenr.:</b></text> <text top="385" left="321" width="64" height="10" font="2"><b>3ournaldato:</b></text> <text top="385" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="401" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="401" left="111" width="56" height="12" font="3">2012/569</text> <text top="408" left="177" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="401" left="183" width="15" height="12" font="3">83</text> <text top="401" left="221" width="71" height="12" font="3">17914/2012</text> <text top="401" left="322" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="401" left="430" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="435" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="435" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="449" left="45" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="449" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="466" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="489" left="44" width="51" height="10" font="2"><b>Avsender‘</b></text> <text top="489" left="116" width="48" height="10" font="2"><b>mottaker:</b></text> <text top="505" left="45" width="105" height="12" font="3">Rina Frellumstad</text> <text top="505" left="163" width="50" height="12" font="3">Winnem</text> <text top="536" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="553" left="45" width="238" height="12" font="3">Søknad på stilling som Prosjektleder</text> <text top="553" left="297" width="33" height="12" font="3">event</text> <text top="559" left="340" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="553" left="350" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="577" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="594" left="45" width="79" height="12" font="3">Prosjektleder</text> <text top="594" left="139" width="93" height="12" font="3">event P3/UNG</text> <text top="601" left="239" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="594" left="250" width="127" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="623" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="623" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="623" left="172" width="14" height="10" font="2"><b>nr:</b></text> <text top="623" left="222" width="42" height="10" font="2"><b>Løpenr.:</b></text> <text top="623" left="321" width="64" height="10" font="2"><b>3ournaldato:</b></text> <text top="623" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="639" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="639" left="111" width="56" height="12" font="3">2012/569</text> <text top="646" left="177" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="640" left="183" width="15" height="12" font="3">84</text> <text top="640" left="221" width="71" height="12" font="3">17915/2012</text> <text top="640" left="322" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="640" left="430" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="674" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="674" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="688" left="45" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="688" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="704" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="727" left="44" width="51" height="10" font="2"><b>Avsender‘</b></text> <text top="727" left="116" width="48" height="10" font="2"><b>mottaker:</b></text> <text top="743" left="45" width="132" height="12" font="3">Benedikte Danielsen</text> <text top="774" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="791" left="45" width="161" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="798" left="220" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="791" left="231" width="79" height="12" font="3">Prosjektleder</text> <text top="791" left="324" width="94" height="12" font="3">event P3/UNG</text> <text top="798" left="425" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="791" left="435" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="816" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="833" left="45" width="79" height="12" font="3">Prosjektleder</text> <text top="833" left="139" width="93" height="12" font="3">event P3/UNG</text> <text top="839" left="239" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="833" left="250" width="127" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="862" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="862" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="862" left="172" width="14" height="10" font="2"><b>nr:</b></text> <text top="862" left="222" width="42" height="10" font="2"><b>Løpenr.:</b></text> <text top="862" left="321" width="64" height="10" font="2"><b>3ournaldato:</b></text> <text top="862" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="878" left="68" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="878" left="111" width="56" height="12" font="3">2012/569</text> <text top="885" left="177" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="878" left="183" width="15" height="12" font="3">85</text> <text top="878" left="221" width="71" height="12" font="3">17916/2012</text> <text top="878" left="322" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="878" left="430" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="912" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="912" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="926" left="45" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="926" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="926" left="276" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="943" left="113" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="943" left="167" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="966" left="44" width="99" height="10" font="2"><b>Avsender‘mottaker:</b></text> <text top="981" left="45" width="132" height="12" font="3">Benedikte Danielsen</text> <text top="1129" left="372" width="31" height="12" font="3">Side:</text> <text top="1129" left="420" width="29" height="12" font="3">17av</text> <text top="1129" left="468" width="15" height="12" font="3">18</text> </page> None
18 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8169190!offentligjournal30052012.pdf <page number="18" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="76" left="45" width="216" height="12" font="3">Søknad på stilling som Journalist</text> <text top="82" left="273" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="76" left="284" width="58" height="12" font="3">Supernytt</text> <text top="82" left="356" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="76" left="366" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1422328020</text> <text top="101" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="118" left="44" width="58" height="12" font="3">Journalist</text> <text top="124" left="115" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="118" left="125" width="58" height="12" font="3">Supernytt</text> <text top="118" left="198" width="69" height="12" font="3">NRK Super</text> <text top="124" left="276" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="118" left="286" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1422328020</text> <text top="146" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="146" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="146" left="172" width="14" height="10" font="2"><b>nr:</b></text> <text top="146" left="222" width="42" height="10" font="2"><b>Løpenr.:</b></text> <text top="146" left="321" width="64" height="10" font="2"><b>3ournaldato:</b></text> <text top="146" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="163" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="163" left="111" width="56" height="12" font="3">2012/519</text> <text top="170" left="177" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="163" left="183" width="15" height="12" font="3">35</text> <text top="163" left="221" width="71" height="12" font="3">17917/2012</text> <text top="163" left="322" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="163" left="430" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="197" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="197" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="211" left="45" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="211" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. foryl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="227" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="251" left="44" width="99" height="10" font="2"><b>Avsender‘mottaker:</b></text> <text top="266" left="45" width="136" height="12" font="3">Linn Foyn Therkelsen</text> <text top="297" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="315" left="45" width="161" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="321" left="220" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="315" left="230" width="58" height="12" font="3">Journalist</text> <text top="321" left="300" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="315" left="311" width="58" height="12" font="3">Supernytt</text> <text top="315" left="383" width="69" height="12" font="3">NRK Super</text> <text top="321" left="461" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="315" left="472" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1422328020</text> <text top="339" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="356" left="44" width="58" height="12" font="3">Journalist</text> <text top="363" left="115" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="356" left="125" width="58" height="12" font="3">Supernytt</text> <text top="356" left="198" width="69" height="12" font="3">NRK Super</text> <text top="363" left="276" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="356" left="286" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1422328020</text> <text top="385" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="385" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="385" left="172" width="14" height="10" font="2"><b>nr:</b></text> <text top="385" left="222" width="42" height="10" font="2"><b>Løpenr.:</b></text> <text top="385" left="321" width="64" height="10" font="2"><b>3ournaldato:</b></text> <text top="385" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="401" left="68" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="401" left="111" width="56" height="12" font="3">2012/519</text> <text top="408" left="177" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="401" left="183" width="15" height="12" font="3">36</text> <text top="401" left="221" width="71" height="12" font="3">17918/2012</text> <text top="401" left="322" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="401" left="430" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="435" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="435" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="449" left="45" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="449" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="449" left="276" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="466" left="113" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="466" left="167" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="489" left="44" width="99" height="10" font="2"><b>Avsender‘mottaker:</b></text> <text top="505" left="45" width="136" height="12" font="3">Linn Foyn Therkelsen</text> <text top="536" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="553" left="45" width="238" height="12" font="3">Søknad på stilling som Prosjektleder</text> <text top="553" left="297" width="33" height="12" font="3">event</text> <text top="559" left="340" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="553" left="350" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="577" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="594" left="45" width="79" height="12" font="3">Prosjektleder</text> <text top="594" left="139" width="93" height="12" font="3">event P3/UNG</text> <text top="601" left="239" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="594" left="250" width="127" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="623" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="623" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="623" left="172" width="14" height="10" font="2"><b>nr:</b></text> <text top="623" left="222" width="42" height="10" font="2"><b>Løpenr.:</b></text> <text top="623" left="321" width="64" height="10" font="2"><b>3ournaldato:</b></text> <text top="623" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="639" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="639" left="111" width="56" height="12" font="3">2012/569</text> <text top="646" left="177" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="640" left="183" width="15" height="12" font="3">86</text> <text top="640" left="221" width="71" height="12" font="3">17919/2012</text> <text top="640" left="322" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="640" left="430" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="674" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="674" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="688" left="45" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="688" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. foryl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="704" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="727" left="44" width="51" height="10" font="2"><b>Avsender‘</b></text> <text top="727" left="116" width="48" height="10" font="2"><b>mottaker:</b></text> <text top="743" left="45" width="91" height="12" font="3">Mads Eliassen</text> <text top="774" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="791" left="45" width="161" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="798" left="220" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="791" left="231" width="79" height="12" font="3">Prosjektleder</text> <text top="791" left="324" width="94" height="12" font="3">event P3/UNG</text> <text top="798" left="425" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="791" left="435" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="816" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="833" left="45" width="79" height="12" font="3">Prosjektleder</text> <text top="833" left="139" width="93" height="12" font="3">event P3/UNG</text> <text top="839" left="239" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="833" left="250" width="127" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="862" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="862" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="862" left="172" width="14" height="10" font="2"><b>nr:</b></text> <text top="862" left="222" width="42" height="10" font="2"><b>Løpenr.:</b></text> <text top="862" left="321" width="64" height="10" font="2"><b>3ournaldato:</b></text> <text top="862" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="878" left="68" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="878" left="111" width="56" height="12" font="3">2012/569</text> <text top="885" left="177" width="1" height="4" font="4">-</text> <text top="878" left="183" width="15" height="12" font="3">87</text> <text top="878" left="221" width="71" height="12" font="3">17920/2012</text> <text top="878" left="322" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="878" left="430" width="68" height="12" font="3">30.05.2012</text> <text top="912" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="912" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="926" left="45" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="926" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="926" left="276" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="943" left="113" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="943" left="167" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="966" left="44" width="99" height="10" font="2"><b>Avsender‘mottaker:</b></text> <text top="981" left="45" width="91" height="12" font="3">Mads Eliassen</text> <text top="1129" left="372" width="31" height="12" font="3">Side:</text> <text top="1129" left="420" width="29" height="12" font="3">18av</text> <text top="1129" left="468" width="15" height="12" font="3">18</text> </page> None
1 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8173067!offentligjournal31052012.pdf <page number="1" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <fontspec id="0" size="73" family="Helvetica" color="#000000"/> <fontspec id="1" size="17" family="Helvetica" color="#000000"/> <fontspec id="2" size="8" family="Helvetica" color="#000000"/> <fontspec id="3" size="8" family="Helvetica" color="#000000"/> <fontspec id="4" size="10" family="Helvetica" color="#000000"/> <fontspec id="5" size="2" family="Helvetica" color="#000000"/> <text top="10" left="43" width="156" height="69" font="0"><b>ixri&lt;</b></text> <text top="49" left="155" width="149" height="18" font="1">Offentlig journal</text> <text top="96" left="45" width="51" height="10" font="2">Seleksion: </text> <text top="96" left="163" width="61" height="10" font="2">Journaldato: </text> <text top="96" left="244" width="41" height="10" font="2">31.5.12, </text> <text top="96" left="300" width="74" height="10" font="2">Dokumenttype: </text> <text top="96" left="397" width="40" height="10" font="2">I,U,N,X, </text> <text top="96" left="450" width="36" height="10" font="2">Status: </text> <text top="96" left="498" width="16" height="10" font="2">3,A</text> <text top="118" left="45" width="40" height="10" font="2">Rapport </text> <text top="118" left="96" width="47" height="10" font="2">cienerert: </text> <text top="118" left="164" width="53" height="10" font="2">01.06.2012</text> <text top="152" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="170" left="45" width="44" height="11" font="4">Statens </text> <text top="170" left="101" width="55" height="11" font="4">vegvesen </text> <text top="170" left="170" width="51" height="11" font="4">bekrefter </text> <text top="170" left="237" width="43" height="11" font="4">endring </text> <text top="170" left="293" width="48" height="11" font="4">i skilting </text> <text top="170" left="354" width="197" height="11" font="4">til NRK Såpmi i kryss fylkesvei </text> <text top="170" left="564" width="79" height="11" font="4">/ fv 682 /og </text> <text top="170" left="657" width="59" height="11" font="4">kommunal </text> <text top="170" left="732" width="65" height="11" font="4">vei Drag i</text> <text top="187" left="44" width="43" height="11" font="4">Tysfjord</text> <text top="210" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="228" left="45" width="156" height="11" font="4">NRK Såpmis lokalkontorer</text> <text top="255" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="255" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="255" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="255" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="255" left="321" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="255" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="273" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="273" left="111" width="57" height="11" font="4">2009/2274</text> <text top="278" left="186" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="273" left="192" width="17" height="11" font="4">52 </text> <text top="273" left="221" width="67" height="11" font="4">17753/2012 </text> <text top="273" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="273" left="431" width="60" height="11" font="4">17.02.2012</text> <text top="305" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="305" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="321" left="45" width="15" height="11" font="4">IN </text> <text top="321" left="113" width="34" height="11" font="4">Intern </text> <text top="321" left="159" width="51" height="11" font="4">skjerming</text> <text top="343" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Aysender\ </b></text> <text top="343" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="360" left="45" width="44" height="11" font="4">Statens </text> <text top="360" left="101" width="58" height="11" font="4">vegvesen, </text> <text top="360" left="175" width="48" height="11" font="4">avdeling </text> <text top="360" left="237" width="49" height="11" font="4">Nordland</text> <text top="391" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="409" left="44" width="42" height="11" font="4">Tilsagn </text> <text top="409" left="97" width="100" height="11" font="4">om lønnstilskudd </text> <text top="409" left="217" width="58" height="11" font="4">i perioden </text> <text top="409" left="290" width="60" height="11" font="4">06.02.2012</text> <text top="414" left="373" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="409" left="384" width="63" height="11" font="4">30.06.2012 </text> <text top="409" left="467" width="27" height="11" font="4">***** </text> <text top="409" left="514" width="23" height="11" font="4">*****</text> <text top="405" left="562" width="27" height="11" font="4">***** </text> <text top="405" left="610" width="27" height="11" font="4">***** </text> <text top="405" left="657" width="23" height="11" font="4">*****</text> <text top="432" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="450" left="44" width="42" height="11" font="4">Tilsagn </text> <text top="450" left="97" width="100" height="11" font="4">om lønnstilskudd </text> <text top="450" left="217" width="49" height="11" font="4">fra NAV</text> <text top="456" left="274" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="450" left="285" width="67" height="11" font="4">NRK Såpmi</text> <text top="478" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="478" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="478" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="478" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="478" left="321" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="478" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="495" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="495" left="111" width="57" height="11" font="4">2009/1901</text> <text top="501" left="186" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="496" left="192" width="10" height="11" font="4">9 </text> <text top="496" left="221" width="67" height="11" font="4">17754/2012 </text> <text top="496" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="496" left="430" width="60" height="11" font="4">29.02.2012</text> <text top="528" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="528" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="544" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="544" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="544" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="560" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="560" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="582" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Aysender\ </b></text> <text top="582" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="599" left="45" width="83" height="11" font="4">NAV Finnmark</text> <text top="629" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="647" left="44" width="186" height="11" font="4">Tilbud fra Engen Byggservice </text> <text top="647" left="247" width="70" height="11" font="4">på utvendig </text> <text top="647" left="332" width="39" height="11" font="4">maling </text> <text top="647" left="382" width="111" height="11" font="4">av tjenesteboligene </text> <text top="647" left="520" width="55" height="11" font="4">i Karasjok</text> <text top="653" left="592" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="647" left="604" width="67" height="11" font="4">NRK Såpmi</text> <text top="671" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="689" left="45" width="142" height="11" font="4">NRK Såpmis leiligheter </text> <text top="689" left="203" width="90" height="11" font="4">/ tjenesteboliger</text> <text top="694" left="321" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="689" left="332" width="71" height="11" font="4">5AHA681585</text> <text top="716" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="716" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="716" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="716" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="716" left="321" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="716" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="734" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="734" left="111" width="57" height="11" font="4">2009/1946</text> <text top="739" left="186" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="734" left="193" width="17" height="11" font="4">10 </text> <text top="734" left="221" width="67" height="11" font="4">17764/2012 </text> <text top="734" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="734" left="430" width="60" height="11" font="4">29.02.2012</text> <text top="767" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="767" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="782" left="45" width="15" height="11" font="4">IN </text> <text top="782" left="113" width="34" height="11" font="4">Intern </text> <text top="782" left="159" width="51" height="11" font="4">skjerming</text> <text top="805" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Aysender\ </b></text> <text top="805" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="822" left="45" width="115" height="11" font="4">Engen Byggservice </text> <text top="822" left="177" width="16" height="11" font="4">AS</text> <text top="867" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="886" left="44" width="270" height="11" font="4">Tilbud fra GK Norge / Kitek på spesialdør </text> <text top="886" left="328" width="132" height="11" font="4">til benk på kjøkkenet </text> <text top="886" left="476" width="62" height="11" font="4">- Eiendom </text> <text top="886" left="550" width="122" height="11" font="4">Mari Boine geaidnu </text> <text top="886" left="685" width="103" height="11" font="4">12 - NRK Såpmi,</text> <text top="902" left="45" width="47" height="11" font="4">Karasjok</text> <text top="925" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="943" left="45" width="51" height="11" font="4">Eiendom </text> <text top="943" left="109" width="121" height="11" font="4">Mari Boine geaidnu </text> <text top="943" left="244" width="13" height="11" font="4">12</text> <text top="948" left="265" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="943" left="276" width="73" height="11" font="4">NRK Såpmi, </text> <text top="943" left="362" width="47" height="11" font="4">Karasjok</text> <text top="970" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="970" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="970" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="970" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="970" left="321" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="970" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="988" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="988" left="111" width="57" height="11" font="4">2009/2147</text> <text top="994" left="186" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="988" left="192" width="17" height="11" font="4">54 </text> <text top="988" left="221" width="67" height="11" font="4">17766/2012 </text> <text top="988" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="988" left="430" width="60" height="11" font="4">07.03.2012</text> <text top="1021" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="1021" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="1036" left="45" width="15" height="11" font="4">IN </text> <text top="1036" left="113" width="34" height="11" font="4">Intern </text> <text top="1036" left="159" width="51" height="11" font="4">skjerming</text> <text top="1059" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Aysender\ </b></text> <text top="1059" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="1076" left="45" width="146" height="11" font="4">GK Norge AS, avdeling </text> <text top="1076" left="204" width="66" height="11" font="4">Alta (Kitek)</text> <text top="1130" left="372" width="31" height="11" font="4">Side: </text> <text top="1130" left="420" width="35" height="11" font="4">1 av </text> <text top="1130" left="467" width="13" height="11" font="4">22</text> </page> None
2 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8173067!offentligjournal31052012.pdf <page number="2" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="77" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="77" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="77" left="170" width="163" height="11" font="4">som Ledig tilkallingsvikariat </text> <text top="77" left="363" width="81" height="11" font="4">for journalister</text> <text top="82" left="469" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="77" left="479" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1447257520</text> <text top="101" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="119" left="45" width="130" height="11" font="4">Ledig tilkallingsvikariat </text> <text top="119" left="204" width="85" height="11" font="4">for journalister </text> <text top="119" left="311" width="65" height="11" font="4">Mediehuset </text> <text top="119" left="391" width="55" height="11" font="4">Trøndelag</text> <text top="124" left="464" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="119" left="475" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1447257520</text> <text top="146" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="146" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="146" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="146" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="146" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="146" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="164" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="164" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/600</text> <text top="170" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="164" left="183" width="10" height="11" font="4">8 </text> <text top="164" left="221" width="67" height="11" font="4">17921/2012 </text> <text top="164" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="164" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="197" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="197" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="212" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="212" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="212" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="228" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="228" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="251" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="251" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="267" left="45" width="38" height="11" font="4">Ingvild </text> <text top="267" left="96" width="45" height="11" font="4">Sættem </text> <text top="267" left="155" width="69" height="11" font="4">Beltesbrekke</text> <text top="297" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="316" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="316" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="321" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="231" width="130" height="11" font="4">Ledig tilkallingsvikariat </text> <text top="316" left="390" width="85" height="11" font="4">for journalister </text> <text top="316" left="496" width="65" height="11" font="4">Mediehuset </text> <text top="316" left="576" width="55" height="11" font="4">Trøndelag</text> <text top="321" left="650" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="660" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1447257520</text> <text top="339" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="357" left="45" width="130" height="11" font="4">Ledig tilkallingsvikariat </text> <text top="357" left="204" width="85" height="11" font="4">for journalister </text> <text top="357" left="311" width="65" height="11" font="4">Mediehuset </text> <text top="357" left="391" width="55" height="11" font="4">Trøndelag</text> <text top="363" left="464" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="357" left="475" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1447257520</text> <text top="385" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="385" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="385" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="385" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="385" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="385" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="402" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="402" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/600</text> <text top="408" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="403" left="183" width="10" height="11" font="4">9 </text> <text top="403" left="221" width="67" height="11" font="4">17922/2012 </text> <text top="403" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="403" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="435" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="435" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="450" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="450" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="450" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="467" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="467" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="489" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="489" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="506" left="45" width="38" height="11" font="4">Ingvild </text> <text top="506" left="96" width="45" height="11" font="4">Sættem </text> <text top="506" left="155" width="69" height="11" font="4">Beltesbrekke</text> <text top="536" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="554" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="554" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="554" left="170" width="123" height="11" font="4">som Nyhetsjournalist </text> <text top="554" left="319" width="105" height="11" font="4">Her og Nå i Oslo</text> <text top="559" left="434" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="554" left="445" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1443674527</text> <text top="577" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="595" left="45" width="89" height="11" font="4">Nyhetsjournalist </text> <text top="595" left="161" width="65" height="11" font="4">Her og Nå</text> <text top="601" left="233" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="595" left="244" width="78" height="11" font="4">ledig vikariat </text> <text top="595" left="337" width="65" height="11" font="4">Mediehuset </text> <text top="595" left="417" width="55" height="11" font="4">Trøndelag</text> <text top="601" left="490" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="595" left="501" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1443674527</text> <text top="623" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="623" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="623" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="623" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="623" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="623" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="640" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="640" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/595</text> <text top="646" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="641" left="183" width="10" height="11" font="4">6 </text> <text top="641" left="221" width="67" height="11" font="4">17923/2012 </text> <text top="641" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="641" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="674" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="674" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="689" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="689" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="689" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="705" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="705" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="727" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="727" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="744" left="45" width="38" height="11" font="4">Ingvild </text> <text top="744" left="96" width="45" height="11" font="4">Sættem </text> <text top="744" left="155" width="69" height="11" font="4">Beltesbrekke</text> <text top="774" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="792" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="792" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="798" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="231" width="89" height="11" font="4">Nyhetsjournalist </text> <text top="792" left="346" width="105" height="11" font="4">Her og Nå i Oslo</text> <text top="798" left="466" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="476" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1443674527</text> <text top="816" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="834" left="45" width="89" height="11" font="4">Nyhetsjournalist </text> <text top="834" left="161" width="65" height="11" font="4">Her og Nå</text> <text top="839" left="233" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="834" left="244" width="78" height="11" font="4">ledig vikariat </text> <text top="834" left="337" width="65" height="11" font="4">Mediehuset </text> <text top="834" left="417" width="55" height="11" font="4">Trøndelag</text> <text top="839" left="490" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="834" left="501" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1443674527</text> <text top="862" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="862" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="862" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="862" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="862" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="862" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="879" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="879" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/595</text> <text top="885" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="880" left="183" width="10" height="11" font="4">7 </text> <text top="880" left="221" width="67" height="11" font="4">17924/2012 </text> <text top="880" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="880" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="912" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="912" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="927" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="927" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="927" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="944" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="944" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="966" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="966" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="982" left="45" width="38" height="11" font="4">Ingvild </text> <text top="982" left="96" width="45" height="11" font="4">Sættem </text> <text top="982" left="155" width="69" height="11" font="4">Beltesbrekke</text> <text top="1130" left="372" width="31" height="11" font="4">Side: </text> <text top="1130" left="419" width="35" height="11" font="4">2 av </text> <text top="1130" left="467" width="13" height="11" font="4">22</text> </page> None
3 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8173067!offentligjournal31052012.pdf <page number="3" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="77" left="44" width="108" height="11" font="4">Avslag på stilling </text> <text top="77" left="164" width="157" height="11" font="4">som Lisensavgiftskontrollør </text> <text top="77" left="355" width="63" height="11" font="4">i Buskerud </text> <text top="77" left="430" width="58" height="11" font="4">/ Vestfold </text> <text top="77" left="502" width="93" height="11" font="4">Lisensavdelingen</text> <text top="82" left="621" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="77" left="632" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1408193654</text> <text top="101" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="119" left="45" width="123" height="11" font="4">Lisensavgiftskontrollør </text> <text top="119" left="202" width="63" height="11" font="4">i Buskerud </text> <text top="119" left="279" width="93" height="11" font="4">Lisensavdelingen</text> <text top="124" left="399" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="119" left="409" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1408193654</text> <text top="146" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="146" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="146" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="146" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="146" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="146" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="164" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/493</text> <text top="170" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="164" left="183" width="17" height="11" font="4">67 </text> <text top="164" left="221" width="67" height="11" font="4">17926/2012 </text> <text top="164" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="164" left="430" width="60" height="11" font="4">30.05.2012</text> <text top="197" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="197" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="212" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="212" left="113" width="66" height="11" font="4">personnavn </text> <text top="212" left="196" width="51" height="11" font="4">skjermes </text> <text top="212" left="261" width="85" height="11" font="4">jf. indeksering </text> <text top="212" left="364" width="13" height="11" font="4">av</text> <text top="228" left="113" width="33" height="11" font="4">nrk.no</text> <text top="251" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="251" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="264" left="45" width="20" height="10" font="3"><b>*****</b></text> <text top="297" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="316" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="316" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="316" left="170" width="107" height="11" font="4">som Prosjektleder </text> <text top="316" left="297" width="84" height="11" font="4">event P3/Ung</text> <text top="321" left="394" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="405" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="339" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="357" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="357" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="363" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="357" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="385" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="385" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="385" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="385" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="385" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="385" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="402" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="402" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="408" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="403" left="183" width="17" height="11" font="4">88 </text> <text top="403" left="221" width="67" height="11" font="4">17927/2012 </text> <text top="403" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="403" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="435" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="435" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="450" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="450" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. foryl. </text> <text top="450" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="467" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="467" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="489" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="489" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="506" left="45" width="138" height="11" font="4">Linn Høijord Johansen</text> <text top="536" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="554" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="554" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="559" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="554" left="231" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="554" left="324" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="559" left="425" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="554" left="435" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="577" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="595" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="595" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="601" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="595" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="623" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="623" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="623" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="623" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="623" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="623" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="640" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="646" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="641" left="183" width="17" height="11" font="4">89 </text> <text top="641" left="221" width="67" height="11" font="4">17928/2012 </text> <text top="641" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="641" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="674" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="674" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="689" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="689" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="689" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="705" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="705" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="727" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="727" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="744" left="45" width="138" height="11" font="4">Linn Høijord Johansen</text> <text top="774" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="792" left="45" width="36" height="11" font="4">Delvis </text> <text top="792" left="95" width="132" height="11" font="4">innsyn med hjemmel </text> <text top="792" left="243" width="82" height="11" font="4">i Offentleglova </text> <text top="792" left="346" width="59" height="11" font="4">§1, tredje </text> <text top="792" left="418" width="78" height="11" font="4">ledd bokstav </text> <text top="792" left="507" width="120" height="11" font="4">j - Innsynsbegjæring </text> <text top="792" left="656" width="49" height="11" font="4">i utgifter </text> <text top="792" left="719" width="41" height="11" font="4">NRK til</text> <text top="809" left="45" width="72" height="11" font="4">delegasjoner </text> <text top="809" left="136" width="78" height="11" font="4">til Eurovision </text> <text top="809" left="228" width="327" height="11" font="4">/ ESC i 2009, 2011 og 2012 samt antall personer </text> <text top="809" left="567" width="64" height="11" font="4">/ reportere </text> <text top="809" left="647" width="37" height="11" font="4">fordelt </text> <text top="809" left="696" width="78" height="11" font="4">på kanaler /</text> <text top="825" left="45" width="57" height="11" font="4">plattformer</text> <text top="848" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="866" left="45" width="98" height="11" font="4">Innsynsbegjæring </text> <text top="866" left="172" width="88" height="11" font="4">på dokumenter </text> <text top="866" left="280" width="41" height="11" font="4">relatert </text> <text top="866" left="334" width="78" height="11" font="4">til Eurovision </text> <text top="866" left="427" width="84" height="11" font="4">Song Contest </text> <text top="866" left="521" width="301" height="11" font="4">/ Euro Song / ESC / MGP / Melodi Grand Prix</text> <text top="894" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="894" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="894" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="894" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="894" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="894" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="911" left="111" width="50" height="11" font="4">2010/343</text> <text top="916" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="911" left="184" width="17" height="11" font="4">13 </text> <text top="911" left="221" width="67" height="11" font="4">17929/2012 </text> <text top="911" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="911" left="430" width="60" height="11" font="4">30.05.2012</text> <text top="944" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="944" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="982" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="982" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="999" left="44" width="83" height="11" font="4">VG / Verdens </text> <text top="999" left="140" width="63" height="11" font="4">Gang m.fl.</text> <text top="1130" left="372" width="31" height="11" font="4">Side: </text> <text top="1130" left="419" width="35" height="11" font="4">3 av </text> <text top="1130" left="467" width="13" height="11" font="4">22</text> </page> None
4 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8173067!offentligjournal31052012.pdf <page number="4" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="77" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="77" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="77" left="170" width="107" height="11" font="4">som Prosjektleder </text> <text top="77" left="297" width="84" height="11" font="4">event P3/Ung</text> <text top="82" left="394" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="77" left="405" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="101" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="119" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="119" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="124" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="119" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="146" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="146" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="146" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="146" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="146" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="146" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="164" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="164" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="170" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="164" left="183" width="17" height="11" font="4">90 </text> <text top="164" left="221" width="67" height="11" font="4">17930/2012 </text> <text top="164" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="164" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="197" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="197" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="212" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="212" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="212" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="228" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="228" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="251" left="44" width="51" height="10" font="3"><b>Avsender </b></text> <text top="251" left="108" width="67" height="10" font="3"><b>\ motta ker:</b></text> <text top="267" left="45" width="99" height="11" font="4">Martin Svalastog</text> <text top="297" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="316" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="316" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="321" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="231" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="316" left="324" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="321" left="425" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="435" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="339" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="357" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="357" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="363" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="357" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="385" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="385" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="385" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="385" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="385" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="385" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="402" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="402" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="408" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="403" left="183" width="17" height="11" font="4">91 </text> <text top="403" left="221" width="67" height="11" font="4">17931/2012 </text> <text top="403" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="403" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="435" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="435" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="450" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="450" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="450" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="467" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="467" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="489" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="489" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="506" left="45" width="99" height="11" font="4">Martin Svalastog</text> <text top="536" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="554" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="554" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="554" left="170" width="85" height="11" font="4">som 3ournalist</text> <text top="559" left="273" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="554" left="284" width="51" height="11" font="4">Supernytt</text> <text top="559" left="356" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="554" left="366" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1422328020</text> <text top="577" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="595" left="44" width="52" height="11" font="4">3ournalist</text> <text top="601" left="115" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="595" left="125" width="55" height="11" font="4">Supernytt </text> <text top="595" left="198" width="65" height="11" font="4">NRK Super</text> <text top="601" left="276" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="595" left="286" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1422328020</text> <text top="623" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="623" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="623" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="623" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="623" left="320" width="79" height="10" font="3"><b>Journa Idato: </b></text> <text top="623" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="640" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="640" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/519</text> <text top="646" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="641" left="183" width="17" height="11" font="4">37 </text> <text top="641" left="221" width="67" height="11" font="4">17932/2012 </text> <text top="641" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="641" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="674" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="674" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="689" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="689" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="689" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="705" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="705" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="727" left="44" width="51" height="10" font="3"><b>Avsender </b></text> <text top="727" left="108" width="67" height="10" font="3"><b>\ motta ker:</b></text> <text top="744" left="45" width="99" height="11" font="4">Martin Svalastog</text> <text top="774" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="792" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="792" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="798" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="230" width="52" height="11" font="4">3ournalist</text> <text top="798" left="300" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="311" width="55" height="11" font="4">Supernytt </text> <text top="792" left="383" width="65" height="11" font="4">NRK Super</text> <text top="798" left="461" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="472" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1422328020</text> <text top="816" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="834" left="44" width="52" height="11" font="4">3ournalist</text> <text top="839" left="115" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="834" left="125" width="55" height="11" font="4">Supernytt </text> <text top="834" left="198" width="65" height="11" font="4">NRK Super</text> <text top="839" left="276" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="834" left="286" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1422328020</text> <text top="862" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="862" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="862" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="862" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="862" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="862" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="879" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="879" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/519</text> <text top="885" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="880" left="183" width="17" height="11" font="4">38 </text> <text top="880" left="221" width="67" height="11" font="4">17933/2012 </text> <text top="880" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="880" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="912" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="912" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="927" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="927" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="927" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="944" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="944" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="966" left="44" width="51" height="10" font="3"><b>Avsender </b></text> <text top="966" left="108" width="67" height="10" font="3"><b>\ motta ker:</b></text> <text top="982" left="45" width="99" height="11" font="4">Martin Svalastog</text> <text top="1130" left="372" width="31" height="11" font="4">Side: </text> <text top="1130" left="418" width="36" height="11" font="4">4 av </text> <text top="1130" left="467" width="13" height="11" font="4">22</text> </page> None
5 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8173067!offentligjournal31052012.pdf <page number="5" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="77" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="77" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="77" left="170" width="91" height="11" font="4">som Konsulent </text> <text top="77" left="275" width="139" height="11" font="4">- Bearbeidingsseksjonen </text> <text top="77" left="446" width="131" height="11" font="4">- Rettighetsavdelingen </text> <text top="77" left="609" width="117" height="11" font="4">Kringkasterdivisjonen </text> <text top="77" left="760" width="50" height="11" font="4">- st. ref.</text> <text top="94" left="46" width="67" height="11" font="4">1426463441</text> <text top="116" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="134" left="45" width="90" height="11" font="4">Konsulentstilling </text> <text top="134" left="162" width="124" height="11" font="4">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="140" left="321" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="134" left="337" width="115" height="11" font="4">Rettighetsavdelingen </text> <text top="134" left="484" width="125" height="11" font="4">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="140" left="649" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="134" left="660" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1426463441</text> <text top="162" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="162" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="162" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="162" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="162" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="162" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="179" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="179" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/538</text> <text top="185" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="180" left="184" width="23" height="11" font="4">104 </text> <text top="180" left="221" width="67" height="11" font="4">17934/2012 </text> <text top="180" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="180" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="212" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="212" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="228" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="228" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvi. </text> <text top="228" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="244" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="244" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="266" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="266" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="283" left="45" width="85" height="11" font="4">Lars E. Seime</text> <text top="328" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="347" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="347" left="111" width="93" height="11" font="4">søknad mottatt </text> <text top="347" left="220" width="68" height="11" font="4">- Konsulent </text> <text top="347" left="302" width="139" height="11" font="4">- Bearbeidingsseksjonen </text> <text top="347" left="473" width="132" height="11" font="4">- Rettighetsavdelingen </text> <text top="347" left="636" width="125" height="11" font="4">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="363" left="45" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1426463441</text> <text top="386" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="404" left="45" width="90" height="11" font="4">Konsulentstilling </text> <text top="404" left="162" width="124" height="11" font="4">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="409" left="321" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="404" left="337" width="115" height="11" font="4">Rettighetsavdelingen </text> <text top="404" left="484" width="125" height="11" font="4">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="409" left="649" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="404" left="660" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1426463441</text> <text top="431" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="431" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="431" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="431" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="431" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="431" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="449" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="449" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/538</text> <text top="455" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="449" left="184" width="23" height="11" font="4">105 </text> <text top="449" left="221" width="67" height="11" font="4">17935/2012 </text> <text top="449" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="449" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="482" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="482" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="497" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="497" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="497" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="513" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="513" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="536" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="536" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="552" left="45" width="85" height="11" font="4">Lars E. Seime</text> <text top="598" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="616" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="616" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="616" left="170" width="103" height="11" font="4">som Mediearkivar</text> <text top="622" left="295" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="616" left="306" width="58" height="11" font="4">Marienlyst </text> <text top="616" left="380" width="33" height="11" font="4">i Oslo</text> <text top="622" left="423" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="616" left="433" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1440301067</text> <text top="640" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="658" left="45" width="69" height="11" font="4">Mediearkivar</text> <text top="663" left="137" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="658" left="147" width="110" height="11" font="4">Arkiv &amp; Research </text> <text top="658" left="269" width="58" height="11" font="4">Marienlyst </text> <text top="658" left="342" width="33" height="11" font="4">i Oslo</text> <text top="663" left="385" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="658" left="396" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1440301067</text> <text top="685" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="685" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="685" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="685" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="685" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="685" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="703" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="703" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/571</text> <text top="708" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="703" left="183" width="17" height="11" font="4">22 </text> <text top="703" left="221" width="67" height="11" font="4">17940/2012 </text> <text top="703" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="703" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="736" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="736" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="751" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="751" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvi. </text> <text top="751" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="768" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="768" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="790" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="790" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="806" left="44" width="92" height="11" font="4">Victor Andreas </text> <text top="806" left="149" width="51" height="11" font="4">Petterson</text> <text top="836" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="855" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="855" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="860" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="855" left="231" width="69" height="11" font="4">Mediearkivar</text> <text top="860" left="322" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="855" left="333" width="58" height="11" font="4">Marienlyst </text> <text top="855" left="407" width="148" height="11" font="4">i Oslo Arkiv &amp; Research</text> <text top="860" left="570" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="855" left="581" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1440301067</text> <text top="878" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="896" left="45" width="69" height="11" font="4">Mediearkivar</text> <text top="901" left="137" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="896" left="147" width="110" height="11" font="4">Arkiv &amp; Research </text> <text top="896" left="269" width="58" height="11" font="4">Marienlyst </text> <text top="896" left="342" width="33" height="11" font="4">i Oslo</text> <text top="901" left="385" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="896" left="396" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1440301067</text> <text top="924" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="924" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="924" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="924" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="924" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="924" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="941" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="941" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/571</text> <text top="946" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="941" left="183" width="17" height="11" font="4">23 </text> <text top="941" left="221" width="67" height="11" font="4">17941/2012 </text> <text top="941" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="941" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="974" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="974" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="989" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="989" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="989" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="1006" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="1006" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="1028" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="1028" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="1045" left="44" width="92" height="11" font="4">Victor Andreas </text> <text top="1045" left="149" width="51" height="11" font="4">Petterson</text> <text top="1130" left="372" width="31" height="11" font="4">Side: </text> <text top="1130" left="419" width="35" height="11" font="4">5 av </text> <text top="1130" left="467" width="13" height="11" font="4">22</text> </page> None
6 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8173067!offentligjournal31052012.pdf <page number="6" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="77" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="77" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="77" left="170" width="144" height="11" font="4">som Redaksjonsassistent</text> <text top="82" left="346" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="77" left="356" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1428748024</text> <text top="101" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="119" left="45" width="113" height="11" font="4">Redaksjonsassistent </text> <text top="119" left="188" width="42" height="11" font="4">Nyheter</text> <text top="124" left="246" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="119" left="256" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1428748024</text> <text top="146" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="146" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="146" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="146" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="146" left="320" width="79" height="10" font="3"><b>Journa Idato: </b></text> <text top="146" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="164" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="164" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/549</text> <text top="170" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="164" left="183" width="10" height="11" font="4">8 </text> <text top="164" left="221" width="67" height="11" font="4">17943/2012 </text> <text top="164" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="164" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="197" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="197" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="212" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="212" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="212" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="228" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="228" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="251" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="251" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="267" left="45" width="101" height="11" font="4">Daniel Erlandsen</text> <text top="297" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="316" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="316" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="321" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="231" width="113" height="11" font="4">Redaksjonsassistent </text> <text top="316" left="373" width="42" height="11" font="4">Nyheter</text> <text top="321" left="431" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="441" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1428748024</text> <text top="339" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="357" left="45" width="113" height="11" font="4">Redaksjonsassistent </text> <text top="357" left="188" width="42" height="11" font="4">Nyheter</text> <text top="363" left="246" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="357" left="256" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1428748024</text> <text top="385" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="385" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="385" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="385" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="385" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="385" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="402" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="402" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/549</text> <text top="408" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="403" left="183" width="10" height="11" font="4">9 </text> <text top="403" left="221" width="67" height="11" font="4">17944/2012 </text> <text top="403" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="403" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="435" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="435" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="450" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="450" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="450" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="467" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="467" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="489" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="489" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="506" left="45" width="101" height="11" font="4">Daniel Erlandsen</text> <text top="536" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="554" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="554" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="554" left="170" width="103" height="11" font="4">som Mediearkivar</text> <text top="559" left="295" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="554" left="306" width="58" height="11" font="4">Marienlyst </text> <text top="554" left="380" width="33" height="11" font="4">i Oslo</text> <text top="559" left="423" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="554" left="433" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1440301067</text> <text top="577" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="595" left="45" width="69" height="11" font="4">Mediearkivar</text> <text top="601" left="137" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="595" left="147" width="110" height="11" font="4">Arkiv &amp; Research </text> <text top="595" left="269" width="58" height="11" font="4">Marienlyst </text> <text top="595" left="342" width="33" height="11" font="4">i Oslo</text> <text top="601" left="385" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="595" left="396" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1440301067</text> <text top="623" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="623" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="623" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="623" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="623" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="623" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="640" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="640" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/571</text> <text top="646" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="641" left="183" width="17" height="11" font="4">24 </text> <text top="641" left="221" width="67" height="11" font="4">17946/2012 </text> <text top="641" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="641" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="674" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="674" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="689" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="689" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="689" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="705" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="705" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="727" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="727" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="744" left="44" width="140" height="11" font="4">Terje Børnes Ringlund</text> <text top="774" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="792" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="792" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="798" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="231" width="69" height="11" font="4">Mediearkivar</text> <text top="798" left="322" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="333" width="58" height="11" font="4">Marienlyst </text> <text top="792" left="407" width="148" height="11" font="4">i Oslo Arkiv &amp; Research</text> <text top="798" left="570" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="581" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1440301067</text> <text top="816" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="834" left="45" width="69" height="11" font="4">Mediearkivar</text> <text top="839" left="137" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="834" left="147" width="110" height="11" font="4">Arkiv &amp; Research </text> <text top="834" left="269" width="58" height="11" font="4">Marienlyst </text> <text top="834" left="342" width="33" height="11" font="4">i Oslo</text> <text top="839" left="385" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="834" left="396" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1440301067</text> <text top="862" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="862" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="862" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="862" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="862" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="862" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="879" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="879" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/571</text> <text top="885" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="880" left="183" width="17" height="11" font="4">25 </text> <text top="880" left="221" width="67" height="11" font="4">17947/2012 </text> <text top="880" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="880" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="912" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="912" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="927" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="927" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="927" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="944" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="944" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="966" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="966" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="982" left="44" width="140" height="11" font="4">Terje Børnes Ringlund</text> <text top="1130" left="372" width="31" height="11" font="4">Side: </text> <text top="1130" left="419" width="35" height="11" font="4">6 av </text> <text top="1130" left="467" width="13" height="11" font="4">22</text> </page> None
7 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8173067!offentligjournal31052012.pdf <page number="7" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="77" left="44" width="37" height="11" font="4">Avtale </text> <text top="77" left="92" width="147" height="11" font="4">med If om bilforsikringer</text> <text top="82" left="266" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="77" left="277" width="114" height="11" font="4">Polise nr. 3694465</text> <text top="101" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="119" left="45" width="76" height="11" font="4">Bilforsikringer </text> <text top="119" left="143" width="68" height="11" font="4">/ Forsikring </text> <text top="119" left="226" width="33" height="11" font="4">av bil</text> <text top="146" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="146" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="146" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="146" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="146" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="146" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="163" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="163" left="111" width="71" height="11" font="4">2010/1426-3 </text> <text top="163" left="221" width="67" height="11" font="4">17948/2012 </text> <text top="163" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="163" left="430" width="60" height="11" font="4">04.05.2012</text> <text top="197" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="197" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="212" left="45" width="15" height="11" font="4">IN </text> <text top="212" left="113" width="34" height="11" font="4">Intern </text> <text top="212" left="159" width="51" height="11" font="4">skjerming</text> <text top="235" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="235" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="252" left="45" width="7" height="11" font="4">If</text> <text top="297" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="316" left="44" width="37" height="11" font="4">Avtale </text> <text top="316" left="92" width="147" height="11" font="4">med If om bilforsikringer</text> <text top="321" left="266" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="277" width="113" height="11" font="4">Polise nr. 4471222</text> <text top="339" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="357" left="45" width="76" height="11" font="4">Bilforsikringer </text> <text top="357" left="143" width="68" height="11" font="4">/ Forsikring </text> <text top="357" left="226" width="33" height="11" font="4">av bil</text> <text top="385" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="385" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="385" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="385" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="385" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="385" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="402" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="402" left="111" width="57" height="11" font="4">2010/1426</text> <text top="408" left="186" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="403" left="191" width="10" height="11" font="4">4 </text> <text top="403" left="221" width="67" height="11" font="4">17949/2012 </text> <text top="403" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="403" left="430" width="60" height="11" font="4">04.05.2012</text> <text top="435" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="435" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="450" left="45" width="15" height="11" font="4">IN </text> <text top="450" left="113" width="34" height="11" font="4">Intern </text> <text top="450" left="159" width="51" height="11" font="4">skjerming</text> <text top="473" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="473" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="490" left="45" width="7" height="11" font="4">If</text> <text top="536" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="554" left="45" width="53" height="11" font="4">Utlysning </text> <text top="554" left="113" width="57" height="11" font="4">av stilling </text> <text top="554" left="182" width="197" height="11" font="4">som Mediarkivar/Spesialbibliotekar </text> <text top="554" left="425" width="107" height="11" font="4">i Researchsenteret </text> <text top="554" left="555" width="106" height="11" font="4">Arkiv &amp; Research</text> <text top="559" left="676" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="554" left="687" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1449644526</text> <text top="577" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="595" left="45" width="163" height="11" font="4">Mediarkivar/Spesialbibliotekar </text> <text top="595" left="254" width="107" height="11" font="4">i Researchsenteret </text> <text top="595" left="385" width="106" height="11" font="4">Arkiv &amp; Research</text> <text top="601" left="506" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="595" left="516" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1449644526</text> <text top="623" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="623" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="623" left="172" width="56" height="10" font="3"><b>nr:Løpenr.:</b></text> <text top="640" left="68" width="59" height="11" font="4">U2012/606</text> <text top="646" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="641" left="184" width="70" height="11" font="4">117951/2012</text> <text top="674" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="674" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="712" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="712" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="729" left="44" width="106" height="11" font="4">Arkiv &amp; Research</text> <text top="623" left="320" width="112" height="10" font="3"><b>Journaldato:Dok.dato:</b></text> <text top="642" left="322" width="120" height="11" font="4">31.05.201231.05.2012</text> <text top="774" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="792" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="792" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="792" left="170" width="110" height="11" font="4">som Programleder </text> <text top="792" left="299" width="71" height="11" font="4">for Megafon</text> <text top="798" left="385" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="396" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1447161169</text> <text top="816" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="834" left="45" width="76" height="11" font="4">Programleder </text> <text top="834" left="140" width="75" height="11" font="4">for Megafon </text> <text top="834" left="226" width="32" height="11" font="4">Super</text> <text top="839" left="271" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="834" left="282" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1447161169</text> <text top="862" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="862" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="862" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="862" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="862" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="862" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="879" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="879" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/592</text> <text top="885" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="880" left="183" width="10" height="11" font="4">2 </text> <text top="880" left="221" width="67" height="11" font="4">17957/2012 </text> <text top="880" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="880" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="912" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="912" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="927" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="927" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. foryl. </text> <text top="927" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="944" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="944" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="966" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="966" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="982" left="45" width="38" height="11" font="4">Sindre </text> <text top="982" left="94" width="42" height="11" font="4">Holberg</text> <text top="1130" left="372" width="31" height="11" font="4">Side: </text> <text top="1130" left="419" width="35" height="11" font="4">7 av </text> <text top="1130" left="467" width="13" height="11" font="4">22</text> </page> None
8 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8173067!offentligjournal31052012.pdf <page number="8" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="77" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="77" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="82" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="77" left="231" width="76" height="11" font="4">Programleder </text> <text top="77" left="326" width="75" height="11" font="4">for Megafon </text> <text top="77" left="411" width="32" height="11" font="4">Super</text> <text top="82" left="456" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="77" left="467" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1447161169</text> <text top="101" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="119" left="45" width="76" height="11" font="4">Programleder </text> <text top="119" left="140" width="75" height="11" font="4">for Megafon </text> <text top="119" left="226" width="32" height="11" font="4">Super</text> <text top="124" left="271" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="119" left="282" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1447161169</text> <text top="146" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="146" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="146" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="146" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="146" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="146" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="164" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/592</text> <text top="170" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="164" left="183" width="10" height="11" font="4">3 </text> <text top="164" left="221" width="67" height="11" font="4">17958/2012 </text> <text top="164" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="164" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="197" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="197" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="212" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="212" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="212" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="228" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="228" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="251" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="251" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="267" left="45" width="38" height="11" font="4">Sindre </text> <text top="267" left="94" width="42" height="11" font="4">Holberg</text> <text top="297" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="316" left="45" width="53" height="11" font="4">Utlysning </text> <text top="316" left="113" width="57" height="11" font="4">av stilling </text> <text top="316" left="182" width="106" height="11" font="4">som Mediearkivar </text> <text top="316" left="306" width="106" height="11" font="4">Arkiv &amp; Research</text> <text top="321" left="428" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="438" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1449735319</text> <text top="339" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="357" left="45" width="72" height="11" font="4">Mediearkivar </text> <text top="357" left="136" width="106" height="11" font="4">Arkiv &amp; Research</text> <text top="363" left="257" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="357" left="268" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1449735319</text> <text top="385" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="385" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="385" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="385" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="385" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="385" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="402" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/607</text> <text top="408" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="403" left="184" width="10" height="11" font="4">1 </text> <text top="403" left="221" width="67" height="11" font="4">17961/2012 </text> <text top="403" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="403" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="435" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="435" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="473" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="473" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="490" left="44" width="106" height="11" font="4">Arkiv &amp; Research</text> <text top="536" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="554" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="554" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="554" left="170" width="107" height="11" font="4">som Prosjektleder </text> <text top="554" left="297" width="84" height="11" font="4">event P3/Ung</text> <text top="559" left="394" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="554" left="405" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="577" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="595" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="595" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="601" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="595" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="623" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="623" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="623" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="623" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="623" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="623" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="640" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="640" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="646" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="641" left="183" width="17" height="11" font="4">92 </text> <text top="641" left="221" width="67" height="11" font="4">17962/2012 </text> <text top="641" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="641" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="674" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="674" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="689" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="689" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. foryl. </text> <text top="689" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="705" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="705" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="727" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="727" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="744" left="45" width="86" height="11" font="4">Stian Eliassen</text> <text top="774" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="792" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="792" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="798" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="231" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="792" left="324" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="798" left="425" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="435" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="816" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="834" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="834" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="839" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="834" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="862" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="862" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="862" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="862" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="862" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="862" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="879" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="885" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="880" left="183" width="17" height="11" font="4">93 </text> <text top="880" left="221" width="67" height="11" font="4">17963/2012 </text> <text top="880" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="880" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="912" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="912" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="927" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="927" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="927" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="944" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="944" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="966" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="966" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="982" left="45" width="86" height="11" font="4">Stian Eliassen</text> <text top="1130" left="372" width="31" height="11" font="4">Side: </text> <text top="1130" left="419" width="36" height="11" font="4">8 av </text> <text top="1130" left="467" width="13" height="11" font="4">22</text> </page> None
9 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8173067!offentligjournal31052012.pdf <page number="9" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="77" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="77" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="77" left="170" width="107" height="11" font="4">som Prosjektleder </text> <text top="77" left="297" width="84" height="11" font="4">event P3/Ung</text> <text top="82" left="394" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="77" left="405" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="101" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="119" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="119" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="124" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="119" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="146" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="146" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="146" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="146" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="146" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="146" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="164" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="164" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="170" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="164" left="183" width="17" height="11" font="4">94 </text> <text top="164" left="221" width="67" height="11" font="4">17964/2012 </text> <text top="164" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="164" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="197" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="197" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="212" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="212" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="212" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="228" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="228" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="251" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="251" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="267" left="44" width="68" height="11" font="4">Thea Urdal</text> <text top="297" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="316" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="316" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="321" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="231" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="316" left="324" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="321" left="425" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="435" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="339" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="357" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="357" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="363" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="357" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="385" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="385" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="385" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="385" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="385" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="385" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="402" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="402" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="408" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="403" left="183" width="17" height="11" font="4">95 </text> <text top="403" left="221" width="67" height="11" font="4">17965/2012 </text> <text top="403" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="403" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="435" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="435" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="450" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="450" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="450" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="467" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="467" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="489" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="489" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="506" left="44" width="68" height="11" font="4">Thea Urdal</text> <text top="536" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="554" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="554" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="554" left="170" width="107" height="11" font="4">som Prosjektleder </text> <text top="554" left="297" width="84" height="11" font="4">event P3/Ung</text> <text top="559" left="394" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="554" left="405" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="577" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="595" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="595" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="601" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="595" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="623" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="623" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="623" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="623" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="623" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="623" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="640" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="640" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="646" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="641" left="183" width="17" height="11" font="4">96 </text> <text top="641" left="221" width="67" height="11" font="4">17966/2012 </text> <text top="641" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="641" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="674" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="674" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="689" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="689" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="689" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="705" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="705" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="727" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="727" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="744" left="44" width="57" height="11" font="4">Alexandra </text> <text top="744" left="118" width="117" height="11" font="4">Europa Ines Perez</text> <text top="750" left="241" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="744" left="247" width="41" height="11" font="4">Seoane</text> <text top="774" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="792" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="792" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="798" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="231" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="792" left="324" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="798" left="425" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="435" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="816" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="834" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="834" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="839" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="834" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="862" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="862" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="862" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="862" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="862" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="862" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="879" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="879" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="885" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="880" left="183" width="17" height="11" font="4">97 </text> <text top="880" left="221" width="67" height="11" font="4">17967/2012 </text> <text top="880" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="880" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="912" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="912" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="927" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="927" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="927" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="944" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="944" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="966" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="966" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="982" left="44" width="57" height="11" font="4">Alexandra </text> <text top="982" left="118" width="163" height="11" font="4">Europa Ines Perez-Seoane</text> <text top="1130" left="372" width="31" height="11" font="4">Side: </text> <text top="1130" left="419" width="36" height="11" font="4">9 av </text> <text top="1130" left="467" width="13" height="11" font="4">22</text> </page> None
10 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8173067!offentligjournal31052012.pdf <page number="10" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="77" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="77" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="77" left="170" width="107" height="11" font="4">som Prosjektleder </text> <text top="77" left="297" width="84" height="11" font="4">event P3/Ung</text> <text top="82" left="394" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="77" left="405" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="101" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="119" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="119" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="124" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="119" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="146" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="146" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="146" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="146" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="146" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="146" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="164" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="164" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="170" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="164" left="183" width="17" height="11" font="4">98 </text> <text top="164" left="221" width="67" height="11" font="4">17968/2012 </text> <text top="164" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="164" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="197" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="197" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="212" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="212" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="212" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="228" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="228" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="251" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="251" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="267" left="45" width="101" height="11" font="4">Sondre Andreas </text> <text top="267" left="157" width="96" height="11" font="4">Wedøe Nodland</text> <text top="297" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="316" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="316" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="321" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="231" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="316" left="324" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="321" left="425" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="435" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="339" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="357" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="357" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="363" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="357" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="385" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="385" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="385" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="385" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="385" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="385" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="402" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="402" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="408" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="403" left="183" width="17" height="11" font="4">99 </text> <text top="403" left="221" width="67" height="11" font="4">17969/2012 </text> <text top="403" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="403" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="435" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="435" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="450" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="450" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="450" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="467" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="467" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="489" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="489" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="506" left="45" width="101" height="11" font="4">Sondre Andreas </text> <text top="506" left="157" width="96" height="11" font="4">Wedøe Nodland</text> <text top="536" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="554" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="554" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="554" left="170" width="91" height="11" font="4">som Konsulent </text> <text top="554" left="275" width="139" height="11" font="4">- Bearbeidingsseksjonen </text> <text top="554" left="446" width="131" height="11" font="4">- Rettighetsavdelingen </text> <text top="554" left="609" width="117" height="11" font="4">Kringkasterdivisjonen </text> <text top="554" left="760" width="50" height="11" font="4">- st. ref.</text> <text top="570" left="46" width="67" height="11" font="4">1426463441</text> <text top="593" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="611" left="45" width="90" height="11" font="4">Konsulentstilling </text> <text top="611" left="162" width="124" height="11" font="4">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="616" left="321" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="611" left="337" width="115" height="11" font="4">Rettighetsavdelingen </text> <text top="611" left="484" width="125" height="11" font="4">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="616" left="649" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="611" left="660" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1426463441</text> <text top="639" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="639" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="639" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="639" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="639" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="639" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="656" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="656" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/538</text> <text top="662" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="657" left="184" width="23" height="11" font="4">106 </text> <text top="657" left="221" width="67" height="11" font="4">17970/2012 </text> <text top="657" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="657" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="689" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="689" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="704" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="704" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="704" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="721" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="721" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="743" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="743" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="760" left="45" width="88" height="11" font="4">Gøran Karlsvik</text> <text top="805" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="824" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="824" left="111" width="93" height="11" font="4">søknad mottatt </text> <text top="824" left="220" width="68" height="11" font="4">- Konsulent </text> <text top="824" left="302" width="139" height="11" font="4">- Bearbeidingsseksjonen </text> <text top="824" left="473" width="132" height="11" font="4">- Rettighetsavdelingen </text> <text top="824" left="636" width="125" height="11" font="4">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="840" left="45" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1426463441</text> <text top="863" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="881" left="45" width="90" height="11" font="4">Konsulentstilling </text> <text top="881" left="162" width="124" height="11" font="4">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="886" left="321" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="881" left="337" width="115" height="11" font="4">Rettighetsavdelingen </text> <text top="881" left="484" width="125" height="11" font="4">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="886" left="649" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="881" left="660" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1426463441</text> <text top="908" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="908" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="908" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="908" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="908" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="908" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="926" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="926" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/538</text> <text top="931" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="926" left="184" width="23" height="11" font="4">107 </text> <text top="926" left="221" width="67" height="11" font="4">17971/2012 </text> <text top="926" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="926" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="959" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="959" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="974" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="974" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="974" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="990" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="990" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="1012" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="1012" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="1029" left="45" width="88" height="11" font="4">Gøran Karlsvik</text> <text top="1130" left="372" width="31" height="11" font="4">Side: </text> <text top="1130" left="420" width="29" height="11" font="4">10av </text> <text top="1130" left="467" width="13" height="11" font="4">22</text> </page> None
11 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8173067!offentligjournal31052012.pdf <page number="11" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="77" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="77" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="77" left="170" width="110" height="11" font="4">som Programleder </text> <text top="77" left="299" width="71" height="11" font="4">for Megafon</text> <text top="82" left="385" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="77" left="396" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1447161169</text> <text top="101" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="119" left="45" width="76" height="11" font="4">Programleder </text> <text top="119" left="140" width="75" height="11" font="4">for Megafon </text> <text top="119" left="226" width="32" height="11" font="4">Super</text> <text top="124" left="271" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="119" left="282" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1447161169</text> <text top="146" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="146" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="146" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="146" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="146" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="146" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="164" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="164" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/592</text> <text top="170" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="164" left="183" width="10" height="11" font="4">4 </text> <text top="164" left="221" width="67" height="11" font="4">17972/2012 </text> <text top="164" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="164" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="197" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="197" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="212" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="212" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="212" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="228" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="228" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="251" left="44" width="51" height="10" font="3"><b>Avsender </b></text> <text top="251" left="108" width="67" height="10" font="3"><b>\ motta ker:</b></text> <text top="267" left="45" width="52" height="11" font="4">Charlotte </text> <text top="267" left="113" width="40" height="11" font="4">Kolstad</text> <text top="297" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="316" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="316" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="321" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="231" width="76" height="11" font="4">Programleder </text> <text top="316" left="326" width="75" height="11" font="4">for Megafon </text> <text top="316" left="411" width="32" height="11" font="4">Super</text> <text top="321" left="456" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="467" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1447161169</text> <text top="339" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="357" left="45" width="76" height="11" font="4">Programleder </text> <text top="357" left="140" width="75" height="11" font="4">for Megafon </text> <text top="357" left="226" width="32" height="11" font="4">Super</text> <text top="363" left="271" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="357" left="282" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1447161169</text> <text top="385" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="385" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="385" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="385" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="385" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="385" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="402" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="402" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/592</text> <text top="408" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="403" left="183" width="10" height="11" font="4">5 </text> <text top="403" left="221" width="67" height="11" font="4">17973/2012 </text> <text top="403" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="403" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="435" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="435" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="450" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="450" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="450" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="467" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="467" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="489" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="489" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="506" left="45" width="52" height="11" font="4">Charlotte </text> <text top="506" left="113" width="40" height="11" font="4">Kolstad</text> <text top="536" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="554" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="554" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="554" left="170" width="224" height="11" font="4">som KARTGURU til NRK.no, yr.no, </text> <text top="554" left="406" width="71" height="11" font="4">UT.no m.m.</text> <text top="559" left="492" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="554" left="502" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1433261690</text> <text top="577" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="595" left="45" width="49" height="11" font="4">Kartguru </text> <text top="595" left="109" width="111" height="11" font="4">til NRK.no, yr.no, </text> <text top="595" left="232" width="71" height="11" font="4">UT.no m.m.</text> <text top="601" left="318" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="595" left="329" width="101" height="11" font="4">NRK Nye medier</text> <text top="601" left="445" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="595" left="455" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1433261690</text> <text top="623" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="623" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="623" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="623" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="623" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="623" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="640" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="640" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/558</text> <text top="646" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="641" left="184" width="17" height="11" font="4">10 </text> <text top="641" left="221" width="67" height="11" font="4">17974/2012 </text> <text top="641" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="641" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="674" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="674" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="689" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="689" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="689" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="705" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="705" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="727" left="44" width="51" height="10" font="3"><b>Avsender </b></text> <text top="727" left="108" width="67" height="10" font="3"><b>\ motta ker:</b></text> <text top="744" left="45" width="112" height="11" font="4">Harald K. 3ansson</text> <text top="774" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="792" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="792" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="798" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="231" width="190" height="11" font="4">KARTGURU til NRK.no, yr.no, </text> <text top="792" left="433" width="186" height="11" font="4">UT.no m.m. NRK Nye medier</text> <text top="798" left="635" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="645" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1433261690</text> <text top="816" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="834" left="45" width="49" height="11" font="4">Kartguru </text> <text top="834" left="109" width="111" height="11" font="4">til NRK.no, yr.no, </text> <text top="834" left="232" width="71" height="11" font="4">UT.no m.m.</text> <text top="839" left="318" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="834" left="329" width="101" height="11" font="4">NRK Nye medier</text> <text top="839" left="445" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="834" left="455" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1433261690</text> <text top="862" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="862" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="862" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="862" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="862" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="862" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="879" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="879" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/558</text> <text top="885" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="880" left="184" width="17" height="11" font="4">11 </text> <text top="880" left="221" width="67" height="11" font="4">17975/2012 </text> <text top="880" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="880" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="912" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="912" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="927" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="927" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="927" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="944" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="944" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="966" left="44" width="51" height="10" font="3"><b>Avsender </b></text> <text top="966" left="108" width="67" height="10" font="3"><b>\ motta ker:</b></text> <text top="982" left="45" width="112" height="11" font="4">Harald K. 3ansson</text> <text top="1130" left="372" width="31" height="11" font="4">Side: </text> <text top="1130" left="420" width="35" height="11" font="4">11 av </text> <text top="1130" left="467" width="13" height="11" font="4">22</text> </page> None
12 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8173067!offentligjournal31052012.pdf <page number="12" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="77" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="77" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="77" left="170" width="103" height="11" font="4">som Mediearkivar</text> <text top="82" left="295" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="77" left="306" width="58" height="11" font="4">Marienlyst </text> <text top="77" left="380" width="33" height="11" font="4">i Oslo</text> <text top="82" left="423" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="77" left="433" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1440301067</text> <text top="101" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="119" left="45" width="69" height="11" font="4">Mediearkivar</text> <text top="124" left="137" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="119" left="147" width="110" height="11" font="4">Arkiv &amp; Research </text> <text top="119" left="269" width="58" height="11" font="4">Marienlyst </text> <text top="119" left="342" width="33" height="11" font="4">i Oslo</text> <text top="124" left="385" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="119" left="396" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1440301067</text> <text top="146" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="146" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="146" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="146" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="146" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="146" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="164" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="164" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/571</text> <text top="170" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="164" left="183" width="17" height="11" font="4">26 </text> <text top="164" left="221" width="67" height="11" font="4">17976/2012 </text> <text top="164" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="164" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="197" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="197" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="212" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="212" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. foryl. </text> <text top="212" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="228" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="228" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="251" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="251" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="267" left="44" width="92" height="11" font="4">Torkel ødegård</text> <text top="297" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="316" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="316" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="321" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="231" width="69" height="11" font="4">Mediearkivar</text> <text top="321" left="322" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="333" width="58" height="11" font="4">Marienlyst </text> <text top="316" left="407" width="148" height="11" font="4">i Oslo Arkiv &amp; Research</text> <text top="321" left="570" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="581" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1440301067</text> <text top="339" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="357" left="45" width="69" height="11" font="4">Mediearkivar</text> <text top="363" left="137" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="357" left="147" width="110" height="11" font="4">Arkiv &amp; Research </text> <text top="357" left="269" width="58" height="11" font="4">Marienlyst </text> <text top="357" left="342" width="33" height="11" font="4">i Oslo</text> <text top="363" left="385" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="357" left="396" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1440301067</text> <text top="385" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="385" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="385" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="385" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="385" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="385" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="402" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="402" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/571</text> <text top="408" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="403" left="183" width="17" height="11" font="4">27 </text> <text top="403" left="221" width="67" height="11" font="4">17977/2012 </text> <text top="403" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="403" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="435" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="435" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="450" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="450" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="450" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="467" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="467" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="489" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="489" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="506" left="44" width="92" height="11" font="4">Torkel ødegård</text> <text top="536" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="554" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="554" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="554" left="170" width="119" height="11" font="4">som Redaksjonssjef </text> <text top="554" left="310" width="45" height="11" font="4">Magasin</text> <text top="559" left="370" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="554" left="381" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1422185634</text> <text top="577" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="595" left="45" width="85" height="11" font="4">Redaksjonssjef </text> <text top="595" left="152" width="49" height="11" font="4">Magasin </text> <text top="595" left="212" width="65" height="11" font="4">Mediehuset </text> <text top="595" left="292" width="55" height="11" font="4">Trøndelag</text> <text top="601" left="365" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="595" left="376" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1422185634</text> <text top="623" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="623" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="623" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="623" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="623" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="623" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="640" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="640" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/527</text> <text top="646" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="640" left="184" width="17" height="11" font="4">10 </text> <text top="640" left="221" width="67" height="11" font="4">17978/2012 </text> <text top="640" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="640" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="674" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="674" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="689" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="689" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. foryl. </text> <text top="689" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="705" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="705" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="727" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="727" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="744" left="44" width="92" height="11" font="4">Torkel ødegård</text> <text top="774" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="792" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="792" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="798" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="231" width="85" height="11" font="4">Redaksjonssjef </text> <text top="792" left="337" width="125" height="11" font="4">Magasin Mediehuset </text> <text top="792" left="477" width="55" height="11" font="4">Trøndelag</text> <text top="798" left="551" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="561" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1422185634</text> <text top="816" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="834" left="45" width="85" height="11" font="4">Redaksjonssjef </text> <text top="834" left="152" width="49" height="11" font="4">Magasin </text> <text top="834" left="212" width="65" height="11" font="4">Mediehuset </text> <text top="834" left="292" width="55" height="11" font="4">Trøndelag</text> <text top="839" left="365" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="834" left="376" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1422185634</text> <text top="862" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="862" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="862" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="862" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="862" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="862" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="879" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="879" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/527</text> <text top="885" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="880" left="184" width="17" height="11" font="4">11 </text> <text top="880" left="221" width="67" height="11" font="4">17979/2012 </text> <text top="880" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="880" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="912" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="912" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="927" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="927" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="927" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="944" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="944" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="966" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="966" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="982" left="44" width="92" height="11" font="4">Torkel ødegård</text> <text top="1130" left="372" width="31" height="11" font="4">Side: </text> <text top="1130" left="420" width="29" height="11" font="4">12av </text> <text top="1130" left="467" width="13" height="11" font="4">22</text> </page> None
13 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8173067!offentligjournal31052012.pdf <page number="13" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="77" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="77" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="77" left="170" width="113" height="11" font="4">som Medieingeniør </text> <text top="77" left="302" width="70" height="11" font="4">i Flerkamera</text> <text top="82" left="387" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="77" left="394" width="19" height="11" font="4">Lyd</text> <text top="82" left="422" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="77" left="432" width="81" height="11" font="4">Storproduksjon</text> <text top="82" left="542" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="77" left="552" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1440426953</text> <text top="101" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="119" left="45" width="79" height="11" font="4">Medieingeniør </text> <text top="119" left="144" width="69" height="11" font="4">i Flerkamera</text> <text top="124" left="229" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="119" left="235" width="19" height="11" font="4">Lyd</text> <text top="124" left="264" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="119" left="274" width="84" height="11" font="4">Storproduksjon </text> <text top="119" left="384" width="124" height="11" font="4">Produksjonsavdelingen</text> <text top="124" left="544" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="119" left="554" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1440426953</text> <text top="146" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="146" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="146" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="146" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="146" left="320" width="79" height="10" font="3"><b>Journa Idato: </b></text> <text top="146" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="164" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="164" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/574</text> <text top="170" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="164" left="183" width="10" height="11" font="4">4 </text> <text top="164" left="221" width="67" height="11" font="4">17980/2012 </text> <text top="164" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="164" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="197" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="197" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="212" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="212" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="212" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="228" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="228" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="251" left="44" width="51" height="10" font="3"><b>Avsender </b></text> <text top="251" left="108" width="56" height="10" font="3"><b>\ mottaker:</b></text> <text top="267" left="44" width="65" height="11" font="4">Aljosa Ertl</text> <text top="297" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="315" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="315" left="111" width="93" height="11" font="4">søknad mottatt </text> <text top="315" left="220" width="91" height="11" font="4">- Medieingeniør </text> <text top="315" left="329" width="96" height="11" font="4">i Flerkamera-Lyd </text> <text top="315" left="449" width="94" height="11" font="4">- Storproduksjon </text> <text top="315" left="569" width="127" height="11" font="4">Produksjonsavdelingen </text> <text top="315" left="729" width="50" height="11" font="4">- st. ref.</text> <text top="332" left="46" width="67" height="11" font="4">1440426953</text> <text top="355" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="373" left="45" width="79" height="11" font="4">Medieingeniør </text> <text top="373" left="144" width="69" height="11" font="4">i Flerkamera</text> <text top="378" left="229" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="373" left="235" width="19" height="11" font="4">Lyd</text> <text top="378" left="264" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="373" left="274" width="84" height="11" font="4">Storproduksjon </text> <text top="373" left="384" width="124" height="11" font="4">Produksjonsavdelingen</text> <text top="378" left="544" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="373" left="554" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1440426953</text> <text top="400" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="400" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="400" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="400" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="400" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="400" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="418" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="418" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/574</text> <text top="423" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="418" left="183" width="10" height="11" font="4">5 </text> <text top="418" left="221" width="67" height="11" font="4">17981/2012 </text> <text top="418" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="418" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="451" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="451" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="466" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="466" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="466" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="482" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="482" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="504" left="44" width="51" height="10" font="3"><b>Avsender </b></text> <text top="504" left="108" width="67" height="10" font="3"><b>\ motta ker:</b></text> <text top="521" left="44" width="65" height="11" font="4">Aljosa Ertl</text> <text top="567" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="585" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="585" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="585" left="170" width="91" height="11" font="4">som Konsulent </text> <text top="585" left="275" width="139" height="11" font="4">- Bearbeidingsseksjonen </text> <text top="585" left="446" width="131" height="11" font="4">- Rettighetsavdelingen </text> <text top="585" left="609" width="117" height="11" font="4">Kringkasterdivisjonen </text> <text top="585" left="760" width="50" height="11" font="4">- st. ref.</text> <text top="602" left="46" width="67" height="11" font="4">1426463441</text> <text top="624" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="642" left="45" width="90" height="11" font="4">Konsulentstilling </text> <text top="642" left="162" width="124" height="11" font="4">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="648" left="321" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="642" left="337" width="115" height="11" font="4">Rettighetsavdelingen </text> <text top="642" left="484" width="125" height="11" font="4">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="648" left="649" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="642" left="660" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1426463441</text> <text top="670" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="670" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="670" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="670" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="670" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="670" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="687" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="687" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/538</text> <text top="693" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="688" left="184" width="23" height="11" font="4">108 </text> <text top="688" left="221" width="67" height="11" font="4">17982/2012 </text> <text top="688" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="688" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="720" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="720" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="736" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="736" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="736" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="752" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="752" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="774" left="44" width="51" height="10" font="3"><b>Avsender </b></text> <text top="774" left="108" width="67" height="10" font="3"><b>\ motta ker:</b></text> <text top="791" left="45" width="41" height="11" font="4">Katrine </text> <text top="791" left="99" width="37" height="11" font="4">Harder</text> <text top="836" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="855" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="855" left="111" width="93" height="11" font="4">søknad mottatt </text> <text top="855" left="220" width="68" height="11" font="4">- Konsulent </text> <text top="855" left="302" width="139" height="11" font="4">- Bearbeidingsseksjonen </text> <text top="855" left="473" width="132" height="11" font="4">- Rettighetsavdelingen </text> <text top="855" left="636" width="125" height="11" font="4">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="871" left="45" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1426463441</text> <text top="894" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="912" left="45" width="90" height="11" font="4">Konsulentstilling </text> <text top="912" left="162" width="124" height="11" font="4">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="917" left="321" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="912" left="337" width="115" height="11" font="4">Rettighetsavdelingen </text> <text top="912" left="484" width="125" height="11" font="4">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="917" left="649" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="912" left="660" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1426463441</text> <text top="939" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="939" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="939" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="939" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="939" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="939" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="957" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="957" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/538</text> <text top="962" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="957" left="184" width="23" height="11" font="4">109 </text> <text top="957" left="221" width="67" height="11" font="4">17983/2012 </text> <text top="957" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="957" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="990" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="990" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="1005" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="1005" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="1005" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="1021" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="1021" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="1044" left="44" width="51" height="10" font="3"><b>Avsender </b></text> <text top="1044" left="108" width="56" height="10" font="3"><b>\ mottaker:</b></text> <text top="1060" left="45" width="41" height="11" font="4">Katrine </text> <text top="1060" left="99" width="37" height="11" font="4">Harder</text> <text top="1130" left="372" width="31" height="11" font="4">Side: </text> <text top="1130" left="420" width="29" height="11" font="4">13av </text> <text top="1130" left="467" width="13" height="11" font="4">22</text> </page> None
14 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8173067!offentligjournal31052012.pdf <page number="14" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="77" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="77" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="77" left="170" width="110" height="11" font="4">som Programleder </text> <text top="77" left="299" width="71" height="11" font="4">for Megafon</text> <text top="82" left="385" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="77" left="396" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1447161169</text> <text top="101" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="119" left="45" width="76" height="11" font="4">Programleder </text> <text top="119" left="140" width="75" height="11" font="4">for Megafon </text> <text top="119" left="226" width="32" height="11" font="4">Super</text> <text top="124" left="271" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="119" left="282" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1447161169</text> <text top="146" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="146" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="146" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="146" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="146" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="146" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="164" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="164" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/592</text> <text top="170" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="164" left="183" width="10" height="11" font="4">6 </text> <text top="164" left="221" width="67" height="11" font="4">17984/2012 </text> <text top="164" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="164" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="197" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="197" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="212" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="212" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="212" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="228" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="228" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="251" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="251" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="267" left="44" width="47" height="11" font="4">Thomas </text> <text top="267" left="103" width="34" height="11" font="4">Sævig</text> <text top="297" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="316" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="316" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="321" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="231" width="76" height="11" font="4">Programleder </text> <text top="316" left="326" width="75" height="11" font="4">for Megafon </text> <text top="316" left="411" width="32" height="11" font="4">Super</text> <text top="321" left="456" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="467" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1447161169</text> <text top="339" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="357" left="45" width="76" height="11" font="4">Programleder </text> <text top="357" left="140" width="75" height="11" font="4">for Megafon </text> <text top="357" left="226" width="32" height="11" font="4">Super</text> <text top="363" left="271" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="357" left="282" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1447161169</text> <text top="385" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="385" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="385" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="385" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="385" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="385" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="402" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="402" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/592</text> <text top="408" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="403" left="183" width="10" height="11" font="4">7 </text> <text top="403" left="221" width="67" height="11" font="4">17985/2012 </text> <text top="403" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="403" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="435" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="435" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="450" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="450" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="450" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="467" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="467" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="489" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="489" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="506" left="44" width="47" height="11" font="4">Thomas </text> <text top="506" left="103" width="34" height="11" font="4">Sævig</text> <text top="536" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="554" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="554" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="554" left="170" width="91" height="11" font="4">som Konsulent </text> <text top="554" left="275" width="139" height="11" font="4">- Bearbeidingsseksjonen </text> <text top="554" left="446" width="131" height="11" font="4">- Rettighetsavdelingen </text> <text top="554" left="609" width="117" height="11" font="4">Kringkasterdivisjonen </text> <text top="554" left="760" width="50" height="11" font="4">- st. ref.</text> <text top="570" left="46" width="67" height="11" font="4">1426463441</text> <text top="593" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="611" left="45" width="90" height="11" font="4">Konsulentstilling </text> <text top="611" left="162" width="124" height="11" font="4">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="616" left="321" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="611" left="337" width="115" height="11" font="4">Rettighetsavdelingen </text> <text top="611" left="484" width="125" height="11" font="4">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="616" left="649" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="611" left="660" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1426463441</text> <text top="639" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="639" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="639" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="639" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="639" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="639" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="656" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="656" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/538</text> <text top="662" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="657" left="184" width="23" height="11" font="4">110 </text> <text top="657" left="221" width="67" height="11" font="4">17986/2012 </text> <text top="657" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="657" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="689" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="689" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="704" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="704" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="704" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="721" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="721" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="743" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="743" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="760" left="45" width="55" height="11" font="4">Stig-Ottar </text> <text top="760" left="118" width="60" height="11" font="4">Engeskaug</text> <text top="805" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="824" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="824" left="111" width="93" height="11" font="4">søknad mottatt </text> <text top="824" left="220" width="68" height="11" font="4">- Konsulent </text> <text top="824" left="302" width="139" height="11" font="4">- Bearbeidingsseksjonen </text> <text top="824" left="473" width="132" height="11" font="4">- Rettighetsavdelingen </text> <text top="824" left="636" width="125" height="11" font="4">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="840" left="45" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1426463441</text> <text top="863" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="881" left="45" width="90" height="11" font="4">Konsulentstilling </text> <text top="881" left="162" width="124" height="11" font="4">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="886" left="321" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="881" left="337" width="115" height="11" font="4">Rettighetsavdelingen </text> <text top="881" left="484" width="125" height="11" font="4">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="886" left="649" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="881" left="660" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1426463441</text> <text top="908" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="908" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="908" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="908" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="908" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="908" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="926" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="926" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/538</text> <text top="931" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="926" left="184" width="23" height="11" font="4">111 </text> <text top="926" left="221" width="67" height="11" font="4">17987/2012 </text> <text top="926" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="926" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="959" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="959" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="974" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="974" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="974" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="990" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="990" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="1012" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="1012" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="1029" left="45" width="55" height="11" font="4">Stig-Ottar </text> <text top="1029" left="118" width="60" height="11" font="4">Engeskaug</text> <text top="1130" left="372" width="31" height="11" font="4">Side: </text> <text top="1130" left="420" width="35" height="11" font="4">14 av </text> <text top="1130" left="467" width="13" height="11" font="4">22</text> </page> None
15 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8173067!offentligjournal31052012.pdf <page number="15" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="77" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="77" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="77" left="170" width="107" height="11" font="4">som Prosjektleder </text> <text top="77" left="297" width="84" height="11" font="4">event P3/Ung</text> <text top="82" left="394" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="77" left="405" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="101" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="119" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="119" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="124" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="119" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="146" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="146" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="146" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="146" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="146" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="146" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="164" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="164" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="169" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="164" left="184" width="23" height="11" font="4">100 </text> <text top="164" left="221" width="67" height="11" font="4">17988/2012 </text> <text top="164" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="164" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="197" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="197" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="212" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="212" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="212" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="228" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="228" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="251" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="251" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="267" left="45" width="74" height="11" font="4">Klaas Snoek</text> <text top="297" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="316" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="316" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="321" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="231" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="316" left="324" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="321" left="425" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="435" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="339" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="357" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="357" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="363" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="357" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="385" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="385" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="385" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="385" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="385" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="385" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="402" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="402" left="111" width="77" height="11" font="4">2012/569-101 </text> <text top="402" left="221" width="67" height="11" font="4">17989/2012 </text> <text top="402" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="402" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="435" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="435" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="450" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="450" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="450" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="467" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="467" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="489" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="489" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="506" left="45" width="74" height="11" font="4">Klaas Snoek</text> <text top="536" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="554" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="554" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="554" left="170" width="91" height="11" font="4">som Konsulent </text> <text top="554" left="275" width="139" height="11" font="4">- Bearbeidingsseksjonen </text> <text top="554" left="446" width="131" height="11" font="4">- Rettighetsavdelingen </text> <text top="554" left="609" width="117" height="11" font="4">Kringkasterdivisjonen </text> <text top="554" left="760" width="50" height="11" font="4">- st. ref.</text> <text top="570" left="46" width="67" height="11" font="4">1426463441</text> <text top="593" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="611" left="45" width="90" height="11" font="4">Konsulentstilling </text> <text top="611" left="162" width="124" height="11" font="4">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="616" left="321" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="611" left="337" width="115" height="11" font="4">Rettighetsavdelingen </text> <text top="611" left="484" width="125" height="11" font="4">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="616" left="649" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="611" left="660" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1426463441</text> <text top="639" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="639" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="639" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="639" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="639" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="639" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="656" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="656" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/538</text> <text top="662" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="657" left="184" width="23" height="11" font="4">112 </text> <text top="657" left="221" width="67" height="11" font="4">17990/2012 </text> <text top="657" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="657" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="689" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="689" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="704" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="704" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="704" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="721" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="721" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="743" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="743" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="760" left="44" width="92" height="11" font="4">Anne Ogundipe</text> <text top="805" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="824" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="824" left="111" width="93" height="11" font="4">søknad mottatt </text> <text top="824" left="220" width="68" height="11" font="4">- Konsulent </text> <text top="824" left="302" width="139" height="11" font="4">- Bearbeidingsseksjonen </text> <text top="824" left="473" width="132" height="11" font="4">- Rettighetsavdelingen </text> <text top="824" left="636" width="125" height="11" font="4">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="840" left="45" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1426463441</text> <text top="863" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="881" left="45" width="90" height="11" font="4">Konsulentstilling </text> <text top="881" left="162" width="124" height="11" font="4">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="886" left="321" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="881" left="337" width="115" height="11" font="4">Rettighetsavdelingen </text> <text top="881" left="484" width="125" height="11" font="4">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="886" left="649" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="881" left="660" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1426463441</text> <text top="908" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="908" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="908" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="908" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="908" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="908" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="926" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="926" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/538</text> <text top="931" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="926" left="184" width="23" height="11" font="4">113 </text> <text top="926" left="221" width="67" height="11" font="4">17991/2012 </text> <text top="926" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="926" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="959" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="959" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="974" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="974" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="974" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="990" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="990" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="1012" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="1012" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="1029" left="44" width="92" height="11" font="4">Anne Ogundipe</text> <text top="1130" left="372" width="31" height="11" font="4">Side: </text> <text top="1130" left="420" width="29" height="11" font="4">15av </text> <text top="1130" left="467" width="13" height="11" font="4">22</text> </page> None
16 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8173067!offentligjournal31052012.pdf <page number="16" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="77" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="77" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="77" left="170" width="107" height="11" font="4">som Prosjektleder </text> <text top="77" left="297" width="84" height="11" font="4">event P3/Ung</text> <text top="82" left="394" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="77" left="405" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="101" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="119" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="119" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="124" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="119" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="146" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="146" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="146" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="146" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="146" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="146" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="164" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="164" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="170" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="164" left="184" width="23" height="11" font="4">102 </text> <text top="164" left="221" width="67" height="11" font="4">17992/2012 </text> <text top="164" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="164" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="197" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="197" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="212" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="212" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="212" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="228" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="228" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="251" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="251" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="267" left="45" width="22" height="11" font="4">Dan</text> <text top="273" left="72" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="267" left="78" width="89" height="11" font="4">Robin Midthun </text> <text top="267" left="181" width="55" height="11" font="4">Nikolaisen</text> <text top="297" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="316" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="316" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="321" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="231" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="316" left="324" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="321" left="425" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="435" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="339" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="357" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="357" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="363" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="357" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="385" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="385" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="385" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="385" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="385" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="385" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="402" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="402" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="408" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="402" left="184" width="23" height="11" font="4">103 </text> <text top="402" left="221" width="67" height="11" font="4">17993/2012 </text> <text top="402" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="402" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="435" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="435" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="450" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="450" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="450" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="467" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="467" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="489" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="489" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="506" left="45" width="22" height="11" font="4">Dan</text> <text top="511" left="72" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="506" left="78" width="89" height="11" font="4">Robin Midthun </text> <text top="506" left="181" width="55" height="11" font="4">Nikolaisen</text> <text top="536" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="554" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="554" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="554" left="170" width="91" height="11" font="4">som Konsulent </text> <text top="554" left="275" width="139" height="11" font="4">- Bearbeidingsseksjonen </text> <text top="554" left="446" width="131" height="11" font="4">- Rettighetsavdelingen </text> <text top="554" left="609" width="117" height="11" font="4">Kringkasterdivisjonen </text> <text top="554" left="760" width="50" height="11" font="4">- st. ref.</text> <text top="570" left="46" width="67" height="11" font="4">1426463441</text> <text top="593" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="611" left="45" width="90" height="11" font="4">Konsulentstilling </text> <text top="611" left="162" width="124" height="11" font="4">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="616" left="321" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="611" left="337" width="115" height="11" font="4">Rettighetsavdelingen </text> <text top="611" left="484" width="125" height="11" font="4">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="616" left="649" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="611" left="660" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1426463441</text> <text top="639" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="639" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="639" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="639" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="639" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="639" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="656" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="656" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/538</text> <text top="662" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="657" left="184" width="23" height="11" font="4">114 </text> <text top="657" left="221" width="67" height="11" font="4">17994/2012 </text> <text top="657" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="657" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="689" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="689" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="704" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="704" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="704" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="721" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="721" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="743" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="743" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="760" left="45" width="47" height="11" font="4">Baktash </text> <text top="760" left="104" width="69" height="11" font="4">Cyrus Alavi</text> <text top="805" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="824" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="824" left="111" width="93" height="11" font="4">søknad mottatt </text> <text top="824" left="220" width="68" height="11" font="4">- Konsulent </text> <text top="824" left="302" width="139" height="11" font="4">- Bearbeidingsseksjonen </text> <text top="824" left="473" width="132" height="11" font="4">- Rettighetsavdelingen </text> <text top="824" left="636" width="125" height="11" font="4">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="840" left="45" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1426463441</text> <text top="863" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="881" left="45" width="90" height="11" font="4">Konsulentstilling </text> <text top="881" left="162" width="124" height="11" font="4">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="886" left="321" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="881" left="337" width="115" height="11" font="4">Rettighetsavdelingen </text> <text top="881" left="484" width="125" height="11" font="4">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="886" left="649" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="881" left="660" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1426463441</text> <text top="908" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="908" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="908" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="908" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="908" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="908" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="926" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="926" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/538</text> <text top="931" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="926" left="184" width="23" height="11" font="4">115 </text> <text top="926" left="221" width="67" height="11" font="4">17995/2012 </text> <text top="926" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="926" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="959" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="959" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="974" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="974" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="974" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="990" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="990" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="1012" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="1012" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="1029" left="45" width="47" height="11" font="4">Baktash </text> <text top="1029" left="104" width="69" height="11" font="4">Cyrus Alavi</text> <text top="1130" left="372" width="31" height="11" font="4">Side: </text> <text top="1130" left="420" width="29" height="11" font="4">16av </text> <text top="1130" left="467" width="13" height="11" font="4">22</text> </page> None
17 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8173067!offentligjournal31052012.pdf <page number="17" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="77" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="77" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="77" left="170" width="107" height="11" font="4">som Prosjektleder </text> <text top="77" left="297" width="84" height="11" font="4">event P3/Ung</text> <text top="82" left="394" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="77" left="405" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="101" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="119" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="119" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="124" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="119" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="146" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="146" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="146" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="146" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="146" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="146" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="164" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="164" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="170" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="164" left="184" width="23" height="11" font="4">104 </text> <text top="164" left="221" width="67" height="11" font="4">17996/2012 </text> <text top="164" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="164" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="197" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="197" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="212" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="212" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="212" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="228" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="228" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="251" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="251" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="267" left="45" width="80" height="11" font="4">Stine Bakken</text> <text top="297" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="316" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="316" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="321" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="231" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="316" left="324" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="321" left="425" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="435" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="339" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="357" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="357" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="363" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="357" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="385" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="385" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="385" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="385" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="385" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="385" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="402" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="402" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="408" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="402" left="184" width="23" height="11" font="4">105 </text> <text top="402" left="221" width="67" height="11" font="4">17997/2012 </text> <text top="402" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="402" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="435" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="435" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="450" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="450" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="450" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="467" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="467" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="489" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="489" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="506" left="45" width="80" height="11" font="4">Stine Bakken</text> <text top="536" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="554" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="554" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="554" left="170" width="123" height="11" font="4">som Nyhetsjournalist </text> <text top="554" left="319" width="105" height="11" font="4">Her og Nå i Oslo</text> <text top="559" left="434" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="554" left="445" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1443674527</text> <text top="577" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="595" left="45" width="89" height="11" font="4">Nyhetsjournalist </text> <text top="595" left="161" width="65" height="11" font="4">Her og Nå</text> <text top="601" left="233" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="595" left="244" width="78" height="11" font="4">ledig vikariat </text> <text top="595" left="337" width="65" height="11" font="4">Mediehuset </text> <text top="595" left="417" width="55" height="11" font="4">Trøndelag</text> <text top="601" left="490" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="595" left="501" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1443674527</text> <text top="623" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="623" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="623" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="623" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="623" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="623" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="640" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="640" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/595</text> <text top="646" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="641" left="183" width="10" height="11" font="4">8 </text> <text top="641" left="221" width="67" height="11" font="4">17998/2012 </text> <text top="641" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="641" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="674" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="674" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="689" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="689" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="689" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="705" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="705" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="727" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="727" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="744" left="44" width="92" height="11" font="4">Torkel ødegård</text> <text top="774" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="792" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="792" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="798" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="231" width="89" height="11" font="4">Nyhetsjournalist </text> <text top="792" left="346" width="105" height="11" font="4">Her og Nå i Oslo</text> <text top="798" left="466" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="476" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1443674527</text> <text top="816" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="834" left="45" width="89" height="11" font="4">Nyhetsjournalist </text> <text top="834" left="161" width="65" height="11" font="4">Her og Nå</text> <text top="839" left="233" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="834" left="244" width="78" height="11" font="4">ledig vikariat </text> <text top="834" left="337" width="65" height="11" font="4">Mediehuset </text> <text top="834" left="417" width="55" height="11" font="4">Trøndelag</text> <text top="839" left="490" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="834" left="501" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1443674527</text> <text top="862" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="862" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="862" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="862" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="862" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="862" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="879" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="879" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/595</text> <text top="885" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="880" left="183" width="10" height="11" font="4">9 </text> <text top="880" left="221" width="67" height="11" font="4">17999/2012 </text> <text top="880" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="880" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="912" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="912" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="927" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="927" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="927" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="944" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="944" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="966" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="966" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="982" left="44" width="92" height="11" font="4">Torkel ødegård</text> <text top="1130" left="372" width="31" height="11" font="4">Side: </text> <text top="1130" left="420" width="29" height="11" font="4">17av </text> <text top="1130" left="467" width="13" height="11" font="4">22</text> </page> None
18 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8173067!offentligjournal31052012.pdf <page number="18" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="77" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="77" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="77" left="170" width="107" height="11" font="4">som Prosjektleder </text> <text top="77" left="297" width="84" height="11" font="4">event P3/Ung</text> <text top="82" left="394" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="77" left="405" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="101" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="119" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="119" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="124" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="119" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="146" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="146" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="146" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="146" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="146" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="146" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="164" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="164" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="170" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="164" left="184" width="23" height="11" font="4">106 </text> <text top="164" left="221" width="67" height="11" font="4">18000/2012 </text> <text top="164" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="164" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="197" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="197" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="212" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="212" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="212" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="228" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="228" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="251" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="251" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="267" left="45" width="118" height="11" font="4">Marte Guldbrandsen</text> <text top="297" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="316" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="316" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="321" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="231" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="316" left="324" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="321" left="425" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="435" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="339" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="357" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="357" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="363" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="357" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="385" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="385" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="385" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="385" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="385" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="385" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="402" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="402" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="408" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="402" left="184" width="23" height="11" font="4">107 </text> <text top="402" left="221" width="67" height="11" font="4">18001/2012 </text> <text top="402" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="402" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="435" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="435" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="450" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="450" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="450" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="467" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="467" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="489" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="489" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="506" left="45" width="118" height="11" font="4">Marte Guldbrandsen</text> <text top="536" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="554" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="554" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="554" left="170" width="107" height="11" font="4">som Prosjektleder </text> <text top="554" left="297" width="84" height="11" font="4">event P3/Ung</text> <text top="559" left="394" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="554" left="405" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="577" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="595" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="595" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="601" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="595" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="623" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="623" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="623" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="623" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="623" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="623" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="640" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="640" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="646" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="640" left="184" width="23" height="11" font="4">108 </text> <text top="640" left="221" width="67" height="11" font="4">18002/2012 </text> <text top="640" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="640" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="674" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="674" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="689" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="689" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="689" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="705" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="705" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="727" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="727" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="744" left="45" width="108" height="11" font="4">Merere Riise Aas</text> <text top="774" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="792" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="792" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="798" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="231" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="792" left="324" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="798" left="425" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="435" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="816" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="834" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="834" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="839" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="834" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="862" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="862" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="862" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="862" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="862" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="862" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="879" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="879" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="885" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="880" left="184" width="23" height="11" font="4">109 </text> <text top="880" left="221" width="67" height="11" font="4">18003/2012 </text> <text top="880" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="880" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="912" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="912" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="927" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="927" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="927" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="944" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="944" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="966" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="966" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="982" left="45" width="108" height="11" font="4">Merere Riise Aas</text> <text top="1130" left="372" width="31" height="11" font="4">Side: </text> <text top="1130" left="420" width="35" height="11" font="4">18 av </text> <text top="1130" left="467" width="13" height="11" font="4">22</text> </page> None
19 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8173067!offentligjournal31052012.pdf <page number="19" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="77" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="77" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="77" left="170" width="85" height="11" font="4">som 3ournalist</text> <text top="82" left="273" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="77" left="284" width="51" height="11" font="4">Supernytt</text> <text top="82" left="356" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="77" left="366" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1422328020</text> <text top="101" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="119" left="44" width="52" height="11" font="4">3ournalist</text> <text top="124" left="115" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="119" left="125" width="55" height="11" font="4">Supernytt </text> <text top="119" left="198" width="65" height="11" font="4">NRK Super</text> <text top="124" left="276" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="119" left="286" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1422328020</text> <text top="146" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="146" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="146" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="146" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="146" left="320" width="79" height="10" font="3"><b>Journa Idato: </b></text> <text top="146" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="164" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="164" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/519</text> <text top="170" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="164" left="183" width="17" height="11" font="4">39 </text> <text top="164" left="221" width="67" height="11" font="4">18004/2012 </text> <text top="164" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="164" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="197" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="197" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="212" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="212" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="212" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="228" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="228" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="251" left="44" width="51" height="10" font="3"><b>Avsender </b></text> <text top="251" left="108" width="67" height="10" font="3"><b>\ motta ker:</b></text> <text top="267" left="44" width="92" height="11" font="4">Torkel ødegård</text> <text top="297" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="316" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="316" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="321" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="230" width="52" height="11" font="4">3ournalist</text> <text top="321" left="300" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="311" width="55" height="11" font="4">Supernytt </text> <text top="316" left="383" width="65" height="11" font="4">NRK Super</text> <text top="321" left="461" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="472" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1422328020</text> <text top="339" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="357" left="44" width="52" height="11" font="4">3ournalist</text> <text top="363" left="115" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="357" left="125" width="55" height="11" font="4">Supernytt </text> <text top="357" left="198" width="65" height="11" font="4">NRK Super</text> <text top="363" left="276" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="357" left="286" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1422328020</text> <text top="385" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="385" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="385" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="385" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="385" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="385" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="402" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="402" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/519</text> <text top="408" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="403" left="183" width="17" height="11" font="4">40 </text> <text top="403" left="221" width="67" height="11" font="4">18005/2012 </text> <text top="403" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="403" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="435" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="435" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="450" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="450" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="450" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="467" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="467" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="489" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="489" left="116" width="48" height="10" font="3"><b>mottaker:</b></text> <text top="506" left="44" width="92" height="11" font="4">Torkel ødegård</text> <text top="536" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="554" left="44" width="151" height="11" font="4">Åpen søknad på stilling </text> <text top="554" left="207" width="117" height="11" font="4">i Marienlystdivisjonen</text> <text top="559" left="359" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="554" left="369" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1288377122</text> <text top="577" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="595" left="44" width="93" height="11" font="4">Åpne søknader </text> <text top="595" left="150" width="126" height="11" font="4">til Marienlystdivisjonen</text> <text top="601" left="311" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="595" left="322" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1288377122</text> <text top="623" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="623" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="623" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="623" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="623" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="623" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="640" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="640" left="111" width="37" height="11" font="4">2012/3</text> <text top="646" left="160" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="641" left="166" width="23" height="11" font="4">821 </text> <text top="641" left="221" width="67" height="11" font="4">18006/2012 </text> <text top="641" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="641" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="674" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="674" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="689" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="689" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvl. </text> <text top="689" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="705" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="705" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="727" left="44" width="51" height="10" font="3"><b>Avsender </b></text> <text top="727" left="108" width="67" height="10" font="3"><b>\ motta ker:</b></text> <text top="744" left="45" width="118" height="11" font="4">Marte Guldbrandsen</text> <text top="774" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="792" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="792" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="798" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="229" width="201" height="11" font="4">Åpen søknad Marienlystdivisjonen</text> <text top="798" left="465" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="476" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1288377122</text> <text top="816" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="834" left="44" width="93" height="11" font="4">Åpne søknader </text> <text top="834" left="150" width="126" height="11" font="4">til Marienlystdivisjonen</text> <text top="839" left="311" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="834" left="322" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1288377122</text> <text top="862" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="862" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="862" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="862" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="862" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="862" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="879" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="879" left="111" width="37" height="11" font="4">2012/3</text> <text top="885" left="160" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="880" left="166" width="23" height="11" font="4">822 </text> <text top="880" left="221" width="67" height="11" font="4">18007/2012 </text> <text top="880" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="880" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="912" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="912" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="927" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="927" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="927" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="944" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="944" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="966" left="44" width="51" height="10" font="3"><b>Avsender </b></text> <text top="966" left="108" width="67" height="10" font="3"><b>\ motta ker:</b></text> <text top="982" left="45" width="118" height="11" font="4">Marte Guldbrandsen</text> <text top="1130" left="372" width="31" height="11" font="4">Side: </text> <text top="1130" left="420" width="35" height="11" font="4">19 av </text> <text top="1130" left="467" width="13" height="11" font="4">22</text> </page> None
20 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8173067!offentligjournal31052012.pdf <page number="20" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="77" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="77" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="77" left="170" width="107" height="11" font="4">som Prosjektleder </text> <text top="77" left="297" width="84" height="11" font="4">event P3/Ung</text> <text top="82" left="394" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="77" left="405" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="101" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="119" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="119" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="124" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="119" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="146" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="146" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="146" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="146" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="146" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="146" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="164" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="164" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="169" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="164" left="184" width="23" height="11" font="4">110 </text> <text top="164" left="221" width="67" height="11" font="4">18008/2012 </text> <text top="164" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="164" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="197" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="197" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="212" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="212" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. foryl. </text> <text top="212" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="228" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="228" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="251" left="44" width="51" height="10" font="3"><b>Avsender </b></text> <text top="251" left="108" width="67" height="10" font="3"><b>\ motta ker:</b></text> <text top="267" left="45" width="33" height="11" font="4">Ingun </text> <text top="267" left="90" width="47" height="11" font="4">Merethe </text> <text top="267" left="150" width="51" height="11" font="4">Pedersen</text> <text top="297" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="316" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="316" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="321" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="231" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="316" left="324" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="321" left="425" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="435" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="339" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="357" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="357" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="363" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="357" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="385" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="385" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="385" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="385" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="385" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="385" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="402" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="402" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="408" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="402" left="184" width="23" height="11" font="4">111 </text> <text top="402" left="221" width="67" height="11" font="4">18009/2012 </text> <text top="402" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="402" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="435" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="435" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="450" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="450" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="450" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="467" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="467" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="489" left="44" width="51" height="10" font="3"><b>Avsender </b></text> <text top="489" left="108" width="67" height="10" font="3"><b>\ motta ker:</b></text> <text top="506" left="45" width="33" height="11" font="4">Ingun </text> <text top="506" left="90" width="47" height="11" font="4">Merethe </text> <text top="506" left="150" width="51" height="11" font="4">Pedersen</text> <text top="536" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="554" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="554" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="554" left="170" width="144" height="11" font="4">som Redaksjonsassistent</text> <text top="559" left="346" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="554" left="356" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1428748024</text> <text top="577" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="595" left="45" width="113" height="11" font="4">Redaksjonsassistent </text> <text top="595" left="188" width="42" height="11" font="4">Nyheter</text> <text top="601" left="246" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="595" left="256" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1428748024</text> <text top="623" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="623" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="623" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="623" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="623" left="320" width="79" height="10" font="3"><b>Journa Idato: </b></text> <text top="623" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="640" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="640" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/549</text> <text top="646" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="641" left="184" width="17" height="11" font="4">10 </text> <text top="641" left="221" width="67" height="11" font="4">18010/2012 </text> <text top="641" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="641" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="674" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="674" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="689" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="689" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. foryl. </text> <text top="689" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="705" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="705" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="727" left="44" width="51" height="10" font="3"><b>Avsender </b></text> <text top="727" left="108" width="67" height="10" font="3"><b>\ motta ker:</b></text> <text top="744" left="44" width="92" height="11" font="4">Torkel ødegård</text> <text top="774" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="792" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="792" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="798" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="231" width="113" height="11" font="4">Redaksjonsassistent </text> <text top="792" left="373" width="42" height="11" font="4">Nyheter</text> <text top="798" left="431" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="441" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1428748024</text> <text top="816" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="834" left="45" width="113" height="11" font="4">Redaksjonsassistent </text> <text top="834" left="188" width="42" height="11" font="4">Nyheter</text> <text top="839" left="246" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="834" left="256" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1428748024</text> <text top="862" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="862" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="862" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="862" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="862" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="862" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="879" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="879" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/549</text> <text top="885" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="880" left="184" width="17" height="11" font="4">11 </text> <text top="880" left="221" width="67" height="11" font="4">18011/2012 </text> <text top="880" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="880" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="912" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="912" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="927" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="927" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="927" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="944" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="944" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="966" left="44" width="51" height="10" font="3"><b>Avsender </b></text> <text top="966" left="108" width="67" height="10" font="3"><b>\ motta ker:</b></text> <text top="982" left="44" width="92" height="11" font="4">Torkel ødegård</text> <text top="1130" left="372" width="31" height="11" font="4">Side: </text> <text top="1130" left="419" width="29" height="11" font="4">20av </text> <text top="1130" left="467" width="13" height="11" font="4">22</text> </page> None
21 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8173067!offentligjournal31052012.pdf <page number="21" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="77" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="77" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="77" left="170" width="107" height="11" font="4">som Prosjektleder </text> <text top="77" left="297" width="84" height="11" font="4">event P3/Ung</text> <text top="82" left="394" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="77" left="405" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="101" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="119" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="119" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="124" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="119" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="146" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="146" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="146" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="146" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="146" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="146" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="164" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="164" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="170" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="164" left="184" width="23" height="11" font="4">112 </text> <text top="164" left="221" width="67" height="11" font="4">18012/2012 </text> <text top="164" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="164" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="197" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="197" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="212" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="212" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvi. </text> <text top="212" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="228" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="228" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="251" left="44" width="51" height="10" font="3"><b>Avsender </b></text> <text top="251" left="108" width="67" height="10" font="3"><b>\ motta ker:</b></text> <text top="267" left="45" width="109" height="11" font="4">Fabian Amundsen </text> <text top="267" left="171" width="35" height="11" font="4">Ubeda</text> <text top="297" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="316" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="316" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="321" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="231" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="316" left="324" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="321" left="425" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="435" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="339" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="357" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="357" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="363" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="357" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="385" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="385" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="385" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="385" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="385" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="385" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="402" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="402" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="408" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="402" left="184" width="23" height="11" font="4">113 </text> <text top="402" left="221" width="67" height="11" font="4">18013/2012 </text> <text top="402" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="402" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="435" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="435" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="450" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="450" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="450" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="467" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="467" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="489" left="44" width="51" height="10" font="3"><b>Avsender </b></text> <text top="489" left="108" width="67" height="10" font="3"><b>\ motta ker:</b></text> <text top="506" left="45" width="109" height="11" font="4">Fabian Amundsen </text> <text top="506" left="171" width="35" height="11" font="4">Ubeda</text> <text top="536" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="554" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="554" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="554" left="170" width="107" height="11" font="4">som Prosjektleder </text> <text top="554" left="297" width="84" height="11" font="4">event P3/Ung</text> <text top="559" left="394" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="554" left="405" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="577" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="595" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="595" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="601" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="595" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="623" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="623" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="623" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="623" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="623" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="623" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="640" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="640" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="646" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="640" left="184" width="23" height="11" font="4">114 </text> <text top="640" left="221" width="67" height="11" font="4">18014/2012 </text> <text top="640" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="640" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="674" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="674" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="689" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="689" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. forvi. </text> <text top="689" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="705" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="705" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="727" left="44" width="51" height="10" font="3"><b>Avsender </b></text> <text top="727" left="108" width="67" height="10" font="3"><b>\ motta ker:</b></text> <text top="744" left="45" width="131" height="11" font="4">Håkon Mathias Thue</text> <text top="774" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="792" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="792" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="798" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="231" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="792" left="324" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="798" left="425" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="435" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="816" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="834" left="45" width="73" height="11" font="4">Prosjektleder </text> <text top="834" left="139" width="88" height="11" font="4">event P3/UNG</text> <text top="839" left="239" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="834" left="250" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1436650374</text> <text top="862" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="862" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="862" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="862" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="862" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="862" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="879" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="879" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/569</text> <text top="885" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="880" left="184" width="23" height="11" font="4">115 </text> <text top="880" left="221" width="67" height="11" font="4">18015/2012 </text> <text top="880" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="880" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="912" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="912" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="927" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="927" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="927" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="944" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="944" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="966" left="44" width="51" height="10" font="3"><b>Avsender </b></text> <text top="966" left="108" width="67" height="10" font="3"><b>\ motta ker:</b></text> <text top="982" left="45" width="131" height="11" font="4">Håkon Mathias Thue</text> <text top="1130" left="372" width="31" height="11" font="4">Side: </text> <text top="1130" left="419" width="35" height="11" font="4">21 av </text> <text top="1130" left="467" width="13" height="11" font="4">22</text> </page> None
22 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8173067!offentligjournal31052012.pdf <page number="22" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="59" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="77" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="77" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="77" left="170" width="110" height="11" font="4">som Programleder </text> <text top="77" left="299" width="71" height="11" font="4">for Megafon</text> <text top="82" left="385" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="77" left="396" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1447161169</text> <text top="101" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="119" left="45" width="76" height="11" font="4">Programleder </text> <text top="119" left="140" width="75" height="11" font="4">for Megafon </text> <text top="119" left="226" width="32" height="11" font="4">Super</text> <text top="124" left="271" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="119" left="282" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1447161169</text> <text top="146" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="146" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="146" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="146" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="146" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="146" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="164" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="164" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/592</text> <text top="170" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="164" left="183" width="10" height="11" font="4">8 </text> <text top="164" left="221" width="67" height="11" font="4">18016/2012 </text> <text top="164" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="164" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="197" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="197" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="212" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="212" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. foryl. </text> <text top="212" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="228" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="228" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="251" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="251" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="267" left="44" width="92" height="11" font="4">Torkel ødegård</text> <text top="297" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="316" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="316" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="321" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="231" width="76" height="11" font="4">Programleder </text> <text top="316" left="326" width="75" height="11" font="4">for Megafon </text> <text top="316" left="411" width="32" height="11" font="4">Super</text> <text top="321" left="456" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="316" left="467" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1447161169</text> <text top="339" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="357" left="45" width="76" height="11" font="4">Programleder </text> <text top="357" left="140" width="75" height="11" font="4">for Megafon </text> <text top="357" left="226" width="32" height="11" font="4">Super</text> <text top="363" left="271" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="357" left="282" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1447161169</text> <text top="385" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="385" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="385" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="385" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="385" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="385" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="402" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="402" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/592</text> <text top="408" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="403" left="183" width="10" height="11" font="4">9 </text> <text top="403" left="221" width="67" height="11" font="4">18017/2012 </text> <text top="403" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="403" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="435" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="435" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="450" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="450" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="450" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="467" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="467" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="489" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="489" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="506" left="44" width="92" height="11" font="4">Torkel ødegård</text> <text top="536" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="554" left="45" width="45" height="11" font="4">Søknad </text> <text top="554" left="100" width="58" height="11" font="4">på stilling </text> <text top="554" left="170" width="123" height="11" font="4">som Nyhetsjournalist </text> <text top="554" left="318" width="87" height="11" font="4">/ programleder </text> <text top="554" left="425" width="32" height="11" font="4">/ nett</text> <text top="559" left="469" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="554" left="479" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1440463430</text> <text top="577" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="595" left="45" width="89" height="11" font="4">Nyhetsjournalist </text> <text top="595" left="159" width="87" height="11" font="4">/ programleder </text> <text top="595" left="266" width="124" height="11" font="4">/ nett NRK østafjells</text> <text top="601" left="411" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="595" left="422" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1440463430</text> <text top="623" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="623" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="623" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="623" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="623" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="623" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="640" left="70" width="7" height="11" font="4">I </text> <text top="640" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/579</text> <text top="646" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="640" left="184" width="17" height="11" font="4">14 </text> <text top="640" left="221" width="67" height="11" font="4">18018/2012 </text> <text top="640" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="640" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="674" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="674" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="689" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="689" left="112" width="128" height="11" font="4">offl. § 13.2 jf. foryl. </text> <text top="689" left="251" width="125" height="11" font="4">§ 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="705" left="112" width="83" height="11" font="4">for personlige </text> <text top="705" left="210" width="37" height="11" font="4">forhold</text> <text top="727" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="727" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="744" left="44" width="92" height="11" font="4">Torkel ødegård</text> <text top="774" left="45" width="41" height="10" font="3"><b>Innhold:</b></text> <text top="792" left="45" width="51" height="11" font="4">Svarbrev </text> <text top="792" left="111" width="90" height="11" font="4">søknad mottatt</text> <text top="798" left="220" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="231" width="89" height="11" font="4">Nyhetsjournalist </text> <text top="792" left="345" width="87" height="11" font="4">/ programleder </text> <text top="792" left="452" width="124" height="11" font="4">/ nett NRK østafjells</text> <text top="798" left="597" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="792" left="607" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1440463430</text> <text top="816" left="45" width="50" height="10" font="3"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="834" left="45" width="89" height="11" font="4">Nyhetsjournalist </text> <text top="834" left="159" width="87" height="11" font="4">/ programleder </text> <text top="834" left="266" width="124" height="11" font="4">/ nett NRK østafjells</text> <text top="839" left="411" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="834" left="422" width="118" height="11" font="4">st. ref. 1440463430</text> <text top="862" left="45" width="47" height="10" font="3"><b>DokType </b></text> <text top="862" left="111" width="43" height="10" font="3"><b>Sak/dok </b></text> <text top="862" left="172" width="17" height="10" font="3"><b>nr: </b></text> <text top="862" left="222" width="45" height="10" font="3"><b>Løpenr.: </b></text> <text top="862" left="320" width="67" height="10" font="3"><b>Journaldato: </b></text> <text top="862" left="430" width="48" height="10" font="3"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="879" left="68" width="12" height="11" font="4">U </text> <text top="879" left="111" width="50" height="11" font="4">2012/579</text> <text top="885" left="177" width="1" height="4" font="5">-</text> <text top="880" left="184" width="17" height="11" font="4">15 </text> <text top="880" left="221" width="67" height="11" font="4">18019/2012 </text> <text top="880" left="322" width="63" height="11" font="4">31.05.2012 </text> <text top="880" left="430" width="60" height="11" font="4">31.05.2012</text> <text top="912" left="44" width="48" height="10" font="3"><b>Tila.kode </b></text> <text top="912" left="111" width="47" height="10" font="3"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="927" left="45" width="19" height="11" font="4">PA </text> <text top="927" left="112" width="146" height="11" font="4">offl. § 25.2 - dokument </text> <text top="927" left="276" width="82" height="11" font="4">med personer</text> <text top="944" left="113" width="40" height="11" font="4">unntatt </text> <text top="944" left="167" width="51" height="11" font="4">søkerliste</text> <text top="966" left="44" width="54" height="10" font="3"><b>Avsender\ </b></text> <text top="966" left="116" width="59" height="10" font="3"><b>motta ker:</b></text> <text top="982" left="44" width="92" height="11" font="4">Torkel ødegård</text> <text top="1130" left="372" width="31" height="11" font="4">Side: </text> <text top="1130" left="419" width="29" height="11" font="4">22av </text> <text top="1130" left="467" width="13" height="11" font="4">22</text> </page> None
1 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8177867!offentligjournal01062012.pdf <page number="1" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <fontspec id="0" size="28" family="Helvetica" color="#000000"/> <fontspec id="1" size="8" family="Helvetica" color="#000000"/> <fontspec id="2" size="8" family="Helvetica" color="#000000"/> <fontspec id="3" size="11" family="Helvetica" color="#000000"/> <text top="52" left="45" width="58" height="28" font="0"><b>Rn&lt;</b></text> <text top="52" left="213" width="236" height="28" font="0"><b>Offentlig journal</b></text> <text top="96" left="45" width="48" height="10" font="1">Seleksjon:</text> <text top="96" left="163" width="58" height="10" font="1">Journaldato:</text> <text top="96" left="244" width="53" height="10" font="1">01.06.2012</text> <text top="96" left="318" width="65" height="10" font="1">- 03.06.2012,</text> <text top="96" left="406" width="71" height="10" font="1">Dokumenttype:</text> <text top="96" left="504" width="37" height="10" font="1">I,U,N,X,</text> <text top="96" left="557" width="33" height="10" font="1">Status:</text> <text top="96" left="604" width="15" height="10" font="1">J,A</text> <text top="118" left="45" width="37" height="10" font="1">Rapport</text> <text top="118" left="96" width="42" height="10" font="1">generert:</text> <text top="118" left="164" width="53" height="10" font="1">04.06.2012</text> <text top="152" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="169" left="44" width="56" height="12" font="3">Avklaring</text> <text top="169" left="113" width="121" height="12" font="3">om skjenkebevilling</text> <text top="169" left="252" width="152" height="12" font="3">ved lukket arrangement</text> <text top="169" left="420" width="125" height="12" font="3">under WITBC 2012</text> <text top="194" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="211" left="45" width="258" height="12" font="3">WITBC 2012 Såpmi / World Indigenous</text> <text top="211" left="316" width="61" height="12" font="3">Television</text> <text top="211" left="389" width="79" height="12" font="3">Broadcasting</text> <text top="211" left="481" width="70" height="12" font="3">Conference</text> <text top="239" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="239" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="239" left="172" width="120" height="10" font="2"><b>nr:Løpenr.:3ournaldato:</b></text> <text top="256" left="69" width="68" height="12" font="3">I2010/2032</text> <text top="259" left="186" width="3" height="10" font="1">-</text> <text top="256" left="192" width="15" height="12" font="3">31</text> <text top="256" left="221" width="71" height="12" font="3">17879/2012</text> <text top="256" left="322" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="290" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="290" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="304" left="45" width="48" height="12" font="3">INIntern</text> <text top="304" left="159" width="58" height="12" font="3">skjerming</text> <text top="328" left="44" width="51" height="10" font="2"><b>Avsender\</b></text> <text top="328" left="116" width="48" height="10" font="2"><b>mottaker:</b></text> <text top="344" left="45" width="68" height="12" font="3">Kautokeino</text> <text top="344" left="126" width="62" height="12" font="3">Kommune</text> <text top="239" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="257" left="430" width="68" height="12" font="3">28.02.2012</text> <text top="391" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="408" left="44" width="189" height="12" font="3">Tilbud / arrangementskontrakt</text> <text top="408" left="258" width="196" height="12" font="3">fra Thon Hotels på festmiddag</text> <text top="408" left="468" width="68" height="12" font="3">29.03.2012</text> <text top="408" left="552" width="125" height="12" font="3">under WITBC 2012</text> <text top="432" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="449" left="45" width="258" height="12" font="3">WITBC 2012 Såpmi / World Indigenous</text> <text top="449" left="316" width="61" height="12" font="3">Television</text> <text top="449" left="389" width="79" height="12" font="3">Broadcasting</text> <text top="449" left="481" width="70" height="12" font="3">Conference</text> <text top="478" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="478" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="478" left="172" width="120" height="10" font="2"><b>nr:Løpenr.:3ournaldato:</b></text> <text top="494" left="69" width="68" height="12" font="3">I2010/2032</text> <text top="496" left="186" width="3" height="10" font="1">-</text> <text top="495" left="192" width="15" height="12" font="3">32</text> <text top="495" left="221" width="71" height="12" font="3">17950/2012</text> <text top="495" left="322" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="528" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="528" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="543" left="45" width="48" height="12" font="3">INIntern</text> <text top="543" left="159" width="58" height="12" font="3">skjerming</text> <text top="567" left="44" width="51" height="10" font="2"><b>Avsender\</b></text> <text top="567" left="116" width="48" height="10" font="2"><b>mottaker:</b></text> <text top="582" left="44" width="78" height="12" font="3">Thon Hotels</text> <text top="478" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="495" left="430" width="68" height="12" font="3">31.05.2012</text> <text top="629" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="646" left="45" width="238" height="12" font="3">Søknad på stilling som Prosjektleder</text> <text top="646" left="297" width="89" height="12" font="3">event P3/Ung</text> <text top="648" left="394" width="3" height="10" font="1">-</text> <text top="646" left="405" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="671" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="688" left="45" width="79" height="12" font="3">Prosjektleder</text> <text top="688" left="139" width="93" height="12" font="3">event P3/UNG</text> <text top="690" left="239" width="3" height="10" font="1">-</text> <text top="688" left="250" width="127" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="716" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="716" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="716" left="172" width="120" height="10" font="2"><b>nr:Løpenr.:3ournaldato:</b></text> <text top="733" left="69" width="60" height="12" font="3">I2012/569</text> <text top="735" left="177" width="3" height="10" font="1">-</text> <text top="733" left="184" width="23" height="12" font="3">116</text> <text top="733" left="221" width="71" height="12" font="3">18020/2012</text> <text top="733" left="322" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="767" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="767" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="781" left="45" width="40" height="12" font="3">PAoffl.</text> <text top="781" left="144" width="241" height="12" font="3">§ 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="797" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="820" left="44" width="48" height="10" font="2"><b>Avsender</b></text> <text top="820" left="108" width="56" height="10" font="2"><b>\ mottaker:</b></text> <text top="836" left="45" width="75" height="12" font="3">Kristin Eide</text> <text top="716" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="734" left="430" width="68" height="12" font="3">31.05.2012</text> <text top="867" left="45" width="41" height="10" font="2"><b>Innhold:</b></text> <text top="885" left="45" width="161" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="887" left="220" width="3" height="10" font="1">-</text> <text top="885" left="231" width="79" height="12" font="3">Prosjektleder</text> <text top="885" left="324" width="94" height="12" font="3">event P3/UNG</text> <text top="887" left="425" width="3" height="10" font="1">-</text> <text top="885" left="435" width="126" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="909" left="45" width="50" height="10" font="2"><b>Sakstittel:</b></text> <text top="926" left="45" width="79" height="12" font="3">Prosjektleder</text> <text top="926" left="139" width="93" height="12" font="3">event P3/UNG</text> <text top="928" left="239" width="3" height="10" font="1">-</text> <text top="926" left="250" width="127" height="12" font="3">st. ref. 1436650374</text> <text top="955" left="45" width="44" height="10" font="2"><b>DokType</b></text> <text top="955" left="111" width="40" height="10" font="2"><b>Sak/dok</b></text> <text top="955" left="172" width="120" height="10" font="2"><b>nr:Løpenr.:3ournaldato:</b></text> <text top="971" left="68" width="66" height="12" font="3">U2012/569</text> <text top="974" left="177" width="3" height="10" font="1">-</text> <text top="972" left="184" width="23" height="12" font="3">117</text> <text top="972" left="221" width="71" height="12" font="3">18021/2012</text> <text top="972" left="322" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="1005" left="44" width="46" height="10" font="2"><b>Tila.kode</b></text> <text top="1005" left="111" width="47" height="10" font="2"><b>Hiemmel:</b></text> <text top="1019" left="45" width="40" height="12" font="3">PAoffl.</text> <text top="1019" left="144" width="118" height="12" font="3">§ 25.2 - dokument</text> <text top="1019" left="276" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="1036" left="113" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="1036" left="167" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="1059" left="44" width="51" height="10" font="2"><b>Avsender\</b></text> <text top="1059" left="116" width="48" height="10" font="2"><b>mottaker:</b></text> <text top="1075" left="45" width="75" height="12" font="3">Kristin Eide</text> <text top="955" left="430" width="48" height="10" font="2"><b>Dok.dato:</b></text> <text top="972" left="430" width="68" height="12" font="3">31.05.2012</text> <text top="1129" left="372" width="31" height="12" font="3">Side:</text> <text top="1129" left="420" width="33" height="12" font="3">1 av</text> <text top="1129" left="466" width="15" height="12" font="3">49</text> </page> None
2 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8177867!offentligjournal01062012.pdf <page number="2" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <fontspec id="4" size="10" family="Helvetica" color="#000000"/> <text top="58" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="76" left="44" width="237" height="12" font="3">Søknad på stilling som Prosjektleder</text> <text top="76" left="296" width="233" height="12" font="3">event P3/Ung - st. ref. 1436650374</text> <text top="99" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="117" left="44" width="79" height="12" font="3">Prosjektleder</text> <text top="117" left="138" width="237" height="12" font="3">event P3/UNG - st. ref. 1436650374</text> <text top="145" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="162" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="145" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="145" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="162" left="110" width="83" height="12" font="3">2012/569-118</text> <text top="163" left="220" width="71" height="12" font="3">18022/2012</text> <text top="145" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="163" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="145" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="163" left="429" width="68" height="12" font="3">31.05.2012</text> <text top="145" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="196" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="211" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="196" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="211" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="227" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="249" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="266" left="44" width="106" height="12" font="3">Malene Drivenes</text> <text top="296" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="314" left="44" width="160" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="314" left="219" width="90" height="12" font="3">- Prosjektleder</text> <text top="314" left="323" width="237" height="12" font="3">event P3/UNG - st. ref. 1436650374</text> <text top="338" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="356" left="44" width="79" height="12" font="3">Prosjektleder</text> <text top="356" left="138" width="237" height="12" font="3">event P3/UNG - st. ref. 1436650374</text> <text top="383" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="401" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="383" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="383" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="401" left="110" width="83" height="12" font="3">2012/569-119</text> <text top="402" left="220" width="71" height="12" font="3">18023/2012</text> <text top="383" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="402" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="383" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="402" left="429" width="68" height="12" font="3">31.05.2012</text> <text top="383" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="434" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="449" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="434" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="449" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="449" left="275" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="465" left="112" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="465" left="166" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="488" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="504" left="44" width="106" height="12" font="3">Malene Drivenes</text> <text top="534" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="553" left="44" width="381" height="12" font="3">Søknad på stilling som Konsulent - Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="553" left="445" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="553" left="608" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1426463441</text> <text top="576" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="594" left="44" width="98" height="12" font="3">Konsulentstilling</text> <text top="594" left="160" width="140" height="12" font="3">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="594" left="320" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="594" left="483" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="594" left="648" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1426463441</text> <text top="622" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="639" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="622" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="622" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="639" left="110" width="83" height="12" font="3">2012/538-116</text> <text top="640" left="220" width="71" height="12" font="3">18024/2012</text> <text top="622" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="640" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="622" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="640" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="622" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="672" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="687" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="672" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="687" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="704" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="726" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="743" left="44" width="150" height="12" font="3">thomas øverlie arntzen</text> <text top="773" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="791" left="44" width="160" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="791" left="219" width="233" height="12" font="3">- Konsulent - Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="791" left="472" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="791" left="635" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="791" left="800" width="4" height="12" font="3">-</text> <text top="808" left="44" width="125" height="12" font="3">st. ref. 1426463441</text> <text top="830" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="848" left="44" width="98" height="12" font="3">Konsulentstilling</text> <text top="848" left="160" width="140" height="12" font="3">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="848" left="320" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="848" left="483" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="848" left="648" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1426463441</text> <text top="876" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="893" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="876" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="876" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="893" left="110" width="83" height="12" font="3">2012/538-117</text> <text top="894" left="220" width="71" height="12" font="3">18025/2012</text> <text top="876" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="894" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="876" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="894" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="876" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="926" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="941" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="926" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="941" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="941" left="275" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="958" left="112" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="958" left="166" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="980" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="997" left="44" width="150" height="12" font="3">thomas øverlie arntzen</text> <text top="1129" left="372" width="31" height="12" font="3">Side:</text> <text top="1130" left="418" width="34" height="12" font="3">2 av</text> <text top="1130" left="466" width="15" height="12" font="3">49</text> </page> None
3 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8177867!offentligjournal01062012.pdf <page number="3" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="58" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="76" left="44" width="381" height="12" font="3">Søknad på stilling som Konsulent - Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="76" left="445" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="76" left="608" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1426463441</text> <text top="99" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="117" left="44" width="98" height="12" font="3">Konsulentstilling</text> <text top="117" left="160" width="140" height="12" font="3">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="117" left="320" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="117" left="483" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="117" left="648" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1426463441</text> <text top="145" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="162" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="145" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="145" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="162" left="110" width="83" height="12" font="3">2012/538-118</text> <text top="163" left="220" width="71" height="12" font="3">18026/2012</text> <text top="145" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="163" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="145" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="163" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="145" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="196" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="211" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="196" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="211" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="227" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="249" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="266" left="44" width="126" height="12" font="3">Pashtana Wolasmal</text> <text top="296" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="314" left="44" width="160" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="314" left="219" width="233" height="12" font="3">- Konsulent - Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="314" left="472" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="314" left="635" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="314" left="800" width="4" height="12" font="3">-</text> <text top="331" left="44" width="125" height="12" font="3">st. ref. 1426463441</text> <text top="353" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="371" left="44" width="98" height="12" font="3">Konsulentstilling</text> <text top="371" left="160" width="140" height="12" font="3">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="371" left="320" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="371" left="483" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="371" left="648" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1426463441</text> <text top="399" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="416" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="399" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="399" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="416" left="110" width="83" height="12" font="3">2012/538-119</text> <text top="417" left="220" width="71" height="12" font="3">18027/2012</text> <text top="399" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="417" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="399" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="417" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="399" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="449" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="464" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="449" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="464" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="464" left="275" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="481" left="112" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="481" left="166" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="503" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="520" left="44" width="126" height="12" font="3">Pashtana Wolasmal</text> <text top="566" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="584" left="44" width="381" height="12" font="3">Søknad på stilling som Konsulent - Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="584" left="445" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="584" left="608" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1426463441</text> <text top="607" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="625" left="44" width="98" height="12" font="3">Konsulentstilling</text> <text top="625" left="160" width="140" height="12" font="3">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="625" left="320" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="625" left="483" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="625" left="648" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1426463441</text> <text top="653" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="670" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="653" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="653" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="670" left="110" width="83" height="12" font="3">2012/538-120</text> <text top="671" left="220" width="71" height="12" font="3">18028/2012</text> <text top="653" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="671" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="653" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="671" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="653" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="703" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="719" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="703" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="719" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="735" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="757" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="774" left="44" width="80" height="12" font="3">Nina Bjerkeli</text> <text top="804" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="822" left="44" width="160" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="822" left="219" width="233" height="12" font="3">- Konsulent - Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="822" left="472" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="822" left="635" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="822" left="800" width="4" height="12" font="3">-</text> <text top="838" left="44" width="125" height="12" font="3">st. ref. 1426463441</text> <text top="861" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="879" left="44" width="98" height="12" font="3">Konsulentstilling</text> <text top="879" left="160" width="140" height="12" font="3">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="879" left="320" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="879" left="483" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="879" left="648" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1426463441</text> <text top="907" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="924" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="907" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="907" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="924" left="110" width="83" height="12" font="3">2012/538-121</text> <text top="925" left="220" width="71" height="12" font="3">18029/2012</text> <text top="907" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="925" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="907" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="925" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="907" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="957" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="972" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="957" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="972" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="972" left="275" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="989" left="112" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="989" left="166" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="1011" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="1028" left="44" width="80" height="12" font="3">Nina Bjerkeli</text> <text top="1129" left="372" width="31" height="12" font="3">Side:</text> <text top="1130" left="418" width="34" height="12" font="3">3 av</text> <text top="1130" left="466" width="15" height="12" font="3">49</text> </page> None
4 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8177867!offentligjournal01062012.pdf <page number="4" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="58" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="76" left="44" width="218" height="12" font="3">Søknad på stilling som Tilskjærer</text> <text top="76" left="275" width="169" height="12" font="3">i Maske og Kostymedesign</text> <text top="76" left="460" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1448747733</text> <text top="99" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="117" left="44" width="59" height="12" font="3">Tilskjærer</text> <text top="117" left="117" width="169" height="12" font="3">i Maske og Kostymedesign</text> <text top="117" left="301" width="140" height="12" font="3">Produksjonsavdelingen</text> <text top="117" left="462" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1448747733</text> <text top="145" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="162" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="145" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="145" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="162" left="110" width="68" height="12" font="3">2012/603-2</text> <text top="163" left="220" width="71" height="12" font="3">18030/2012</text> <text top="145" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="163" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="145" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="163" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="145" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="196" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="211" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="196" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="211" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="227" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="249" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="266" left="44" width="107" height="12" font="3">Inger Steenstrup</text> <text top="296" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="314" left="44" width="160" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="314" left="219" width="70" height="12" font="3">- Tilskjærer</text> <text top="314" left="302" width="169" height="12" font="3">i Maske og Kostymedesign</text> <text top="314" left="487" width="140" height="12" font="3">Produksjonsavdelingen</text> <text top="314" left="647" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1448747733</text> <text top="338" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="356" left="44" width="59" height="12" font="3">Tilskjærer</text> <text top="356" left="117" width="169" height="12" font="3">i Maske og Kostymedesign</text> <text top="356" left="301" width="140" height="12" font="3">Produksjonsavdelingen</text> <text top="356" left="462" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1448747733</text> <text top="383" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="401" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="383" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="383" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="401" left="110" width="68" height="12" font="3">2012/603-3</text> <text top="402" left="220" width="71" height="12" font="3">18031/2012</text> <text top="383" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="402" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="383" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="402" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="383" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="434" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="449" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="434" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="449" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="449" left="275" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="465" left="112" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="465" left="166" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="488" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="504" left="44" width="107" height="12" font="3">Inger Steenstrup</text> <text top="534" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="553" left="44" width="282" height="12" font="3">Søknad på stilling som Redaksjonsassistent</text> <text top="553" left="345" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1428748024</text> <text top="576" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="594" left="44" width="124" height="12" font="3">Redaksjonsassistent</text> <text top="594" left="186" width="195" height="12" font="3">Nyheter - st. ref. 1428748024</text> <text top="622" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="639" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="622" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="622" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="639" left="110" width="76" height="12" font="3">2012/549-12</text> <text top="640" left="220" width="71" height="12" font="3">18032/2012</text> <text top="622" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="640" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="622" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="640" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="622" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="672" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="687" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="672" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="687" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="704" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="726" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="743" left="44" width="89" height="12" font="3">Julie Berntsen</text> <text top="773" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="791" left="44" width="160" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="791" left="219" width="135" height="12" font="3">- Redaksjonsassistent</text> <text top="791" left="371" width="195" height="12" font="3">Nyheter - st. ref. 1428748024</text> <text top="815" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="832" left="44" width="124" height="12" font="3">Redaksjonsassistent</text> <text top="832" left="186" width="195" height="12" font="3">Nyheter - st. ref. 1428748024</text> <text top="860" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="878" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="860" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="860" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="878" left="110" width="76" height="12" font="3">2012/549-13</text> <text top="878" left="220" width="71" height="12" font="3">18033/2012</text> <text top="860" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="878" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="860" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="878" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="860" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="911" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="926" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="911" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="926" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="926" left="275" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="942" left="112" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="942" left="166" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="964" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="981" left="44" width="89" height="12" font="3">Julie Berntsen</text> <text top="1129" left="372" width="31" height="12" font="3">Side:</text> <text top="1130" left="418" width="34" height="12" font="3">4 av</text> <text top="1130" left="466" width="15" height="12" font="3">49</text> </page> None
5 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8177867!offentligjournal01062012.pdf <page number="5" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="58" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="76" left="44" width="240" height="12" font="3">Søknad på stilling som Programleder</text> <text top="76" left="298" width="222" height="12" font="3">for Megafon - st. ref. 1447161169</text> <text top="99" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="117" left="44" width="82" height="12" font="3">Programleder</text> <text top="117" left="140" width="266" height="12" font="3">for Megafon Super - st. ref. 1447161169</text> <text top="145" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="162" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="145" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="145" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="162" left="110" width="76" height="12" font="3">2012/592-10</text> <text top="163" left="220" width="71" height="12" font="3">18034/2012</text> <text top="145" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="163" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="145" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="163" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="145" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="196" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="211" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="196" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="211" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="227" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="249" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="266" left="44" width="89" height="12" font="3">Julie Berntsen</text> <text top="296" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="314" left="44" width="160" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="314" left="219" width="93" height="12" font="3">- Programleder</text> <text top="314" left="325" width="266" height="12" font="3">for Megafon Super - st. ref. 1447161169</text> <text top="338" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="356" left="44" width="82" height="12" font="3">Programleder</text> <text top="356" left="140" width="266" height="12" font="3">for Megafon Super - st. ref. 1447161169</text> <text top="383" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="401" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="383" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="383" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="401" left="110" width="76" height="12" font="3">2012/592-11</text> <text top="402" left="220" width="71" height="12" font="3">18035/2012</text> <text top="383" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="402" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="383" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="402" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="383" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="434" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="449" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="434" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="449" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="449" left="275" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="465" left="112" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="465" left="166" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="488" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="504" left="44" width="89" height="12" font="3">Julie Berntsen</text> <text top="534" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="553" left="44" width="381" height="12" font="3">Søknad på stilling som Konsulent - Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="553" left="445" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="553" left="608" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1426463441</text> <text top="576" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="594" left="44" width="98" height="12" font="3">Konsulentstilling</text> <text top="594" left="160" width="140" height="12" font="3">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="594" left="320" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="594" left="483" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="594" left="648" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1426463441</text> <text top="622" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="639" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="622" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="622" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="639" left="110" width="83" height="12" font="3">2012/538-122</text> <text top="640" left="220" width="71" height="12" font="3">18036/2012</text> <text top="622" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="640" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="622" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="640" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="622" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="672" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="687" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="672" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="687" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="704" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="726" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="743" left="44" width="131" height="12" font="3">Monica Dalen Kruse</text> <text top="773" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="791" left="44" width="160" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="791" left="219" width="233" height="12" font="3">- Konsulent - Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="791" left="472" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="791" left="635" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="791" left="800" width="4" height="12" font="3">-</text> <text top="808" left="44" width="125" height="12" font="3">st. ref. 1426463441</text> <text top="830" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="848" left="44" width="98" height="12" font="3">Konsulentstilling</text> <text top="848" left="160" width="140" height="12" font="3">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="848" left="320" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="848" left="483" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="848" left="648" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1426463441</text> <text top="876" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="893" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="876" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="876" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="893" left="110" width="83" height="12" font="3">2012/538-123</text> <text top="894" left="220" width="71" height="12" font="3">18037/2012</text> <text top="876" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="894" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="876" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="894" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="876" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="926" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="941" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="926" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="941" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="941" left="275" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="958" left="112" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="958" left="166" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="980" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="997" left="44" width="131" height="12" font="3">Monica Dalen Kruse</text> <text top="1129" left="372" width="31" height="12" font="3">Side:</text> <text top="1130" left="418" width="34" height="12" font="3">5 av</text> <text top="1130" left="466" width="15" height="12" font="3">49</text> </page> None
6 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8177867!offentligjournal01062012.pdf <page number="6" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="58" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="76" left="44" width="128" height="12" font="3">Anskaffelsesprotokoll</text> <text top="76" left="192" width="286" height="12" font="3">- Trinn 1 - Digital spedisjon - MA 2427/11N</text> <text top="99" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="117" left="44" width="173" height="12" font="3">Digital spedisjon - 2-trinns</text> <text top="117" left="230" width="175" height="12" font="3">anskaffelse - MA 2427/11N</text> <text top="145" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="162" left="67" width="9" height="12" font="3">X</text> <text top="145" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="145" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="162" left="110" width="68" height="12" font="3">2012/608-1</text> <text top="163" left="220" width="71" height="12" font="3">18038/2012</text> <text top="145" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="163" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="145" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="163" left="429" width="68" height="12" font="3">26.03.2012</text> <text top="145" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="196" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="211" left="44" width="14" height="12" font="3">IN</text> <text top="196" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="211" left="112" width="104" height="12" font="3">Intern skjerming</text> <text top="234" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="296" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="314" left="44" width="128" height="12" font="3">Anskaffelsesprotokoll</text> <text top="314" left="192" width="286" height="12" font="3">- Trinn 2 - Digital spedisjon - MA 2427/11N</text> <text top="338" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="356" left="44" width="173" height="12" font="3">Digital spedisjon - 2-trinns</text> <text top="356" left="230" width="175" height="12" font="3">anskaffelse - MA 2427/11N</text> <text top="383" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="401" left="67" width="9" height="12" font="3">X</text> <text top="383" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="383" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="401" left="110" width="68" height="12" font="3">2012/608-2</text> <text top="402" left="220" width="71" height="12" font="3">18039/2012</text> <text top="383" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="402" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="383" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="402" left="429" width="68" height="12" font="3">31.05.2012</text> <text top="383" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="434" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="449" left="44" width="14" height="12" font="3">IN</text> <text top="434" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="449" left="112" width="104" height="12" font="3">Intern skjerming</text> <text top="472" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="534" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="553" left="44" width="317" height="12" font="3">Offentlig søkerliste til stilling som Medieingeniør</text> <text top="553" left="374" width="103" height="12" font="3">i Flerkamera-Lyd</text> <text top="553" left="494" width="102" height="12" font="3">- Storproduksjon</text> <text top="553" left="614" width="140" height="12" font="3">Produksjonsavdelingen</text> <text top="553" left="774" width="25" height="12" font="3">- st.</text> <text top="569" left="44" width="104" height="12" font="3">ref. 1440426953</text> <text top="592" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="610" left="44" width="86" height="12" font="3">Medieingeniør</text> <text top="610" left="143" width="103" height="12" font="3">i Flerkamera-Lyd</text> <text top="610" left="263" width="102" height="12" font="3">- Storproduksjon</text> <text top="610" left="382" width="140" height="12" font="3">Produksjonsavdelingen</text> <text top="610" left="543" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1440426953</text> <text top="637" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="655" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="637" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="637" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="655" left="110" width="68" height="12" font="3">2012/574-6</text> <text top="656" left="220" width="71" height="12" font="3">18040/2012</text> <text top="637" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="656" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="637" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="656" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="637" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="688" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="688" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="726" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="743" left="44" width="140" height="12" font="3">Produksjonsavdelingen</text> <text top="773" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="791" left="44" width="317" height="12" font="3">Offentlig søkerliste til stilling som Medieingeniør</text> <text top="791" left="374" width="103" height="12" font="3">i Flerkamera-Lyd</text> <text top="791" left="494" width="102" height="12" font="3">- Storproduksjon</text> <text top="791" left="614" width="121" height="12" font="3">(En av to stillinger)</text> <text top="808" left="44" width="140" height="12" font="3">Produksjonsavdelingen</text> <text top="808" left="204" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1440418745</text> <text top="830" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="848" left="44" width="86" height="12" font="3">Medieingeniør</text> <text top="848" left="143" width="103" height="12" font="3">i Flerkamera-Lyd</text> <text top="848" left="263" width="102" height="12" font="3">- Storproduksjon</text> <text top="848" left="382" width="140" height="12" font="3">Produksjonsavdelingen</text> <text top="848" left="543" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1440418745</text> <text top="876" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="893" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="876" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="876" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="893" left="110" width="68" height="12" font="3">2012/573-6</text> <text top="894" left="220" width="71" height="12" font="3">18041/2012</text> <text top="876" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="894" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="876" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="894" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="876" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="926" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="926" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="964" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="981" left="44" width="140" height="12" font="3">Produksjonsavdelingen</text> <text top="1129" left="372" width="31" height="12" font="3">Side:</text> <text top="1130" left="418" width="34" height="12" font="3">6 av</text> <text top="1130" left="466" width="15" height="12" font="3">49</text> </page> None
7 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8177867!offentligjournal01062012.pdf <page number="7" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="58" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="76" left="44" width="83" height="12" font="3">Rammeavtale</text> <text top="76" left="142" width="100" height="12" font="3">med Mediateket</text> <text top="76" left="255" width="317" height="12" font="3">om levering av Digital spedisjon - MA 2427/11N</text> <text top="99" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="117" left="44" width="173" height="12" font="3">Digital spedisjon - 2-trinns</text> <text top="117" left="230" width="175" height="12" font="3">anskaffelse - MA 2427/11N</text> <text top="145" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="162" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="145" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="145" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="162" left="110" width="68" height="12" font="3">2012/608-3</text> <text top="163" left="220" width="71" height="12" font="3">18042/2012</text> <text top="145" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="163" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="145" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="163" left="429" width="68" height="12" font="3">21.05.2012</text> <text top="145" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="196" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="211" left="44" width="14" height="12" font="3">IN</text> <text top="196" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="211" left="112" width="104" height="12" font="3">Intern skjerming</text> <text top="234" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="250" left="44" width="66" height="12" font="3">Mediateket</text> <text top="250" left="123" width="18" height="12" font="3">AS</text> <text top="296" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="314" left="44" width="249" height="12" font="3">Avtale med Norwegian om flytjenester</text> <text top="314" left="310" width="305" height="12" font="3">- Endring om regler for endring og avbestilling</text> <text top="314" left="630" width="94" height="12" font="3">- MA 2303/10E</text> <text top="338" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="356" left="44" width="70" height="12" font="3">Flytjenester</text> <text top="356" left="129" width="94" height="12" font="3">- MA 2303/10E</text> <text top="383" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="401" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="383" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="383" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="401" left="110" width="83" height="12" font="3">2010/1408-12</text> <text top="402" left="220" width="71" height="12" font="3">18043/2012</text> <text top="383" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="402" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="383" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="402" left="429" width="68" height="12" font="3">25.05.2012</text> <text top="383" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="434" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="449" left="44" width="14" height="12" font="3">IN</text> <text top="434" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="449" left="112" width="104" height="12" font="3">Intern skjerming</text> <text top="472" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="489" left="44" width="65" height="12" font="3">Norwegian</text> <text top="489" left="125" width="104" height="12" font="3">Air Shuttle ASA</text> <text top="534" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="553" left="44" width="152" height="12" font="3">Varsling rakettkampanje</text> <text top="553" left="215" width="162" height="12" font="3">fra Andøya rakettskytefelt</text> <text top="553" left="397" width="75" height="12" font="3">i tidsrommet</text> <text top="553" left="489" width="68" height="12" font="3">18.06.2012</text> <text top="553" left="571" width="72" height="12" font="3">-30.06.2012</text> <text top="576" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="594" left="44" width="104" height="12" font="3">Rakettoppskyting</text> <text top="594" left="167" width="150" height="12" font="3">- Andøya rakettskytefelt</text> <text top="622" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="639" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="622" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="622" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="639" left="110" width="68" height="12" font="3">2012/588-1</text> <text top="640" left="220" width="71" height="12" font="3">18044/2012</text> <text top="622" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="640" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="622" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="640" left="429" width="68" height="12" font="3">31.05.2012</text> <text top="622" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="672" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="687" left="44" width="14" height="12" font="3">IN</text> <text top="672" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="687" left="112" width="104" height="12" font="3">Intern skjerming</text> <text top="711" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="727" left="44" width="139" height="12" font="3">Andøya rakettskytefelt</text> <text top="727" left="203" width="171" height="12" font="3">AS / Andøya rocket range</text> <text top="773" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="791" left="44" width="292" height="12" font="3">Åpen søknad på stilling i Marienlystdivisjonen</text> <text top="791" left="357" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1288377122</text> <text top="815" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="832" left="44" width="245" height="12" font="3">Åpne søknader til Marienlystdivisjonen</text> <text top="832" left="310" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1288377122</text> <text top="860" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="878" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="860" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="860" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="878" left="110" width="68" height="12" font="3">2012/3-823</text> <text top="878" left="220" width="71" height="12" font="3">18045/2012</text> <text top="860" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="878" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="860" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="878" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="860" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="911" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="926" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="911" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="926" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="942" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="964" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="981" left="44" width="55" height="12" font="3">Charlotte</text> <text top="981" left="111" width="123" height="12" font="3">Madeleine Haeffele</text> <text top="1129" left="372" width="31" height="12" font="3">Side:</text> <text top="1130" left="418" width="34" height="12" font="3">7 av</text> <text top="1130" left="466" width="15" height="12" font="3">49</text> </page> None
8 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8177867!offentligjournal01062012.pdf <page number="8" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="58" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="76" left="44" width="160" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="76" left="219" width="224" height="12" font="3">- Åpen søknad Marienlystdivisjonen</text> <text top="76" left="464" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1288377122</text> <text top="99" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="117" left="44" width="245" height="12" font="3">Åpne søknader til Marienlystdivisjonen</text> <text top="117" left="310" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1288377122</text> <text top="145" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="162" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="145" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="145" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="162" left="110" width="68" height="12" font="3">2012/3-824</text> <text top="163" left="220" width="71" height="12" font="3">18046/2012</text> <text top="145" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="163" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="145" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="163" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="145" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="196" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="211" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="196" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="211" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="211" left="275" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="227" left="112" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="227" left="166" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="249" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="266" left="44" width="55" height="12" font="3">Charlotte</text> <text top="266" left="111" width="123" height="12" font="3">Madeleine Haeffele</text> <text top="296" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="314" left="44" width="128" height="12" font="3">Anskaffelsesprotokoll</text> <text top="314" left="192" width="135" height="12" font="3">for Konsulenttjenester</text> <text top="314" left="348" width="93" height="12" font="3">- innkjøpsfaglig</text> <text top="314" left="458" width="148" height="12" font="3">bistand - MA 2444/11E</text> <text top="338" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="356" left="44" width="112" height="12" font="3">Konsulenttjenester</text> <text top="356" left="177" width="94" height="12" font="3">- Innkjøpsfaglig</text> <text top="356" left="288" width="148" height="12" font="3">bistand - MA 2444/11E</text> <text top="383" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="401" left="67" width="9" height="12" font="3">X</text> <text top="383" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="383" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="401" left="110" width="68" height="12" font="3">2012/552-2</text> <text top="402" left="220" width="71" height="12" font="3">18047/2012</text> <text top="383" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="402" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="383" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="402" left="429" width="68" height="12" font="3">21.05.2012</text> <text top="383" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="434" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="449" left="44" width="14" height="12" font="3">IN</text> <text top="434" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="449" left="112" width="104" height="12" font="3">Intern skjerming</text> <text top="472" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="534" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="553" left="44" width="183" height="12" font="3">Rett adressat og behandling</text> <text top="553" left="240" width="90" height="12" font="3">av varslingene</text> <text top="553" left="343" width="122" height="12" font="3">for rakettoppskyting</text> <text top="553" left="486" width="162" height="12" font="3">fra Andøya rakettskytefelt</text> <text top="576" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="594" left="44" width="104" height="12" font="3">Rakettoppskyting</text> <text top="594" left="167" width="150" height="12" font="3">- Andøya rakettskytefelt</text> <text top="622" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="639" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="622" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="622" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="639" left="110" width="68" height="12" font="3">2012/588-2</text> <text top="640" left="220" width="71" height="12" font="3">18049/2012</text> <text top="622" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="640" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="622" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="640" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="622" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="672" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="687" left="44" width="14" height="12" font="3">IN</text> <text top="672" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="687" left="112" width="104" height="12" font="3">Intern skjerming</text> <text top="711" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="727" left="44" width="139" height="12" font="3">Andøya rakettskytefelt</text> <text top="727" left="203" width="18" height="12" font="3">AS</text> <text top="773" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="791" left="44" width="83" height="12" font="3">Rammeavtale</text> <text top="791" left="142" width="137" height="12" font="3">med Tiger Consulting</text> <text top="791" left="291" width="138" height="12" font="3">om Konsulenttjenester</text> <text top="791" left="450" width="93" height="12" font="3">- innkjøpsfaglig</text> <text top="791" left="559" width="148" height="12" font="3">bistand - MA 2444/11E</text> <text top="815" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="832" left="44" width="112" height="12" font="3">Konsulenttjenester</text> <text top="832" left="177" width="94" height="12" font="3">- Innkjøpsfaglig</text> <text top="832" left="288" width="148" height="12" font="3">bistand - MA 2444/11E</text> <text top="860" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="878" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="860" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="860" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="878" left="110" width="68" height="12" font="3">2012/552-3</text> <text top="878" left="220" width="71" height="12" font="3">18051/2012</text> <text top="860" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="878" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="860" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="878" left="429" width="68" height="12" font="3">22.05.2012</text> <text top="860" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="911" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="926" left="44" width="14" height="12" font="3">IN</text> <text top="911" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="926" left="112" width="104" height="12" font="3">Intern skjerming</text> <text top="949" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="966" left="44" width="103" height="12" font="3">Tiger Consulting</text> <text top="966" left="159" width="18" height="12" font="3">AS</text> <text top="1129" left="372" width="31" height="12" font="3">Side:</text> <text top="1130" left="418" width="34" height="12" font="3">8 av</text> <text top="1130" left="466" width="15" height="12" font="3">49</text> </page> None
9 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8177867!offentligjournal01062012.pdf <page number="9" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="58" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="76" left="44" width="82" height="12" font="3">Kommentarer</text> <text top="76" left="142" width="157" height="12" font="3">/ klager på språkreglene</text> <text top="76" left="313" width="37" height="12" font="3">i NRK</text> <text top="99" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="117" left="44" width="83" height="12" font="3">Språkutvalget</text> <text top="117" left="144" width="37" height="12" font="3">i NRK</text> <text top="145" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="162" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="145" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="145" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="162" left="110" width="68" height="12" font="3">2011/644-1</text> <text top="163" left="220" width="71" height="12" font="3">18052/2012</text> <text top="145" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="163" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="145" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="163" left="429" width="68" height="12" font="3">27.03.2012</text> <text top="145" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="196" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="211" left="44" width="14" height="12" font="3">IN</text> <text top="196" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="211" left="112" width="104" height="12" font="3">Intern skjerming</text> <text top="234" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="250" left="44" width="69" height="12" font="3">O. Bennick</text> <text top="296" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="314" left="44" width="236" height="12" font="3">Søknad på stilling som Mediearkivar</text> <text top="314" left="294" width="72" height="12" font="3">- Marienlyst</text> <text top="314" left="379" width="179" height="12" font="3">i Oslo - st. ref. 1440301067</text> <text top="338" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="356" left="44" width="77" height="12" font="3">Mediearkivar</text> <text top="356" left="136" width="193" height="12" font="3">- Arkiv &amp; Research Marienlyst</text> <text top="356" left="341" width="179" height="12" font="3">i Oslo - st. ref. 1440301067</text> <text top="383" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="401" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="383" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="383" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="401" left="110" width="76" height="12" font="3">2012/571-28</text> <text top="402" left="220" width="71" height="12" font="3">18056/2012</text> <text top="383" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="402" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="383" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="402" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="383" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="434" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="449" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="434" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="449" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="465" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="488" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="504" left="44" width="93" height="12" font="3">Kari Margrethe</text> <text top="504" left="150" width="31" height="12" font="3">Benz</text> <text top="534" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="553" left="44" width="160" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="553" left="219" width="88" height="12" font="3">- Mediearkivar</text> <text top="553" left="321" width="72" height="12" font="3">- Marienlyst</text> <text top="553" left="406" width="299" height="12" font="3">i Oslo Arkiv &amp; Research - st. ref. 1440301067</text> <text top="576" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="594" left="44" width="77" height="12" font="3">Mediearkivar</text> <text top="594" left="136" width="193" height="12" font="3">- Arkiv &amp; Research Marienlyst</text> <text top="594" left="341" width="179" height="12" font="3">i Oslo - st. ref. 1440301067</text> <text top="622" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="639" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="622" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="622" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="639" left="110" width="76" height="12" font="3">2012/571-29</text> <text top="640" left="220" width="71" height="12" font="3">18057/2012</text> <text top="622" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="640" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="622" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="640" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="622" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="672" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="687" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="672" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="687" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="687" left="275" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="704" left="112" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="704" left="166" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="726" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="743" left="44" width="93" height="12" font="3">Kari Margrethe</text> <text top="743" left="150" width="31" height="12" font="3">Benz</text> <text top="773" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="791" left="44" width="381" height="12" font="3">Søknad på stilling som Konsulent - Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="791" left="445" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="791" left="608" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1426463441</text> <text top="815" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="832" left="44" width="98" height="12" font="3">Konsulentstilling</text> <text top="832" left="160" width="140" height="12" font="3">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="832" left="320" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="832" left="483" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="832" left="648" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1426463441</text> <text top="860" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="878" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="860" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="860" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="878" left="110" width="83" height="12" font="3">2012/538-124</text> <text top="878" left="220" width="71" height="12" font="3">18061/2012</text> <text top="860" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="878" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="860" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="878" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="860" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="911" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="926" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="911" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="926" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="942" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="964" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="981" left="44" width="109" height="12" font="3">Torgeir Frøystein</text> <text top="1129" left="372" width="31" height="12" font="3">Side:</text> <text top="1130" left="418" width="34" height="12" font="3">9 av</text> <text top="1130" left="466" width="15" height="12" font="3">49</text> </page> None
10 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8177867!offentligjournal01062012.pdf <page number="10" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="58" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="76" left="44" width="160" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="76" left="219" width="233" height="12" font="3">- Konsulent - Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="76" left="472" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="76" left="635" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="76" left="800" width="4" height="12" font="3">-</text> <text top="92" left="44" width="125" height="12" font="3">st. ref. 1426463441</text> <text top="115" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="133" left="44" width="98" height="12" font="3">Konsulentstilling</text> <text top="133" left="160" width="140" height="12" font="3">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="133" left="320" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="133" left="483" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="133" left="648" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1426463441</text> <text top="160" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="178" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="160" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="160" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="178" left="110" width="83" height="12" font="3">2012/538-125</text> <text top="179" left="220" width="71" height="12" font="3">18062/2012</text> <text top="160" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="179" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="160" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="179" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="160" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="211" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="226" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="211" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="226" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="226" left="275" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="242" left="112" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="242" left="166" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="265" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="281" left="44" width="109" height="12" font="3">Torgeir Frøystein</text> <text top="327" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="345" left="44" width="295" height="12" font="3">Avslag på stilling som Bemanningskoordinator</text> <text top="345" left="363" width="149" height="12" font="3">X98 - Nyhetsavdelingen</text> <text top="345" left="530" width="195" height="12" font="3">Nyheter - st. ref. 1421374508</text> <text top="369" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="387" left="44" width="143" height="12" font="3">Bemanningskoordinator</text> <text top="387" left="210" width="149" height="12" font="3">X98 - Nyhetsavdelingen</text> <text top="387" left="377" width="195" height="12" font="3">Nyheter - st. ref. 1421374508</text> <text top="414" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="432" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="414" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="414" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="432" left="110" width="68" height="12" font="3">2012/512-8</text> <text top="433" left="220" width="71" height="12" font="3">18063/2012</text> <text top="414" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="433" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="414" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="433" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="414" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="465" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="480" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="465" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="480" left="112" width="71" height="12" font="3">personnavn</text> <text top="480" left="195" width="154" height="12" font="3">skjermes jf. indeksering</text> <text top="480" left="364" width="14" height="12" font="3">av</text> <text top="496" left="112" width="38" height="12" font="3">nrk.no</text> <text top="519" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="535" left="44" width="26" height="12" font="3">*****</text> <text top="566" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="584" left="44" width="295" height="12" font="3">Avslag på stilling som Bemanningskoordinator</text> <text top="584" left="363" width="149" height="12" font="3">X98 - Nyhetsavdelingen</text> <text top="584" left="530" width="195" height="12" font="3">Nyheter - st. ref. 1421374508</text> <text top="607" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="625" left="44" width="143" height="12" font="3">Bemanningskoordinator</text> <text top="625" left="210" width="149" height="12" font="3">X98 - Nyhetsavdelingen</text> <text top="625" left="377" width="195" height="12" font="3">Nyheter - st. ref. 1421374508</text> <text top="653" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="670" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="653" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="653" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="670" left="110" width="68" height="12" font="3">2012/512-9</text> <text top="671" left="220" width="71" height="12" font="3">18064/2012</text> <text top="653" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="671" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="653" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="671" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="653" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="703" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="719" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="703" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="719" left="112" width="71" height="12" font="3">personnavn</text> <text top="719" left="195" width="154" height="12" font="3">skjermes jf. indeksering</text> <text top="719" left="364" width="14" height="12" font="3">av</text> <text top="735" left="112" width="38" height="12" font="3">nrk.no</text> <text top="757" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="774" left="44" width="26" height="12" font="3">*****</text> <text top="804" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="822" left="44" width="374" height="12" font="3">Offentlig søkerliste til stilling som Bemanningskoordinator</text> <text top="822" left="441" width="149" height="12" font="3">X98 - Nyhetsavdelingen</text> <text top="822" left="608" width="195" height="12" font="3">Nyheter - st. ref. 1421374508</text> <text top="846" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="864" left="44" width="143" height="12" font="3">Bemanningskoordinator</text> <text top="864" left="210" width="149" height="12" font="3">X98 - Nyhetsavdelingen</text> <text top="864" left="377" width="195" height="12" font="3">Nyheter - st. ref. 1421374508</text> <text top="891" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="909" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="891" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="891" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="909" left="110" width="76" height="12" font="3">2012/512-10</text> <text top="910" left="220" width="71" height="12" font="3">18065/2012</text> <text top="891" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="910" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="891" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="910" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="891" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="942" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="942" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="980" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="997" left="44" width="47" height="12" font="3">Nyheter</text> <text top="1129" left="372" width="31" height="12" font="3">Side:</text> <text top="1130" left="418" width="34" height="12" font="3">10 av</text> <text top="1130" left="466" width="15" height="12" font="3">49</text> </page> None
11 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8177867!offentligjournal01062012.pdf <page number="11" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="58" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="76" left="44" width="381" height="12" font="3">Søknad på stilling som Konsulent - Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="76" left="445" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="76" left="608" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1426463441</text> <text top="99" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="117" left="44" width="98" height="12" font="3">Konsulentstilling</text> <text top="117" left="160" width="140" height="12" font="3">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="117" left="320" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="117" left="483" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="117" left="648" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1426463441</text> <text top="145" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="162" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="145" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="145" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="162" left="110" width="83" height="12" font="3">2012/538-126</text> <text top="163" left="220" width="71" height="12" font="3">18066/2012</text> <text top="145" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="163" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="145" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="163" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="145" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="196" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="211" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="196" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="211" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="227" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="249" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="266" left="44" width="130" height="12" font="3">Sondre Hoff Werner</text> <text top="296" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="314" left="44" width="160" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="314" left="219" width="233" height="12" font="3">- Konsulent - Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="314" left="472" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="314" left="635" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="314" left="800" width="4" height="12" font="3">-</text> <text top="331" left="44" width="125" height="12" font="3">st. ref. 1426463441</text> <text top="353" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="371" left="44" width="98" height="12" font="3">Konsulentstilling</text> <text top="371" left="160" width="140" height="12" font="3">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="371" left="320" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="371" left="483" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="371" left="648" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1426463441</text> <text top="399" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="416" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="399" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="399" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="416" left="110" width="83" height="12" font="3">2012/538-127</text> <text top="417" left="220" width="71" height="12" font="3">18067/2012</text> <text top="399" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="417" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="399" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="417" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="399" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="449" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="464" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="449" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="464" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="464" left="275" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="481" left="112" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="481" left="166" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="503" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="520" left="44" width="130" height="12" font="3">Sondre Hoff Werner</text> <text top="566" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="584" left="44" width="338" height="12" font="3">Søknad på stilling som Mediarkivar/Spesialbibliotekar</text> <text top="584" left="411" width="115" height="12" font="3">i Researchsenteret</text> <text top="584" left="543" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1449644526</text> <text top="607" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="625" left="44" width="179" height="12" font="3">Mediarkivar/Spesialbibliotekar</text> <text top="625" left="253" width="115" height="12" font="3">i Researchsenteret</text> <text top="625" left="384" width="257" height="12" font="3">Arkiv &amp; Research - st. ref. 1449644526</text> <text top="653" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="670" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="653" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="653" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="670" left="110" width="68" height="12" font="3">2012/606-2</text> <text top="671" left="220" width="71" height="12" font="3">18068/2012</text> <text top="653" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="671" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="653" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="671" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="653" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="703" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="719" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="703" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="719" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="735" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="757" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="774" left="44" width="95" height="12" font="3">Truls Lundgren</text> <text top="804" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="822" left="44" width="160" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="822" left="219" width="190" height="12" font="3">- Mediarkivar/Spesialbibliotekar</text> <text top="822" left="438" width="115" height="12" font="3">i Researchsenteret</text> <text top="822" left="570" width="173" height="12" font="3">Arkiv &amp; Research - st. ref.</text> <text top="838" left="44" width="75" height="12" font="3">1449644526</text> <text top="861" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="879" left="44" width="179" height="12" font="3">Mediarkivar/Spesialbibliotekar</text> <text top="879" left="253" width="115" height="12" font="3">i Researchsenteret</text> <text top="879" left="384" width="257" height="12" font="3">Arkiv &amp; Research - st. ref. 1449644526</text> <text top="907" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="924" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="907" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="907" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="924" left="110" width="68" height="12" font="3">2012/606-3</text> <text top="925" left="220" width="71" height="12" font="3">18069/2012</text> <text top="907" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="925" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="907" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="925" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="907" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="957" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="972" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="957" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="972" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="972" left="275" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="989" left="112" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="989" left="166" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="1011" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="1028" left="44" width="95" height="12" font="3">Truls Lundgren</text> <text top="1129" left="372" width="31" height="12" font="3">Side:</text> <text top="1130" left="418" width="34" height="12" font="3">11 av</text> <text top="1130" left="466" width="15" height="12" font="3">49</text> </page> None
12 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8177867!offentligjournal01062012.pdf <page number="12" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="58" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="76" left="44" width="240" height="12" font="3">Søknad på stilling som Programleder</text> <text top="76" left="298" width="222" height="12" font="3">for Megafon - st. ref. 1447161169</text> <text top="99" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="117" left="44" width="82" height="12" font="3">Programleder</text> <text top="117" left="140" width="266" height="12" font="3">for Megafon Super - st. ref. 1447161169</text> <text top="145" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="162" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="145" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="145" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="162" left="110" width="76" height="12" font="3">2012/592-12</text> <text top="163" left="220" width="71" height="12" font="3">18070/2012</text> <text top="145" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="163" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="145" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="163" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="145" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="196" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="211" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="196" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="211" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="227" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="249" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="266" left="44" width="86" height="12" font="3">Aria Senemar</text> <text top="296" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="314" left="44" width="160" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="314" left="219" width="93" height="12" font="3">- Programleder</text> <text top="314" left="325" width="266" height="12" font="3">for Megafon Super - st. ref. 1447161169</text> <text top="338" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="356" left="44" width="82" height="12" font="3">Programleder</text> <text top="356" left="140" width="266" height="12" font="3">for Megafon Super - st. ref. 1447161169</text> <text top="383" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="401" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="383" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="383" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="401" left="110" width="76" height="12" font="3">2012/592-13</text> <text top="402" left="220" width="71" height="12" font="3">18071/2012</text> <text top="383" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="402" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="383" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="402" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="383" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="434" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="449" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="434" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="449" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="449" left="275" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="465" left="112" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="465" left="166" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="488" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="504" left="44" width="86" height="12" font="3">Aria Senemar</text> <text top="534" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="553" left="44" width="292" height="12" font="3">Åpen søknad på stilling i Marienlystdivisjonen</text> <text top="553" left="357" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1288377122</text> <text top="576" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="594" left="44" width="245" height="12" font="3">Åpne søknader til Marienlystdivisjonen</text> <text top="594" left="310" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1288377122</text> <text top="622" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="639" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="622" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="622" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="639" left="110" width="68" height="12" font="3">2012/3-825</text> <text top="640" left="220" width="71" height="12" font="3">18085/2012</text> <text top="622" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="640" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="622" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="640" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="622" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="672" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="687" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="672" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="687" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="704" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="726" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="743" left="44" width="117" height="12" font="3">Bjørn Øyvind Bue</text> <text top="773" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="791" left="44" width="160" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="791" left="219" width="224" height="12" font="3">- Åpen søknad Marienlystdivisjonen</text> <text top="791" left="464" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1288377122</text> <text top="815" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="832" left="44" width="245" height="12" font="3">Åpne søknader til Marienlystdivisjonen</text> <text top="832" left="310" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1288377122</text> <text top="860" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="878" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="860" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="860" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="878" left="110" width="68" height="12" font="3">2012/3-826</text> <text top="878" left="220" width="71" height="12" font="3">18086/2012</text> <text top="860" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="878" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="860" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="878" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="860" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="911" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="926" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="911" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="926" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="926" left="275" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="942" left="112" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="942" left="166" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="964" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="981" left="44" width="117" height="12" font="3">Bjørn Øyvind Bue</text> <text top="1129" left="372" width="31" height="12" font="3">Side:</text> <text top="1130" left="418" width="34" height="12" font="3">12 av</text> <text top="1130" left="466" width="15" height="12" font="3">49</text> </page> None
13 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8177867!offentligjournal01062012.pdf <page number="13" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="58" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="76" left="44" width="381" height="12" font="3">Søknad på stilling som Konsulent - Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="76" left="445" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="76" left="608" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1426463441</text> <text top="99" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="117" left="44" width="98" height="12" font="3">Konsulentstilling</text> <text top="117" left="160" width="140" height="12" font="3">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="117" left="320" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="117" left="483" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="117" left="648" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1426463441</text> <text top="145" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="162" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="145" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="145" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="162" left="110" width="83" height="12" font="3">2012/538-128</text> <text top="163" left="220" width="71" height="12" font="3">18087/2012</text> <text top="145" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="163" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="145" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="163" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="145" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="196" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="211" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="196" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="211" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="227" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="249" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="266" left="44" width="95" height="12" font="3">Frode M. Skog</text> <text top="296" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="314" left="44" width="160" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="314" left="219" width="233" height="12" font="3">- Konsulent - Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="314" left="472" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="314" left="635" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="314" left="800" width="4" height="12" font="3">-</text> <text top="331" left="44" width="125" height="12" font="3">st. ref. 1426463441</text> <text top="353" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="371" left="44" width="98" height="12" font="3">Konsulentstilling</text> <text top="371" left="160" width="140" height="12" font="3">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="371" left="320" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="371" left="483" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="371" left="648" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1426463441</text> <text top="399" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="416" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="399" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="399" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="416" left="110" width="83" height="12" font="3">2012/538-129</text> <text top="417" left="220" width="71" height="12" font="3">18088/2012</text> <text top="399" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="417" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="399" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="417" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="399" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="449" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="464" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="449" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="464" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="464" left="275" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="481" left="112" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="481" left="166" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="503" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="520" left="44" width="95" height="12" font="3">Frode M. Skog</text> <text top="566" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="584" left="44" width="96" height="12" font="3">Rammetillatelse</text> <text top="584" left="157" width="77" height="12" font="3">til etablering</text> <text top="584" left="247" width="315" height="12" font="3">av åpninger for dører og nye ventilasjonskanaler</text> <text top="584" left="583" width="84" height="12" font="3">i brannvegger</text> <text top="584" left="682" width="134" height="12" font="3">i Glassgården - Kopi</text> <text top="600" left="44" width="159" height="12" font="3">av brev til ACK Arkiteker</text> <text top="623" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="641" left="44" width="95" height="12" font="3">NRK Marienlyst</text> <text top="641" left="152" width="285" height="12" font="3">Gnr. 46, Bnr. 93 og Bnr. 107 - Bjørnstjerne</text> <text top="641" left="452" width="92" height="12" font="3">Bjørnsonsplass</text> <text top="641" left="558" width="8" height="12" font="3">1</text> <text top="668" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="686" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="668" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="668" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="686" left="110" width="83" height="12" font="3">2009/1777-56</text> <text top="687" left="220" width="71" height="12" font="3">18090/2012</text> <text top="668" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="687" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="668" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="687" left="429" width="68" height="12" font="3">31.05.2012</text> <text top="668" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="719" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="734" left="44" width="14" height="12" font="3">IN</text> <text top="719" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="734" left="112" width="104" height="12" font="3">Intern skjerming</text> <text top="757" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="774" left="44" width="97" height="12" font="3">Oslo kommune,</text> <text top="774" left="156" width="152" height="12" font="3">Plan- og bygningsetaten</text> <text top="804" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="822" left="44" width="297" height="12" font="3">Søknad på stilling som Journalist - Supernytt</text> <text top="822" left="355" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1422328020</text> <text top="846" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="864" left="44" width="138" height="12" font="3">Journalist - Supernytt</text> <text top="864" left="197" width="214" height="12" font="3">NRK Super - st. ref. 1422328020</text> <text top="891" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="909" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="891" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="891" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="909" left="110" width="76" height="12" font="3">2012/519-41</text> <text top="910" left="220" width="71" height="12" font="3">18092/2012</text> <text top="891" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="910" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="891" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="910" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="891" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="942" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="957" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="942" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="957" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="973" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="996" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="1012" left="44" width="93" height="12" font="3">Kristin Granbo</text> <text top="1129" left="372" width="31" height="12" font="3">Side:</text> <text top="1130" left="418" width="34" height="12" font="3">13 av</text> <text top="1130" left="466" width="15" height="12" font="3">49</text> </page> None
14 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8177867!offentligjournal01062012.pdf <page number="14" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="58" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="76" left="44" width="160" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="76" left="219" width="149" height="12" font="3">- Journalist - Supernytt</text> <text top="76" left="382" width="214" height="12" font="3">NRK Super - st. ref. 1422328020</text> <text top="99" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="117" left="44" width="138" height="12" font="3">Journalist - Supernytt</text> <text top="117" left="197" width="214" height="12" font="3">NRK Super - st. ref. 1422328020</text> <text top="145" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="162" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="145" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="145" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="162" left="110" width="76" height="12" font="3">2012/519-42</text> <text top="163" left="220" width="71" height="12" font="3">18093/2012</text> <text top="145" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="163" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="145" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="163" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="145" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="196" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="211" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="196" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="211" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="211" left="275" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="227" left="112" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="227" left="166" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="249" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="266" left="44" width="93" height="12" font="3">Kristin Granbo</text> <text top="296" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="314" left="44" width="292" height="12" font="3">Åpen søknad på stilling i Marienlystdivisjonen</text> <text top="314" left="357" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1288377122</text> <text top="338" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="356" left="44" width="245" height="12" font="3">Åpne søknader til Marienlystdivisjonen</text> <text top="356" left="310" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1288377122</text> <text top="383" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="401" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="383" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="383" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="401" left="110" width="68" height="12" font="3">2012/3-827</text> <text top="402" left="220" width="71" height="12" font="3">18098/2012</text> <text top="383" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="402" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="383" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="402" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="383" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="434" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="449" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="434" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="449" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="465" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="488" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="504" left="44" width="79" height="12" font="3">Torgeir Blok</text> <text top="534" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="553" left="44" width="160" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="553" left="219" width="224" height="12" font="3">- Åpen søknad Marienlystdivisjonen</text> <text top="553" left="464" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1288377122</text> <text top="576" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="594" left="44" width="245" height="12" font="3">Åpne søknader til Marienlystdivisjonen</text> <text top="594" left="310" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1288377122</text> <text top="622" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="639" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="622" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="622" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="639" left="110" width="68" height="12" font="3">2012/3-828</text> <text top="640" left="220" width="71" height="12" font="3">18099/2012</text> <text top="622" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="640" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="622" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="640" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="622" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="672" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="687" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="672" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="687" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="687" left="275" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="704" left="112" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="704" left="166" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="726" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="743" left="44" width="79" height="12" font="3">Torgeir Blok</text> <text top="773" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="791" left="44" width="381" height="12" font="3">Søknad på stilling som Konsulent - Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="791" left="445" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="791" left="608" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1426463441</text> <text top="815" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="832" left="44" width="98" height="12" font="3">Konsulentstilling</text> <text top="832" left="160" width="140" height="12" font="3">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="832" left="320" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="832" left="483" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="832" left="648" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1426463441</text> <text top="860" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="878" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="860" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="860" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="878" left="110" width="83" height="12" font="3">2012/538-130</text> <text top="878" left="220" width="71" height="12" font="3">18100/2012</text> <text top="860" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="878" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="860" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="878" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="860" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="911" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="926" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="911" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="926" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="942" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="964" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="981" left="44" width="138" height="12" font="3">Tom André Sandberg</text> <text top="1129" left="372" width="31" height="12" font="3">Side:</text> <text top="1130" left="418" width="34" height="12" font="3">14 av</text> <text top="1130" left="466" width="15" height="12" font="3">49</text> </page> None
15 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8177867!offentligjournal01062012.pdf <page number="15" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="58" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="76" left="44" width="160" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="76" left="219" width="233" height="12" font="3">- Konsulent - Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="76" left="472" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="76" left="635" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="76" left="800" width="4" height="12" font="3">-</text> <text top="92" left="44" width="125" height="12" font="3">st. ref. 1426463441</text> <text top="115" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="133" left="44" width="98" height="12" font="3">Konsulentstilling</text> <text top="133" left="160" width="140" height="12" font="3">Bearbeidingsseksjonen</text> <text top="133" left="320" width="142" height="12" font="3">- Rettighetsavdelingen</text> <text top="133" left="483" width="141" height="12" font="3">Kringkastingsdivisjonen</text> <text top="133" left="648" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1426463441</text> <text top="160" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="178" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="160" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="160" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="178" left="110" width="83" height="12" font="3">2012/538-131</text> <text top="179" left="220" width="71" height="12" font="3">18101/2012</text> <text top="160" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="179" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="160" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="179" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="160" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="211" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="226" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="211" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="226" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="226" left="275" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="242" left="112" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="242" left="166" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="265" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="281" left="44" width="138" height="12" font="3">Tom André Sandberg</text> <text top="327" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="345" left="44" width="254" height="12" font="3">Søknad på stilling som Nyhetsjournalist</text> <text top="345" left="318" width="252" height="12" font="3">Her og Nå i Oslo - st. ref. 1443674527</text> <text top="369" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="387" left="44" width="96" height="12" font="3">Nyhetsjournalist</text> <text top="387" left="159" width="164" height="12" font="3">Her og Nå - ledig vikariat</text> <text top="387" left="336" width="290" height="12" font="3">Mediehuset Trøndelag - st. ref. 1443674527</text> <text top="414" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="432" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="414" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="414" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="432" left="110" width="76" height="12" font="3">2012/595-10</text> <text top="433" left="220" width="71" height="12" font="3">18103/2012</text> <text top="414" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="433" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="414" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="433" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="414" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="465" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="480" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="465" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="480" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="496" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="519" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="535" left="44" width="79" height="12" font="3">Torgeir Blok</text> <text top="566" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="584" left="44" width="160" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="584" left="219" width="107" height="12" font="3">- Nyhetsjournalist</text> <text top="584" left="345" width="257" height="12" font="3">Her og Nå i Oslo - st. ref. 1443674527</text> <text top="607" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="625" left="44" width="96" height="12" font="3">Nyhetsjournalist</text> <text top="625" left="159" width="164" height="12" font="3">Her og Nå - ledig vikariat</text> <text top="625" left="336" width="290" height="12" font="3">Mediehuset Trøndelag - st. ref. 1443674527</text> <text top="653" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="670" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="653" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="653" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="670" left="110" width="76" height="12" font="3">2012/595-11</text> <text top="671" left="220" width="71" height="12" font="3">18104/2012</text> <text top="653" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="671" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="653" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="671" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="653" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="703" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="719" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="703" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="719" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="719" left="275" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="735" left="112" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="735" left="166" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="757" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="774" left="44" width="79" height="12" font="3">Torgeir Blok</text> <text top="804" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="822" left="44" width="254" height="12" font="3">Søknad på stilling som Nyhetsjournalist</text> <text top="822" left="318" width="91" height="12" font="3">/ programleder</text> <text top="822" left="425" width="179" height="12" font="3">/ nett - st. ref. 1440463430</text> <text top="846" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="864" left="44" width="96" height="12" font="3">Nyhetsjournalist</text> <text top="864" left="159" width="91" height="12" font="3">/ programleder</text> <text top="864" left="266" width="280" height="12" font="3">/ nett NRK Østafjells - st. ref. 1440463430</text> <text top="891" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="909" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="891" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="891" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="909" left="110" width="76" height="12" font="3">2012/579-16</text> <text top="910" left="220" width="71" height="12" font="3">18105/2012</text> <text top="891" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="910" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="891" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="910" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="891" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="942" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="957" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="942" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="957" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="973" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="996" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="1012" left="44" width="79" height="12" font="3">Torgeir Blok</text> <text top="1129" left="372" width="31" height="12" font="3">Side:</text> <text top="1130" left="418" width="34" height="12" font="3">15 av</text> <text top="1130" left="466" width="15" height="12" font="3">49</text> </page> None
16 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.8177867!offentligjournal01062012.pdf <page number="16" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> <text top="58" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="76" left="44" width="160" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="76" left="219" width="107" height="12" font="3">- Nyhetsjournalist</text> <text top="76" left="345" width="91" height="12" font="3">/ programleder</text> <text top="76" left="452" width="280" height="12" font="3">/ nett NRK Østafjells - st. ref. 1440463430</text> <text top="99" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="117" left="44" width="96" height="12" font="3">Nyhetsjournalist</text> <text top="117" left="159" width="91" height="12" font="3">/ programleder</text> <text top="117" left="266" width="280" height="12" font="3">/ nett NRK Østafjells - st. ref. 1440463430</text> <text top="145" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="162" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="145" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="145" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="162" left="110" width="76" height="12" font="3">2012/579-17</text> <text top="163" left="220" width="71" height="12" font="3">18106/2012</text> <text top="145" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="163" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="145" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="163" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="145" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="196" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="211" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="196" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="211" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="211" left="275" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="227" left="112" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="227" left="166" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="249" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="266" left="44" width="79" height="12" font="3">Torgeir Blok</text> <text top="296" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="314" left="44" width="282" height="12" font="3">Søknad på stilling som Redaksjonsassistent</text> <text top="314" left="345" width="136" height="12" font="3">- st. ref. 1428748024</text> <text top="338" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="356" left="44" width="124" height="12" font="3">Redaksjonsassistent</text> <text top="356" left="186" width="195" height="12" font="3">Nyheter - st. ref. 1428748024</text> <text top="383" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="401" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="383" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="383" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="401" left="110" width="76" height="12" font="3">2012/549-14</text> <text top="402" left="220" width="71" height="12" font="3">18108/2012</text> <text top="383" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="402" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="383" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="402" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="383" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="434" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="449" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="434" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="449" left="112" width="273" height="12" font="3">offl. § 13.2 jf. forvl. § 13.1 - taushetsplikt</text> <text top="465" left="112" width="139" height="12" font="3">for personlige forhold</text> <text top="488" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="504" left="44" width="79" height="12" font="3">Torgeir Blok</text> <text top="534" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="553" left="44" width="160" height="12" font="3">Svarbrev søknad mottatt</text> <text top="553" left="219" width="135" height="12" font="3">- Redaksjonsassistent</text> <text top="553" left="371" width="195" height="12" font="3">Nyheter - st. ref. 1428748024</text> <text top="576" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="594" left="44" width="124" height="12" font="3">Redaksjonsassistent</text> <text top="594" left="186" width="195" height="12" font="3">Nyheter - st. ref. 1428748024</text> <text top="622" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="639" left="67" width="10" height="12" font="3">U</text> <text top="622" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="622" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="639" left="110" width="76" height="12" font="3">2012/549-15</text> <text top="640" left="220" width="71" height="12" font="3">18109/2012</text> <text top="622" left="221" width="45" height="11" font="4">Løpenr.:</text> <text top="640" left="321" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="622" left="320" width="66" height="11" font="4">Journaldato:</text> <text top="640" left="429" width="68" height="12" font="3">01.06.2012</text> <text top="622" left="429" width="51" height="11" font="4">Dok.dato:</text> <text top="672" left="44" width="49" height="11" font="4">Tilg.kode</text> <text top="687" left="44" width="18" height="12" font="3">PA</text> <text top="672" left="110" width="51" height="11" font="4">Hjemmel:</text> <text top="687" left="112" width="150" height="12" font="3">offl. § 25.2 - dokument</text> <text top="687" left="275" width="87" height="12" font="3">med personer</text> <text top="704" left="112" width="41" height="12" font="3">unntatt</text> <text top="704" left="166" width="58" height="12" font="3">søkerliste</text> <text top="726" left="44" width="104" height="11" font="4">Avsender\mottaker:</text> <text top="743" left="44" width="79" height="12" font="3">Torgeir Blok</text> <text top="773" left="44" width="43" height="11" font="4">Innhold:</text> <text top="791" left="44" width="62" height="12" font="3">Begjæring</text> <text top="791" left="118" width="199" height="12" font="3">om innsyn i NRKs årsberetning</text> <text top="791" left="333" width="144" height="12" font="3">sendt KUD 27.04.2012</text> <text top="791" left="492" width="133" height="12" font="3">- Generalforsamlinger</text> <text top="791" left="645" width="72" height="12" font="3">i NRK 2012</text> <text top="815" left="44" width="52" height="11" font="4">Sakstittel:</text> <text top="832" left="44" width="122" height="12" font="3">Generalforsamlinger</text> <text top="832" left="186" width="72" height="12" font="3">i NRK 2012</text> <text top="860" left="44" width="48" height="11" font="4">DokType</text> <text top="878" left="69" width="4" height="12" font="3">I</text> <text top="860" left="110" width="43" height="11" font="4">Sak/dok</text> <text top="860" left="171" width="14" height="11" font="4">nr:</text> <text top="878" left